Ankeutvalget - Straffesaker

Ankenektelse § 321 annet ledd - manglende vurdering av anførsel

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. juni 2018, HR-2018-1167-U,  (sak nr. 18-073282STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Jan Christian Kvanvik v/advokatfullmektig Mia Sætrang Bratlund) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Utlevering av utenlandsk statsborger

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. juni 2018, HR-2018-1053-U, (sak nr. 18-083346STR-HRET), A (advokat Lukasz Pawel Niedzielski) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Maria Evenseth)

Les mer

Vaktsomt drap ved traffikkulykke

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 6. juni 2018, HR-2018-1050-U, (sak nr. 18-066753STR-HRET), straffesak, anke over dom, A   (advokat Odd Robert Aksnes) mot   Påtalemyndigheten

Les mer

Maksimalfrist for fengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. mai 2018,  HR-2018-975-U, (sak nr. 18-078425STR-HRET), A (advokat Kolbjørn Margido Lium) mot P åtalemyndigheten

Les mer

Anke over straffutmåling for grov narkotikaforbrytelse mv

Høyesteretts ankeutvalgs dom 15. mai 2018, HR-2018-927-U, (sak nr. 18-051853STR-HRET), I. A (advokat Petter Mandt) mot Påtalemyndigheten I I. B (advokat Toini Caroline Saxegaard Lødemel) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Promillekjøring

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 9. mai 2018,  HR-2018-885-U, (sak nr. 18-048509STR-HRET), A (advokat Tor Engeness v/advokatfullmektig Christina Schie Helseth) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Ankenektelse - forholdet mellom straffeprosessloven § 321 andre og tredje ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 4. mai 2018, HR-2018-842-U, (sak nr. 18-061486STR-HRET), A (advokat Hilde Jorunn Skei Kostveit) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Ingrid Vormeland Salte)

Les mer

Opphevelse fordi saken skulle vært satt med lagrette

Høyesteretts ankeutvalgs dom 4. mai 2018, HR-2018-856-U, (sak nr. 18-062066STR-HRET), A (advokat Tor Haug) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Ankenektelse - forholdet mellom straffeprosessloven § 321 andre og tredje ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 3. mai 2018, HR-2018-823-U, (sak nr. 18-059885STR-HRET), A (advokat Trond Hjelde) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Birgitte Budal Løvlund)

Les mer

Lagmannsrettens hevingskjennelse ble opphevet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30. april 2018, HR-2018-783-U, (sak nr. 18-062389STR-HRET), I. A (advokat Arve Leiro Baastad) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Torunn Gran) II. B (advokat Frode Sulland) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Torunn Gran)

Les mer

Opphevelse av lagmannsrettens avgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs dom 30. april 2018, HR-2018-781-U, (sak nr. 18-049533STR-HRET) Påtalemyndigheten mot A (advokat Ole-Kristian Ringnes)

Les mer

Opphevelse av bostedsforbehold

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. april 2018, HR-2018-737-U, (sak nr. 18-054007STR-HRET), A (advokat Randulf Schumann Hansen, advokat Albulena Krasniqi)

Les mer

Anker i sak om familievold

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 19. april 2018 H R-2018-730-U, (sak nr. 18-044357STR-HRET), I. A (advokat Daniel Sannerud Storrvik) mot Påtalemyndigheten II. B (advokat Maggi Vineshaugen Rødvik) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Opplesning av politiforklaring

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 13. april 2018 HR-2018-694-U, (sak nr. 18-048087STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Reidar Steinsvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Seksuell omgang med barn

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 5. april 2018,  HR-2018-637-U, (sak nr. 2018/285), straffesak, anke over dom,  A (advokat Rune Håkon Tjomsland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Fengsling - begrunnelse for gjentakelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. april, HR-2018-611-U, (sak nr. 18-051128STR-HRET), A (advokat Gunnar Nerdrum Aagaard) mot Den offentlige påtalemyndighet (politiadvokat Stine Melbye Sørensen)

Les mer

Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse om varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. mars 2018, HR-2018-592-U, (sak nr. 18-049132STR-HRET), A (advokat Hugo Haarr Dybwad) mot Den offentlige påtalemyndighet (politiadvokat Kjetil Gaustad Solhaug)  

Les mer

Rettslig prøving av vilkårene for utlevering

Høgsteretts ankeutvals orskurd 23. mars 2018, HR-2018-581-U, (sak nr. 18-045090STR-HRET), A (advokat Arild Christian Dynbgeland) mot Den offentlege påtalemakta (politiadvokat Bernt Kallevik Dahlsveen)

Les mer

Opphevelse i ankeutvalget - dolus eventualis

Høyesteretts ankeutvalgs dom 23. mars 2018, HR-2018-587-U, (sak nr. 2018/216), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Guri Lenth)

Les mer

Medvirkning til grovt heleri

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 23. mars 2018, HR-2018-578-U, (sak nr. 2018/377), straffesak, anke over dom,  I.  A (advokat Søren Ø. Hellenes) mot Den offentlige påtalemyndighet,   II.   B (advokat Alexander Rydberg Greaker) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Delvis opphevelse av fengslingskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. mars 2018, HR-2018-495-U, (sak nr. 18-039416STR-HRET)

Les mer

Heleri og inndragning - ankerett

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 9. mars 2018, HR-2018-471-U, (sak nr. 2018/339), straffesak, anke over dom, A (advokat Solveig Kristine Høgtun) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Psykisk medvirkning

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28. februar 2018, HR-2018-387-U, (sak nr. 2018/204), straffesak, anke over dom I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Øyvind Bergøy Pedersen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Opphevelse av lagmannsrettens nektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. februar 2018, HR-2018/249 (sak nr. 2018/249), straffesak, anke over beslutning A (advokat Kåre Eugen Jølberg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Fars mishandling av egne barn

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20. februar 2018, HR-2018-316-U, (sak nr. 2018/104) straffesak, anke over dom A (advokat Jørgen Sætrum) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Utsettelse av hensyn til bevisførsel

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 12. februar 2018, HR-2018-258-U, (sak nr. 2018/23), straffesak, anke over dom A (advokat Fridtjof Feydt) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Passiv medvirkning for omsorgspersoner

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. februar 2018, HR-2018-262-U, (sak nr. 2018/1), straffesak, anke over beslutning A (advokat Knut Skagen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Rettidigheten av anke i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. februar 2018, HR-2018-264-U, (sak nr. 2017/2157), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Kjell T. Dahl) mot Den offentlighe påtalemyndighet

Les mer

Forholdet mellom andre og tredje ledd i straffeprosessloven § 321

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. februar 2018, HR-2018-229-U, (sak nr. 2018/154), straffesak, anke over beslutning A (advokat Bjørn Aksel Henriksen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 - forholdet mellom andre og tredje ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. februar 2018, HR-2018-231-U, (sak nr. 2018/184), straffesak, anke over beslutning A (advokat Hilde Jorunn Skei Kostveit) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lagmannsrettens anvendelse av bevisbyrdereglene

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 5. februar 2018, HR-2018-209-U, (sak nr. 2018/158), straffesak, anke over dom A (advokat Helge Haatveit) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Om alle dommerne i Gulating lagmannsrett er inhabile

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. januar 2018, HR-2018-175-U, (sak nr. 2017/2198), straffesak, habilitet A (advokat Håkon Brækhus) B (advokat Atle Birkeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lagmannsrettens saksbehandling i sak om mishandling i familieforhold

Høgsteretts ankeutvals ordskrud og vedtak 23. januar 2018, HR-2018-128-U, (sak nr. 2017/2229), straffesak, anke over dom I. A (advokat Mehvish Taj Haider) mot Den offentlege påtalemakta II. B (advokat Tor Kjærvik) mot Den offentlege påtalemakta III. C. (advokat René Ibsen) mot Den offentlege påtalemakta IV. Den offentlege påtalemakta mot A (advokat Mehvish Taj Haider), B (advokat Tor Kjærvik), C (advokat René Ibsen)

Les mer

Salg av narkotika - ankerett

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 11. januar 2018, HR-2018-66-U, (2017/1957), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Straffesak uten tiltalte til stede

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. januar 2018, HR-2018-64-U, (sak nr. 2017/2214), straffesak, anke over dom  A (advokat Bjørn Morten Liteveit Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer