Retting av partsforhold i ankesak

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.04.2012, HR-2012-00932-U, (sak nr. 2012/441), sivil sak, anke over dom

Hydro Aluminium AS (advokat Runar Hansen) mot Victocor Technologies SA (advokat Arne B. Krokeide)

Dommere: Skoghøy, Øie, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet