Avgjørelser 2000 - 2010

Sammendragene er ikke en del av Høyesteretts avgjørelser. De er bare ment å gi en oversikt over de ulike saker og problemstillinger som har vært til behandling. Avgjørelsene i full tekst kan leses ved å klikke på lenke lagt inn etter hvert sammendrag.

Avgjørelser 2010

Avgjørelser 2009

Avgjørelser 2008

Avgjørelser 2007

Avgjørelser 2006

Avgjørelser 2005

Avgjørelser 2004

Avgjørelser 2003

Avgjørelser 2002

Avgjørelser 2001

Avgjørelser 2000