Avgjørelser 2018

Høyesteretts dommere juni 2017
Høyesteretts dommere juni 2017 Foto: Høyesterett/Sturlason

Høyesteretts avgjørelse i den enkelte sak, vil vanligvis foreligge omkring to til tre uker etter at saken har vært oppe til behandling. Den vil da bli publisert her på Høyesteretts nettside.

Sammendraget som følger den enkelte sak, er ikke en del av avgjørelsen. Det skal kun gi en oversikt over de tema og problemstillinger som har vært til behandling. Avgjørelsen i sin helhet kan leses ved å klikke på lenke nedenfor sammendraget.

Her på Høyesteretts nettside vil du finne alle avgjørelser fra avdeling, alle begrunnede avgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalg samt en oversikt over alle anker over dom som ikke er tillatt fremmet.

Avgjørelser 2018

Avgjørelser 2017

For flere avgjørelser velg fra menyen øverst på siden.