Anke over lagmannsrettens kjennelse om varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse, 20.07.2012 HR-2012-01504-U, (sak nr. 2012/1293), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Aase Karine Sigmond) mot Den offentlige påtalemyndighet.

 

Dommere Bårdsen, Falkanger, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet