Avgjørelser 2014

Høyesteretts avgjørelse 5.3.14 i saken om en ambulansesjåførs krav om oppreisning etter skadeserstatningsloven § 3-6 for ærekrenkende utsagn. Foto: Høyesterett

 

Sammendragene som følger hver sak, er ikke en del av Høyesteretts avgjørelser. De er bare ment å gi en oversikt over de ulike saker og problemstillinger som har vært til behandling. Avgjørelsene i full tekst kan leses ved å klikke på lenke lagt inn etter hvert sammendrag.