Seksuelle overgrep mot et barn og seksuell utnyttelse av en utviklingshemmet

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 18.10.12, HR-2012-01982-U, (sak nr. 2012/1586), straffesak, anke over dom A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tjomsland, Falkanger, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet