Saken gjelder spørsmål om en far som ikke har lovlig opphold i Norge, har rettslig interesse i å anlegge søksmål om samværsrett

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.01.2012, HR-2012-00124-U, (sak nr. 2012/28), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Ove Andersen) mot B (advokat Arild Humlen)

Dommere: Schei, Falkanger, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet