Avgjørelser samlet 2018

Bokrygger Norsk Retstidende 1880-årene
Bokrygger Norsk Retstidende 1880-årene Foto: Sturlason/Høyesterett
Straffutmåling ved gjentatt grov voldsutøvelse (13.03.18) Høyesteretts dom 13. mars 2018, HR-2018-491-A, (sak nr. 2017/2114), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Alf Martin Evensen) Les mer
Advarsel gitt i arbeidsforhold - rettslig interesse (13.03.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. mars 2018, HR-2018-492-U, (sak nr. 2018/336), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Per Magnus Falnes) mot Torghatten Nord AS (advokat Joakim Augeli Karlsen) Les mer
Kommuners søksmålsadgang etter skatteforvaltningsloven (12.03.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. mars 2018, HR-2018-465-U, (sak nr. 2018/195), sivil sak, anke over kjennelse , Høyanger kommune, Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (partshjelper), Samarbeidande Kraftfylke (partshjelper) (advokat Norunn Løkken Sundet) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Karen Mellingen)   Les mer
Straff for befatning med 37 kilo hasj (12.03.18) Høyesteretts dom 12. mars 2018, HR-2018-486-A, (sak nr. 2017/1912), straffesak, anke over dom, A   (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Folke Åmlid) Les mer
Lagmannsrettens sammensetning ved avgjørelse av sakskostnadskrav (12.03.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. mars 2018, HR-2018-482-U, (sak nr. 2018/170), sivil sak, anke over kjennelse, Knut Erik Risan, Heidi Johanne Risan (advokat André Standberg) mot Knut Hæreid Markegård, Irene Markegård   (advokat Tom Carsten Troberg), Protector Forsikring ASA (advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk)   Les mer
Innholdet i etablerte kollektive bruksrettigheter på Finnmarkseiendommens grunn (09.03.18) Høyesteretts dom 9. mars 2018, HR-2018-456-P, (sak nr. 2017/860), sivil sak, anke over dom   I. Finnmarkseiendommen (advokat Kristin Bjella) (Rettslig medhjelper: advokat Frode A. Innjord) Reinbeitedistrikt 6/5D    (advokat Anja Jonassen) (partshjelper) Meskelv og omegn bygdelag (advokat Kristoffer Dons Brøndbo) (partshjelper) mot Unjárgga gilisearvi/Nesseby bygdelag (advokat Brynjar Østgård) (Rettslig medhjelper: advokat Frode Elgesem)   II. Unjárgga gilisearvi/Nesseby bygdelag (advokat Brynjar Østgård) (Rettslig medhjelper: advokat Frode Elgesem) mot Finnmarkseiendommen   (advokat Kristin Bjella) (Rettslig medhjelper: advokat Frode A. Innjord) Reinbeitedistrikt 6/5D (advokat Anja Jonassen) (partshjelper) Meskelv og omegn bygdelag (advokat Kristoffer Dons Brøndbo) (partshjelper) Les mer
Heleri og inndragning - ankerett (09.03.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 9. mars 2018, HR-2018-471-U, (sak nr. 2018/339), straffesak, anke over dom, A (advokat Solveig Kristine Høgtun) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Høyesterettsdommers habilitet i Gasledsaken (07.03.18) Høyesteretts habilitetskjennelse 7. mars 2018, HR-2018-451-A, (sak nr. 2017/1891), sivil sak, anke over dom, CapeOmega AS(advokat Thomas G. Michelet), Solveig Gas Norway AS, Silex Gas Norway AS, Infragas Norge AS   (advokat Jan B. Jansen, advokat Thomas K. Svensen) mot Staten v/Olje- og energidepartementet Regjeringsadvokaten v/assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell, advokat Christian Fredrik Michelet) Les mer
Tapt heimearbeidsevne for barn (07.03.18) Høgsterettsdom 7. mars 2018, HR-2018-442-A, (sak nr. 2017/1690), sivil sak, anke over dom, Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Anita Bergh Ankarstrand) mot A (advokat Therese Lohne Boehlke) Les mer
Anke inngitt for sent ble avvist (06.03.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. mars 2018,  HR-2018-430-U, (sak nr. 2018/280), sivil sak, anke over dom   Staten v/Skatt nord   (Regjeringsadvokaten  v/advokat Marius Emberland)  mot T eleworld AS      (advokat Siv Merethe Øveraasen) Les mer
Ankenektelse etter tvisteloven § 29-13 andre ledd - mangelfull begrunnelse (06.03.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. mars 2018, HR-2018-428-U, (sak nr. 2018/340), sivil sak, anke over beslutning   A (advokat Einar Engh) mot Linima AS (advokat Hanne-Martine Hattestad Østenby) Les mer
Erstatning etter rideulykke - spørsmål om aksept av risiko (01.03.18) Høyesteretts dom 1. mars 2018, HR-2018-403-A, (sak nr. 2017/1252), sivil sak, anke over dom A (advokat Tom Eivind Haug) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Merete Anita Utgård) Les mer
Psykisk medvirkning (28.02.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28. februar 2018, HR-2018-387-U, (sak nr. 2018/204), straffesak, anke over dom I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Øyvind Bergøy Pedersen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Straffutmåling for uaktsomt bildrap (28.02.18) Høyesteretts dom 28. februar 2018, HR-2018-389-A, (sak nr. 2017/1930), straffesak, anke over dom I. Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Mari Gjersøe) mot A (advokat Arne Gunnar Aas) II. A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Mari Gjersøe) Les mer
Straff for misbruk av stilling som lege til å skaffe seg seksuell omgang (28.02.18) Høyesteretts dom 28. februar 2018, HR-2018-390-A, (sak nr. 2017/1761), straffesak, anke over dom A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Bjørn Soknes) Les mer
Spørsmål om fradragsrett for honorar til forvaltning av private equity-fond (28.02.18) Høyesteretts dom 28. februar 2018, HR-2018-391-A, (sak nr. 2017/1406), sivil sak, anke over dom Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders F. Wilhelmsen) mot Argentum Fondsinvesteringer, AS Argentum NPEP AS, Bradbenken Partner AS, Argentum Investment Partner AS, Tomte Forvaltning AS, Lærdal Finans AS, Grieg International AS, Freyer Forvaltning AS, Varner PE AS (advokat Peter Hammerich Les mer
Prisavslag ved oppføring av ny bolig (28.02.18) Høyesteretts dom 28. februar 2018, HR-2018-392-A, (sak nr. 2017/1654), sivil sak, anke over dom Edvart Severin Øyerhamn, Hanne Elin Hellesøy(advokat Thor Harald Eike) mot Vest-Eiendom AS (advokat Jens Otto Haugland) Les mer
Krav på dagmulkt ikke bortfalt (27.02.18) Høyesteretts dom 27. februar 2018, HR-2018-383-A, (sak nr. 2017/1227), sivil sak, anke over dom Ole Kjær (advokat Hallvard Østgård) mot Jorun Elisabeth Pedersen, Tron Walseth (advokat Kristoffer Dons Brøndbo) Les mer
Opphevelse av ankenektelse etter tvisteloven § 36-10 (23.02.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. februar 2018, HR-2018-356-U, (sak nr. 2018/248), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Bjørn Stormyr) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokatfullmektig Ida Helene Randima Johansen) B /verge (advokat Kåre Eugen Jølberg) C Les mer
Opphevelse av lagmannsrettens nektelse (21.02.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. februar 2018, HR-2018/249 (sak nr. 2018/249), straffesal, anke over beslutning A (advokat Kåre Eugen Jølberg) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Fars mishandling av egne barn (20.02.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20. februar 2018, HR-2018-316-U, (sak nr. 2018/104) straffesak, anke over dom A (advokat Jørgen Sætrum) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Mangelfull begrunnelse i sakskostnadsavgjørelse (12.02.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 12. februar 2018, HR-2018-267-U, (sak nr.2018/86), sivil sak, anke over kjennelse I. LF Eiendom AS (advokat Stian Hatleberg) mot Martin Greftegreff (advokat Svein-Erik Sveen) II. Martin Greftegreff (advokat Svein-Erik Sveen) mot LF Eiendom AS (advokat Stian Hatleberg) Les mer
Utsettelse av hensyn til bevisførsel (12.02.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 12. februar 2018, HR-2018-258-U, (sak nr. 2018/23), straffesak, anke over dom A (advokat Fridtjof Feydt) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Passiv medvirkning for omsorgspersoner (09.02.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. februar 2018, HR-2018-262-U, (sak nr. 2018/1), straffesak, anke over beslutning A (advokat Knut Skagen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Rettidigheten av anke i straffesak (09.02.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. februar 2018, HR-2018-264-U, (sak nr. 2017/2157), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Kjell T. Dahl) mot Den offentlighe påtalemyndighet Les mer
Grensen mellom formuesverdier og ideelle interesser, tvisteloven § 29-13 (07.02.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. februar 2018, HR-2018-236-U, (sak nr. 2018/146), sivil sak, anke over beslutning  A (advokat Vidar Zahl Arntzen) mot B (advokat John-Kåre Olsen) Les mer
Forholdet mellom andre og tredje ledd i straffeprosessloven § 321 (06.02.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. februar 2018, HR-2018-229-U, (sak nr. 2018/154), straffesak, anke over beslutning A (advokat Bjørn Aksel Henriksen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 - forholdet mellom andre og tredje ledd (06.02.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. februar 2018, HR-2018-231-U, (sak nr. 2018/184), straffesak, anke over beslutning A (advokat Hilde Jorunn Skei Kostveit) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Lagmannsrettens anvendelse av bevisbyrdereglene (05.02.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 5. februar 2018, HR-2018-209-U, (sak nr. 2018/158), straffesak, anke over dom A (advokat Helge Haatveit) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Begjæring om gjenåpning som følge av nye opplysninger om eiendommens tilstand (02.02.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. februar 2018, HR-2018- 203-U, (sak nr. 2017/2225), sivil sak, anke over kjennelse A, B (advokat Halvor Mathias Elde) mot C, Protector Forsikring ASA (advokat Stian Bones) Les mer
Om alle dommerne i Gulating lagmannsrett er inhabile (30.01.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. januar 2018, HR-2018-175-U, (sak nr. 2017/2198), straffesak, habilitet A (advokat Håkon Brækhus) B (advokat Atle Birkeland) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Rettens varslingsplikt ved nedsettelse av sakskostnadskrav (24.01.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. januar 2018, HR-2018-147-U, (sak nr. 2018/41), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Georg Ibsen Lexander) mot B, C (advokat Karsten Krüger Engedal) Les mer
Lagmannsrettens manglende begrunnelse for sakskostnadsavgjørelse (24.01.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. januar 2018, HR-2015-144-U, (sak nr. 2018/5), sivil sak, anke over kjennelse Les mer
Lagmannsrettens saksbehandling i sak om mishandling i familieforhold (23.01.18) Høgsteretts ankeutvals ordskrud og vedtak 23. januar 2018, HR-2018-128-U, (sak nr. 2017/2229), straffesak, anke over dom I. A (advokat Mehvish Taj Haider) mot Den offentlege påtalemakta II. B (advokat Tor Kjærvik) mot Den offentlege påtalemakta III. C. (advokat René Ibsen) mot Den offentlege påtalemakta IV. Den offentlege påtalemakta mot A (advokat Mehvish Taj Haider), B (advokat Tor Kjærvik), C (advokat René Ibsen) Les mer
Krav om oppfyllelse av forpliktelse til å tegne aksjer ved kapitalforhøyelse (18.01.18) Høyesteretts dom 18. januar 2018, HR-2018-111-A, (sak nr. 2017/1573), sivil sak, anke over dom Ree Minerals Holding AS (advokat Knud Jacob Knudsen) mot Norman Finans AS (advokat Stein Owe) Les mer
Mishandling i nære relasjoner – lovanvendelsen (18.01.18) Høyesteretts dom 18. januar 2018, HR-2018-112-A, (sak nr. 2017/1909), straffesak, anke over dom A (advokat Torbjørn Kolås Sognefest) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes) Les mer
Varemerkerett (17.01.18) Høyesteretts dom 17. januar 2018, HR-2018-110-A, (sak nr. 2017/1490), sivil sak, anke over dom Addcon Nordic AS (advokat Håkon H. Bleken) mot Halfdan L. Solberg (advokat Thomas Rieber-Mohn) Les mer
Fremleggelse av timelister (17.01.18) Høyesteretts kjennelse 17. januar 2018, HR-2018-109-A, (sak nr. 2017/1940), straffesak, anke over beslutning A (advokat Fredrik Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henrik Horn) Les mer
Spørsmål om beslag i advokatarkiv hos en advokat som selv er siktet for alvorlige straffbare forhold (17.01.18) Høyesteretts kjennelse 17. januar 2018, HR-2018-104-A, (sak nr. 2017/1907), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Kim Ellertsen, advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Katharina Rise) Les mer
Salg av narkotika - ankerett (11.01.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 11. januar 2018, HR-2018-66-U, (2017/1957), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Straffesak uten tiltalte til stede (10.01.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. januar 2018, HR-2018-64-U, (sak nr. 2017/2214), straffesak, anke over dom  A (advokat Bjørn Morten Liteveit Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer