Aukrustsaken

Spørsmålet i saken er – i korte trekk – om Hunderfossen Familiepark AS’ berg- og dalbane "Il Tempo Extra Gigante" – som Aukruststiftelsen har gitt lisens til – krenker eventuelle opphavsrettigheter som Caprino Filmcenter AS har til filmbilen "Il Tempo Gigante" slik den er gjengitt i filmverket "Flåklypa Grand Prix" fra 1975.

Saken for Høyesterett reiser hovedsakelig tre problemstillinger: om forholdet mellom rettighetene til originalverket og en bearbeidelse av verket etter åndsverkloven §§ 2 og 4 andre ledd, om overdragelse av opphavsrettigheter i arbeidsforhold og om rettighetene til tittelen "Il Tempo Gigante" etter åndsverkloven § 46. 

Ankeforhandlingen finner sted i rettssalen til Høyesteretts andre avdeling. Dommere i saken vil være dommerne Webster, Matheson, Ringnes, Berglund og Høgetveit Berg.

Forhandlingene starter kl. 09.00 og varer til kl. 14.30 alle de tre rettsdagene. Ankeforhandlingen er åpen for pressen og allmennheten.