Gunnar Bergby

Født 1947 i Oslo, tiltrådt som direktør 01.02.1994

Juridisk embetseksamen 1974

Forsvarets høgskoles Totalforsvarskurs 1998

Vitenskapelig assistent, Aarhus universitet, 1975

Konsulent, Samferdselsdepartementet, 1975-77

Førstekonsulent, Likestillingsrådet, 1977-79

Kontorsjef, Likestillingsombudet, 1979-86

Dommerfullmektig, Strømmen sorenskriverembete, 1984-85

Byskriver i Oslo 1986-89

Førstebyfogd i Oslo 1989-94

Direktør i Høyesterett fra 1. februar 1994