Saksliste

Høyesteretts Hus tegnet av byggets arkitekt Hans Jacob Sparre i 1903

Rettsforhandlingene i Høyesterett er nesten alltid muntlige og går i de aller fleste tilfelle for åpne dører. Retten settes vanligvis kl. 09.00 tirsdag til fredag med lunsjpause kl. 11.45 - 12.30. Saker som er berammet og tidspunkt for ankeforhandlingen finner du på sakslisten.

Dersom du skal følge en sak så kan det være praktisk å legge inn noen minutter ekstra til sikkerhetskontrollen i Høyesteretts resepsjon.

Det er trådløst nett i Høyesteretts hus. Gjester registerer selv sitt mobilnummer på gjestenettet og får tilsendt passord. Passordet er gyldig for inntil tre enheter i tolv timer.

Faste aktører registrerer navn, epost og firma i resepsjonen og kan koble til alle sine enheter i ett år. Søknad om fast konto må godkjennes før man får tilsendt passord.

I den enkelte sak blir retten satt med fem dommere. Av hensyn til saksavviklingen arbeider Høyesterett i to parallelle avdelinger.

I visse tilfelle behandles en sak i storkammer med 11 dommere, eller i plenum av den samlede Høyesterett. 

Dommerne deltar etter en skiftordning i begge avdelinger og i ankeutvalget.

Sakslisten

Henviste saker