Høyesterettsjustitiarius Tore Schei

Født 1946 i Oslo, tiltrådt 01.03.1986

Juridisk embetseksamen 1971
Høyesterettsadvokat 1974

Advokat ved Regjeringsadvokatembetet 1972-81
Dommerfullmektig Ytre Follo 1975-76
Lagdommer Eidsivating lagmannsrett 1981 – 28. februar 1986

Høyesterettsdommer fra 1. mars 1986 – 31. juli 2002
Justitiarius i Høyesterett fra 1. august 2002