Styring av konserner - et aksjerettslig perspektiv

Fra festskrift til Stefan Lindskog ved høyesterettsdommer Kristin Normann

Styring av konserner - et aksjerettslig perspektiv