Artikler og foredrag 2018

Høyesteretts vestibyle november 2017
Høyesteretts vestibyle november 2017 Foto: Høyesterett/Sturlason
Deciding what to decide

Foredrag ved høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen, Reykjavik 16. februar 2018

Les mer

Domstolene - makt og motmakt

Innlegg ved høyesterettsdommer Bergljot Webster i VG 17. februar 2018 om domstolene som motmakt og rammebetingelsene for velfungerende domstoler

Les mer

Trender i Høyesteretts saker

Innlegg ved høyesterettsdommer Magnus Matningsdal i forbindelse med pressefrokost i Høyesterett 8. januar 2018

Les mer