Saka gjeld varetektsfengsling

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 04.01.2012, HR-2012/13), straffesak, anke over orskurd

A (advokat Anne Marstrander-Berg) mot Den offentlege påtalemakta

Dommarane Utgård, Bårdsen, Falkanger

Les heile avgjerda