Toril Marie Øie, Høyesterettsdommer

Født 1960 i Oslo, tiltrådt 01.08.2004

Juridisk embetseksamen 1986

Førstekonsulent Justisdepartementet, Lovavdelingen, 1986
Fung. lovrådgiver Justisdepartementet, Lovavdelingen, 1988
Dommerfullmektig, kst. dommer og sorenskriver, Strømmen sorenskriverembede, 1988-90
Lovrådgiver Justisdepartementet, Lovavdelingen, 1990
Bistilling førstelektor ved Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet, 1994
Avdelingsdirektør Justisdepartementet, Lovavdelingen, 2000

Høyesterettsdommer fra 1. august 2004