Avgjørelser

Høyesteretts dommer 27. juni 2017
Høyesteretts dommere 27. juni 2017 Foto: Sturlason

Høyesteretts avgjørelse i den enkelte sak vil vanligvis foreligge omkringe tre uker etter at saken har vært oppe til behandling. Den vil da bli publisert på Høyesteretts nettside. Sammendraget som følger den enkelte sak er ikke en del av avgjørelsen.