Avgjørelser 2016

Gyldigheten av vedtak om regulering av alderspensjon februar 2016

Sammendragene som følger hver sak, er ikke en del av Høyesteretts avgjørelser. De er bare ment å gi en oversikt over de ulike saker og problemstillinger som har vært til behandling. Avgjørelsene i full tekst kan leses ved å klikke på lenke lagt inn etter hvert sammendrag.

Høyesterett publiserer alle avgjørelser fra avdeling, begrunnede avgjørelser fra ankeutvalget og en oversikt over alle anker over dommer som ikke er tillatt fremmet.