Artikler og foredrag 2018

Høyesteretts vestibyle november 2017
Høyesteretts vestibyle november 2017 Foto: Høyesterett/Sturlason
Norges Høyesterett som prejudikatdomstol

Fra festskrift til Stefan Lindskog ved høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie og høyesterettsdommer Magnus Matningsdal

Les mer

Styring av konserner - et aksjerettslig perspektiv

Fra festskrift til Stefan Lindskog ved høyesterettsdommer Kristin Normann

Les mer

Å forstå og bli forstått

Fra festskrift til Stefan Lindskog ved høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen

Les mer

Deciding what to decide

Foredrag ved høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen, Reykjavik 16. februar 2018

Les mer

Domstolene - makt og motmakt

Innlegg ved høyesterettsdommer Bergljot Webster i VG 17. februar 2018 om domstolene som motmakt og rammebetingelsene for velfungerende domstoler

Les mer

Trender i Høyesteretts saker

Innlegg ved høyesterettsdommer Magnus Matningsdal i forbindelse med pressefrokost i Høyesterett 8. januar 2018

Les mer