Avdeling - Straffesaker

Foretaksstraff

Høyesteretts kjennelse 22.12.2015, HR-2015-02557-A, (sak nr. 2015/1842), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud) mot Z (advokat Vidar Lindbekk)

Les mer

Krav om utlevering av opptak fra overvåkningskameraer

Høyesteretts kjennelse 18.12.2015, HR-2015-02536-A, (sak nr. 2015/1490), straffesak, anke over kjennelse Norsk rikskringkasting AS (advokat Anne-Hilde Storm), Norsk Presseforbund (partshjelper), Norsk Redaktørforening (partshjelper) (advokat Jon Wessel-Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anne Grøstad)

Les mer

Vilkårene for at informasjon gitt til en advokats medhjelper ikke skal kunne brukes som bevis i en straffesak

Høyesteretts kjennelse 18.12.2015, HR-2015-02532-A, (sak nr. 2015/1577), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Victoria Holmen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stein Vale)

Les mer

Samtykke til drap

Høyesteretts dom 17.12.2015, HR-2015-02522-A, (sak nr. 2015/1164), straffesak, anke over dom A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes)

Les mer

Kommunikasjonskontroll – spørsmål om samtaler mellom nærstående måtte slettes

Høyesteretts kjennelse 17.12.2015, HR-2015-02526-A, (sak nr. 2015/1559), straffesak, anke over kjennelse I. A (advokat Morten Furuholmen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger) II. B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger)

Les mer

Avlytting av samtaler mellom advokat og klient

Høyesteretts kjennelse 17.12.2015, HR-2015-02527-A, (sak nr. 2015/1558), straffesak, anke over kjennelse I. A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger) II. B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger) III. C (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger)

Les mer

Inndragning av utbytte for overtredelse av regnskapslovgivingen

Høyesteretts dom 11.12.2015, HR-2015-02469-A, (sak nr. 2015/1265), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Peter Andre Johansen) mot A (advokat Tor Kjærvik)

Les mer

Straff for seksuell omgang med samboers særkullsbarn

Høyesteretts dom 11.12.2015, HR-2015-02467-A, (sak nr. 2015/1598), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim) mot A (advokat Anders Brosveet)

Les mer

Aktor ikke inhabil som følge av trusler fremsatt av tiltalte

Høyesteretts dom 11.12.2015, HR-2015-02468-A, (sak nr. 2015/1482), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer

Kildevern for upublisert materiale til dokumentarfilm

Høyesteretts kjennelse 20.11.2015, HR-2015-02308-A, (sak nr. 2015/1462), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Kim Gerdts), Norsk Redaktørforening (partshjelper) (advokat Vidar Strømme) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jan F. Glent)

Les mer

Straff for utilbørlig utnytting av utlendinger

Høyesteretts dom 5.11.2015, HR-2015-02225-A, (sak nr. 2015/755), straffesak, anke over dom I. X universitetssykehus HF (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen) II. A (advokat Thomas Braut Svendsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen) III. B (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen) IV. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen) mot X universitetssykehus HF (advokat Harald Stabell), A (advokat Thomas Braut Svendsen), B (advokat Berit Reiss-Andersen)

Les mer

Straff for forsikringsbedrageri

Høyesteretts dom 22.10.2015, HR-2015-02121-A, (sak nr. 2015/565), straffesak, anke over dom I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kjetil Omholt) II. B (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kjetil Omholt)

Les mer

Straff for utilbørlig opptreden fra politimann

Høyesteretts dom 22.10.2015, HR-2015-02122-A, (sak nr. 2015/1134), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (sjef for Spesialenheten for politisaker Jan Egil Presthus) mot A (advokat Arne Gunnar Aas)

Les mer

Straff for narkotikakriminalitet - bruk av glattcelle

Høyesteretts dom 21.10.2015, HR-2015-02103-A, (sak nr. 2015/1005), straffesak, anke over dom A (advokat Carl Konow Rieber-Mohn) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Alvar Randa)

Les mer

Straff for å ha motarbeidet etterforskningen av et drap

Høyesteretts dom 21.10.2015, HR-2015-02104-A, (sak nr. 2015/1274), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Ingrid Vormeland Salte)

Les mer

Skjerpet straff ved innførsel av narkotika med høy styrkegrad

Høyesteretts dom 14.10.2015, HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Erik Marthinussen)

Les mer

Utmåling av straff for mishandling i familieforhold

Høyesteretts dom 12.10.2015, HR-2015-02042-A, (sak nr. 2015/1248), straffesak, anke over dom I. A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Peter André Johansen) II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Peter André Johansen) mot A (advokat Halvard Helle) III. A (advokat Halvard Helle) mot B, C (advokat Erik Ulvesæter) IV. B, C (advokat Erik Ulvesæter) mot A (advokat Halvard Helle)

Les mer

Straff for skatteunndragingar – Betydninga av særdeles lang saksbehandlingstid fordi anken første gong blei nekta fremma utan grunngiving

Høgsteretts dom 9.10.2015, HR-2015-02033-A, (sak nr. 2015/982), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Leif Aleksandersen)

Les mer

Ei psykisk utviklingshemma kvinne blei ikkje friteken for straff for seksuelt overgrep på grunn av "jamlikskap i alder og utvikling"

Høgsteretts dom 24.9.2015, HR-2015-01946-A, (sak nr. 2015/810), straffesak, anke over dom I. A (advokat Bjørn Haugen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Peter A. Johansen II. Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Peter A. Johansen) mot A (advokat Bjørn Haugen)

Les mer

Forsøk på ulovlig utførsel av 1 million kroner

Høyesteretts dom 24.9.2015, 2015-01944-A, (sak nr. 2015/640), straffesak, anke over dom A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller)

Les mer

Straff for slag mot hodet som førte til lett hjernerystelse uten tap av bevissthet

Høyesteretts dom 18.9.2015, HR-2015-01910-A, (sak nr. 2015/659), straffesak, anke over dom I. Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Aina Mee Ertzeid) mot A (advokat Arne Gunnar Aas) II. A (advokat  Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Aina Mee Ertzeid)

Les mer

Uriktig forklaring til politiet – straffrihetsregelen i straffeloven § 167

Høyesteretts dom 16.9.2015, HR-2015-01890-A, (sak nr. 2015/620), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Fredrik Fari) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer

Straff for grove tyverier begått i prøvetiden etter løslatelse fra soning av en drapsdom

Høyesteretts dom 15.9.2015, HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom I. Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Ingrid Vormeland Salte) mot A (advokat Øivind Østberg) II. A (advokat Øivind Østberg) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Ingrid Vormeland Salte)

Les mer

Straff for masturbasjon av sovande kvinne

Høgsteretts dom 1.9.2015, HR-2015-01791-A, (sak nr. 2015/927), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Asbjørn Eritsland), bistandsadvokat for den fornærma (advokat Odd Rune Torstrup)

Les mer

Rett til offentlig oppnevnt forsvarer ved avhør

Høyesteretts kjennelse 1.7.2015, HR-2015-01405-A, (sak nr. 2015/78), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden)

Les mer

Rett til offentlig oppnevnt forsvarer ved avhør

Høyesteretts kjennelse 1.7.2015, HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Marius O. Dietrichson)

Les mer

Straff for grov narkotikaforbrytelse og hensynet til barnets beste

Høyesteretts dom 26.6.2015, HR-2015-01369-A, (sak nr. 2015/660), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud)

Les mer

Straff for å ha utnyttet en kvinnes psykisk sykdom til seksuell omgang og til prostitusjon

Høyesteretts dom 26.6.2015, HR-2015-01355-A, (sak nr. 2015/270), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kaia Strandjord)

Les mer

Straff for familievald

Høgsteretts dom 26.6.2015, HR-2015-01368-A, (sak nr. 2015/356), straffesak, anke over dom I. Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Kaia Strandjord) mot A (advokat Frode Sulland II. A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Kaia Strandjord)

Les mer

Straff for besittelse og spredning av barnepornografi

Høyesteretts dom 26.6.2015, HR-2015-01361-A, (sak nr. 2015/556), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne) mot A (advokat Arne Gunnar Aas)

Les mer

Straff for nedlasting av barnepornografi

Høyesteretts dom 26.6.2015, HR-2015-01360-A, (sak nr. 2015/552), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne) mot A (advokat Arne Gunnar Aas)

Les mer

Straff for trusler og frihetsberøvelse på NAV-kontor

Høyesteretts dom 25.6.2015, HR-2015-01343-A, (sak nr. 2015/116), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Synnøve Ugelvik)

Les mer

Straffansvar etter ein ekspedisjon til Antarktis

Høgsteretts dom 11.6.2015, HR-2015-01233-A, (sak nr. 2015/51), straffesak, anke over dom A (advokat Brynjar Østgård) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Lars Fause)

Les mer

Straff for utelivsvald

Høgsteretts dom 10.6.2015, HR-2015-01223-A, (sak nr. 2015/333), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim)

Les mer

Straffutmåling ved brudd på innreiseforbud

Høyesteretts dom 8.6.2015, HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein Storrvik)

Les mer

Straff for aktlaust brot på forbod mot å reise inn i landet etter tidsavgrensa utvisingsvedtak

Høgsteretts dom, 8.6.2015, HR-2015-01205-A (sak nr. 2015/508), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Førde)

Les mer

Straffutmåling for å ha hjulpet til med å skjule en ulovlig felt ulv, jf. straffeloven § 132 første ledd

Høyesteretts dom, 27.5.2015, HR-2015-01134-A, (sak nr. 2015/269), straffesak, anke over dom A (advokat Steinar Thomassen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tarjei Istad)

Les mer

Anke over en kjennelse som avviser en begjæring om innsyn i en siktelse som den som krever innsyn, antar er utferdiget mot ham

Høyesteretts dom, 8.5.2015, HR-2015-01010-A, (sak nr. 2015/92), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Thomas Frøberg)

Les mer

Tilbakekall av retten til å føre motorvogn etter vegtrafikklova § 34 femte ledd

Høgsterettsdom, 6.5.2015, HR-2015-00988-A, (sak nr. 2015/125), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen)

Les mer

Inndraging etter domfelling for heleri

Høgsteretts dom, 22.4.2015, HR-2015-00856-A, (sak nr. 2015/17), straffesak, anke over dom, A (advokat Steinar Thomassen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Peter Andre Johansen)

Les mer

Straffutmåling for fleire tilfelle av seksuell omgang med eit barn under 10 år

Høgsteretts dom, 22.4.2015, HR-2015-00855-A, (sak nr. 2015/3), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Birgitte Istad)

Les mer

Straffutmåling for to valdtekter

Høgsteretts dom, 15.4.2015, HR-2015-00792-A, (sak nr. 2014/2114), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen)

Les mer

Brot på forureiningslova

Høgsteretts dom, 15.4.2015, HR-2015-00791-A, (sak nr. 2014/2008), straffesak, anke over dom I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Katharina Rise) II. B (advokat Truls Eirik Waale) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Katharina Rise)

Les mer

Spørsmål om omsyn til rehabilitering tilseier bruk av samfunnsstraff

Høgsteretts dom, 7.4.2015, HR-2015-00735-A, (sak nr. 2014/2277), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Morten Schjetne)

Les mer

Avvisning av mangelfull anke

Høyesteretts kjennelse, 25.3.2015, HR-2015-00666-A, (sak nr. 2014/2123), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anders Blix Gundersen)

Les mer

Straffutmåling ved hvitvask og selvvask, straffeloven § 317 første og andre ledd

Høyesteretts dom, 5.3.2015, HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo) II. B (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo)

Les mer

Inndragning av utbytte etter salg av alkoholholdige drikkevarer uten nødvendig skjenkebevilling

Høyesteretts dom, 12.2.2015, HR-2015-00348-A, (sak nr. 2014/1954), straffesak, anke over dom X (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Thor Erik Høiskar)

Les mer

Begjæring om utlevering til Rwanda

Høyesteretts kjennelse, 6.2.2015, HR-2015-00289-A, (sak nr. 2014/1787), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Fredrik Fari)

Les mer

Spørsmål om den sikta og forsvararen hans har rett til å bli kalla inn til / varsla om rettsmøte som direkte berre gjeld ein medsikta i saka, og til å bli underretta om avgjerdene

Høgsteretts orskurd, 5.2.2015, HR-2015-00274-A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over orskurd A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Geir Evanger)

Les mer

Lagmannsrettens avslag på siktedes begjæring om at samtaler som er tatt opp under kommunikasjonskontroll, skulle oversendes tingretten før de ble stilt til disposisjon for politiet

Høyesteretts kjennelse, 27.1.2015, HR-2015-00181-A, (sak nr. 2014/2104), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger)

Les mer

Spørsmålet om dommane i tingretten og lagmannsretten måtte opphevast som følgje av at ein dommarfullmektig var leiar av retten ved behandlinga i tingretten

Høgsterettsdom 20.1.2015, HR-2015-00128-A, (sak nr. 2014/1870), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Aina Mee Ertzeid)

Les mer

Straffutmåling for falsk forklaring ved rapportering om telling av lakselus

Høyesteretts dom, 19.1.2015, HR-2015-00103-A, (sak nr. 2014/1689), straffesak, anke over dom I. A (advokat Hallvard Østgård) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Aud Ingvild Slettemoen) II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Aud Ingvild Slettemoen) mot A (advokat Hallvard Østgård)

Les mer

Straffutmåling for gjentatt innreise i landet etter utvisning

Høyesteretts dom, 19.1.2015, HR-2015-00104-A, (sak nr. 2014/1702), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde)

Les mer

Straffutmåling for gjentatte brudd på besøksforbud

Høyesteretts dom, 14.01.2015, HR-2014-00074-A, (sak nr. 2014/1958), straffesak, anke over dom   Den offentlige påtalemyndighet ( førstestatsadvokat Jørn S. Maurud ) mot A(advokat  Arne Gunnar Aas )

Les mer