Ankeutvalget - Sivile saker

Advarsel gitt i arbeidsforhold - rettslig interesse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. mars 2018, HR-2018-492-U, (sak nr. 2018/336), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Per Magnus Falnes) mot Torghatten Nord AS (advokat Joakim Augeli Karlsen)

Les mer

Lagmannsrettens sammensetning ved avgjørelse av sakskostnadskrav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. mars 2018, HR-2018-482-U, (sak nr. 2018/170), sivil sak, anke over kjennelse, Knut Erik Risan, Heidi Johanne Risan (advokat André Standberg) mot Knut Hæreid Markegård, Irene Markegård   (advokat Tom Carsten Troberg), Protector Forsikring ASA (advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk)  

Les mer

Kommuners søksmålsadgang etter skatteforvaltningsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. mars 2018, HR-2018-465-U, (sak nr. 2018/195), sivil sak, anke over kjennelse , Høyanger kommune, Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (partshjelper), Samarbeidande Kraftfylke (partshjelper) (advokat Norunn Løkken Sundet) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Karen Mellingen)  

Les mer

Anke inngitt for sent ble avvist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. mars 2018,  HR-2018-430-U, (sak nr. 2018/280), sivil sak, anke over dom   Staten v/Skatt nord   (Regjeringsadvokaten  v/advokat Marius Emberland)  mot T eleworld AS      (advokat Siv Merethe Øveraasen)

Les mer

Ankenektelse etter tvisteloven § 29-13 andre ledd - mangelfull begrunnelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. mars 2018, HR-2018-428-U, (sak nr. 2018/340), sivil sak, anke over beslutning   A (advokat Einar Engh) mot Linima AS (advokat Hanne-Martine Hattestad Østenby)

Les mer

Opphevelse av ankenektelse etter tvisteloven § 36-10

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. februar 2018, HR-2018-356-U, (sak nr. 2018/248), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Bjørn Stormyr) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokatfullmektig Ida Helene Randima Johansen) B /verge (advokat Kåre Eugen Jølberg) C

Les mer

Mangelfull begrunnelse i sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 12. februar 2018, HR-2018-267-U, (sak nr.2018/86), sivil sak, anke over kjennelse I. LF Eiendom AS (advokat Stian Hatleberg) mot Martin Greftegreff (advokat Svein-Erik Sveen) II. Martin Greftegreff (advokat Svein-Erik Sveen) mot LF Eiendom AS (advokat Stian Hatleberg)

Les mer

Grensen mellom formuesverdier og ideelle interesser, tvisteloven § 29-13

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. februar 2018, HR-2018-236-U, (sak nr. 2018/146), sivil sak, anke over beslutning  A (advokat Vidar Zahl Arntzen) mot B (advokat John-Kåre Olsen)

Les mer

Begjæring om gjenåpning som følge av nye opplysninger om eiendommens tilstand

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. februar 2018, HR-2018- 203-U, (sak nr. 2017/2225), sivil sak, anke over kjennelse A, B (advokat Halvor Mathias Elde) mot C, Protector Forsikring ASA (advokat Stian Bones)

Les mer

Rettens varslingsplikt ved nedsettelse av sakskostnadskrav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. januar 2018, HR-2018-147-U, (sak nr. 2018/41), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Georg Ibsen Lexander) mot B, C (advokat Karsten Krüger Engedal)

Les mer

Lagmannsrettens manglende begrunnelse for sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. januar 2018, HR-2015-144-U, (sak nr. 2018/5), sivil sak, anke over kjennelse

Les mer