Avgjørelser 2000 - 2010

Høyesteretts avgjørelse i den enkelte sak, vil vanligvis foreligge omkring to til tre uker etter at saken har vært oppe til behandling. Den vil da bli publisert her på Høyesteretts nettside.

Sammendraget som følger den enkelte sak, er ikke en del av avgjørelsen. Det skal kun gi en oversikt over de tema og problemstillinger som har vært til behandling. Avgjørelsen i sin helhet kan leses ved å klikke på lenke nedenfor sammendraget.

Her på Høyesteretts nettside vil du finne alle avgjørelser fra avdeling, alle begrunnede avgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalg samt en oversikt over alle anker over dom som ikke er tillatt fremmet.

Avgjørelser 2010

Avgjørelser 2009

Avgjørelser 2008

Avgjørelser 2007

Avgjørelser 2006

Avgjørelser 2005

Avgjørelser 2004

Avgjørelser 2003

Avgjørelser 2002

Avgjørelser 2001

Avgjørelser 2000