Å forstå og bli forstått

Fra festskrift til Stefan Lindskog ved høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen

Å forstå og bli forstått