Besøksforbud og spørsmål om opphevelse på grunn av brudd på kontradiksjonsprinsippet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 08.11.2012, HR-2012-02124-U, (sak nr. 2012/1817), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jon Alshus) mot Den offentlige påtalemyndighet.

Dommere: Skoghøy, Utgård, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet.