Dommere

Dommerkapper Foto: Høyesterett, Sturlason

Norges Høyesterett har 20 dommere og ledes av justitiarius. Det legges vekt på at Høyesterett har en bred sammensetning. Dommerne skal komme fra og ha yrkeserfaring fra ulike steder i landet. Det skal være spredning i bakgrunn og karriere, og dommerne skal rekrutteres både fra privat næringsliv og offentlig virksomhet. Det skal være en tilfredsstillende kjønnssammensetning og spredning i alder. Men grunnvilkåret er høy faglig dyktighet.


Høyesterettsjustitiarius

Toril Marie Øie

Født 1960 i Oslo, tiltrådt som justitiarius 01.03.2016

Les mer

 

Høyesterettsdommere

Magnus Matningsdal

Født 1951 i Hå, tiltrådt som høyesterettsdommer 11.08.1997

Les mer

 

Clement Endresen

Født 1949 i Stavanger, tiltrådt som høyesterettsdommer 28.08.2006

Les mer

 

Hilde Indreberg

Født 1957 i Oslo, tiltrådt som høyesterettsdommer 01.04.2007

Les mer

 

Erik Møse

Født 1950 i Oslo, tiltrådt som høyesterettsdommer 15.8.2009

Les mer

 

Bergljot Webster

Født 1966 i Oslo, tiltrådt som høyesterettsdommer 15.08.2009

Les mer

 

Wilhelm Matheson

Født 1955 i Oslo, tiltrådt som høyesterettsdommer 01.11.2009

Les mer

 

Kristin Normann

Født 1954 i Oslo, tiltrådt som høyesterettsdommer 09.08.2010

Les mer

 

Ragnhild Noer

Født 1959 i Oslo, tiltrådt som høyesterettsdommer 01.10.2010

Les mer

 

Henrik Bull

Født 1957 i Oslo, tiltrådt som høyesterettsdommer 17.01.2011

Les mer

 

Knut H. Kallerud

Født 1956 på Kongsberg, tiltrådt som høyesterettsdommer 16.07.2011

Les mer

 

Per Erik Bergsjø

Født 1958 i Levanger, tiltrådt som høyesterettsdommer 01.03.2012

Les mer

 

Arne Ringnes

Født 1955 i Oslo, tiltrådt som høyesterettsdommer 18.08.14

Les mer

 

Wenche Elizabeth Arntzen

Født 1959 i Oslo, tiltrådt som høyesterettsdommer 29.09.14

Les merIngvald Falch

Født 1963 i Bærum, tiltrådt som høyesterettsdommer 01.09.15

Les mer

 

Espen Bergh

Født 1961 i Oslo, tiltrådt som høyesterettsdommer 15.08.16

Les mer

 

Cecilie Østensen Berglund

Født 1971 i Oslo, tiltrådt som høyesterettsdommer 01.01.17

Les mer

 

Borgar Høgetveit Berg

Født 1970 i Oslo, tiltrådt som høyesterettsdommer 01.05.17

Les mer

 

Rune Sæbø

Født 1960 i Førde, konstituert som høyesterettsdommer 01.01. - 30.04.2019

Les merSven-Jørgen Lindsetmo

Konstituert som høyesterettsdommer 01.01. - 30.06.2019

Les mer

 

Se også Domstoladministrasjonens sider over dommernes sidegjøremål