Ankeutvalget - Sivile saker

Særskilt anke over lagmannsrettens avgjørelse om ansvaret for å betale lovbestemte utgifter ved overskjønn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.12.2015, HR-2015-02539-U, (sak nr. 2015/2251), sivil sak, anke over kjennelse X kommune (advokat Steinar Mageli) mot A (advokat Dyre Østby), Rom Eiendom AS (advokat Tarjei Pedersen)

Les mer

Anker over overskjønn

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 18.12.2015, HR-2015-02535-U, (sak nr. 2015/2066), sivil sak, anke over dom I. A (advokat Dyre Østby) mot X kommune (advokat Steinar Mageli) II. Rom Eiendom AS (advokat Tarjei Pedersen) mot X kommune (advokat Steinar Mageli)

Les mer

Midlertidig forføyning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.12.2015, HR-2015-02493-U, (sak nr. 2015/2200), sivil sak, anke over kjennelse Polygon European Equity Opportunity, Master Fund v/Polygon Global Partners LLP, Aksjonærforeningen (partshjelper) (advokat Christian F. Galtung) mot Oslo Børs ASA (advokat Frode Elgesem), Evry ASA (partshjelper) (advokat M. Ristvedt)

Les mer

Spørsmål om habilitet for lagmannsrettens dommere

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 8.12.2015, HR-2015-02446-U, (sak nr. 2015/2103), sivil sak, habilitet A, Bs bo v/C, D, E, F, G, H, I, Js bo v/K, L, M, N (advokat Håvard Hestenes Lothe) mot o, P, Qs dødsbo, R, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Øs dødsbo, Å, AA, BB (advokat Olav Felland)

Les mer

Særskilt anke over sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 1.12.2015, HR-2015-02406-U, (sak nr. 2015/1975), sivil sak, anke over kjennelse A, B (advokat Andreas Poulsson) mot C (advokat Bjørn Jakobsen)

Les mer

Spørsmål om anke skal avvises som for sent fremsatt, eventuelt om det skal gis oppfriskning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 1.12.2015, HR-2015-02152-U, (sak nr. 2015/2152), sivil sak, anke over kjennelse Mo Industripark AS (advokat Rasmus Asbjørensen, advokat Aksel Tannum) mot Staten v/Enova SF (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue)

Les mer

Spørsmål om avvisning av søksmål for domstolene

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 1.12.2015, HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/likestillings- og diskrimineringsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Elisabeth Stenwig) mot A (advokat Vegard Veggeland)

Les mer

Fordeling av kjøpesummen ved tvangssalg av borettsandel til dekning av borettslags felleskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.11.2015, HR-2015-02000-U, (sak nr. 2015/2000), sivil sak, anke over kjennelse Borettslaget X  (advokat Christian Grahl-Madsen) mot A, Bank Norwegian AS (advokat Elisabeth A. E. Selvik), Codan Forsikring (NUF) (advokat Chriss Bjorøy)

Les mer

Utlodning i dødsbo etter offentlig skifte

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.11.2015, HR-2015-02327-U, (sak nr. 2015/2002), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Kenneth Jøranli) mot B, C, D, E

Les mer

Avvisning av anke som følge av mangler ved ankeerklæringen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 9.11.2015, HR-2015-02249-U, (sak nr. 2015/1960), sivil sak, anke over dom A mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Stig Nordby)

Les mer

Habiliteten til lagdommerne

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og belslutning, 3.11.2015, HR-2015-02194-U, (sak nr. 2015/1794), sivil sak, anke over beslutning A mot Norsk Butikkdrift AS (advokat Sten Foyn)

Les mer

Spørsmålet om en anke skal avvises som mangelfull fordi den ikke er skrevet på norsk eller ledsaget av en norsk oversettelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 2.11.2015, HR-2015-02194-U, (sak nr. 2015/1832), sivil sak, anke over beslutning A mot Kjerag Lysebotn Camping Resort AS (advokat Hans Marius D. Thorsnæs)

Les mer

Spørsmål om inhabilitet for forberedende dommer som følge av uttalelser under saksforberedelsen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.10.2015, HR-2015-02164-U, (sak nr. 2015/1796), sivil sak, anke over kjennelse X kommune (kommuneadvokaten i X v/advokat Karl Fartein Løseth) mot A mfl. (advokat Trond Hatland)

Les mer

Ankenektelse i barnevernsak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.10.2015, HR-2015-02127-U, (sak nr. 2015/1870), sivil sak, anke over beslutning A, B (advokat Wenche Løset) mot X kommune (advokat Øystein Remme)

Les mer

Tvangsoppløsning av sameie

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.10.2015, HR-2015-02084-U, (sak nr. 2015/1721), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Thomas Andersen) mot B (advokat Even Rønvik)

Les mer

Kravet til kontradiksjon hvor lagmannsretten nekter en anke fremmet i medhold av tvisteloven § 29-13 andre ledd med en annen begrunnelse enn tingrettens avgjørelse bygger på

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.10.2015, HR-2015-02080-U, (sak nr. 2015/1631), sivil sak, anke over beslutning RV Holding AS (advokat Steinar Mageli) mot Oslo kommune (kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Espen Hansen)

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse om avvisning og delvis opphevelse av tingrettens dom i en tvist om eiendomsrett til to eiendommer

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 7.10.2015, HR-2015-02012-U, (sak nr. 2015/1696), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Kai-Ingve Gavle) mot One Investment AS, B (advokat Steinar B. Yndestad)

Les mer

Avslag på begjæring om oppnevnelse av medisinsk sakkyndige i sak om erstatningsansvar etter trafikkulykke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 7.10.2015, HR-2015-02016-U, (sak nr. 2015/1722), sivil sak, anke over kjennelse If Skadeforsikring NUF (advokat Truls Nygård) mot A (advokat Sven Knagenhjelm)

Les mer

Begjæring om tvangssalg av borettslagsandel, og reiser spørsmål om det kan tas utlegg i en andel som debitor er registrert, men ikke reell, eier av

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.9.2015, HR-2015-01844-U, (sak nr. 2015/1560), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Robert Helberg) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Eline Hvidtsen)

Les mer

Oppnevnelse av sakkyndig i en barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.09.2015, HR-2015-01838-U, (sak nr. 2015/1612), sivil sak, anke over kjennelse X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Randi Gro Thuland) mot A (advokat Ole Andreas Thrana), B (Olav Sylte) 

Les mer

Spørmål om en klage over utlegg er framsatt for sent

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.08.2015, HR-2015-01656-U, (sak nr. 2015/1361), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/NAV Innkreving mot Gate Security AS (advokat Lars R. Berg)

Les mer

Spørsmålet om lagmannsretten skulle ha grunngitt eit vedtak om ikkje å gi ankeløyve

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 7. august 2015, HR-2015-01656-U, (sak nr. 2015/1329), sivil sak, anke over beslutning Santander Consumer AS (advokat Lotte Lundby Kristiansen) mot A (advokat Hanne-Eva Müller)

Les mer

Spørsmål om avvisning av anke for lagmannsretten i jordskiftesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 7. august 2015, HR-2015-01653-U, (sak nr. 2015/1155), sivil sak, anke over kjennelse A mfl. (advokat Ivar Chr. Andersskog) mot B mfl. (advokat John J. Stamnæs)

Les mer

Sakskostnadsavgjerd i sak om tvangssal og tvangsfråviking

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 7. august 2015, HR-2015-01472-U, (sak nr. 2015/1360), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Elisabeth Svendsen Schøning) mot B (advokat Joar Heide)

Les mer

Spørsmålet om det er lagmannsretten eller jordskifteoverretten som er rett ankeinstans

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 09.07.2015, HR-2015-01472-U, (sak nr. 2015/1159), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C, D (advokat Edmund A. Bolstad) mot Betesda AS (Arild Nundal) og E

Les mer

Anonym vitneførsel i sak om samvær

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 07.07.2015, HR-2015-01452-U, (sak nr. 2015/1270), sivil sak, anke over dom A (advokat Nora Hallen) og B (advokat John Christian Elden) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Atle Torvund)

Les mer

Begjæring om gjenåpning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.06.2015, HR-2015-01399-U, (sak nr. 2015/928), sivil sak, begjæring om gjenåpning A (advokat Anders Christian Stray Ryssdal) mot B (advokat Fredrik Edvardsen)

Les mer

Gjenåpningsbegjæring - tomtefestesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.06.2015, HR-2015-01319-U, (sak nr. 2015/1007), sivil sak, anke over kjennelse A mot B kommune (advokat John J. Stamnæs)

Les mer

Fastsettelse av salær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.06.2015, HR-2015-01309-U, (sak nr. 2015/1060), sivil sak, anke over belsutning Advokatfirmaet X mot A 

Les mer

Ankenektelse - krav om heving av kjøp av hest

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.06.2015, HR-2015-01284-U, (sak nr. 2015/991), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Gudbrand Østbye) mot B (advokat Heidi Nergård)

Les mer

Utlegg i pengekrav – spørsmål om avvisning på grunn av for sent innbetalt gebyr

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.06.2015, HR-2015-01264-U, (sak nr. 2015/886), sivil sak, anke over kjennelse Charge Ltd. mot A (advokat Magnus Stray Vyrje)

Les mer

Videre anke over kjennelse om midlertidig sikring i form av fravikelse av bolig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 09.06.2015, HR-2015-01220-U, (sak nr. 2014/948), sivil sak, anke over dom A (advokat Morten Aalberg) mot X (advokat Karl Bjørnar Olsen)

Les mer

Samtykke til fremleggelse av nye bevis

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse 26.5.2015, HR-2015-02312-U, (sak nr. 2014/2312), sivil sak, anke over dom Aftenposten AS (advokat Jon Wessel-Aas) mot A (advokat Carl U. Bore)

Les mer

Anke over avvisning av søksmål

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.5.2015, HR-2015-01104-U, (sak nr. 2015/608), sivil sak, anke over kjennelse Christen Sveaas (advokat Anders Christian Stray Ryssdal) mot Stangeskovene AS (advokat Karstein J. Espelid)

Les mer

Ankenektelse i sak om utmåling av erstatning etter pasientskade

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.5.2015, HR-2015-01111-U, (sak nr. 2015/701), sivil sak, anke over beslutning A mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Henrik W. Bärnholdt)

Les mer

Lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20.5.2015, HR-2015-01106-U, (sak nr. 2015/890), sivil sak, anke over kjennelse Cermaq Norway AS, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub)

Les mer

Anke over kjennelse av lagmannsretten i sak om utlegg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20.5.2015, HR-2015-01100-U, (sak nr. 2015/768), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Arild Haugan) mot B

Les mer

Gyldigheten av Klima- og forurensningsdirektoratets vedtak om midlertidig utslippstillatelse etter forurensningsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20.5.2015, HR-2015-01101-U, (sak nr. 2015/661), sivil sak, anke over dom I. Cermaq Norway AS, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (partshjelper) (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub) II. Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub) mot Cermaq Norway AS, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (partshjelper) (advokat Kaare Andreas Shetelig)

Les mer

Rett til varemerker og domenenavn og krav om erstatning for immaterialrettskrenkelser

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19.5.2015, HR-2015-01071-U, (sak nr. 2015/727), sivil sak, anke over kjennelse A, Turbomerkator UG (advokat Mathias Wilding) mot Turbo Artist AS, B, C, D, E, F (advokat Svein Steinfeld Jervell)

Les mer

Avvisning av klage over utleggsforretning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13.5.2015, HR-2015-01038-U, (sak nr. 2015/783), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Christian Grahl-Madsen) mot EGD Holding AS (advokat Bjørn Frode Skaar)

Les mer

Særskilt sakskostnadsanke over lagmannsrettens kjennelse i sak om spørsmål oppnevnelse av fagkyndige meddommere

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13.5.2015, HR-2015-01046-U, (sak nr. 2015/722), sivil sak, anke over kjennelse Mongstad Refining DA, Mongstad Terminal DA (advokat Frode Talmo) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Eirik Jensen)

Les mer

Krav om sikkerhetsstillelse for mulig sakskostnadsansvar for utenlandsk saksøker

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.5.2015, HR-2015-01039-U, (sak nr. 2015/703), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Per Danielsen) mot B, C AS (advokat Cato Schiøtz)

Les mer

Spørsmål om saksøktes konkursbo kan trekkes inn i et erstatningssøksmål som er anlagt mot konkursdebitor før konkursåpningen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7.5.2015, HR-2015-01006-U, (sak nr. 2015/749), sivil sak, anke over kjennelse Prima Invest AS, dets konkursbo (advokat Robert Jensen) mot Haberg Norge AS (advokat Øyvind Kilstad)

Les mer

Ankenektelse etter tvisteloven § 29-13 annet ledd i sak om gyldigheten av vedtak av Utlendingsnemnda

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6.5.2015, HR-2015-00987-U, (sak nr. 2015/779), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Olga Halvorsen) mot Staten v/Utlendingsnemnda (advokat Jarl R. Henstein)

Les mer

Saken gjelder Statens kartverks vedtak om overføring av grunnbokhjemmel etter tinglysingsloven § 38 a

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28.4.2015, HR-2015-00931-U, (sak nr. 2015/775), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C (advokat Veronica Lorentzen Drivstuen) mot D (advokat Erlend L. Solberg)

Les mer

Spørsmål om avvisning på grunn av manglende rettslig interesse, jf. tvl. § 1-3

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28.4.2015, HR-2015-00912-U, (sak nr. 2015/716), sivil sak, anke over kjennelse Norsk Industri (advokat Terjei Thorkildsen) mot A (advokat Erik Råd Herlofsen)

Les mer

Spørsmål om det foreligger tilstrekkelig reelt behov for å fremme sak med krav om erstatning, jf. tvisteloven § 1-3 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27.4.2015, HR-2015-00909-U, (sak nr. 2015/557), sivil sak, anke over kjennelse Overkommandoen AS (advokat Morten Steenstrup) mot Staten v/Forsvarsdepartementet (Regjerningsadvokaten v/advokat Hilde Lund)

Les mer

Avgjørelse av sakskostnader i et tilfelle hvor lagmannsretten opphevde tingrettens kjennelse om konkursåpning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24.4.2015, HR-2015-00890-U, (sak nr. 2015/566), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Flemming Marius Karlsen) mot A, hans konkursbo (avokat Magnus Jonsbråten), Europe Bygg AS, dets konkursbo (advokat Hogne Skjerpe)

Les mer

Anke over en avgjørelse hvor det ikke ble gitt oppfriskning for oversittelse av ankefrist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.4.2015, HR-2015-00891-U, (sak nr. 2015/598), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Hallstein Aadland) mot Sparebanken Vest (avokat Hilde Sture)

Les mer

Avslag på søknad om fri sakførsel

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22.4.2015, HR-2015-00865-U, (sak nr. 2015/616), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Helge Skaaraas)

Les mer

Lagmannsrettens beslutning om å fremme anken da ankegjenstandens verdi er funnet å overstige 125 000 kroner, jf. tvisteloven § 29-13 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.4.2015, HR-2015-00813-U, (sak nr. 2015/511), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Arne Gjeraker) mot B (advokat Endre Grande)

Les mer

Særskilt sakskostnadsanke etter tvisteloven § 20-9 tredje ledd i sak om opphevelse av tvungen gjeldsordning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9.4.2015, HR-2015-00747-U, (sak nr. 2015/479), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Jørgen Klaveness) mot Santander Consumer Bank AS, Statens Lånekasse for Utdanning, Eika Kredittbank AS, Time Finans AB, Entercard AS, Nordax Nordic 2 AB, Bank Norwegian AS (advokat André Abelson)

Les mer

Rettens veiledningsplikt ved behandlingen av sivile krav i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs dom og kjennelse 26.3.2015, HR-2015-00697-U, (sak nr. 2015/493), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Aina Helene Tvengsberg) mot B (advokat Sol Elden)

Les mer

Sakskostnadsavgjørelse i sak om gyldigheten av permittering og avskjed av daglig leder

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19.3.2015, HR-2015-00627-U, (sak nr. 2015/317), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Ingeborg Moen Borgerud) mot Evolution Software AS (advokat Nicolay Skarning)

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet etter tvisteloven § 29-13 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13.3.2015, HR-2015-00595-U, (sak nr. 2015/132), sivil sak, anke over beslutning A, B (advokat Edvard T. Eide) mot Årvak Eiendom AS (advokat Ivar Winjum)

Les mer

Spørsmål om subjektiv kumulasjon for ankeinstansen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5.3.2015, HR-2015-00555-U, (sak nr. 2015/193), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Pål Sverre Hernæs) mot B, C (advokat Eirik Ramsland)

Les mer

Ankenektelse i barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5.3.2015, HR-2015-00530-U, (sak nr. 2015/406), sivil sak, anke over beslutning A, B (advokat Anne Fladvad) mot X kommune v/barneverntjenesten (advokat Siv-Kristin Solvoll Hansen)

Les mer

Spørsmål om oppnevnelse av sakkyndig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4.3.2015, HR-2015-00234-U, (sak nr. 2015/234), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Anneli Bendiksen) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Henrik W. Bärnholdt )

Les mer

Avvisning/oppfriskning ved oversittelse av ankefrist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18.2.2015, HR-2015-00290-U, (sak nr. 2015/290), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Brynjar N. Meling) mot B (advokat Morten Rynning)

Les mer

Spørsmål om oppnevnelse av medisinsk sakkyndig i sak om erstatning for yrkesskade

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17.2.2015, HR-2015-00394-U, (sak nr. 2015/282), sivil sak, anke over kjennelse Tryg Forsikring (advokat Svein Åge Bergset) mot A (advokat Per Olsen)

Les mer

Krav om tilbakelevering av barn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.2.2015, HR-2015-00365-U, (sak nr. 2015/273), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Per-Erik Gåskjenn) mot B (advokat Roe Lauvås)

Les mer

Foreleggelse av habilitetsspørsmål

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.2.2015, HR-2015-00346-U, (sak nr. 2015/240), sivil sak, habilitet A, Talos Sikkerhet AS (advokat Tor Lars Onarheim) mot Securitas AS(advokat Ole André Oftebro)

Les mer

Verneting ved søksmål om erstatning utanfor kontraktsforhold, jf. Luganokonvensjonen artiklane 5 nr. 3 og 6 nr. 1

Høgsteretts ankeutvals orskurd 3.2.2015, HR-2015-00251-U, (sak nr. 2014/2118), sivil sak, anke over orskurd Arrow Seismic Invest II Ltd. (advokat Stig Gunleiksrud) mot Banc o Popular Español S.A  (advokat Trond Hatland),  Armada Seismic Invest II AS (advokat Cato Schiøtz)

Les mer

Spørsmål om avvising på grunn av litispendens

Høgsteretts ankeutvals orskurd 27.1.2015, HR-2015-00184-U, (sak nr. 2014/2192), sivil sak, anke over orskurd Oslo Vei AS, konkursbuet (advokat Per Conradi Andersen) mot A (advokat Marie-Louise Holmstedt)

Les mer

Salærfastsettelse ved utsatt hovedforhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.1.2015, HR-2015-00155-U, (sak nr. 2014/2290), sivil sak, anke over kjennelse A

Les mer

Spørsmål om dommerhabilitiet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22.1.2015, HR-2015-00162-U, (sak nr. 2014/2109), sivil sak, anke over kjennelse X AS (advokat Bjørn Kvernberg) mot Svenska Handelsbanken AS (advokat Erik Mauritzen)

Les mer

Saksbehandlingen ved lagmannsrettens overprøving av kjennelse om konkursåpning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20.01.2015, HR-2015-00127-U, (sak nr. 2014/2158), sivil sak, anke over kjennelse Deep Development AS (advokat Jørgen Bernhard Grønlie) mot Deep Development AS, dets konkursbo og Staten v/Oslo kemnerkontor (kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Anders Matheson Hegna)

Les mer

Sakskostnadsavgjørelse i en sak som har vært stanset i henhold til Luganokonvensjonen artikkel 27

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.01.2015, HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Silje Elisabeth Stenvaag) mot Aftenposten AS (advokat Josefine Natalie Engström )

Les mer

Spørsmål om oppnevnelse av sakkyndig i sak om erstatning for yrkesskade

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 09.01.2015, HR-2015-00040-U, (sak nr. 2014/2150), sivil sak, anke over kjennelse If Skadeforsikring NUF (advokat Nora Lund Lefdal) mot B (advokat Anders Foss)

Les mer

Gyldigheten av Gjenopptakelseskommisjonens vedtak

Høyesteretts ankeutvalgs dom 07.01.2015, HR-2015-00028-U, (sak nr. 2014/2058), sivil sak, anke over dom Staten v/Kommisjonen for gjennopptakelse av straffesaker (Regjeringsadvokaten v/ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell) mot A (advokat Jan Tennøe)

Les mer