Avgjørelser samlet 2015

Sammendragene er ikke en del av Høyesteretts avgjørelser. De er ment å gi en oversikt over saken og de problemstillinger som har vært til behandling. Avgjørelsene i full tekst kan leses ved å klikke på lenke lagt inn etter hvert sammendrag.

Ankenektelse (23.12.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.12.2015, HR-2015-02572-U, (sak nr. 2015/2167), straffesak, anke over beslutning A (advokat Nora Hallén) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Foretaksstraff (22.12.15) Høyesteretts kjennelse 22.12.2015, HR-2015-02557-A, (sak nr. 2015/1842), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud) mot Z (advokat Vidar Lindbekk) Les mer
Bortføring av barn til Somalia (21.12.15) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 21.12.2015, HR-2015-02556-U, (sak nr. 2015/2073), straffesak, anke over dom A (advokat Herman Alexander Hoff) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Motorferdsel i utmark og vassdrag uten tillatelse (21.12.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.12.2015, HR-2015-02551-U, (sak nr. 2015/2130), straffesak, anke over dom I. A (advokat Trond Pedersen Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Trond Pedersen Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Krav om utlevering av opptak fra overvåkningskameraer (18.12.15) Høyesteretts kjennelse 18.12.2015, HR-2015-02536-A, (sak nr. 2015/1490), straffesak, anke over kjennelse Norsk rikskringkasting AS (advokat Anne-Hilde Storm), Norsk Presseforbund (partshjelper), Norsk Redaktørforening (partshjelper) (advokat Jon Wessel-Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anne Grøstad) Les mer
Vilkårene for at informasjon gitt til en advokats medhjelper ikke skal kunne brukes som bevis i en straffesak (18.12.15) Høyesteretts kjennelse 18.12.2015, HR-2015-02532-A, (sak nr. 2015/1577), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Victoria Holmen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stein Vale) Les mer
Plenumssak om asyl og om opphald på humanitært grunnlag for asylsøkjarar frå Afghanistan (18.12.15) Høgsteretts dom 18. desember 2015, HR-2015-02524-P, (sak nr. 2015/203), sivil sak, anke over dom Staten v/Utlendingsnemnda (regjeringsadvokat Fredrik Sejersted), Rettslig medhjelper: (advokat Marius Emberland), (advokat Marius Stub) mot A, B, C, D (advokat Christian Hauge), Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (partshjelper) (advokat Jan Fougner), Redd Barna (parthjelper) (advokat Mads Andenæs) Les mer
Særskilt anke over lagmannsrettens avgjørelse om ansvaret for å betale lovbestemte utgifter ved overskjønn (18.12.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.12.2015, HR-2015-02539-U, (sak nr. 2015/2251), sivil sak, anke over kjennelse X kommune (advokat Steinar Mageli) mot A (advokat Dyre Østby), Rom Eiendom AS (advokat Tarjei Pedersen) Les mer
Straffutmåling ved forsøk på voldtekt til samleie (18.12.15) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 18.12.2015, HR-2015-02543-U, (sak nr. 2015/2122), straffesak, anke over dom A (advokat Øyvind Panzer Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anker over overskjønn (18.12.15) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 18.12.2015, HR-2015-02535-U, (sak nr. 2015/2066), sivil sak, anke over dom I. A (advokat Dyre Østby) mot X kommune (advokat Steinar Mageli) II. Rom Eiendom AS (advokat Tarjei Pedersen) mot X kommune (advokat Steinar Mageli) Les mer
Samtykke til drap (17.12.15) Høyesteretts dom 17.12.2015, HR-2015-02522-A, (sak nr. 2015/1164), straffesak, anke over dom A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tormod Haugnes) Les mer
Kommunikasjonskontroll – spørsmål om samtaler mellom nærstående måtte slettes (17.12.15) Høyesteretts kjennelse 17.12.2015, HR-2015-02526-A, (sak nr. 2015/1559), straffesak, anke over kjennelse I. A (advokat Morten Furuholmen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger) II. B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger) Les mer
Avlytting av samtaler mellom advokat og klient (17.12.15) Høyesteretts kjennelse 17.12.2015, HR-2015-02527-A, (sak nr. 2015/1558), straffesak, anke over kjennelse I. A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger) II. B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger) III. C (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger) Les mer
Uaktsom forvoldelse av betydelig personskade ved føring av buss (16.12.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.12.2015, HR-2015-02514-U, (sak nr. 2015/2151), straffesak, anke over dom A mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Midlertidig forføyning (15.12.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.12.2015, HR-2015-02493-U, (sak nr. 2015/2200), sivil sak, anke over kjennelse Polygon European Equity Opportunity, Master Fund v/Polygon Global Partners LLP, Aksjonærforeningen (partshjelper) (advokat Christian F. Galtung) mot Oslo Børs ASA (advokat Frode Elgesem), Evry ASA (partshjelper) (advokat M. Ristvedt) Les mer
Ligning av utenlandsk selskap (14.12.15) Høyesteretts dom 14. desember 2015, HR-2015-02488-A, (sak nr. 2015/466), sivil sak, anke over dom Odfjell Rig Ltd. (advokat Henning Naas) (Rettslig medhjelper: advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/Skatt vest (Regjeringsadvokaten v/advokat  Anders F. Wilhelmsen) Les mer
Varetektsfengsling (14.12.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.12.2015, HR-2015-02485-U, (sak nr. 2015/2266), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jannike Kotai) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Inndragning av utbytte for overtredelse av regnskapslovgivingen (11.12.15) Høyesteretts dom 11.12.2015, HR-2015-02469-A, (sak nr. 2015/1265), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Peter Andre Johansen) mot A (advokat Tor Kjærvik) Les mer
Straff for seksuell omgang med samboers særkullsbarn (11.12.15) Høyesteretts dom 11.12.2015, HR-2015-02467-A, (sak nr. 2015/1598), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim) mot A (advokat Anders Brosveet) Les mer
Aktor ikke inhabil som følge av trusler fremsatt av tiltalte (11.12.15) Høyesteretts dom 11.12.2015, HR-2015-02468-A, (sak nr. 2015/1482), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg) mot A (advokat John Christian Elden) Les mer
Spørsmål om adgangen til ransaking med grunnlag i siktelse for forsøk på overtredelse av straffeloven § 201 a (10.12.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.12.2015, HR-2015-02463-U, (sak nr. 2015/2163), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A Les mer
Oppsigelse ved nedlegging av avdeling (08.12.15) Høyesteretts dom 8. desember 2015, HR-2015-02449-A, (sak nr. 2015/828), sivil sak, anke over dom A (advokat Kai Knudsen) mot Gresvig Detaljhandel AS (advokat Lars E. Skotvedt) Les mer
Spørsmål om habilitet for lagmannsrettens dommere (08.12.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 8.12.2015, HR-2015-02446-U, (sak nr. 2015/2103), sivil sak, habilitet A, Bs bo v/C, D, E, F, G, H, I, Js bo v/K, L, M, N (advokat Håvard Hestenes Lothe) mot o, P, Qs dødsbo, R, T, U, V, W, X, Y, Z, Æ, Øs dødsbo, Å, AA, BB (advokat Olav Felland) Les mer
Varetekstfengsling (04.12.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 4.12.2015, HR-2015-02434-U, (sak nr. 2015/2190), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Petter Bonde) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over kjennelse om varetektsfengsling på grunn av bevisforspillelsesfare (02.12.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 2.12.2015, HR-2015-02408-U, (sak nr. 2015/2168), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Bjørn Erik Serkland) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Erstatning for ikke-økonomisk tap (oppreisning) i straffesak (02.12.15) Høyesteretts dom 2. desember 2015, HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom A v/verge B (advokat Øystein Hus) mot C (advokat Inger Marie Sunde) Les mer
Særskilt anke over sakskostnader (01.12.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 1.12.2015, HR-2015-02406-U, (sak nr. 2015/1975), sivil sak, anke over kjennelse A, B (advokat Andreas Poulsson) mot C (advokat Bjørn Jakobsen) Les mer
Spørsmål om påtalemyndighetens anke er rettidig (01.12.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 1.12.2015, HR-2015-02403-U, (sak nr. 2015/2043), straffesak, anke over beslutning I. A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Fredrik Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om anke skal avvises som for sent fremsatt, eventuelt om det skal gis oppfriskning (01.12.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 1.12.2015, HR-2015-02152-U, (sak nr. 2015/2152), sivil sak, anke over kjennelse Mo Industripark AS (advokat Rasmus Asbjørensen, advokat Aksel Tannum) mot Staten v/Enova SF (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue) Les mer
Spørsmål om avvisning av søksmål for domstolene (01.12.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 1.12.2015, HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/likestillings- og diskrimineringsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Elisabeth Stenwig) mot A (advokat Vegard Veggeland) Les mer
Straffutmåling ved mobil vinningskriminalitet (27.11.15) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og dom, 27.11.2015, HR-2015-02385-U, (sak nr. 2015/1905), straffesak, anke over dom I. A (advokat Ole Tom Røed) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Arild Almklov) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Fordeling av kjøpesummen ved tvangssalg av borettsandel til dekning av borettslags felleskostnader (26.11.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.11.2015, HR-2015-02000-U, (sak nr. 2015/2000), sivil sak, anke over kjennelse Borettslaget X  (advokat Christian Grahl-Madsen) mot A, Bank Norwegian AS (advokat Elisabeth A. E. Selvik), Codan Forsikring (NUF) (advokat Chriss Bjorøy) Les mer
Ankenektelse (25.11.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.11.2015, HR-2015-02368-U, (sak nr. 2015/2027), straffesak, anke over beslutning A (advokat Inger Marie Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens dom i straffesak hvor det alvorligste forholdet var grovt ran (24.11.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.11.2015, HR-2015-02359-U, (sak nr. 2015/2032), straffesak, anke over dom A (advokat Fredrik Verling) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Utlodning i dødsbo etter offentlig skifte (23.11.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.11.2015, HR-2015-02327-U, (sak nr. 2015/2002), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Kenneth Jøranli) mot B, C, D, E Les mer
Kildevern for upublisert materiale til dokumentarfilm (20.11.15) Høyesteretts kjennelse 20.11.2015, HR-2015-02308-A, (sak nr. 2015/1462), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Kim Gerdts), Norsk Redaktørforening (partshjelper) (advokat Vidar Strømme) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jan F. Glent) Les mer
Varetektsfengsling etter utlendingsloven (20.11.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.11.2015, HR-2015-02320-U, (sak nr. 2015/2115), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Evy Bidtnes) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til fremme av straffeanke etter straffeprosessloven § 321 første ledd (20.11.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.11.2015, HR-2015-02313-U, (sak nr. 2015/2060), straffesak, anke over beslutning A mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anker over lagmannsrettens lovanvendelse, saksbehandling og straffutmåling ved en fellende straffedom for forsettlig drap, jf. straffeloven 1902 § 233 (16.11.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.11.2015, HR-2015-02283-U, (sak nr. 2015/1887), straffesak, anke over dom I. A (advokat Odd Arild Helland) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Erstatning etter utvikling av MS-sykdom i forbindelse med MMR-vaksine (12.11.15) Høyesteretts dom 12. november 2015, HR-2015-02265-A, (sak nr. 2015/596), sivil sak, anke over dom Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Anita Bergh Ankarstrand) mot A (advokat Helge Husebye Haug) Les mer
Skattemessig klassifisering og tilordning av "carried interest" (12.11.15) Høyesteretts dom 12. november 2015, HR-2015-02268-A, (sak nr. 2015/725), sivil sak, anke over dom A, B, C, Herkules Capital I AS (advokat Morgen Goller) Rettslig medhjelper: (advokat Ståle R. Kristiansen) mot Staten v/Skatt øst (ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell) Rettslig medhjelper: (advokat Anders F. Wilhelmsen) Les mer
Beskatning av pendlere for verdien av fri kost (11.11.15) Høyesteretts dom 11. november 2015, HR-2015-02257-A, (sak nr. 2014/2250), sivil sak, anke over dom Ventor Sp. Zoo, PUH BRV Multi, A og øvrige ansatte i Ventor Sp. Zoo, jf. liste, B og øvrige ansatte i PUH BRV Multi, jf. liste (advokat Stein Nygaard) mot Staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) Les mer
Avslag på enkepensjon (10.11.15) Høyesteretts dom 10. november 2015, HR-2015-02252-A, (sak nr. 2015/235), sivil sak, anke over dom A (advokat Marianne Kartum) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri Kristiansen) Les mer
Avvisning av anke som følge av mangler ved ankeerklæringen (09.11.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 9.11.2015, HR-2015-02249-U, (sak nr. 2015/1960), sivil sak, anke over dom A mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Stig Nordby) Les mer
Straff for utilbørlig utnytting av utlendinger (05.11.15) Høyesteretts dom 5.11.2015, HR-2015-02225-A, (sak nr. 2015/755), straffesak, anke over dom I. X universitetssykehus HF (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen) II. A (advokat Thomas Braut Svendsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen) III. B (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen) IV. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen) mot X universitetssykehus HF (advokat Harald Stabell), A (advokat Thomas Braut Svendsen), B (advokat Berit Reiss-Andersen) Les mer
Skatteunndragelse, trygdebedrageri og brudd på bokføringsloven (04.11.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 4.11.2015, HR-2015-02221-U, (sak nr. 2015/1761), straffesak, anke over dom A (advokat Helge Skogseth Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Habiliteten til lagdommerne (03.11.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og belslutning, 3.11.2015, HR-2015-02194-U, (sak nr. 2015/1794), sivil sak, anke over beslutning A mot Norsk Butikkdrift AS (advokat Sten Foyn) Les mer
Spørsmålet om en anke skal avvises som mangelfull fordi den ikke er skrevet på norsk eller ledsaget av en norsk oversettelse (02.11.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 2.11.2015, HR-2015-02194-U, (sak nr. 2015/1832), sivil sak, anke over beslutning A mot Kjerag Lysebotn Camping Resort AS (advokat Hans Marius D. Thorsnæs) Les mer
Vold mot politiet, forulemping av tjenestemann, legemsfornærmelse og brukstyveri av motorbåt (28.10.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.10.2015, HR-2015-02177-U, (sak nr. 2015/1762), straffesak, anke over dom A (advokat Jon Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Beregning av innløsningssum ved frembortfeste (27.10.15) Høyesteretts dom 27. oktober 2015, HR-2015-02165-A, (sak nr. 2014/1669), sivil sak, anke over dom Opplysningsvesenets fond (advokat Erik Gjævenes) mot A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W (advokat Torstein Burkeland) Les mer
Spørsmål om inhabilitet for forberedende dommer som følge av uttalelser under saksforberedelsen (27.10.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.10.2015, HR-2015-02164-U, (sak nr. 2015/1796), sivil sak, anke over kjennelse X kommune (kommuneadvokaten i X v/advokat Karl Fartein Løseth) mot A mfl. (advokat Trond Hatland) Les mer
Ankenektelse i barnevernsak (23.10.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.10.2015, HR-2015-02127-U, (sak nr. 2015/1870), sivil sak, anke over beslutning A, B (advokat Wenche Løset) mot X kommune (advokat Øystein Remme) Les mer
Varetektsfengsling (23.10.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.10.2015, HR-2015-02131-U, (sak nr. 2015/1923), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Hilde Wiig Nicolaysen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Bortfall av sameierett i hytte på grunn av passivitet (22.10.15) Høyesteretts dom 22. oktober 2015, HR-2015-02111-A, (sak nr. 2015/723), sivil sak, anke over dom A, B, C, D, E, F, G, H (advokat Hallgrim Fagervold) mot I (advokat Erik Wold) Les mer
Straff for forsikringsbedrageri (22.10.15) Høyesteretts dom 22.10.2015, HR-2015-02121-A, (sak nr. 2015/565), straffesak, anke over dom I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kjetil Omholt) II. B (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kjetil Omholt) Les mer
Straff for utilbørlig opptreden fra politimann (22.10.15) Høyesteretts dom 22.10.2015, HR-2015-02122-A, (sak nr. 2015/1134), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (sjef for Spesialenheten for politisaker Jan Egil Presthus) mot A (advokat Arne Gunnar Aas) Les mer
Straff for narkotikakriminalitet - bruk av glattcelle (21.10.15) Høyesteretts dom 21.10.2015, HR-2015-02103-A, (sak nr. 2015/1005), straffesak, anke over dom A (advokat Carl Konow Rieber-Mohn) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Alvar Randa) Les mer
Straff for å ha motarbeidet etterforskningen av et drap (21.10.15) Høyesteretts dom 21.10.2015, HR-2015-02104-A, (sak nr. 2015/1274), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Ingrid Vormeland Salte) Les mer
Ein lærling som på grunn av sjukdom fekk avbrote læretida si i bedrift, hadde ikkje krav på å få forlengd læretida i den same bedrifta (19.10.15) Høgsteretts dom 19. oktober 2015, HR-2015-02085-A, (sak nr. 2015/468), sivil sak, anke over dom A (advokat Merete Bårdsen) mot X (advokat John Egil Bergem) Les mer
Tvangsoppløsning av sameie (16.10.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.10.2015, HR-2015-02084-U, (sak nr. 2015/1721), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Thomas Andersen) mot B (advokat Even Rønvik) Les mer
Kravet til kontradiksjon hvor lagmannsretten nekter en anke fremmet i medhold av tvisteloven § 29-13 andre ledd med en annen begrunnelse enn tingrettens avgjørelse bygger på (15.10.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.10.2015, HR-2015-02080-U, (sak nr. 2015/1631), sivil sak, anke over beslutning RV Holding AS (advokat Steinar Mageli) mot Oslo kommune (kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Espen Hansen) Les mer
Skjerpet straff ved innførsel av narkotika med høy styrkegrad (14.10.15) Høyesteretts dom 14.10.2015, HR-2015-02074-A, (sak nr. 2015/1199), straffesak, anke over dom A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Erik Marthinussen) Les mer
Beslag av to mobiltelefoner etter straffeprosessloven § 203 første ledd (13.10.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.10.2015, HR-2015-02058-U, (sak nr. 2015/1817), straffesak, anke over kjennelse A mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Utmåling av straff for mishandling i familieforhold (12.10.15) Høyesteretts dom 12.10.2015, HR-2015-02042-A, (sak nr. 2015/1248), straffesak, anke over dom I. A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Peter André Johansen) II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Peter André Johansen) mot A (advokat Halvard Helle) III. A (advokat Halvard Helle) mot B, C (advokat Erik Ulvesæter) IV. B, C (advokat Erik Ulvesæter) mot A (advokat Halvard Helle) Les mer
Fråtaking av foreldreansvar og adopsjon (12.10.15) Høgsteretts dom 12. oktober 2015, HR-2015-02041-A, (sak nr. 2015/824), sivil sak, anke over dom X kommune (advokat Hans-Jørgen Andersen) mot A (advokat John Christian Elden) Les mer
Straff for skatteunndragingar – Betydninga av særdeles lang saksbehandlingstid fordi anken første gong blei nekta fremma utan grunngiving (09.10.15) Høgsteretts dom 9.10.2015, HR-2015-02033-A, (sak nr. 2015/982), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Leif Aleksandersen) Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om avvisning og delvis opphevelse av tingrettens dom i en tvist om eiendomsrett til to eiendommer (07.10.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 7.10.2015, HR-2015-02012-U, (sak nr. 2015/1696), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Kai-Ingve Gavle) mot One Investment AS, B (advokat Steinar B. Yndestad) Les mer
Avslag på begjæring om oppnevnelse av medisinsk sakkyndige i sak om erstatningsansvar etter trafikkulykke (07.10.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 7.10.2015, HR-2015-02016-U, (sak nr. 2015/1722), sivil sak, anke over kjennelse If Skadeforsikring NUF (advokat Truls Nygård) mot A (advokat Sven Knagenhjelm) Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om å avvise en anke over tingrettens inndragningsavgjørelse (28.09.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.9.2015, HR-2015-01960-U, (sak nr. 2015/1731), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Øivind Sterri) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om opphevelse av tingrettens dom grunnet påstått krenkelse av FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (28.09.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.9.2015, HR-2015-01962-U, (sak nr. 2015/1707), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Ragnhild Torgersen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Ei psykisk utviklingshemma kvinne blei ikkje friteken for straff for seksuelt overgrep på grunn av "jamlikskap i alder og utvikling" (24.09.15) Høgsteretts dom 24.9.2015, HR-2015-01946-A, (sak nr. 2015/810), straffesak, anke over dom I. A (advokat Bjørn Haugen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Peter A. Johansen II. Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Peter A. Johansen) mot A (advokat Bjørn Haugen) Les mer
Spørsmål om aksjeselskap har rett til frådrag for tilskot til offentleg skole (24.09.15) Høgsteretts dom 24. september 2015, HR-2015-01947-A, (sak nr. 2015/310), sivil sak, anke over dom Staten v/Skatt Midt-Norge (advokat Helge Aarseth) mot Kverva A/S (advokat Sverre E. Koch) Les mer
Spørsmål om norske domstoler har domsmyndighet i tvist om midlertidig forføyning som ikke har verneting i Norge (24.09.15) Høyesteretts kjennelse 24.9.2015, HR-2015-01943-A, (sak nr. 2015/882), sivil sak, anke over kjennelse Samsung Heavy Industries Co., Ltd. (advokat Amund Bjøranger Tørum) mot CKT Marine Services B.V. (advokat Christian Hauge), Nationale Borg-Maatschappij N.V. (advokat Asle Bjelland) Les mer
Forsøk på ulovlig utførsel av 1 million kroner (24.09.15) Høyesteretts dom 24.9.2015, 2015-01944-A, (sak nr. 2015/640), straffesak, anke over dom A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller) Les mer
Eiendomsskatt på eiendeler i tilknytning til kraftanlegg (24.09.15) Høyesteretts dom 24.9.2015, HR-01945-A, (sak nr. 2015/334), sivil sak, anke over dom SKS Produksjon AS (advokat Finn Backer-Grøndahl), Energi Norge (partshjelper), mot Gildeskål kommune (advokat Silje Aga Rogan), Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) (partshjelper), (advokat Caroline Lund) Les mer
Tilleggsskatt for aksjeselskap (23.09.15) Høyesteretts dom 23.9.2015, HR-2015-01934-A, (sak nr. 2015/906), sivil sak, anke over dom Staten v/Skatt Øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) mot Global Shipsholding Norden 2 AS (advokat Hugo Pedersen Matre) Les mer
Straff for slag mot hodet som førte til lett hjernerystelse uten tap av bevissthet (18.09.15) Høyesteretts dom 18.9.2015, HR-2015-01910-A, (sak nr. 2015/659), straffesak, anke over dom I. Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Aina Mee Ertzeid) mot A (advokat Arne Gunnar Aas) II. A (advokat  Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Aina Mee Ertzeid) Les mer
Uriktig forklaring til politiet – straffrihetsregelen i straffeloven § 167 (16.09.15) Høyesteretts dom 16.9.2015, HR-2015-01890-A, (sak nr. 2015/620), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Fredrik Fari) mot A (advokat John Christian Elden) Les mer
Bilforsikring – krav om erstatning etter skade (16.09.15) Høgsteretts dom 16.9.2015, HR-2015-01895-A, (sak nr. 2015/582), sivil sak, anke over dom Codan Forsikring (advokat Jørgen Brendryen) mot A (advokat Faruk Resulovic) Les mer
Straff for grove tyverier begått i prøvetiden etter løslatelse fra soning av en drapsdom (15.09.15) Høyesteretts dom 15.9.2015, HR-2015-01881-A, (sak nr. 2015/758), straffesak, anke over dom I. Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Ingrid Vormeland Salte) mot A (advokat Øivind Østberg) II. A (advokat Øivind Østberg) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Ingrid Vormeland Salte) Les mer
Fortsatt varetektsfengsling av mindreårig (15.09.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.9.2015, HR-2015-01872-U, (sak nr. 2015/1652), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Solveig Kristine Høgtun) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å samtykke til at anke fremmes etter straffeprosessloven § 321 første ledd (15.09.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.9.2015, HR-2015-01871-U, (sak nr. 2015/1510), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jon Swensen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Gyldigheita av eit vedtak om å annullere eksamen på grunn av grovt aktlaust fusk (15.09.15) Høgsteretts dom 15.9.2015, HR-2015-01878-A, (sak nr. 2015/358), sivil sak, anke over dom Staten v/Universitetet i Bergen (Regjeringsadvokaten v/advokat Håvard H. Holdø) mot A (advokat Halfdan Mellbye) Les mer
Erstatningsoppgjør etter ran (14.09.15) Høyesteretts dom 14.9.2015, HR-2015-01865-A, (sak nr. 2015/769), sivil sak, anke over dom A (advokat Annette Rygg) mot B (advokat Trygve Staff) Les mer
Dobbeltbeskatning (14.09.15) Høyesteretts dom 14.9.2015, HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom A (advokat Andreas Bullen) mot Staten v/Skatt øst (advokat Eirik Jensen) Les mer
Deling av ei sivil sak (10.09.15) Høgsteretts dom 10.9.2015, HR-2015-01842-A, (sak nr. 2014/1029), sivil sak, anke over dom Sawicon AS (advokat Kristoffer Larsen Rognvik) mot Oceanteam Shipping ASA (advokat Martin Berggreen Rove) Les mer
Begjæring om tvangssalg av borettslagsandel, og reiser spørsmål om det kan tas utlegg i en andel som debitor er registrert, men ikke reell, eier av (10.09.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.9.2015, HR-2015-01844-U, (sak nr. 2015/1560), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Robert Helberg) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Eline Hvidtsen) Les mer
Oppnevnelse av sakkyndig i en barnevernssak (10.09.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.09.2015, HR-2015-01838-U, (sak nr. 2015/1612), sivil sak, anke over kjennelse X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Randi Gro Thuland) mot A (advokat Ole Andreas Thrana), B (Olav Sylte)  Les mer
Anke over kjennelse om varetektsfengsling i medhold av straffeprosessloven § 172 – rettshåndhevelsesarrest (10.09.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.9.2015, HR-2015-01834-U, (sak nr. 2015/1619), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om løslatelse av en varetektsfengslet (08.09.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 8.9.2015, HR-2015-01832-U, (sak nr. 2015/1613), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Trygve Staff) Les mer
Varetektsfengsling - spørsmål om betydningen av at forsvarer ikke var til stede i rettsmøtet om fengsling (04.09.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 4.9.2015, HR-2015-08116-U, (sak nr. 2015/1575), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Tor Even Gjendem) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke i sak om besøksforbud etter straffeprosessloven § 222 a (04.09.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 4.9.2015, HR-2015-01827-U, (sak nr. 2015/1593), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Hallvard Helle), Den offentlige påtalemyndighet mot B (advokat Ole Martin Paulsen) Les mer
Straff for masturbasjon av sovande kvinne (01.09.15) Høgsteretts dom 1.9.2015, HR-2015-01791-A, (sak nr. 2015/927), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Asbjørn Eritsland), bistandsadvokat for den fornærma (advokat Odd Rune Torstrup) Les mer
Tilbaketreden fra drapsforsøk (01.09.15) Høyesteretts ankeutvalgs dom, 1.9.2015, HR-2015-01788-U, (sak nr. 2015/1349), straffesak, anke over dom A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om avvisning av straffesak fordi tiltale ikke er tatt ut av kompetent påtalemyndighet (28.08.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.8.2015, HR-2015-01773-U, (sak nr. 2015/1427), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet mot Marine Harvest Norway AS (advokat Grunde Bruland)  Les mer
Gyldigheten av vedtak om overføring av en innsatt fra åpent til lukket fengsel (26.08.15) Høyesteretts dom 26.8.2015, HR-2015-01757-A, (sak nr. 2014/2352), sivil sak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Hallvard Gilje Aarseth) Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om varetektsfengsling etter straffeprosessloven § 172 (26.08.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.8.2015, HR-2015-01753-U, (sak nr. 2015/1526), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Søren Ø. Hellenes) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Tvangsbehandling av person med spiseforstyrrelser (25.08.15) Høyesteretts dom 25.8.2015, HR-2015-01752-A, (sak nr. 2015/1305), sivil sak, anke over dom A (advokat Fredrik Undheim) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Reusch) Les mer
Spørmål om en klage over utlegg er framsatt for sent (20.08.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.08.2015, HR-2015-01656-U, (sak nr. 2015/1361), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/NAV Innkreving mot Gate Security AS (advokat Lars R. Berg) Les mer
Innbruddstyverier fra hytter (13.08.15) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 13.08.2015, HR-2015-01681-U, (sak nr. 2015/1296), straffesak, anke over dom I. A (advokat Johnny Sveen) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Arild Almklov) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmålet om lagmannsretten skulle ha grunngitt eit vedtak om ikkje å gi ankeløyve (07.08.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 7. august 2015, HR-2015-01656-U, (sak nr. 2015/1329), sivil sak, anke over beslutning Santander Consumer AS (advokat Lotte Lundby Kristiansen) mot A (advokat Hanne-Eva Müller) Les mer
Spørsmål om avvisning av anke for lagmannsretten i jordskiftesak (07.08.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 7. august 2015, HR-2015-01653-U, (sak nr. 2015/1155), sivil sak, anke over kjennelse A mfl. (advokat Ivar Chr. Andersskog) mot B mfl. (advokat John J. Stamnæs) Les mer
Sakskostnadsavgjerd i sak om tvangssal og tvangsfråviking (07.08.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 7. august 2015, HR-2015-01472-U, (sak nr. 2015/1360), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Elisabeth Svendsen Schøning) mot B (advokat Joar Heide) Les mer
Ankenektelse i sak om domfellelse for trusler (31.07.15) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 31.08.2015, HR-2015-01601-U, (sak nr. 2015/1153), straffesak, anke over dom A mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Sak om trusler, legemsfornærmelse og brudd på besøksforbud (24.07.15) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.07.2015, HR-2015-01543-U, (sak nr. 2015/1142), straffesak, anke over dom A (advokat Jan Tore Olsborg) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Oppheving av lagmannsrettens ankenektelse vedr. straffutmålingen (24.07.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24.07.2015, HR-2015-01558-U (sak nr. 2015/1414), straffesak, anke over beslutning A (advokat Eirik Pleym-Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Vold og trusler - anke over lagmannsrettens dom (24.07.15) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 24.07.2015, HR-2015-01559-U (sak nr. 2015/1232), straffesak, anke over dom A (advokat Jon Anders Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Ankenektelse (23.07.15) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.07.2015, HR-2015-01544, (sak nr. 2015/1241), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offenlige påtalemyndighet Les mer
Varetektsfengsling - bevisforspillelsesfare (22.07.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.07.2015, HR-2015-01522-U, (sak nr 2015/1380), anke over kjennelse A (advokat Arve Opdahl) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over ankenektelse etter strprl. § 321, annet ledd (10.07.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.07.2015, HR-2015-01460-U, (sak nr. 2015/1094), straffesak, anke over beslutning A (advokat Shayantini Moorthy) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet etter straffeprosessloven § 321 annet ledd (10.07.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.07.2015, HR-2015-01480-U, (sak nr. 2015/1170), straffesak, anke over beslutning A (advokat Vidar Lind Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmålet om det er lagmannsretten eller jordskifteoverretten som er rett ankeinstans (09.07.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 09.07.2015, HR-2015-01472-U, (sak nr. 2015/1159), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C, D (advokat Edmund A. Bolstad) mot Betesda AS (Arild Nundal) og E Les mer
Anonym vitneførsel i sak om samvær (07.07.15) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 07.07.2015, HR-2015-01452-U, (sak nr. 2015/1270), sivil sak, anke over dom A (advokat Nora Hallen) og B (advokat John Christian Elden) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Atle Torvund) Les mer
Spørsmål vedr. behandling av ankenektelse når siktede har avgått ved døden (06.07.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.07.2015, HR-2015-01440-U, (sak nr. 2015/1069), straffesak, anke over dom A (advokat Knut Magnus Haavik) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Rett til offentlig oppnevnt forsvarer ved avhør (01.07.15) Høyesteretts kjennelse 1.7.2015, HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Marius O. Dietrichson) Les mer
Rett til offentlig oppnevnt forsvarer ved avhør (01.07.15) Høyesteretts kjennelse 1.7.2015, HR-2015-01405-A, (sak nr. 2015/78), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) Les mer
Brudd på forbud mot motorferdsel i nasjonalpark - lovanvendelse, saksbehandling og straffutmåling (29.06.15) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 29.06.2015, HR-2015-01397-U, (sak nr. 2015/1146), straffesak, anke over dom I. A (advokat Trond Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (Advokat Trond Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Begjæring om gjenåpning (29.06.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.06.2015, HR-2015-01399-U, (sak nr. 2015/928), sivil sak, begjæring om gjenåpning A (advokat Anders Christian Stray Ryssdal) mot B (advokat Fredrik Edvardsen) Les mer
Straff for familievald (26.06.15) Høgsteretts dom 26.6.2015, HR-2015-01368-A, (sak nr. 2015/356), straffesak, anke over dom I. Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Kaia Strandjord) mot A (advokat Frode Sulland II. A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Kaia Strandjord) Les mer
Straff for grov narkotikaforbrytelse og hensynet til barnets beste (26.06.15) Høyesteretts dom 26.6.2015, HR-2015-01369-A, (sak nr. 2015/660), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud) Les mer
Straff for å ha utnyttet en kvinnes psykisk sykdom til seksuell omgang og til prostitusjon (26.06.15) Høyesteretts dom 26.6.2015, HR-2015-01355-A, (sak nr. 2015/270), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kaia Strandjord) Les mer
Straff for besittelse og spredning av barnepornografi (26.06.15) Høyesteretts dom 26.6.2015, HR-2015-01361-A, (sak nr. 2015/556), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne) mot A (advokat Arne Gunnar Aas) Les mer
Straff for nedlasting av barnepornografi (26.06.15) Høyesteretts dom 26.6.2015, HR-2015-01360-A, (sak nr. 2015/552), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne) mot A (advokat Arne Gunnar Aas) Les mer
Krav om vederlag ved havneanløp (26.06.15) Høyesteretts dom 25.6.2015, HR-2015-01347-A, (sak nr. 2015/231), sivil sak, anke over dom Stranda kommune ved Stranda, Hamnevesen KF (advokat Morten Steenstrup) mot Hurtigruten AS (advokat Mats E. Sæther) Les mer
Utmåling av menerstatning (26.06.15) Høyesteretts dom 26.6.2015, HR-2015-01362-A, (sak nr. 2014/2339), sivil sak, anke over dom Gjensidige Forsikring ASA (advokat Kjell Mandal) mot A (advokat Merete Bårdsen) Les mer
Straffutmåling for voldtekt til samleie (26.06.15) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 26.06.2015, HR-2015-01382-U, (sak nr. 2015/1092), straffesak, anke over dom A (advokat Tor Haug) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Straff for trusler og frihetsberøvelse på NAV-kontor (25.06.15) Høyesteretts dom 25.6.2015, HR-2015-01343-A, (sak nr. 2015/116), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Synnøve Ugelvik) Les mer
Ærekrenking i trykt skrift (25.06.15) Høgsteretts dom 25.6.2015, HR-2015-01339-A, (sak nr. 2014/2312), sivil sak, anke over dom Aftenposten AS (advokat Jon Wessel-Aas) mot A (advokat Carl U. Bore) Les mer
Straffutmåling for ran og forsøk på ran av kiosk (23.06.15) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.06.2015, HR-2015-01330-U, (sak nr. 2015/1018), straffesak, anke over dom A (advokat Marion Haaland) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Lagdommeres habilitet (23.06.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.06.2015, HR-2015-01329-U, (sak nr. 2015/1137), straffesak, habilitet A (advokat Jacob Sanden Ringsrød) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Vold og trusler mot offentlig tjenestemann (23.06.15) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.06.2015, HR-2015-01328-U, (sak nr. 2015/933), straffesak, anke over dom A (advokat Jostein Løken) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Gjenåpningsbegjæring - tomtefestesak (22.06.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.06.2015, HR-2015-01319-U, (sak nr. 2015/1007), sivil sak, anke over kjennelse A mot B kommune (advokat John J. Stamnæs) Les mer
Fastsettelse av salær (19.06.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.06.2015, HR-2015-01309-U, (sak nr. 2015/1060), sivil sak, anke over belsutning Advokatfirmaet X mot A  Les mer
Ankenektelse - krav om heving av kjøp av hest (17.06.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.06.2015, HR-2015-01284-U, (sak nr. 2015/991), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Gudbrand Østbye) mot B (advokat Heidi Nergård) Les mer
Virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven (17.06.15) Høyesteretts dom 17.6.2015, HR-2015-01276-A, (sak nr. 2014/2260), sivil sak, anke over dom I. X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Lars Marius Heggberget) mot A, B, C, D (advokat Kjetil Edvardsen), E og Stiftelsen Kirkens Bymisjon X (partshjelper) (advokat Alexendra Bech Gjørv) II. E (advokat Alexandra Bech Gjørv), A, B, C, D (advokat Kjetil Edvardsen) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Lars Marius Heggberget) Les mer
Utlegg i pengekrav – spørsmål om avvisning på grunn av for sent innbetalt gebyr (16.06.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.06.2015, HR-2015-01264-U, (sak nr. 2015/886), sivil sak, anke over kjennelse Charge Ltd. mot A (advokat Magnus Stray Vyrje) Les mer
Krav om skjevdeling etter ekteskapets opphør, ble ikke tatt til følge (11.06.15) Høyesteretts dom 11.6.2015, HR-2015-01247-A, (sak nr. 2014/2005), sivil sak, anke over dom A (advokat Kristin Hegstad) mot B (advokat Simon L. Stende) Les mer
Straffansvar etter ein ekspedisjon til Antarktis (11.06.15) Høgsteretts dom 11.6.2015, HR-2015-01233-A, (sak nr. 2015/51), straffesak, anke over dom A (advokat Brynjar Østgård) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Lars Fause) Les mer
Rekkevidden av karensklausul i barneforsikring (11.06.15) Høyesteretts dom 11.6.2015, HR-2015-01232-A, (sak nr. 2014/2280), sivil sak, anke over dom A (advokat Øyvind Vidhammer) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Truls Nygård) Les mer
Foreldelse av tilbakebetalingskrav fra NAV overfor psykologspesialist (10.06.15) Høyesteretts dom 10.6.2015, HR-2015-01222-A, (sak nr. 2014/2103), sivil sak, anke over dom Staten v/Helsedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Torje Sunde) mot A (advokat Alex Borch) Les mer
Straff for utelivsvald (10.06.15) Høgsteretts dom 10.6.2015, HR-2015-01223-A, (sak nr. 2015/333), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim) Les mer
Videre anke over kjennelse om midlertidig sikring i form av fravikelse av bolig (09.06.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 09.06.2015, HR-2015-01220-U, (sak nr. 2014/948), sivil sak, anke over dom A (advokat Morten Aalberg) mot X (advokat Karl Bjørnar Olsen) Les mer
Straffutmåling ved brudd på innreiseforbud (08.06.15) Høyesteretts dom 8.6.2015, HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein Storrvik) Les mer
Fradragsrett for inngående merverdiavgift (08.06.15) Høyesteretts dom 8.6.2015, HR-2015-01202-A, (sak nr. 2014/2256), sivil sak, anke over dom Telenor ASA (advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Henrik Kolderup) Les mer
Straff for aktlaust brot på forbod mot å reise inn i landet etter tidsavgrensa utvisingsvedtak (08.06.15) Høgsteretts dom, 8.6.2015, HR-2015-01205-A (sak nr. 2015/508), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Førde) Les mer
Prøving av bidragsfuten si fastsetjing av barnebidrag (01.06.15) Høgsteretts orskurd 1.6.2015, HR-2015-01153-A, (sak nr. 2014/2300), sivil sak, anke over orskurd Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) mot A (advokat Erik Wold) Les mer
Straffutmåling for å ha hjulpet til med å skjule en ulovlig felt ulv, jf. straffeloven § 132 første ledd (27.05.15) Høyesteretts dom, 27.5.2015, HR-2015-01134-A, (sak nr. 2015/269), straffesak, anke over dom A (advokat Steinar Thomassen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tarjei Istad) Les mer
Gyldigheten av et vedtak fra skatteklagenemnda, hvor fradrag etter skatteloven § 6-2 andre ledd om tap i virksomhet ikke ble godtatt (27.05.15) Høyesteretts dom 27.5.2015, HR-2015-01133-A, (sak nr. 2014/2017), sivil sak, anke over dom Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) mot A (advokat Ola Haugen) Les mer
Samtykke til fremleggelse av nye bevis (26.05.15) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse 26.5.2015, HR-2015-02312-U, (sak nr. 2014/2312), sivil sak, anke over dom Aftenposten AS (advokat Jon Wessel-Aas) mot A (advokat Carl U. Bore) Les mer
Trusler, jf. straffeloven § 227 første straffalternativ (22.05.15) Høyesteretts ankeutvalgs dom, 22.05.2015, HR-2015-01123-U, (sak nr. 2015/586), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Harald Jahren) Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet, jf. straffeprosessloven § 321 andre ledd (22.05.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.05.2015, HR-2015-01166-U, (sak nr. 2015/752), straffesak, anke over beslutning A (advokat Jannicke Keller-Fløystad), B (advokat Helge Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 annet ledd (22.05.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.05.2015, HR-2015-01117-U, (sak nr. 2015/869), straffesak, anke over beslutning A (advokat Shayantini Moorthy) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over avvisning av søksmål (21.05.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.5.2015, HR-2015-01104-U, (sak nr. 2015/608), sivil sak, anke over kjennelse Christen Sveaas (advokat Anders Christian Stray Ryssdal) mot Stangeskovene AS (advokat Karstein J. Espelid) Les mer
Ankenektelse i sak om utmåling av erstatning etter pasientskade (21.05.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.5.2015, HR-2015-01111-U, (sak nr. 2015/701), sivil sak, anke over beslutning A mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Henrik W. Bärnholdt) Les mer
Nedsettelse av erstatningsansvar grunnet medvirkning fra en skadelidt som var psykotisk på skadetidspunktet (21.05.15) Høyesteretts dom 21.5.2015, HR-2015-01110-A, (sak nr. 2014/1802), sivil sak, anke over dom A (advokat Sven Knagenhjelm) mot Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Per Sigvald Wang) Les mer
Gyldigheten av en avtale mellom to eierseksjonssameier om rett til parkering på det andre eierseksjonssameiets grunn (21.05.15) Høyesteretts dom 21.5.2015, HR-2015-01109-A, (sak nr. 2014/2016), sivil sak, anke over dom Inkognitogaten 6 Sameie (advokat Per P. Hodneland) mot Sameiet Inkognitogata 4 (advokat Stig Berge) Les mer
Krav fra rederi om erstatning fra skipsmegler for villedende informasjon om meklerkommisjon (20.05.15) Høyesteretts dom 20.5.2015, HR-2015-01077-A, (sak nr. 2014/1899), sivil sak, anke over dom A (advokat Morten Steenstrup) mot Dampskibsselskapet NORDEN A/S (advokat Christian Hauge) Les mer
Lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse (20.05.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20.5.2015, HR-2015-01106-U, (sak nr. 2015/890), sivil sak, anke over kjennelse Cermaq Norway AS, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub) Les mer
Anke over kjennelse av lagmannsretten i sak om utlegg (20.05.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20.5.2015, HR-2015-01100-U, (sak nr. 2015/768), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Arild Haugan) mot B Les mer
Eierskifteforsikringsselskaps direktekrav mot en takstmanns ansvarsforsikrer (20.05.15) Høyesteretts dom 20.5.2015, HR-2015-01092-A, (sak nr. 2014/1921), sivil sak, anke over dom I. Codan Forsikring NUF (advokat John Gjermund Flatabø) mot Am Trust International Underwriters Ltd. (advokat Per M. Ristvedt) II. Am Trust International Underwriters Ltd. (advokat Per M. Ristvedt) mot Codan Forsikring NUF (advokat John Gjermund Flatabø) Les mer
Pasientskadeerstatning - brist i akillessenen ved volleyball spill (20.05.15) Høyesteretts kjennelse 20.5.2015, HR-2015-01094-A, (sak nr. 2015/184), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Inger Johansen) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Bent Åshild Tautra) Les mer
Innsigelse fra staten om pasientskadeerstatning (20.05.15) Høyesteretts kjennelse 20.5.2015, HR-2015-01093-A, (sak nr. 2014/1766), sivil sak, anke over kjennelse A v/verge (advokat Anette Eckhoff) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Bente Åshild Tautra) Les mer
Anke over fengslingskjennelse på grunn av brudd på kontradiksjon (20.05.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.05.2015, HR-2015-01090-U, (sak nr. 2015/937), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Øyvind Bergøy Pedersen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Gyldigheten av Klima- og forurensningsdirektoratets vedtak om midlertidig utslippstillatelse etter forurensningsloven (20.05.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20.5.2015, HR-2015-01101-U, (sak nr. 2015/661), sivil sak, anke over dom I. Cermaq Norway AS, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (partshjelper) (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub) II. Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub) mot Cermaq Norway AS, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (partshjelper) (advokat Kaare Andreas Shetelig) Les mer
Rett til varemerker og domenenavn og krav om erstatning for immaterialrettskrenkelser (19.05.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19.5.2015, HR-2015-01071-U, (sak nr. 2015/727), sivil sak, anke over kjennelse A, Turbomerkator UG (advokat Mathias Wilding) mot Turbo Artist AS, B, C, D, E, F (advokat Svein Steinfeld Jervell) Les mer
Straffutmålingen ved domfellelse for fire tilfeller av skattesvik, jf. ligningsloven § 12-1 nr. 1 bokstav a (13.05.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.05.2015, HR-2015-00862-U, (sak nr. 2015/862), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Christensen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Avvisning av klage over utleggsforretning (13.05.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13.5.2015, HR-2015-01038-U, (sak nr. 2015/783), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Christian Grahl-Madsen) mot EGD Holding AS (advokat Bjørn Frode Skaar) Les mer
Særskilt sakskostnadsanke over lagmannsrettens kjennelse i sak om spørsmål oppnevnelse av fagkyndige meddommere (13.05.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13.5.2015, HR-2015-01046-U, (sak nr. 2015/722), sivil sak, anke over kjennelse Mongstad Refining DA, Mongstad Terminal DA (advokat Frode Talmo) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Eirik Jensen) Les mer
Krav om sikkerhetsstillelse for mulig sakskostnadsansvar for utenlandsk saksøker (12.05.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.5.2015, HR-2015-01039-U, (sak nr. 2015/703), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Per Danielsen) mot B, C AS (advokat Cato Schiøtz) Les mer
Anke over en kjennelse som avviser en begjæring om innsyn i en siktelse som den som krever innsyn, antar er utferdiget mot ham (08.05.15) Høyesteretts dom, 8.5.2015, HR-2015-01010-A, (sak nr. 2015/92), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Thomas Frøberg) Les mer
Gyldigheten av skatteklagenemnda for storbedrifters vedtak (08.05.15) Høyesteretts dom 8.5.2015, HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom GE Healthcare AS (advokat Ståle R. Kristiansen) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Morten Søvik) Les mer
Spørsmål om saksøktes konkursbo kan trekkes inn i et erstatningssøksmål som er anlagt mot konkursdebitor før konkursåpningen (07.05.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7.5.2015, HR-2015-01006-U, (sak nr. 2015/749), sivil sak, anke over kjennelse Prima Invest AS, dets konkursbo (advokat Robert Jensen) mot Haberg Norge AS (advokat Øyvind Kilstad) Les mer
Tilbakekall av retten til å føre motorvogn etter vegtrafikklova § 34 femte ledd (06.05.15) Høgsterettsdom, 6.5.2015, HR-2015-00988-A, (sak nr. 2015/125), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen) Les mer
Krav om erstatning for ulovlig hogst foretatt av flere i fellesskap (06.05.15) Høyesteretts dom, 6.5.2015, HR-2015-00989-A, (sak nr. 2014/2121), sivil sak, anke over dom I. A (advokat Karoline Henriksen) mot B, C, D (advokat Erik Gjævenes) II. E (advokat Knut Njøs) mot B, C, D (advokat Erik Gjævenes) Les mer
Straffutmåling i en sak om blant annet betydelig skade på legeme under særdeles skjerpende omstendigheter, jf. straffeloven § 229 tredje straffalternativ, jf. § 232 (06.05.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 6.5.2015, HR-2015-00986-U, (sak nr. 2015/709), straffesak, anke over dom A (advokat Karl Konow Rieber-Mohn) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Ankenektelse etter tvisteloven § 29-13 annet ledd i sak om gyldigheten av vedtak av Utlendingsnemnda (06.05.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6.5.2015, HR-2015-00987-U, (sak nr. 2015/779), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Olga Halvorsen) mot Staten v/Utlendingsnemnda (advokat Jarl R. Henstein) Les mer
Advokatfirmas ansvar for partners handlinger (05.05.15) Høyesteretts dom 5.5.2015, HR-2015-00981-A, (sak nr. 2014/2127), sivil sak, anke over dom A, B ,C , D (advokat Morten Steenstrup) mot Advokatfirma X AS (advokat Vidar Strømme) Les mer
Spørsmål om ei mormor som etter omsorgsovertaking har fremma krav om fastsetjing av samvær med barnebarn, har krav på partsstatus (04.05.15) Høgsteretts dom 4.5.2015, HR-2015-00964-A, (sak nr. 2014/1964), sivil sak, anke over dom X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Nina Sandell) mot A (advokat Håkon Malm) Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet, jf. straffeprosessloven § 321 andre ledd (29.04.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.04.2015, HR-2015-00946-U, (sak nr. 2015/643), straffesak, anke over beslutning A (advokat Per Øyvin Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å fremme påtalemyndighetens anke til ankeforhandling, jf. straffeprosessloven § 325, jf. § 321 annet ledd (28.04.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.4.2015, HR-2015-00925-U, (sak nr. 2015/436, straffesak, anke over beslutning A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Saken gjelder Statens kartverks vedtak om overføring av grunnbokhjemmel etter tinglysingsloven § 38 a (28.04.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28.4.2015, HR-2015-00931-U, (sak nr. 2015/775), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C (advokat Veronica Lorentzen Drivstuen) mot D (advokat Erlend L. Solberg) Les mer
Spørsmål om avvisning på grunn av manglende rettslig interesse, jf. tvl. § 1-3 (28.04.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28.4.2015, HR-2015-00912-U, (sak nr. 2015/716), sivil sak, anke over kjennelse Norsk Industri (advokat Terjei Thorkildsen) mot A (advokat Erik Råd Herlofsen) Les mer
Foreleggelse av habilitetsspørsmål (27.04.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.04.2015, HR-2015-00899-U, (sak nr. 2015/728), straffesak A (advokat John Christian Elden) Les mer
Avslag på begjæring om oppnevning av bistandsadvokat (27.04.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.04.2015, HR-2015-00910-U, (sak nr. 2015/588), straffesak, anke over dom A (advokat Øyvind Bratlien) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet, jf. straffeprosessloven § 321 andre ledd (27.04.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.04.2015, HR-2015-00900-U, (sak nr. 2015/540), straffesak, anke over beslutning A, B (advokat Per Danielsen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om det foreligger tilstrekkelig reelt behov for å fremme sak med krav om erstatning, jf. tvisteloven § 1-3 andre ledd (27.04.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27.4.2015, HR-2015-00909-U, (sak nr. 2015/557), sivil sak, anke over kjennelse Overkommandoen AS (advokat Morten Steenstrup) mot Staten v/Forsvarsdepartementet (Regjerningsadvokaten v/advokat Hilde Lund) Les mer
Avgjørelse av sakskostnader i et tilfelle hvor lagmannsretten opphevde tingrettens kjennelse om konkursåpning (24.04.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24.4.2015, HR-2015-00890-U, (sak nr. 2015/566), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Flemming Marius Karlsen) mot A, hans konkursbo (avokat Magnus Jonsbråten), Europe Bygg AS, dets konkursbo (advokat Hogne Skjerpe) Les mer
Anke over en avgjørelse hvor det ikke ble gitt oppfriskning for oversittelse av ankefrist (23.04.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.4.2015, HR-2015-00891-U, (sak nr. 2015/598), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Hallstein Aadland) mot Sparebanken Vest (avokat Hilde Sture) Les mer
Avslag på søknad om fri sakførsel (22.04.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22.4.2015, HR-2015-00865-U, (sak nr. 2015/616), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Helge Skaaraas) Les mer
Inndraging etter domfelling for heleri (22.04.15) Høgsteretts dom, 22.4.2015, HR-2015-00856-A, (sak nr. 2015/17), straffesak, anke over dom, A (advokat Steinar Thomassen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Peter Andre Johansen) Les mer
Forståelsen av tomtefesteloven § 15 andre ledd nr. 2 (22.04.15) Høyesteretts dom, 22.4.2015, HR-2015-00843-S, (sak nr. 2014/1539), sivil sak, anke over dom A mfl. (advokat Jens S. Røegh) mot Æ (advokat Sveinung O. Flaaten) Møter i saken etter tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian H. P. Reusch) Les mer
Straffutmåling for fleire tilfelle av seksuell omgang med eit barn under 10 år (22.04.15) Høgsteretts dom, 22.4.2015, HR-2015-00855-A, (sak nr. 2015/3), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Birgitte Istad) Les mer
Gyldigheten av vedtak om midlertidig dele- og byggeforbud og omregulering og krav om erstatning (21.04.15) Høyesteretts dom, 21.4.15, HR-2015-00844-A, (sak nr. 2014/1266), sivil sak, anke over dom Brattskott AS (advokat Jarle Wallevik Holstrøm) mot Staten v/Kommunal- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Helge Røstum) Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om fortsatt varetektsfengsling, jf. straffeprosessloven § 171 første ledd nr. 1 (16.04.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.04.2015, HR-2015-00809-U, (sak nr. 2015/690), straffesak, anke over dom A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Lagmannsrettens beslutning om å fremme anken da ankegjenstandens verdi er funnet å overstige 125 000 kroner, jf. tvisteloven § 29-13 første ledd (16.04.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.4.2015, HR-2015-00813-U, (sak nr. 2015/511), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Arne Gjeraker) mot B (advokat Endre Grande) Les mer
Bevisavskjæring (16.04.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.04.2015, HR-2015-00800-U, (sak nr. 2015/689), straffesak, anke over beslutning A (advokat Rune Valaker) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Straffutmåling for to valdtekter (15.04.15) Høgsteretts dom, 15.4.2015, HR-2015-00792-A, (sak nr. 2014/2114), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen) Les mer
Brot på forureiningslova (15.04.15) Høgsteretts dom, 15.4.2015, HR-2015-00791-A, (sak nr. 2014/2008), straffesak, anke over dom I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Katharina Rise) II. B (advokat Truls Eirik Waale) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Katharina Rise) Les mer
Krav om erstatning utover sakskostnader som følge av et ugrunnet søksmål (14.04.15) Høyesteretts dom, 14.4.15, HR-2015-00787-A, (sak nr. 2014/1719), sivil sak, anke over dom Roxar AS og Roxar Flow Measurement AS (advokat Sven Eriksrud) (rettslig medhjelper: advokat Ola Ø. Nisja) mot Multi Phase Meters AS (advokat David Brambani) Les mer
Særskilt sakskostnadsanke etter tvisteloven § 20-9 tredje ledd i sak om opphevelse av tvungen gjeldsordning (09.04.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9.4.2015, HR-2015-00747-U, (sak nr. 2015/479), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Jørgen Klaveness) mot Santander Consumer Bank AS, Statens Lånekasse for Utdanning, Eika Kredittbank AS, Time Finans AB, Entercard AS, Nordax Nordic 2 AB, Bank Norwegian AS (advokat André Abelson) Les mer
Spørsmål om omsyn til rehabilitering tilseier bruk av samfunnsstraff (07.04.15) Høgsteretts dom, 7.4.2015, HR-2015-00735-A, (sak nr. 2014/2277), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Morten Schjetne) Les mer
Om skatt på kostnader til forsking i daglegvaremarknaden (07.04.15) Høgsteretts dom 7.4.15, HR-2015-00734-A, (sak nr 2014/1814), sivil sak, anke over dom I. Lilleborg AS (advokat Jan B. Jansen) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Tore Skar) II. Orkla Foods Norge AS (advokat Frode Talmo) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Tore Skar) Les mer
Innsyn i taushetsbelagte opplysninger fremlagt av tredjepart i forbindelse med ligningsvedtak (27.03.15) Høyesteretts dom, 27.3.15, HR-2015-00699-A, (sak nr. 2014/498), sivil sak, anke over dom Total E&P Norge AS (advokat Arvid Aage Skaar) mot Staten v/Oljeskattekontoret (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingrid Skog Hauge) Les mer
Grovt merverdiavgiftsbedrageri og selvvask (26.03.15) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 26.03.2015, HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom I. A (advokat Kim Gerdts) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Knut Helge Hurum) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Lars Christian Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet IV. D (advokat Hans Kristian Skarpholt) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Rettens veiledningsplikt ved behandlingen av sivile krav i straffesak (26.03.15) Høyesteretts ankeutvalgs dom og kjennelse 26.3.2015, HR-2015-00697-U, (sak nr. 2015/493), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Aina Helene Tvengsberg) mot B (advokat Sol Elden) Les mer
Avvisning av mangelfull anke (25.03.15) Høyesteretts kjennelse, 25.3.2015, HR-2015-00666-A, (sak nr. 2014/2123), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anders Blix Gundersen) Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet (25.03.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.03.2015, HR-2015-00459-U, (sak nr. 2015/459), straffesak, anke over beslutning A (advokat Arild Almklov) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Sakskostnadsavgjørelse i sak om gyldigheten av permittering og avskjed av daglig leder (19.03.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19.3.2015, HR-2015-00627-U, (sak nr. 2015/317), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Ingeborg Moen Borgerud) mot Evolution Software AS (advokat Nicolay Skarning) Les mer
Krav om heving av bilkjøp og kva som kan reknast som "ny bil" etter kjøpekontrakten (16.03.15) Høgsteretts dom, 16.3.15, HR-2015-00601-A, (sak nr. 2014/1516), sivil sak, anke over dom I. Sandvika Bil AS (advokat Johan Haga) mot A (advokat Knut Hvidsten) II. A (advokat Knut Hvidsten) mot Sandvika Bil AS (advokat Johan Haga) Les mer
Spørsmål om fullbyrdelse av subsidiær fengselsstraff (13.03.15) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 13.03.2015, HR-2015-00583-U, (sak nr. 2015/283), straffesak, anke over dom A (advokat Vigdis Brandstorp) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet etter tvisteloven § 29-13 andre ledd (13.03.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13.3.2015, HR-2015-00595-U, (sak nr. 2015/132), sivil sak, anke over beslutning A, B (advokat Edvard T. Eide) mot Årvak Eiendom AS (advokat Ivar Winjum) Les mer
Anke over fengslingskjennelse på grunn av inhabilitet (12.03.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.03.2015, HR-2015-00569-U, (sak nr. 2015/489), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Knut Ditlev-Simonsen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Straffutmåling ved hvitvask og selvvask, straffeloven § 317 første og andre ledd (05.03.15) Høyesteretts dom, 5.3.2015, HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo) II. B (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo) Les mer
Anke over straffedom om grov korrupsjon (05.03.15) Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning, 05.03.2015, HR-2015-00534-U, (sak nr. 2014/2355), straffesak, anke over dom A (advokat Bertil V. Smalås) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Ansvarsspørsmål i samband med krav om erstatning etter ombygging av eit eldre trehus (05.03.15) Høgsteretts dom, 5.3.2015, HR-2015-00537-A, (sak nr. 2014/1493), sivil sak, anke over dom Bori BBL (advokat Inger-Johanne Lund) mot Lørenfallet Borettslag (advokat Egil Jarslett) Les mer
Spørsmål om subjektiv kumulasjon for ankeinstansen (05.03.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5.3.2015, HR-2015-00555-U, (sak nr. 2015/193), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Pål Sverre Hernæs) mot B, C (advokat Eirik Ramsland) Les mer
Ankenektelse i barnevernssak (05.03.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5.3.2015, HR-2015-00530-U, (sak nr. 2015/406), sivil sak, anke over beslutning A, B (advokat Anne Fladvad) mot X kommune v/barneverntjenesten (advokat Siv-Kristin Solvoll Hansen) Les mer
Krav om sakskostnader etter ligningsloven § 9-11 når kostnadene ikke er betalt av parten selv, og om det gjelder et krav om at kostnadene kan anses å være partens egne (05.03.15) Høyesteretts dom, 5.3.2015, HR-2015-00538-A, (sak nr. 2014/730), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Rasmus Asbjørnsen) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Torje Sunde) Les mer
Overdragelse og oppbevaring av narkotika (04.03.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.03.2015, HR-2015-00505-U, (sak nr. 2015/322), straffesak, habilitet A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om oppnevnelse av sakkyndig (04.03.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4.3.2015, HR-2015-00234-U, (sak nr. 2015/234), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Anneli Bendiksen) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Henrik W. Bärnholdt ) Les mer
Habilitet (02.03.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.03.2015, HR-2015-00486-U, (sak nr. 2015/419), straffesak, anke over beslutning A (advokat Arne Lie) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Erstatningsansvar for kommune basert på uaktsomhet ved utarbeidelse av reguleringsplan/byggesaksbehandling (02.03.15) Høyesteretts dom, 2.3.2015, HR-2015-00484-A, (sak nr. 2014/1641), sivil sak, anke over dom A, X AS (advokat Christian Wefling) mot Lom kommune, KLP Skadeforsikring AS (advokat Tormod A. Sletten) Les mer
Habilitetsavgjørelse i storkammersak som gjelder adgang til regulering av festeavgift (26.02.15) Høyesteretts kjennelse, 27.2.2015, HR-2015-00478-S, (sak nr. 2014/1539), sivil sak, anke over dom A mfl. (advokat Jens S. Røegh) mot Æ (advokat Sveinung O. Flaaten) Møter i saken etter tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs) Les mer
Frådragsrett for bidrag til infrastruktur (26.02.15) Høgsteretts dom, 26.2.2015, HR-2015-00461-A, (sak nr. 2014/579), sivil sak, anke over dom Bjørvika Kontorbygg I AS (advokat Cecilie Amdahl) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue) Les mer
Ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 andre ledd (25.02.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.02.2015, HR-2015-00441-U, (sak nr. 2015/230), straffesak, anke over beslutning A (advokat Steinar Thommassen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Domstolshabilitet (25.02.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.02.2015, HR-2015-00443-U, (sak nr. 2015/280), straffesak, habilitet A (advokat Knut Ditlev-Simonsen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Forsøk på grov narkotikaforbrytelse (20.02.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 20.02.2015, HR-2015-00423-U, (sak nr. 2015/207), straffesak, anke over dom I. A (advokat Ola Lunde) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Jannike Kotai) mot Den offentlige påtalemynidghet Les mer
Avvisning/oppfriskning ved oversittelse av ankefrist (18.02.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18.2.2015, HR-2015-00290-U, (sak nr. 2015/290), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Brynjar N. Meling) mot B (advokat Morten Rynning) Les mer
Spørsmål om oppnevnelse av medisinsk sakkyndig i sak om erstatning for yrkesskade (17.02.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17.2.2015, HR-2015-00394-U, (sak nr. 2015/282), sivil sak, anke over kjennelse Tryg Forsikring (advokat Svein Åge Bergset) mot A (advokat Per Olsen) Les mer
Krav om tilbakelevering av barn (16.02.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.2.2015, HR-2015-00365-U, (sak nr. 2015/273), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Per-Erik Gåskjenn) mot B (advokat Roe Lauvås) Les mer
Krav om erstatning for ulovleg felling av tre på naboeigedom i eit hytteområde (13.02.15) Høgsteretts dom, 13.2.2015, HR-2015-00361-A, (sak nr. 2014/1326), sivil sak, anke over dom A (advokat Erik Ottemo) mot Fiskaa Funksjonær Hytteforening (advokat Robin Aker Jakobsen) Les mer
Videre anke over lagmannsrettens kjennelse om fortsatt varetektsfengsling (12.02.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.02.2015, HR-2015-00343-U, (sak nr. 2015/274), straffesak, anke over kjennelse A (advokat René Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om fradrag for tap knyttet til ettergivelse av fordringer mot deleid datterselskap (12.02.15) Høyesteretts dom, 12.2.2015, HR-2015-00352-A, (sak nr. 2014/1173), sivil sak, anke over dom Scancem International DA (advokat Bård Christian Braathen) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter ( advokat Trine Riiber ) Les mer
Foreleggelse av habilitetsspørsmål (12.02.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.2.2015, HR-2015-00346-U, (sak nr. 2015/240), sivil sak, habilitet A, Talos Sikkerhet AS (advokat Tor Lars Onarheim) mot Securitas AS(advokat Ole André Oftebro) Les mer
Inndragning av utbytte etter salg av alkoholholdige drikkevarer uten nødvendig skjenkebevilling (12.02.15) Høyesteretts dom, 12.2.2015, HR-2015-00348-A, (sak nr. 2014/1954), straffesak, anke over dom X (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Thor Erik Høiskar) Les mer
Forskjellsbehandling ved tildeling av offentleg støtte til privatskolar (12.02.15) Høgsteretts dom, 12.2.2015, HR-2015-00312-A, (sak nr. 2014/1188), sivil sak, anke over dom Stiftelsen Oslo By Steinerskole (advokat Bjørn Brodwall) mot Staten v/Kunnskapsdepartementet ( Regjeringsadvokaten v/advokat Anders Blakstvedt) Les mer
Falsk forklaring mv. - straffutmåling (10.02.15) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 10.02.2015, HR-2015-00327-U, (sak nr. 2015/35), straffesak, anke over dom A (advokat Siv Hallgren) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om det foreligger fradragsberettiget tap (09.02.15) Høyesteretts dom, 9.2.2015, HR-2015-00312-A, (sak nr. 2014/1237), sivil sak, anke over dom Lønningshaugen 15 AS (advokat Torgeir Fjeldskaar) mot Staten ved Skatt Øst ( Regjeringsadvokaten v/advokat Arne-Martin H. Sørli) Les mer
Begjæring om utlevering til Rwanda (06.02.15) Høyesteretts kjennelse, 6.2.2015, HR-2015-00289-A, (sak nr. 2014/1787), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Fredrik Fari) Les mer
Ankar over saksbehandling, lovbruk og straffutmåling hos lagmannsretten i sak om grovt narkotikabrotsverk (05.02.15) Høgsteretts ankeutvals vedtak, 05.02.2015, HR-2015-00280-U, (sak nr. 2014/1983), straffesak, anke over dom A (advokat Morten Furuholmen), B (advokat Ole Petter Drevland), C (advokat Stein Viken), D (advokat Marius O. Dietrichson) E, (advokat Tor Magnus Fagermo), F (advokat Petter Bonde) mot Den offentlege påtalemakta Les mer
Krav om erstatning for tap av forsørgjar etter trafikkulykke (05.02.15) Høgsteretts dom 5.2.2015, HR-2015-00277-A, (sak nr. 2014/1825), sivil sak, anke over dom A, B, C (advokat Espen Simonsen) mot Trafikkforsikringsforeningen (advokat Terje Marthinsen)   Les mer
Spørsmål om den sikta og forsvararen hans har rett til å bli kalla inn til / varsla om rettsmøte som direkte berre gjeld ein medsikta i saka, og til å bli underretta om avgjerdene (05.02.15) Høgsteretts orskurd, 5.2.2015, HR-2015-00274-A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over orskurd A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Geir Evanger) Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet etter straffeprosessloven § 321 andre ledd (05.02.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.02.2015, HR-2015-00327-U, (sak nr. 2014/2163), straffesak, anke over beslutning A (advokat Ole Andreas Utberg) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Ankenektelse i voldssak - spørsmål om lagmannsretten har lagt til grunn uriktig faktum (04.02.15) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 04.02.2015, HR-2015-00327-U, (sak nr. 2014/2275), straffesak, anke over beslutning A (advokat Erik Johan Mjelde) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Verneting ved søksmål om erstatning utanfor kontraktsforhold, jf. Luganokonvensjonen artiklane 5 nr. 3 og 6 nr. 1 (03.02.15) Høgsteretts ankeutvals orskurd 3.2.2015, HR-2015-00251-U, (sak nr. 2014/2118), sivil sak, anke over orskurd Arrow Seismic Invest II Ltd. (advokat Stig Gunleiksrud) mot Banc o Popular Español S.A  (advokat Trond Hatland),  Armada Seismic Invest II AS (advokat Cato Schiøtz) Les mer
Retten til å gi frå seg vegrett basert på hevd (02.02.15) Høgsteretts dom 2.2.2015, HR-2015-00218-A, (sak nr. 2014/1400), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Yngve Andersen) mot B, C (advokat Ove Chr. Lyngholt)           Les mer
Spørsmål om fratakelse av foreldreansvar og samtykke til adopsjon etter barnevernloven § 4-20 (30.01.15) Høyesteretts dom, 30.1.15, HR-2015-00209-A, (sak nr. 2014/1631), sivil sak, anke over dom X kommune (advokat Sverre Larhammer) mot A, B (advokat Venil Katharina Thiis) Les mer
Utvisning av en kvinne som er alene om omsorgen av et mindre barn, og som er norsk statsborger (29.01.15) Høyesteretts dom og kjennelse, 29.1.15, HR-2015-00206-A, (sak nr. 2014/1583), sivil sak, anke over dom A, B, SEIF (partshjelper) (advokat Rasmus Asbjørnsen) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Håvard H. Holdø) Les mer
Valdtekt til samleie med barn under 14 år (29.01.15) Høgsteretts ankeutvals vedtak, 29.01.2015, HR-2015-00203-U, (sak nr. 2015/25), straffesak, anke over dom A (advokat Erling Hagerup) mot Den offentlege påtalemakta Les mer
Spørsmål om avvising på grunn av litispendens (27.01.15) Høgsteretts ankeutvals orskurd 27.1.2015, HR-2015-00184-U, (sak nr. 2014/2192), sivil sak, anke over orskurd Oslo Vei AS, konkursbuet (advokat Per Conradi Andersen) mot A (advokat Marie-Louise Holmstedt) Les mer
Lagmannsrettens avslag på siktedes begjæring om at samtaler som er tatt opp under kommunikasjonskontroll, skulle oversendes tingretten før de ble stilt til disposisjon for politiet (27.01.15) Høyesteretts kjennelse, 27.1.2015, HR-2015-00181-A, (sak nr. 2014/2104), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Geir Evanger) Les mer
Lagmannsrettens saksbehandling og lovanvendelse ved domfellelse for brudd på straffeloven § 239 (27.01.15) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 27.01.2015, HR-2015-00183-U, (sak nr. 2015/70), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Salærfastsettelse ved utsatt hovedforhandling (23.01.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.1.2015, HR-2015-00155-U, (sak nr. 2014/2290), sivil sak, anke over kjennelse A Les mer
Spørsmål om dommerhabilitiet (22.01.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22.1.2015, HR-2015-00162-U, (sak nr. 2014/2109), sivil sak, anke over kjennelse X AS (advokat Bjørn Kvernberg) mot Svenska Handelsbanken AS (advokat Erik Mauritzen) Les mer
Spørsmålet om dommane i tingretten og lagmannsretten måtte opphevast som følgje av at ein dommarfullmektig var leiar av retten ved behandlinga i tingretten (20.01.15) Høgsterettsdom 20.1.2015, HR-2015-00128-A, (sak nr. 2014/1870), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Aina Mee Ertzeid) Les mer
Avvisning som følge av tiltaltes uteblivelse, jf. straffeprosessloven § 336 første ledd første punktum (20.01.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.01.2015, HR-2015-00118-U, (sak nr. 2014/2205), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Carl Konow Rieber-Mohn) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Saksbehandlingen ved lagmannsrettens overprøving av kjennelse om konkursåpning (20.01.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20.01.2015, HR-2015-00127-U, (sak nr. 2014/2158), sivil sak, anke over kjennelse Deep Development AS (advokat Jørgen Bernhard Grønlie) mot Deep Development AS, dets konkursbo og Staten v/Oslo kemnerkontor (kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Anders Matheson Hegna) Les mer
Tvist om eigedomsrett til sjøgrunn (19.01.15) Høgsteretts dom, 19.1.15, HR-2015-00105-A, (sak nr. 2014/1332), sivil sak, anke over dom Meland kommune (advokat Pål H. Heldal) mot A (advokat Endre Grande) Les mer
Straffutmåling for falsk forklaring ved rapportering om telling av lakselus (19.01.15) Høyesteretts dom, 19.1.2015, HR-2015-00103-A, (sak nr. 2014/1689), straffesak, anke over dom I. A (advokat Hallvard Østgård) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Aud Ingvild Slettemoen) II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Aud Ingvild Slettemoen) mot A (advokat Hallvard Østgård) Les mer
Straffutmåling for gjentatt innreise i landet etter utvisning (19.01.15) Høyesteretts dom, 19.1.2015, HR-2015-00104-A, (sak nr. 2014/1702), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) Les mer
Varetektsfengsling etter straffeprosessloven § 172 (15.01.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.01.2015, HR-2015-00080-U, (sak nr. 2015/76), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Thomas Øiseth) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Klage over parkeringsgebyr (15.01.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.01.2015, HR-2015-00086-U, (sak nr. 2014/2143), straffesak, anke over kjennelse A mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Straffutmåling for gjentatte brudd på besøksforbud (14.01.15) Høyesteretts dom, 14.01.2015, HR-2014-00074-A, (sak nr. 2014/1958), straffesak, anke over dom   Den offentlige påtalemyndighet ( førstestatsadvokat Jørn S. Maurud ) mot A(advokat  Arne Gunnar Aas ) Les mer
Rett til forhåndsregistrering i merverdiavgiftsregisteret (14.01.15) Høyesteretts dom, 14.1.15, HR-2015-00073-A, (sak nr. 2014/1013), sivil sak, anke over dom Staten v/Skattedirektoratet  (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue) mot Bremangerlandet Vindpark AS (advokat Erlend Øen) Les mer
Straffutmåling ved uaktsom kjøring og brudd på hjelpeplikten etter å ha vært innblandet i trafikkuhell, samt tap av føreretten (13.01.15) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 13.01.2015, HR-2015-00063-U, (sak nr. 2014/2239), straffesak, anke over dom A (advokat Hallvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Sakskostnadsavgjørelse i sak om sperrefrist for førerkort (13.01.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.01.2015, HR-2015-00062-U, (sak nr. 2015/22), straffesak, anke over beslutning A (advokat Kjetil Myhre) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Sakskostnadsavgjørelse i en sak som har vært stanset i henhold til Luganokonvensjonen artikkel 27 (12.01.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.01.2015, HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Silje Elisabeth Stenvaag) mot Aftenposten AS (advokat Josefine Natalie Engström ) Les mer
Spørsmål om oppnevnelse av sakkyndig i sak om erstatning for yrkesskade (09.01.15) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 09.01.2015, HR-2015-00040-U, (sak nr. 2014/2150), sivil sak, anke over kjennelse If Skadeforsikring NUF (advokat Nora Lund Lefdal) mot B (advokat Anders Foss) Les mer
Overtredelse av straffeloven § 239 første straffalternativ, og vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3 (08.01.15) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 08.01.2015, HR-2015-00031-U, (sak nr. 2014/2184), straffesak, anke over beslutning A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Gyldigheten av Gjenopptakelseskommisjonens vedtak (07.01.15) Høyesteretts ankeutvalgs dom 07.01.2015, HR-2015-00028-U, (sak nr. 2014/2058), sivil sak, anke over dom Staten v/Kommisjonen for gjennopptakelse av straffesaker (Regjeringsadvokaten v/ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell) mot A (advokat Jan Tennøe) Les mer