Anke over lagmannsrettens straffutmåling i sak om voldtekt mm.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 04.12.2012, HR-2012-02275-U, (sak nr. 2012/1711), straffesak, anke over dom

A (advokat Øyvind Gaute Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Utgård, Tønder, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet