Domfeltes anke over saksbehandlingen i sak om fartsovertredelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.11.2012, HR-2012-02223-U, (sak nr. 2012/1897), straffesak, anke over dom

A (advokat Gisle Thorsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Noer, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet