Ankeutvalget - Sivile saker

Tvist om bevisføring, jf. tvisteloven §§ 22-3 og 22-5

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.12.2012, HR-2012-02394-U, (sak nr. 2012/2076), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Harald Jan Berstad) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingrid Skog Hauge)

Les mer

Anke over lagmannsrettens orskurd om ikkje å avvise anke som for seint framsett

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 19.12.2012, HR-2012-02383-U, (sak nr. 2012/1857), sivil sak, anke over orskurd A (advokat Thormod Bjerkholt) mot B, C og Protector Forsikring ASA (advokat Thomas Myran)

Les mer

Begjæring om gjenåpning av Høyesteretts ankeutvalgs beslutning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.12.2012, HR-2012-02381-U, (sak nr. 2012/1901), sivil sak, begjæring om gjenåpning A (advokat Johannes Wegner Mæland) mot B AS (advokat Egil Jarslett)

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til å fremme en anke i en barnevernssak

Høyesteretts kjennelse, 19.12.2012, HR-2012-02389-U, (sak nr. 2012/2123), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Signe Blekastad) mot X kommune (advokat Øystein Remme)

Les mer

Spørsmål om det skulle vært avholdt muntlig forhandling i sak om midlertidig forføyning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.12.2012, HR-2012-02371-U, (sak nr. 2012/2022), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C, D, E (advokat Brynjulf Risnes) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Marius Stub)

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til å fremme en anke i en barnevernssak, jf. tvisteloven § 36-10 tredje ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19.12.2012, HR-2012-02389-U, (sak nr. 2012/2123), sivil sak, anke over beslutning A ( advokat Signe Blekastad ) mot X kommune  ( advokat Øystein Remme)

Les mer

Begjæring om åpning av konkurs

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.12.2012, HR-2012-02365-U, (sak nr. 2012/1848), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Per Ingar Jespersen) mot B (advokat Robert Wagner)

Les mer

Lagmannsrettens vurdering av tvistegjenstandens verdi ved beslutning om å nekte en anke fremmet etter tvisteloven § 29-13 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10.12.2012, HR-2012-02329-U, (sak nr. 2012/1726), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Jens Otto Haugland) mot B (advokat Endre Skjørestad)

Les mer

Spørsmål om oppfrisking for oversitjing av ankefrist

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 06.12.2012, HR-2012-02314-U, (sak nr. 2012/1827), sivil sak, anke over kjennelse A mot Norges Tennisforbund (advokat Sturla Blanck Torkildsen)

Les mer

Spørsmål om bevistilgang ved behandling av ankesak i lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.12.2012, HR-2012-02262-U, (sak nr. 2012/1763), sivil sak, anke over kjennelse I. A (advokat Fred Arne Gade) mot B, C og D (advokat Jan Benjamin Rødner) II. B, C og D (advokat Jan Benjamin Rødner) mot A (advokat Fred Arne Gade)

Les mer

Sak om overprøving av fylkesnemndas vedtak etter lov om barneverntjenester

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.11.2012, HR-2012-02227-U, (sak nr. 2012/1909), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Magne J. Synnevåg) mot X kommune (advokat Christine Thaulow)

Les mer

Spørsmålet om det ved prøving av gyldigheten av Utlendingsnemndas vedtak kan legges vekt på faktiske forhold som er kommet til etter nemndas siste vedtak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15.11.2012, HR-2012-02187-U, (sak nr. 2012/688), sivil sak, anke over dom A, B, C og D (advokat Arild Humlen) og Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS) (advokat Jan Fougner) (partshjelper) mot Staten ved Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell) (Regjeringsadvokaten v/advokat Kine E. Steinsvik - rettslig medhjelper) (Regjeringsadvokat v/advokaten Marius Emberland - rettslig medhjelper)

Les mer

Tvangssalg av fast eiendom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15.11.2012, HR-2012-02185-U, (sak nr. 2012/1713), sivil sak, anke over kjennelse DNB Bank ASA  (advokat Stig B. Andersen) mot A og B (advokat Ulf Larsen)

Les mer

Krav om bevistilgang i sak for lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.11.2012, HR-2012-02150-U, (sak nr. 2012/1662), sivil sak, anke over kjennelse Fjellstrand AS (advokat Christian Hausvik), A, B, C, D (advokat Filip Truyen) og Sparebank 1 SR Finans AS (partshjelper) ( advokat Stein Pettersen) mot Miljødronningen AS (advokat Pål Magne Bakka)

Les mer

Krav mot staten om erstatning for sakskostnader som følge av feil ved tingrettens saksbehandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.11.2012, HR-2012-02144-U, (sak nr. 2012/1524), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Fridtjof Piene Gundersen) mot staten v/Domstoladministrasjonen

Les mer

Fremleggelse av bevis

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 12.11.2012 HR-2012-02165-U, (sak nr. 2012/1042), sivil sak, anke over dom A, B, C (advokat Håkon Bodahl-Johansen - til prøve) (advokat Anders Løvlie - rettslig medhjelper) og Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS) (advokan Jan Fougner) mot staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Kine E. Steinsvik) (Regjeringsadvokaten v/assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell - rettslig medhjelper) HR-2012-02166-U, (sak nr. 2012/688), sivil sak, anke over dom D, E, F, G (advokat Arild Humlen) og Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS) (advokan Jan Fougner) mot staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Kine E. Steinsvik) (Regjeringsadvokaten v/assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell - rettslig medhjelper)

Les mer

Krav om sikkerhet etter aksjeloven § 12-6 nr. 2 og § 14-7 jf. § 13-15 annet ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 08.11.2012, HR-2012-02125-U, (sak nr. 2012/1618), sivil sak, anke over kjennelse I. Minnoch AS,  Bennan AS,  AS Quatro og  Invento AS (advokat Lars Ulleberg Jensen) mot  Compania la Gomera AS (advokat Geir Even Asplin) II. Compania la Gomera AS (advokat Geir Even Asplin) mot Minnoch AS,  Bennan AS,  AS Quatro og  Invento AS (advokat Lars Ulleberg Jensen)  

Les mer

Lagmannsrettens kjennelse om å fremme fornærmedes anke over sivile krav - Spørsmålet er om anken til lagmannsretten er rettidig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 08.11.2012, HR-2012-02129-U, (sak nr. 2012/1788), sivil sak, anke over kjennelse A ( advokat  Frode Jæger Folkestad ) mot  B ( advokat Mauritz Aarskog)

Les mer

Spørsmål om anke etter tvistelovens regler eller begj. om overskjønn er riktig rettsmiddel mot skjønn avholdt av jordskifteretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.11.2012, HR-2012-02111-U, (sak nr. 2012/1558), sivil sak, anke over kjennelse A mfl. (advokat Ola Brekken) mot staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Steinar Mageli)

Les mer

Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse, jf. tvisteloven § 20-9 tredje ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.11.2012, HR-2012-02098-U, (sak nr. 2012/1659), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Goud Helge Homme Fjellheim) mot NCC Roads AS (advokat Nils-Henrik Pettersson)

Les mer

Anke over avslag på søknad om fri sakførsel

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 02.11.2012, HR-2012-02081-U, (sak nr. 2012/1721), sivil sak, anke over beslutning A og B (advokat Mads Schjølberg)

Les mer

Spørsmål om lagmannsrettens kjennelse må oppheves på grunn av feil i saksbehandlingen ved manglende kontradiksjon etter tvisteloven § 11-1 tredje ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 01.11.2012, HR-2012-02078-U, (sak nr. 2012/1716), sivil sak, anke over kjennelse A ( advokat Nils Edvard Thorsted Stenersen ) mot B (advokat Arne Os)

Les mer

Anke over sivile krav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31.10.2012, HR-2012-02057-U, (sak nr. 2012/1689), sivil sak, anke over kjennelse I. A, B og Uniteam International AS (advokat Per Danielsen) mot Staten ved Forsvarsdepartementet ( Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Hjort Kraby) II. Staten ved Forsvarsdepartementet ( Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Hjort Kraby) mot A, B og Uniteam International AS (advokat Per Danielsen)

Les mer

Midlertidig avgjørelse om fast bosted og samvær etter barneloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30.10.2012, HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse A ( advokat Joacim Holter) mot B (advokat Stian Auglend)

Les mer

Anke over lagmannsrettens hevningskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26.10.2012, HR-2012-02024-U, (sak nr. 2012/1720), sivil sak, anke over kjennelse A ( advokat Erik Knag Johannesen) mot  B (advokat  Else Marie Bernt Håkonsen)

Les mer

Oversittet ankefrist og spørsmål om når tingrettens dom skal anses forkynt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24.10.2012, HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse Infrastructure Management AS og Isero AS (advokat Henrik A. Jensen) mot Bergen kommune

Les mer

Spørsmål om partsevne for et eierseksjonssameie

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18.10.2012, HR-2012-01973-U, (sak nr. 2012/1512) sivil sak, anke over kjennelse I. Veidekke Entreprenør AS (advokat Kjell Sagen Berg) mot Sameiet Bergheim Amfi (advokat Daniel Lund) II. Sameiet Bergheim Amfi (advokat Daniel Lund) mot Veidekke Entreprenør AS (advokat Kjell Sagen Berg)

Les mer

Utvidelser av påstandsgrunnlagene

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.10.12, HR-2012-01966-U, (sak nr. 2012/441), sivil sak, anke over dom Hydro Aluminium AS (advokat Runar Hansen - til prøve) mot Victocor Technologies SA (advokat Are Stenvik - til prøve) (rettslig medhjelper: advokat Gunnar Sørlie)

Les mer

Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.10.2012, HR-2012-01951-U, (sak nr. 2012/1544, sivil sak, anke over kjennelse HERE Bergen B.V. (advokat Hans R. Borge) mot Kent AS og Massco Limited (advokat Terje Granvang)

Les mer

Krav om utsatt iverksettelse av vedtak om tilbakekall av advokatbevilling, jf. domstolloven § 230 første ledd andre punktum

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11.10.2012, HR-2012-01930-U, (sak nr. 2012/1599), sivil sak, anke over kjennelse A ( advokat John Christian Elden) mot  B (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri Kristiansen)

Les mer

Konkurskreditors rett til dokumentinnsyn i konkursboets dokumenter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10.10.2012, HR-2012-01928-U, (sak nr. 2012/1415), sivil sak, anke over kjennelse Edgecliff AS (advokat Andre Standberg) mot A, hennes konkursbo (advokat Bodil Strøm)

Les mer

Preklusjon av ny ankegrunn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 05.10.2012, HR-2012-01894-U, (sak nr. 2012/1457), sivil sak, anke over dom A (advokat Bjarne P. Skutvik) mot B, C, D, E, F og G (advokat Leif Håland) 

Les mer

Krav om erstatning for pasientskade

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3.10.2012, HR-2012-01878-U, (sak nr. 2012/1454), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Odd Gunnar Kallevik) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Bente Tautre)

Les mer

Spørsmål om et flytende dødsbo har partsevne

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24.09.2012, HR-2012-01835-U, (sak nr. 2012/1402) sivil sak, anke over kjennelse DnB Boligkreditt AS (advokat Knut-Petter Hanssen)

Les mer

Opphevelse grunnet mangelfulle kjennelsesgrunner

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24.09.2012, HR-2012-01837-U, (sak nr. 2012/1469), sivil sak, anke over kjennelse Kentom AS (advokat Roar Bårdlund) mot Westimpex Ltd. (advokat Trond S. Paulsen)

Les mer

Samtykke til føring av bevis

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.09.2012, HR-2012-01807-U, (sak nr. 2012/869), sivil sak, anke over dom Lodalen borettslag (advokat Torbjørn Fjeldstad - til prøve) mot Øvre Lodalen Boligutvikling AS og USBL Utbygging AS (advokat Christian Stang Våland)

Les mer

Lagmannsrettens beslutning om å avslå søknad om fri sakførsel i ankesak etter barneloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.09.2012, HR-2012-01795-U, (sak nr. 2012/1445), sivil sak, anke over beslutning A

Les mer

Spørsmål om litispendensvirkningen av en forliksklage opphører etter at forsliksrådet har innstilt saken etter tvisteloven § 6-11

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.09.2012, HR-2012-01777-U, (sak nr. 2012/1380), sivil sak, anke over kjennelse Aftenposten AS (advokat Vidar Strømme) mot A (advokat Eirik Djønne)

Les mer

Rettskraftvirkningen av kjennelse om fordeling av kjøpesum etter tvangssalg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 11.09.2012, HR-2012-01748-U, (sak nr. 2012/1453), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Magnhild Pape Meringen) mot B (advokat Jan E. Todal)

Les mer

Krav om erstatning fra staten for sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.09.2012, HR-2012-01733-U, (sak nr. 2012/1088), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Aksel Kayser) mot staten v/Domstoladministrasjonen

Les mer

Begjæring om gjenåpning av Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 09.02.2012

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.08.2012, HR-2012-01702-U, (sak nr. 2012/1299), sivil sak, begjæring om gjenåpning A og B mot staten v/Domstoladministrasjonen

Les mer

Anke over kjennelse om konkursåpning etter konkursloven § 60, jf. § 61

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.08.2012, HR-2012-01683-U, (sak nr. 2012/1364), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Aslak Runde) mot A, hans konkursbo (advokat Tor Kolden) og Staten v/Skatt øst

Les mer

Anke over avvisning av søksmål med krav om anerkjennelse av ekteskap inngått i utlandet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.08.2012, HR-2012-01647-U, (sak nr. 2012/1126), sivil sak, anke over kjennelse A og B (advokat Sigrid Hovland Ytterstad) mot staten v/Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (advokat Fanny Elisabeth Platou Amble)

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning i sak om overprøving av fylkesnemndas vedtak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.08.2012, HR-2012-01644-U, (sak nr. 2012/1405), sivil sak, anke over beslutning A og B mot X kommune (advokat Liv Bäckstrøm Iversen)

Les mer

Anke over lagmannsrettsdom - erklæring om partshjelp til støtte for den ankende part

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 21.08.2012, HR-2012-01639-U, (sak nr. 2012/1059), sivil sak, anke over dom Arbeidsfellesskapet WK OKK Entreprenør ANS (advokat Lars Ivar Nyland) mot Vestfold fylkeskommune (advokat Esther Lindalen Rohde Garder)

Les mer

Anke over kjennelse om fordeling av kjøpesum etter tvangssalg av fast eiendom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.08.2012, HR-2012-01558-U, (sak nr. 2012/1222), sivil sak, anke over kjennelse Nordre Land Kommune (advokat Guttorm Jakobsen) mot Nordea Bank Norge ASA (advokat Lars Espevik)

Les mer

Videre anke over jordskifteoverrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.07.2012, HR-2012-01539-U, (sak nr. 2012/1106), sivil sak, anke over kjennelse August Edvard Røsnes og Svein Ole Kristiansen (advokat Fredrik Holth) mot Tromsø Bunkerdepot AS og Benedicte Berg Schilbred (advokat Thor Hager Thorkildsen)

Les mer

Anke over kjennelse hvor utleggsbegjæring ble nektet fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.07.2012, HR-2012-01485-U, (sak nr. 2012/1246), sivil sak, anke over kjennelse A ASA (advokat Wilhelm Blikstad) mot B

Les mer

Innsigelser mot begjæring om tvangsfravikelse av boligeiendom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.07.2012, HR-2012-01477-U, (sak nr. 2012/1136), sivil sak, anke over kjennelse A mot Sparebanken B (advokat Øystein Vasset)

Les mer

Lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i arbeidsrettssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.07.2012, HR-2012-01480-U, (sak nr. 2012/1078), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Morten Cruys Magnus Sagen) mot B AS (advokat Birgitte Rødsæther)

Les mer

Habiliteten til en arbeidslivskyndig meddommer i en sak om gyldigheten av en oppsigelse i arbeidsforhold

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.07.2012, HR-2012-01451-U, (sak nr. 2012/935), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Eyvind Mossige) mot B AS og C AS (advokat Are Gauslaa)

Les mer

Spørsmål om oppfriskning for fristoversittelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.07.2012, HR-2012-01387-U, (sak nr. 2012/1036), sivil sak, anke over kjennelse A ( advokat Bendik Falch-Koslung)  mot B (advokat Klaus Døscher)

Les mer

Anke over lagmannsrettens saksbehandling, bevisbedømmelse og rettsanvendelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 05.07.2012, HR-2012-01381-U, (sak nr. 2012/1160), sivil sak, anke over dom A (advokat Ingrid Walmsnæss wehn) mot B (advokat Kjersti Lunde)

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse om oppnevnelse av sakkyndig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.07.2012, HR-2012-01377-U, (sak nr. 2012/1167), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Signe Blekastad) mot X (advokat Christopher Gallaher)

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse om avvisning av søksmål fordi kravet i saken er rettskraftig avgjort

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.06.2012, HR-2012-01329-U, (sak nr. 2012/948), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Kjersti Klaastad Svendsen) mot Am Trust International Underwriters Ltd (advokat Line Solveig With)

Les mer

Begjæring om tilleggsavgjørelse etter tvisteloven § 19-9

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 26.06.2012, HR-2012-01306-U, (sak nr. 2012/920), sivil sak, anke over dom A og B (advokat Annie Krefting) mot C AS (advokat Trond Lexau)

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse hvor tingrettens kjennelse om stansing av en sak ble opphevet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.06.2012, HR-2012-01267-U, (sak nr. 2012/895), sivil sak, anke over kjennelse A AS (advokat Christian S. Mathiassen) mot B AS (advokat Trond Hatland), C og D AS (advokat Per Magne Strandborg)

Les mer

Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.06.2012, HR-2012-01275-U, (sak nr. 2012/949), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (advokat Amund Noss) mot A (advokat Henning Borge)  

Les mer

Krav mot staten om erstatning for sakskostnader som følge av feil ved lagmannsrettens saksbehandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.06.2012, HR-2012-01253-U, (sak nr. 2012/835), sivil sak, anke over kjennelse ACE European Group Ltd (advokat Anja K. Ankerud) mot staten v/Domstoladministrasjonen

Les mer

Krav om partsstatus i barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.06.2012, HR-2012-01234-U, (sak nr. 2012/1056), sivil sak, anke over kjennelse A og B (advokat Ben Einar Grindhaug) mot X kommune (advokat Wenke H. Kyvik)

Les mer

Gjenåpning av farskapssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.06.2012, HR-2012-01202-U, (sak nr. 2012/918), sivil sak, anke over kjennelse A, B og C (advokat Arne Gjeraker) mot D (advokat Pål Sverre Hernæs)

Les mer

Kjennelse - inngitt skriftlig innlegg på vegne av Facebookgruppe

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.06.2012, HR-2012-01205-F, (sak nr. 2012/398), sivil sak, anke over kjennelse Flexiped AS (advokat Lars Berntsen) mot Brødrene Fossum AS (advokat Harald Hjort)  

Les mer

Statens ansvar for sakskostnader i et tilfelle hvor lagmannsrettens dom er opphevet pga. feil ved rettens sammensetning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.06.2012, HR-2012-01201-U, (sak nr. 2012/913 og 2012/915), sivil sak, anke over kjennelse I. A AS og B AS (advokat Yngve B. Nadheim) mot staten v/Domstoladministrasjonen II. C AS, D og E (advokat Tore Johan Fossen) mot staten v/Domstoladministrasjonen

Les mer

Anke over lagmannsrettens dom som følge av feil ved rettens sammensetning

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 08.06.2012, HR-2012-01200-U, (sak nr. 2012/909), sivil sak, anke over dom A AS og B AS (advokat Yngve B. Nadheim) mot C AS, D og E (advokat Tore Johan Fossen)

Les mer

Overprøving av fylkesnemndas avvisning av krav om opphevelse av tidligere vedtak om omsorgsovertakelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 07.06.2012, HR-2012-01198-U, (sak nr. 2012/1008), sivil sak, anke over dom A (advokat Sverre K. Berge) mot X kommune (advokat Jahn Knapstad)

Les mer

Særskilt anke over lagmannsrettens avgjørelse av sakskostnader i dom i en sivil sak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.05.2012, HR-2012-01119-U, (sak nr. 2012/704), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Jørgen Bugge) mot X kommune (advokat Jan Mathys Truyen)

Les mer

Sak om overprøving av fylkesnemndas vedtak etter lov om barneverntjenester

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.05.2012, HR-2012-01110-U, (sak nr. 2012/926), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Preben Henriksen), B (advokat Thomas Wyller) og C (advokat Anne-Marie Berg) mot X kommune (advokat Ola Rømo)

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse hvor det ble besluttet granskning etter aksjeloven § 5-26, jf. § 5-25

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.05.2012, HR-2012-01098-U, (sak nr. 2012/778), sivil sak, anke over kjennelse A AS (advokat Asle Aarbakke) mot B (advokat Anders Ryssdal)

Les mer

Anke med begjæring om oppfriskning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.05.2012, HR-2012-01112-U, (sak nr. 2012/792), sivil sak, anke over dom A mot X kommune (advokat Ingolf Skaflem)

Les mer

Spørsmål om oppfriskning for fristoversittelser

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.05.2012, HR-2012-01093-U, (sak nr. 2011/1881), sivil sak, anke over kjennelse A mot B (advokat Arne Heiestad)

Les mer

Spørsmål om avvisning av søksmål som følge av oversittelse av søksmålsfrist etter eigedomsskattelova § 23

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.05.2012, HR-2012-01085-U, (sak nr. 2012/779), sivil sak, anke over kjennelse Bergen kommune (advokat Karstein Rye) mot Sponviken borettslag (advokat Per Magnus Falnes)

Les mer

Spørsmål om avvisning av anke på grunn av fristbrudd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.05.2012, HR-2012-01083-U, (sak nr. 2012/647), sivil sak, anke over kjennelse Bodø kommune (advokat Tore Benson) mot Grunn & Fjell Entreprenøren AS (advokat Erling Marelius Erstad)

Les mer

Spørsmål om fast bosted og samvær i barnefordelingssak

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 21.05.2012, HR-2012-01068-U, (sak nr. 2012/903), sivil sak, anke over dom A mot B (advokat Kolbjørn R. Wisth)

Les mer

Saken gjelder hvorvidt et krav som er gjort til tvistegjenstand, allerede er rettskraftig avgjort

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.05.2012, HR-2012-01058-U, (sak nr. 2012/624), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Rasmus Asbjørnsen) mot B (advokat Morten Steenstrup)

Les mer

Anke over Borgarting lagmannsretts beslutning 06.03.2012

Høyesteretts kjennelse, 14.05.2012, HR-2012-01033-U, (sak nr. 2012/662), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Jørgen Urbye) mot B (advokat Ole Andre Tveit)

Les mer

Tvangssalg av fast eiendom etter begjæring fra konkursbo

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 11.05.2012, HR-2012-01024-U, (sak nr. 2012/783, sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Andreas S. Christensen) mot B AS, dets konkursbo (advokat Johan Ratvik)    

Les mer

Lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i sak vedrørende tvist om sluttoppgjør i entrepriseforhold

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 11.05.2012, HR-2012-01019-U, (sak nr. 2012/782), sivil sak, anke over kjennelse NCC Construction AS (advokat Hans Christian Brodtkorb) mot Geoingeniørene AS og Gjensidige Forsikring BA (advokat Trond Werner Lunde)

Les mer

Preklusjon av adgangen til å begjære avvisning av en sak for tingretten fordi den hører under voldgift

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 09.05.2012, HR-2012-00999-U, (sak nr. 2012/773), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Guro Erikstein) mot B AS (advokat Pan Farmakis)

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om å ikke gi samtykke til å fremme anke i barnevernsak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, HR-201-00998-U, (sak nr. 2012/841), sivil sak, anke over beslutning A, B (advokat Bent Luther) mot X kommune (advokat Halvard Grønli)

Les mer

Særskilt anke over sakskostnadsavgjørelse i en lagmannsrettsdom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.05.2012, HR-2012-00960-U, (sak nr. 2012/531), sivil sak, anke over dom Protector Forsikring ASA (advokat Claus Listerud) mot A (advokat Erik Mjell)

Les mer

Spørsmål om det foreligger "særlige grunner" til å tillate behandlet et nytt påtandsgrunnlag etter at anke er henvist til behandling i Høyesterett

Høyesteretts beslutning, 04.05.2012, HR-2012-00953-U, (sak nr. 2011/1939), sivil sak, anke over dom A (advokat Heidi Brandt) mot B (advokat Geir Peter Hole)

Les mer

Retting av partsforhold i ankesak

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.04.2012, HR-2012-00932-U, (sak nr. 2012/441), sivil sak, anke over dom Hydro Aluminium AS (advokat Runar Hansen) mot Victocor Technologies SA (advokat Arne B. Krokeide)

Les mer

Anke over Gulating lagmannsretts kjennelse 17.02.2012

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 25.04.2012, HR-2012-00841-U, (sak nr. 2012/679), sivil sak, anke over kjennelsse A AS (advokat Nils E. Tangedal) mot B (advokat Cathrine Sivertsen Forberg)

Les mer

Omsorgsovertakelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2012, HR-2012-00792-U, (sak nr. 2012/674), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Vegard Bø Bahus) mot B (advokat Olav Sylte) og X kommune (advokat Sven J. Stray)

Les mer

Foreløpig avgjørelse etter barnelova 60 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.04.2012, HR-2012-00758-U, (sak nr. 2012/620), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Einar With) mot B (advokat Per Øyvin Andersen)

Les mer

Krav om tvangsfullbyrdelse av samværsrett

Høyesteretts anketutvalgs kjennelse, 16.04.2012, HR-2012-00752-U, (sak nr. 2012/575), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Tore Roald Riedl) mot B (advokat Ingvild Opøien)

Les mer

Anken gjelder saksbehandlingen, og det er blant annet anført at saken er avgjort i lagmannsretten av dommere som ikke har avgitt dommerforsikring

Høyesteretts kjennelse, 13.04.2012, HR-2012-00750-F, (sak nr. 2012/349), sivil sak, anke over beslutning A mot Oslo Bolig og sparelag (OBOS) (advokat Terje Sjøvold) og Staten v/Justisdepartementet (advokat Steffen Kvisler)

Les mer

Anken gjelder saksbehandlingen, og det er blant annet anført at saken er avgjort i tidligere instanser av dommere som ikke har avgitt dommerforsikring

Høyesteretts kjennelse, 13.04.2012, HR-2012-00748-F, (sak nr. 2012/347), sivil sak, anke over beslutning A, B mot C borettslag (advokat Bodvar Kaale)

Les mer

Begjæring om gjenåpning av Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 08.12.2011

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.04.2012, HR-2012-00741-U, (sak nr. 2012/402), sivil sak, begjæring om gjenåpning A og B mot staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Ove Chr. Lyngholt)

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til å fremme anke i barnevernsak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.04.2012, HR-2012-00732-U, (sak nr. 2012/600), sivil sak, anke over beslutning I. A (advokat Tore Ihlebæk) mot X kommune (advokat Lars Dahlback), II. B (advokat Bård Vikanes) mot X kommune (advokat Lars Dahlback)

Les mer

Særskilt anke over sivile krav som er pådømt i dom avsagt av Borgarting lagmannsrett

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.03.2012, HR-2012-00695-U, (sak nr. 2012/124), sivil sak, anke over dom I. A, B og C (advokat Harald Stabell) mot D (advokat Stine Laier Nybø) og E (advokat John Christian Elden) II. E (advokat John Chrisitan Elden) mot A, B og C (advokat Harald Stabell)  

Les mer

Videre anke over kjennelse om føring av bevis underlagt lovbestemt taushetsplikt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30.03.2012, HR-2012-00690-U, (sak nr. 2012/448), sivil sak anke, over kjennelse Teletopia Gruppen AS og TeleTaxi Asker og Bærum AS mot A (advokat Geir Kruge)

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til fremme av overskjønn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.03.2012, HR-2012-00585-U, (sak nr. 2012-65), sivil sak, anke over beslutning Tvisteloven § 29-3 første ledd Johan Langes og Søskendes Legat (advokat Helge Tveit) mot BKK AS (advokat Endre Grande)

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å tillate anke fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennels 15.03.2012, HR-2012-00565-U, (sak nr. 2012/326), sivil sak, anke over beslutning Tvisteloven § 29-13 første ledd A (advokat Tore André Amble) mot B (advokat Synne Catrin Øren)

Les mer

Videre anke over tingrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.03.2012, HR-2012-00564-U, (sak nr. 2012/230), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Svein-Olav Bøen) mot B (advokat Jo Are Aamodt Brænden)

Les mer

Fremleggelse av dokumentbevis

Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse, 07.03.2012, HR-2012-00501-U, (sak nr. 2012/217), sivil sak, kjæremål Multi Phase Meters AS (advokat David Brambani) mot Roxar Flow Measurement AS (advokat Kristin Farstad)

Les mer

Vilkårene for rettsvern for salgspant i registrert motorvogn

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 14.03.2012, HR-2012-00556-U, (sak nr. 2012/465), sivil sak, anke over dom Santander Consumer Bank AS (advokat Jens Lind) mot Vendita AS, dets konkursbo (advokat Arne Lie)

Les mer

Oppfriskning for oversittelse av tilsvarsfrist i tingretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17.02.2012, HR-2012-00364-U, (sak nr. 2011/2054), sivil sak, anke over kjennelse Villmarksleiren ANS (advokat Thom-Kåre Granli) mot A (advokat Morten Broch Poulsson)

Les mer

Lagmannsrettens avgjørelse av sakskostnader i sak om gyldigheten av kjennelse av Trygderetten om rett til uførepensjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10.02.2012, HR-2012-00308-U, (sak nr. 2012/150), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Øyvind Miller) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdepartementet (advokat Terje Marthinsen)

Les mer

Krav om etteroppgjør i medhold av odelsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.02.2012, HR-2012-00451-U, (sak nr. 2012/142), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Ivar Chr. Andersskog) mot B (advokat John Egil Bergem)

Les mer

Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjerd

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 31.01.2012, HR-2012-00245-U, (sak nr. 2011/2061), sivil sak, anke over orskurd A (advokat Tom A. Torkildsen) mot B (advokat Ingvald Snerthammer)

Les mer

Spørsmål om avvisning av anke på grunn av oversittelse av ankefrist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.01.2012, HR-2012-00194-U, (sak nr. 2011/2119), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Bjarne P. Skutvik) mot B, C, D, E, F og G (advokat Leif Inge Håland)

Les mer

Spørsmål om saksøker har krav på sakskostnader etter at en midlertidig forføyning falt bort

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.01.2012, HR-2012-00127-U, (sak nr. 2011/1945), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Sigurd Knudtzon) mot staten v/Utlendingsnemnda (ass. regjeringsadvokat Tolle Stabell)

Les mer

Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13.02.2012, HR-2012-00317-U, (sak nr. 2012/41), sivil sak, anke over kjennelse A og B (advokat Anders L. Navjord) mot C (advokat Kjell M. Øymo)

Les mer

Anke over Borgarting lagmannsretts dom 31.10.2011 over rettsbruken og bevisvurderinga

Høgsteretts ankeutvals orskurd og vedtak, 02.02.2012, HR-2012-00264-U, (sak nr. 2011/2085), sivil sak, anke over dom Songa Services AS (advokat Arild Dommersnes), Stena Drilling AS (advokat Trond Stang) og Norges Rederiforbund (partshjelper) (advokat Are Gauslaa) mot A, B, C og D (advokat Eyvind Mossige og advokat Karianne Rettedal)

Les mer

Spørsmål om norske domstoler har stedlig kompetanse i en internasjonal tvist om meklerkommisjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.01.2012, HR-2012-00152-U, (sak nr. 2011/2021), sivil sak, anke over kjennelse Raffles Shipping Projects Pte. Ltd. (advokat Egil Andre Berglund) mot Trico Subsea AS (advokat Frithjof Herlofsen)

Les mer

Anke over kjennelse om å fremme søksmål med krav om omstøtelse av gavesalg fra et uskiftet bo

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.01.2012, HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse A og B (advokat Tarjei Aasen) mot C (advokat Elling Skaar)

Les mer

Spørsmål om stadfesting av tvungen gjeldsordning

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 19.01.2012, HR-2012-00141-U, (sak nr. 2011/2095), sivil sak, anke over orskurd A AS (advokat Jens Lind) mot B

Les mer

Saken gjelder spørsmål om en far som ikke har lovlig opphold i Norge, har rettslig interesse i å anlegge søksmål om samværsrett

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.01.2012, HR-2012-00124-U, (sak nr. 2012/28), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Ove Andersen) mot B (advokat Arild Humlen)

Les mer

Anke over Hålogaland lagmannsretts kjennelse 01.11.11 - habilitet for dommerne i Hålogaland lagmannsrett

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.01.2012, HR-2012-00111-U, (sak nr. 2012/45), sivil sak, anke over kjennelse A mot advokat B

Les mer

Saken gjelder videre anke over en kjennelse om tvangssalg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.01.2012, HR-2012-00031-U, (sak nr. 2011/1890), sivil sak, anke over kjennelse Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg (advokat Per Slinde) mot Bundegruppen AS (advokat Johan Ratvik)

Les mer