Steinar Tjomsland, Høyesterettsdommer

Født 1948 i Kristiansand, tiltrådt 01.04.1991

Juridisk embetseksamen 1974
Advokat med møterett for Høyesterett 1986
 
Justisdepartementets lovavdeling fra 1975-81: først som konsulent, senere som byråsjef
Dommerfullmektig Lillestrøm 1977-79
Advokat ved Regjeringsadvokatembetet fra 1981-89
Ass. direktør Norges Bank 1989-91

Høyesterettsdommer fra 1. april 1991