Ankeutvalget - Sivile saker

Ankenektelse i barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30.12.2014, HR-2014-02530-U, (sak nr. 2014/2324), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Anette Røsæther) mot X v/barneverntjenesten (advokat Holger Hagesæter)

Les mer

Gyldigheten av Miljødepartementets vedtak om dispensasjon fra verneforskriften for Sørdalen naturreservat for bygging av kraftledning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.12.2014, HR-2014-02516-U, (sak nr. 2014/2039), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,  mot Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Elisabeth Stenwig), Statnett SF (advokat Ove Chr. Lyngholt)

Les mer

Særskilt anke over lagmannsrettens avgjørelse av sivile krav i straffesak, jf. straffeprosessloven § 435

Høyesteretts ankeutvalgs dom 23.12.2014, HR-2014-02514-U, (sak nr. 2014/2101), sivil sak, anke over dom A (advokat Thomas Benestad) mot B (advokat Amir Hossein Mirmotahari)

Les mer

Avslag på saksøkers begjæring om å oppnevne psykiatrisk sakkyndig i en erstatningssak mot B

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.12.2014, HR-2014-02519-U, (sak nr. 2014/2259), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Faruk Resulovic) mot B (advokat Kjersti Sandvig)

Les mer

Midlertidig forføyning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.12.2014, HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Samferdselsdepartementet, Telemark fylkeskommune (Regjeringsadvokaten v/advokat Torje Sunde) mot BMO Entreprenør AS (advokat Siri Falch-Olsen)

Les mer

Anke over sakskostnader og solidaransvar for tredjeparter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22.12.2014, HR-2014-02493-U, (sak nr. 2014/2088), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Lars Christian Engen) mot B, C, D (advokat Paal Olav Berg)

Les mer

Åpning av konkurs

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17.12.2014, HR-2014-02460-U, (sak nr. 2014/2153), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Britt Onseng) mot Staten v/Skatt sør (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Ingolf Skaflem), A, hans konkursbo (advokat Ivar Strømsjordet)

Les mer

Sakskostnadsavgjørelse i jordskiftesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.12.2014, HR-2014-02440-U, (sak nr. 2014/1982), sivil sak, anke over kjennelse A, B (advokat Lars Inge Ørstavik) mot C (advokat Jørund Stig Knardal)

Les mer

Bevisavskjæring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.12.2014, HR-2014-02429-U, (sak nr. 2014/2222), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Liv Asheim Leirvik) mot A (advokat Mari Grefsli)

Les mer

Krav om gjenåpning av Høyesteretts ankeutvalgs beslutning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 01.12.2014, HR-2014-02342-U, (sak nr. 2014/1255), sivil sak, begjæring om gjenåpning Mølle AS (advokat Thomas E. Alnæs) mot Staten v/Skatt sør (advokat Knut-Arne Ekern)

Les mer

Midlertidig avgjørelse av fast bopel og samvær etter barneloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26.11.2014, HR-2014-02308-U, (sak nr. 2014/2074), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Ola Viken) mot B (advokat Sven Olle Nohlin)

Les mer

Fremleggelse av nye dokumentbevis

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 21.11.2014, HR-2014-02287-U, (sak nr. 2014/1631), sivil sak, anke over dom X kommune (advokat Sverre Larhammer) mot A, B (advokat Venil Katharina Thiis)

Les mer

Særkullsbarns begjæring om offentlig skifte av uskiftet bo med særeiemidler

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.11.2014, HR-2014-02278-U, (sak nr. 2014/2021), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat John Heitmann) mot B, C, D (advokat Erik Årstad)

Les mer

Nytt faktisk grunnlag

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20.11.2014, HR-2014-02274-U, (sak nr. 2014/980), sivil sak, anke over dom A (advokat Jens Otto Haugland) mot B (advokat Einar Drægebø)

Les mer

Søksmål om rett til medlemskap i en elghundklubb

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19.11.2014, HR-2014-02253-U, (sak nr. 2014/1809), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat E. Sundsli) mot X Elghundklubb (advokat Kurt-Egil Henriksen)

Les mer

Sakskostnadsavgjørelse i en tvist om oppsigelse av et konsulent-/arbeidsforhold

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19.11.2014, HR-2014-02247-U, (sak nr. 2014/1858), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Per Danielsen) mot B AS (advokat Merete Furesund)

Les mer

Krav om erstatning i kontraktsforhold

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 18.11.2014, HR-2014-02249-U, (sak nr. 2014/1857), sivil sak, anke over dom Stokke Stål AS (advokat  Jørgen Aardalsbakke)  mot Returkraft AS (advokat Hans Erdvik)

Les mer

Begjæring om midlertidig forføyning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18.11.2014, HR-2014-02241-U, (sak nr. 2014/2010), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Morten Aalberg) mot Staten v/Utlendingsnemnda (advokat Christian F. Galtung)

Les mer

Bevistilgang i en tvist om heving av et boligkjøp

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18.11.2014, HR-2014-02258-U, (sak nr. 2014/1852), sivil sak, anke over kjennelse Protector Forsikring ASA (advokat Sindre Stave) mot A (advokat Roald Angell)

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse om avvisning som følge av bortfalt partsevne

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 06.11.2014, HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse Norsk Institutt for Menneskelig Utvikling ANS (advokat Per Danielsen) mot A (advokat Jørgen Klaveness v/advokatfullmektig Ole Andreas Thrana)

Les mer

Spørsmål om partsevne i en videre anke over oppfriskning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 05.11.2014, HR-2014-02155-U, (sak nr. 2014/1778), sivil sak, anke over kjennelse Fana Bilforretning AS (advokat Thor-Eirik Lodtz) mot Lyng Offshore Limited NUF (advokat Dag Martinsen)

Les mer

Anke over kjennelse om ikke å ta en konkursbegjæring til følge

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 04.11.2014, HR-2014-02139-U, (sak nr. 2014/1742), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Audun Kleppestø) mot B, B dets konkursbo (advokat Siv Sandvik)

Les mer

Anke over dom i barnevernssak, jf. tvisteloven § 36-10 tredje ledd bokstav c

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 03.11.2014, HR-2014-02138-U, (sak nr. 2014/1896), sivil sak, anke over beslutning X kommune (kommuneadvokaten i Y-regionen v/advokat Johannes Meyer-Myklestad) mot A (advokat André Berven ), B (advokat Torbjørn Schade )

Les mer

Anke over dom i barnevernssak, jf. tvisteloven § 36-10 tredje ledd bokstav c

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 03.11.2014, HR-2014-02129-U, (sak nr. 2014/1881), sivil sak, anke over beslutning X (kommuneadvokaten i X v/advokat Johan Breien) mot A (advokat Rolf. J. Cappelen), B (advokat Ragnhild Kverneland)

Les mer

Spørsmål om juridisk utdrag skal tas ut av saken, eller om deler av utdraget skal nektes fremalgt, fordi det inneholder bevis

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31.10.2014, HR-2014-02114-U, (sak nr. 2014/338), sivil sak, anke over dom A (advokat Carl Bore) mot B AS (advokat Halvor Manshaus)

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse om sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22.10.2014, HR-2014-02042-U, (sak nr. 2014/1673), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C, D, E, F, G, H (advokat Rolf B. Nybakk) mot I, J, K, L, M, N, O, P, X kommune (advokat Tallag Andersen)

Les mer

Spørsmål om saksbehandlingsfeil på grunn av mangelfull kontradiksjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17.10.2014, HR-2014-02022-U, (sak nr. 2014/1674), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Torkjell Solbø) mot B (advokat Joar Heide)

Les mer

Tilbakelevering av barn etter barnebortføringsloven kapittel III

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.10.2014, HR-2014-02017-U, (sak nr. 2014/1736), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Fridtjof Piene Gundersen ) mot B (advokat  Halvor Hjelm-Hansen )

Les mer

Lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 03.10.2014, HR-2014-01952-U, (sak nr. 2014/1715), sivil sak, anke over beslutning A, B, C (advokat Ole Magnus Karlsen) mot D (advokat Egil Malm)

Les mer

Spørsmål om lagmannsrettens avgjørelse om ankenektelse må oppheves som følge av at krav til kontradiksjon er tilsidesatt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 03.10.2014, HR-2014-01950-U, (sak nr. 2014/1727), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Morten Engesbak) mot B (advokat Lene Høivang)

Les mer

Klage over utleggsforretning med "intet til utlegg"

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.10.2014, HR-2014-01932-U, (sak nr. 2014/1623), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Gerd Aaland Fagerli) mot B AS

Les mer

Erstatning for sakskostnader ved skjønn etter tomtefesteloven § 40

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.09.2014, HR-2014-01913-U, (sak nr. 2014/1658), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Runar Wiik) mot B (advokat Erik Wold)

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse om å nekte et bevis ført - sak om utbetaling av uføreforsikring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.09.2014, HR-2014-01917-U, (sak nr. 2014/1603), sivil sak, anke over kjennelse Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen) mot A (advokat Kjell Inge Ambjørndalen)

Les mer

Konstituert sorenskrivers habilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26.09.2014, HR-2014-01907-U, (sak nr. 2014/1664), sivil sak, anke over kjennelse A og B (advokat Tormod A. Sletten) mot X kommune ved ordføreren (advokat Ole Ødegård)

Les mer

Krav om tilbakelevering av dødsbo fra offentlig skiftebehandling til privar skifte

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.09.2014, HR-2014-01864-U, (sak nr. 2014/1504), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Kåre Idar Moljord) mot B og C (advokat Kristian Dahle Trygstad)

Les mer

Krav om erstatning for sakskostnader fra det offentlige

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.09.2014, HR-2014-01861-U, (sak nr. 2014/1256), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Thomas Thorstensen) mot Staten v/Domstoladministrasjonen

Les mer

Spørsmål om avvising av kravsmål om skjønn som følgje av manglande rettsleg interesse

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 16.09.2014, HR-2014-01835-U, (sak nr. 2014/1519), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Arnt Olav Stillerud) ot B (advokat Torstein Burkeland)

Les mer

Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.09.2014, HR-2014-01832-U, (sak nr 2014/1543), sivil sak, anke over kjennelse Advokat Erling Moss

Les mer

Særskilt anke over lagmannsrettens avgjerd om sakskostnader

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 12.09.2014, HR-2014-01812-U, (sak nr. 2014/1566), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Steinar Sørlie) mot B og C (advokat Hans Kristian Skarpholt)

Les mer

Krav om gjenåpning av beslutning avsagt av Høyesteretts ankeutvalg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.09.2014, HR-2014-01783-U, (sak nr. 2014/1136), sivil sak, begjæring om gjenåpning EuroPark AS mfl. (advokat Peter Simonsen) mot A (advokat Sigurd Holter Torp)

Les mer

Spørsmål om tingretten kan avvise en klage over utleggsforretning pga. manglende prosessdyktighet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.09.2014, HR-2014-01747-U, (sak nr. 2014/1145), sivil sak, anke over kjennelse A mot B AS (advokat Egil Horstad)

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse om avskjæring av bevis

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.08.2014, HR-2014-01699-U, (sak nr. 2014/1503), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Roger Edvard Rosvoll) mot A (advokat Faruk Resulovic)

Les mer

Anke over lagmannsrettens dom i sak om krav om utbetaling av andel av forsikringsoppgjør etter brann

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 31.07.2014, HR-2014-01596-U, (sak nr. 2014/1351), sivil sak, anke over dom Storsteinnes Kulturhus SA (advokat Marianne Abeler) mot Balsfjord kommune (advokat Kristoffer Dons Brøndbo)

Les mer

Saken gjelder lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i sak om erstatning for utbetalte forvaltningshonorarer

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.07.2014, HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse A, B (advokat Christian Lund) mot C AS, D AS (advokat Thor Christian Moen)

Les mer

Lagmannsrettens beregning av rettsgebyr

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.07.2014, HR-2014-01513-U, (sak nr. 2014/1238), sivil sak, anke over beslutning A og B (advokat Johan Riisøen)

Les mer

Lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse ved heving av ankesak etter frafall av anke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.07.2014, HR-2014-01463-U, (sak nr. 2014/1212), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Terje Kvarsnes) mot B og C (advokat Øyvind J. Eidnes)

Les mer

Spørsmål om retting av grunnboken for fast eiendom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.07.2014, HR-2014-01465-U, (sak nr. 2014/1222), sivil sak, anke over kjennelse A mot B og C

Les mer

Avvisning av konkursbegjæring under henvisning til at den ikke hører under norske domstoler

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.07.2014, HR-2014-01446-U, (sak nr. 2014/1092), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Skatt øst (advokat Lars Marius Heggberget) mot Spiro System SP Z.O.O. (advokat Sebastian Garstecki)

Les mer

Anke over erstatningskrav

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 03.07.2014, HR-2014-01411-U, (sak nr. 2014/1197), sivil sak, anke over dom A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot B (advokat Hilde Jæger), C (advokat Birgit Vinnes)

Les mer

Spørsmål om gebyrplikt ved krav om oppløsning av et aksjeselskap

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.07.2014, HR-2014-01415-U, (sak nr. 2014/1141), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Nils-Henrik Pettersson)

Les mer

Begjæring om omgjøring av kjennelse avsagt av Høyesteretts ankeutvalg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.07.2014, HR-2014-01391-U, (sak nr. 2014/1223), sivil sak, begjæring om omgjøring A (advokat Bjørn Ketil Myrset) mot B (advokat John Egil Bergem)

Les mer

Ankenektelse - sak om partsstatus ved krav om samvær etter barnevernloven § 4-19

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.07.2014, HR-2014-01392-U, (sak nr. 2014/1185), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Håkon Malm) mot X kommune (advokat Nina Sandell)

Les mer

Frist for å krevje verdsetjing ved takstnemnd ved utøving av kjøperett etter eigarseksjonslova §§ 14-17

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 23.06.2014, HR-2014-01307-U, (sak nr. 2014/1011), sivil sak, anke over orskurd A, B (advokat Arne Gjesdal) mot C (advokat Joanne Vaardal-Lunde)

Les mer

Tvangssalg av boligeierseksjon på grunn av manglende betaling av fellesutgifter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.06.2014, HR-2014-01289-U, (sak nr. 22014/1026), sivil sak, anke over kjennelse Sameiet A (advokat Henning Lauridsen) mot B

Les mer

Spørsmål om tvangssalg av skyldners bolig besluttet forut for gjeldsforhandlingsperiode, kan settes i gang igjen etter at det er besluttet gjeldsordning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.06.2014, HR-2014-01246-U, (sak nr. 2014/974), sivil sak, anke over kjennelse DNB Boligkreditt AS (advokat Kjell-Rune Birkelund) mot A

Les mer

Ankenektelse - sak om erstatning for uberettiget straffeforfølgning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.06.2014, HR-2014-01240-U, (sak nr. 2014/850), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Kjetil Krokeide) mot staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (advokat Hallvard Gilje Aarseth)

Les mer

Spørsmål om pasientskadeloven § 18 begrenser adgangen til ved søksmål å trekke inn tapsposter som ikke har vært behandlet i Pasientskadenemnda

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 11.06.2014, HR-2014-01208-U, (sak nr. 2014/820), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Roger Edvard Rosvoll) mot A (advokat Lene Frykman)

Les mer

Krav på erstatning for sakskostnader som følge av feil ved lagmannsrettens saksbehandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.06.2014, HR-2014-01163-U, (sak nr. 2014/656), sivil sak, anke over kjennelse Skien Papirindustri As (advokat Joar Heide) mot staten v/Domstoladministrasjonen

Les mer

Spørsmål om lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet må oppheves

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.06.2014, HR-2014-01145-U, (sak nr. 2014/884), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Sigurd Vestrheim) mot B borettslag (advokat Torbjørn Fjeldstad)

Les mer

Krav om gjenåpning av Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24.06.2013

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.05.2014, HR-2014-010141-U, (sak nr. 2013/1977), sivil sak, begjæring om gjenåpning A  mot staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (advokat Ida Hjort Kraby)

Les mer

Videre anke over lagmannsrettens kjennelse hvor det ble gitt oppfriskning mot oversittelse av klagefrist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 21.05.2014, HR-2014-01038-U, (sak nr. 2014/791), sivil sak, anke over kjennelse Tele 6 Europe Ltd mfl. (advokat Erik Råd Herlofsen) mot A (advokat Fred Arne Gade)

Les mer

Saken gjelder hvorvidt et krav om erstatning for uberettiget midlertidig sikring er rettskraftig avgjort

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.05.2014, HR-2014-01019-U, (sak nr. 2014/481), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Morten Søyland) mot B (advokat Jan Erik Kullerud)

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse - krav om gjenåpning av skjønn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.05.2014, HR-2014-01014-U, (sak nr. 2014/782), sivil sak, anke over kjennelse Trondheim kommune (advokat John Olav Engelsen) mot Trøndereiendom AS mfl. (advokat Jan E. Strand)

Les mer

Valg av prosessfullmektig for barn i barnevernsak der barnet er gitt egne partsrettigheter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.05.2014, HR-2014-01022-U, (sak nr. 2014/759), sivil sak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden)

Les mer

Videre anke over tingrettens avslag på å få bruke en bestemt person som prosessfullmektig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.05.2014, HR-2014-00995-U, (sak nr. 2014/697), sivil sak, anke over kjennelse A mot B (advokat Olav Torvund)

Les mer

Spørsmål om bevissikring utenfor rettssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.05.2014, HR-2014-00962-U, (sak nr. 2014/741), sivil sak, anke over kjennelse Macgregor Norway AS (advokat Kjell Torkelsen) mot Huisman Equipment B.V., Itrec B.V. (advokat Halvor Manshaus, advokat Sigurd Holter Torp))

Les mer

Spørsmål om avvisning av søksmål fra domstolene

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.05.2014, HR-2014-00955-U, (sak nr. 2013/2149), sivil sak, anke over kjennelse Adhd Norge (advokat Else Leona McClimans) mot staten v/Likestillings- og diskrimineringsnemnda (advokat Elisabeth Stenwig)

Les mer

Spørsmål om en uriktig partsangivelse kan rettes i medhold av tvisteloven § 16-5

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.05.2014, HR-2014-00898-U, (sak nr. 2014/643), sivil sak, anke over kjennelse Grov Forskaling AS (advokat Kjell Petter Neset) mot Vestliveien 2 og 4 (advokat Kari Nessa Nordtun)

Les mer

Sak om overprøving av vedtak av fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.05.2014, HR-2014-00863-U, (sak nr. 2014/694), sivil sak, anke over beslutning A, B (advokat Kristin Kruse) mot Y kommune (advokat Bård Nordby)

Les mer

Anke over lagmannsrettens avgjørelse av sivile krav i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.05.2014, HR-2014-00871-U, (sak nr. 2014/584), sivil sak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (advokat Karl Otto Thorheim)

Les mer

Ankenektelse etter tvisteloven § 29-13 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.04.2014, HR-2014-00850-U, (sak nr. 2014/707), sivil sak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mto B (advokat Magne Jetne)

Les mer

Oppfriskning av for sent fremsatt begjæring om gjenåpning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.04.2014, HR-2014-00674-U, (sak nr. 2014/466), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Christian S. Gjerstrøm) mot Danske Bank (advokat Frithjof Herlofsen)

Les mer

Klage over beslutning om utleggspant og utleggstrekk

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.03.2014, HR-2014-00646-U, (sak nr. 2014/336), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Kristian Bårseth) mot Intrum Justitia Debt Finance AG (advokat Stein Eikeland)

Les mer

Stadfestelse av bud ved tvangssalg av fast eiendom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.03.2014, HR-2014-00649-U, (sak nr. 2014/378), sivil sak, anke over kjennelse A, B (advokat Mass Anders Hus) mot Sparebanken Vest og Sunndal Sparebank (advokat Stine Andreassen)

Les mer

Spørsmål om retting av Høyesteretts ankeutvalgs sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 25.03.2014, HR-2014-00601-U, (sak nr. 2013/2254), sivil sak, anke over beslutning A, B (advokat Bjørn Jakobsen) mot C

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til ankebehandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.03.2014, HR-2014-00616-U, (sak nr. 2014/409), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Katrine Malmer-Høvik) mot Onecollection AS (advokat Bente Holmvang)

Les mer

Krav om tilbakelevering av barn etter barnebortføringsloven av 8. juli 1988 nr. 72

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.03.2014, HR-2014-00590-U, (sak nr. 2014/388), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Gro Hamre) mot B (advokat Svein Aage Larsen)

Les mer

Tvist om gyldigheten av to fullmakter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.03.2014, HR-2014-00570-U, (sak nr. 2014/457), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K (advokat Trygve Undem) mot L, M, N, O (advokat Edle Endresen)

Les mer

Krav om fremleggelse av bevis i en underliggende tvist om et pengekrav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.03.2014, HR-2014-00562-U, (sak nr. 2014/458), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Jens Otto Haugland) mot B (advokat Svein Tømmerdal)

Les mer

Særskilt anke over erstatningskrav

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 17.03.2014, HR-2014-00524-U, (sak nr. 2014/282), sivil sak, anke over dom A (advokat Thor Arne Reitan) mot B (advokat Ellen Sandvold Strømme)

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse mot staten v/Utlendingsnemnda

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.03.2014, HR-2014-00510-U, (sak nr. 2014/350), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Victoria Holmen) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Christian F. Galtung)

Les mer

Tvist om fremme av tvangssalg av fast eiendom - spørsmål om tolkningen av reglene om lovbestemt pant for boomkostninger

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.03.2014, HR-2014-00498-U, (sak nr. 2014/140), sivil sak, anke over kjennelse Prime Energy Fuel Brokers AS, dets tvangsoppløsningsbo (advokat Kim Friis-Møller) mot Westban International Ltd (advokat Nicolai V. Skjerdal)

Les mer

Gyldigheten av vedtak om etterberegning av merverdiavgift og tilleggsavgift

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 05.03.2014, HR-2014-00456-U, (sak nr. 2014/103), sivil sak, anke over dom Skandinavisk Helseservice AS (grupperepresentant) (advokat Jørgen Bernhard Grønlie) mot staten v/Skatt øst (advokat Henriette Busch)

Les mer

Overprøving av vedtak i Pasientskadenemnda om at ankende parts krav etter pasientskadeloven er foreldet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.03.2014, HR-2014-00449-U, (sak nr. 2014/270), sivil sak, anke over dom A mot staten v/Pasientskadenemnda (advokat Roger Edvard Rosvoll)

Les mer

Spørsmål om lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet må oppheves

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.03.2014, HR-2014-00455-U, (sak nr. 2014/291), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Thomas Thorstensen) mot B

Les mer

Spørsmål om tvistemålsloven eller tvisteloven kommer til anvendelse ved anke over kjennelse om slutning og utlodning i felleseiebo

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.03.2014, HR-2014-00442-U, (sak nr. 2014/43), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Jan H. Rasmussen) mot B (advokat Chriss Bjorøy)

Les mer

Konkursåpning - spørsmål om lagmannsrettens kjennelse lider av saksbehandlingsfeil

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.03.2014, HR-2014-00447-U, (sak nr. 2014/84), sivil sak, anke over kjennelse Rolvsvåg Industrihavn AS (advokat Gunnar A. Haahjem) mot staten v/Skatt Vest (advokat Ida Skirstad Pollen)

Les mer

Spørsmål om tingrettsdommers habilitet ved behandling av sak om omsorgsovertakelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.02.2014, HR-2014-00399-U, (sak nr. 2014/300), sivil sak, anke over kjennelse A, B (advokat Allan Rognan) mot X kommune (advokat Gislaug Øygarden)

Les mer

Krav om sikkerhetsstillelse for mulig kostnadsansvar i en sak som står for lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.02.2014, HR-2014-00377-U, (sak nr. 2014/276), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C (advokat Morten Steenstrup) mot Advokatfirmaet D AS )advokat Vidar Strømme)

Les mer

Spørsmål om lagmannsrettens ankenektelse etter tvl. § 29-13 første ledd lider av saksbehandlingsfeil

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.01.2014, HR-2014-00229-U, (sak nr. 2014/18), sivil sak, anke over beslutning A og B (advokat Jarle Ringheim) mot C (advokat Marit H. Håkonsen)

Les mer

Spørsmål om stansing og bevisavskjæring i sivil sak som behandles i tingretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.01.2014, HR-2014-00236-U, (sak nr. 2013/2230), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Morten Steenstrup) mot B (advokat Rasmus Asbjørnsen)

Les mer

Forståelsen av kravet i sjøloven § 311 om at avtaler om voldgift skal gjøres skriftlig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.01.2014, HR-2014-00204-U, (sak nr. 2013/2304), sivil sak, anke over kjennelse Schenker AS (advokat Runar Hansen) mot Aseco Container Services AS (advokat Morten Garman)

Les mer

Spørsmål om fri sakførsel der den underliggende sak gjelder oppgjør etter ugift samliv

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.01.2014, HR-2014-00139-U, (sak nr. 2013/2299), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Rønnaug Lilletveit)

Les mer

Begjæring om partshjelp

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.01.2014, HR-2014-00048-U, (sak nr. 2013/1275), sivil sak, anke over dom Staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Elisabeth Stenwig) mot A (advokat Tor Gresseth)

Les mer

Krav om omstøyting i konkurs

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 08.01.2014, HR-2014-00018-U, (sak nr. 2013/2276), sivil sak, anke over orskurd A (advokat Jeppe Normann) mot Collings Entertainment AS dets konkursbo (advokat Stephan Didrich Eid)

Les mer