Spørsmål om oppfriskning for fristoversittelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.07.2012, HR-2012-01387-U, (sak nr. 2012/1036), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Magne Olsen) mot B (advokat Ivar Hillestad)

Dommere: Bull, Møse, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet