Ankeutvalget - Straffesaker

Lagmannsrettens kjennelse om varetektsfengsling, jf. straffeprosessloven § 172

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11.12.2012, HR-2012-02331-U, (sak nr. 2012/2073), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Stig Nybø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens vedtak om forbod mot offentleg attgiving av dom i ei straffesak

Høgstreretts ankeutvals orskurd, 21.12.2012, HR-2012-02401-U, (sak nr. 2012/2058), straffesak, anke over vedtak Mediehuset Haugesund Avis

Les mer

Videre anke over lagmannsrettens kjennelse om fortsatt varetektsfengsling pga unndragelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.12.2012, HR-2012-02396-U, (sak nr. 2012/2144), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Utlevering av beslag, jf. straffeprosessloven § 214 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.12.2012, HR-2012-02390-U, (sak nr. 2012/2002), straffesak, anke over kjennelse A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over saksbehandling og straffutmåling i sak om grovt tyveri mm.

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 18.12.2012, HR-2012-02364-U, (sak nr. 2012/1898), straffesak, anke over dom A (advokat Ketil Magnus Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om bevisavskjæring og bevisopptak i straffesak som skal behandles av Høyesterett i avdeling

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 14.12.2012, HR-2012-02359-U, (sak nr. 2012/1611), straffesak, anke over dom I. A (advokat Cato Schiøtz), II. B AS (advokat Cato Schiøtz) og III. C (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude Elisabeth Sparre), IV. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude Elisabeth Sparre) mot A, B AS (advokat Cato Schiøtz) og C (advokat Frode Sulland  

Les mer

Seksuell omgang med barn under 16 år

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 11.12.2012, HR-2012-02330-U, (sak nr. 2012/1889), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet siktedes anke over tingrettens straffedom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.12.2012, HR-2012-02312-U, (sak nr. 2012/1871), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Mellombels tilbakekall av førarretten og beslag av førarkort etter vegtrafikklova § 33 nr. 3

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 06.12.2012, HR-2012-02321-U, (sak nr. 2012/1968), straffesak, anke over orskurd A (advokat Rune Tysse) mot Den offentlege påtalemakta

Les mer

Spørsmål om saken var tilstrekkelig opplyst for lagmannsretten med hensyn til domfeltes tilregnelighet, jf. straffeprosessloven § 294

Høyesteretts ankeutvalgs dom 06.12.2012, HR-2012-02298-U, (sak nr. 2012/1761), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Tilbakekall av førerrett og beslag av førerkort etter vegtrafikkloven § 33 nr. 3

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 06.12.2012, HR-2012-02321-U, (sak nr. 2012/1968), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Rune Tysse) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens saksbehandling og straffutmåling i voldtektssak

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 05.12.2012, HR-2012-02306-U, (sak nr. 2012/1833), straffesak, anke over dom I.  A (advokat Haakon Fredrik Borgen) mot Den offentlige påtalemyndighet II.  B (advokat Stian Mæland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Midlertidig tilbakekall av førerett og førerkortbeslag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.12.2012, HR-2012-02290-U, (sak nr. 2012/2004), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Maggi Vineshaugen Rødvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens straffutmåling i sak om voldtekt mm.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 04.12.2012, HR-2012-02275-U, (sak nr. 2012/1711), straffesak, anke over dom A (advokat Øyvind Gaute Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet, jf. strprl. § 321 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.12.2012, HR-2012-02276-U, (sak nr. 2012/1922), straffesak, anke over beslutning A (advokat Shahzad Nazir) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens fengslingskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.11.2012, HR-2012-02251-U, (sak nr. 2012/1978), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Sidsel Katralen)

Les mer

Anke over kjennelse om avvisning av anke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.11.2012, HR-2012-02246-U, (saknr. 2012/1718), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jon Swensen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Fortsatt varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23.11.2012, HR-2012-02221-U, (sak nr. 2012/1930), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Domfeltes anke over saksbehandlingen i sak om fartsovertredelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.11.2012, HR-2012-02223-U, (sak nr. 2012/1897), straffesak, anke over dom A (advokat Gisle Thorsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Straffutmåling for medvirkning til innførsel av i overkant av 8 kilo marihuana

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 13.11.2012, HR-2012-02168-U, (sak nr. 2012/1695), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Seland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Krav om erstatning for utgifter til forsvarer etter frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 438

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.11.2012, HR-2012-02148-U, (sak nr. 2012/1115), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet mot  Norges Geotekniske Institutt (advokat Erling O. Lyngtveit)

Les mer

Grov narkotikaforbrytelse med et meget betydelig kvantum og med mange involverte

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 12.11.2012, HR-2012-02155-U, (sak nr. 2012/1563), straffesak, anke over dom I. A (advokat Solveig Kristine Høgtun) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Renè Ibsen) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Carl Konow Riber-Mohn) mot Den offentlige påtalemyndighet IV. D (advokat Tor Magnus Fagermo) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Besøksforbud og spørsmål om opphevelse på grunn av brudd på kontradiksjonsprinsippet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 08.11.2012, HR-2012-02124-U, (sak nr. 2012/1817), straffesak, anke over kjennelse  A (advokat Jon Alshus ) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om innhenting av bevis og utsettelse av hovedforhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 02.11.2012, HR-2012-02092-U, (sak nr. 2012/1810), straffesak, anke over beslutning  A (advokat Frode Sulland ) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens beramming av ankeforhandling i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31.10.2012, HR-2012-02054-U, (sak nr. 2012/1739), straffesak, anke over beslutning  A ( Silje Elisabeth Stenvaag)

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse om avvisning av for sent fremsatt anke i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31.10.2012, HR-2012-02055-U, (sak nr. 2012/1738), straffesak, anke over kjennelse  A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Opprettholdelse av beslag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29.10.2012, HR-2012-02035-U, (sak nr. 2012/1766), straffesak, anke over kjennelse  A (advokat John Christian Elden ) mot Den offentlige påtalemyndighet  

Les mer

Beslag i dokumenter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26.10.2012, HR-2012-02023-U, (sak nr. 2012/1642), straffesak, anke over kjennelse A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25.10.2012, HR-2012-02012-U, (sak nr. 2012/1750), straffesak, anke over kjennelse A (Anne Marstrander-Berg) mot B (advokat Shahzad Nazir) 

Les mer

Spørsmål om habilitet og utsettelse av hovedforhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19.10.2012, HR-2012-01630-U, (sak nr. 2012/1630, straffesak, anke over kjennelse A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Seksuelle overgrep mot et barn og seksuell utnyttelse av en utviklingshemmet

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 18.10.12, HR-2012-01982-U, (sak nr. 2012/1586), straffesak, anke over dom A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Begjæring om omgjøring av kjennelse som forkastet anke i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 9.10.2012, HR-2012-01923-U, (sak nr. 2012/1470), straffesak, begjæring om omgjøring A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Innsyn i beslaglagte dokumenter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 08.10.2012, HR-2012-01902-U, (sak nr. 2012/1598), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Dag Steinfeldt)

Les mer

Krav om dokumentinnsyn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.10.2012, HR-2012-01874-U, (sak nr. 2012/1536), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Stein Aage Valen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Overtredelse av straffeloven § 268 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 2.10.2012, HR-2012-01869-U, (sak nr. 2012/1537), straffesak, anke over dom A (advokat Espen Henrik Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Delvis nektet anke over straffedom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24.09.2012, HR-2012-01838-U, (sak nr. 2012/1372), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.09.2012, HR-2012-01820-U, (sak nr. 2012/1538), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Ann Helen Aarø) mot Den offentlige påtalemyndighet  

Les mer

Beslutning om ikke å oppnevne offentlig forsvarer

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.09.2012, HR-2012-01821-U, (sak nr. 2012/1523), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Øivind Sterri)  

Les mer

Videre anke over besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.09.2012, HR-2012-01812-U, (sak nr. 2012/1446), straffesak, anke over kjennelse A (advokat  Jon Alshus ) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lagmannsrettens ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.09.2012, HR-2012-01803-U, (sak nr. 2012/1493), straffesak, anke over beslutning A (advokat Bjørn Dyrland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lagmannsrettens beslutning om delvis å nekte anke fremmet etter straffeprosessloven § 321 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.09.2012, HR-2012-01806-U, (sak nr. 2012/1465), straffesak, anke over beslutning A (advokat Reidar Steinsvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lagmannsrettens ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.09.2012, HR-2012-01792-U, (sak nr. 2012/1424), straffesak, anke over beslutning A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om saksbehandlingsfeil ved inndragning etter strl. § 37 b

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 13.09.2012, HR-2012-01775-U, (sak nr. 2012/1413), straffesak, anke over dom A (advokat Truls Eirik Waale) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Begjæring om omgjøring av Høyesteretts ankeutvalgs beslutning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.09.2012, HR-2012-01779-U, (sak nr. 2012/1356), straffesak, begjæring om omgjøring I. A (advokat  Ellen Holager Andenæs ) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat  Per Danielsen ) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C AS(advokat  Vegard Aaløkken ) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet anke i straffesak fordi anken klart ikke ville føre frem

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.09.12, HR-2012-01762-U, (sak nr. 2012/1466), straffesak, anke over beslutning A (advokat Jon Arild Strand) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Midlertidig tilbakekall av førerett og førerkortbeslag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.08.2012, HR-2012-01708-U, (sak nr. 2012/1463), straffesak, anke over kjennelse A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Videre anke i sak om fengsling av utlending etter utlendingsloven § 106

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30.08.2012, HR-2012-01701-U, (sak nr. 2012/1451), straffesak, anke over kjennelse Politiets utlendingsenhet mot A (advokat Peter S. Nørgaard)

Les mer

Anke over lagmannsrettens lovanvendelse, straffutmåling, tap av førerrett og fastsettelse av saksomkostninger

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28.08.2012, HR-2012-01699-U, (sak nr. 2012/1236), straffesak, anke over dom A (advokat Terje Amland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Oppsettende virkning for anke fra påtalemyndigheten over kjennelse om straffeprosessuelt beslag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.08.2012 HR-2012-01664-U, (sak nr. 2012/1407), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet    

Les mer

Beslutning av lagmannsretten om ikke å gi samtykke til fremme av anke etter straffeprosessloven § 321 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.08.2012 HR-2012-01627-U, (sak nr. 2011/841), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet    

Les mer

Tiltaltes rett til innsyn i korrespodanse mellom påtalemyndighet og en utenlandsk advokat

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.08.2012 HR-2012-01605-U, (sak nr. 2012/1157), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A Inc, B Inc (advokat Erling O. Lyngtveit), C (advokat Berit Reiss-Andersen) og D (Advokat Erik Keiserud)

Les mer

Ny behandling av anke over lagmannsrettens ubegrunnede ankenektelse etter gjenåpning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.08.2012 HR-2012-01600-U, (sak nr. 2012/1125), straffesak, anke over beslutning A  mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Fremleggelse av dokumenter som ikke tidligere har vært fremlagt i saken

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.08.2012, HR-2012-015654-U, (sak nr. 2012/921), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Henrik Horn)

Les mer

Om lagdommerne var inhabile som følge av tidligere deltakelse ved avgjørelse om varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.08.2012 HR-2012-01571-U, (sak nr. 2012/1251), straffesak, anke over beslutning A (advokat Jonny Sveen) mot Den offentlige påtalemyndighet    

Les mer

Om vitner kan være til stede under hovedforhandling før de selv har avgitt forklaring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 06.08.2012 HR-2012-01576-U, (sak nr. 2012/1289), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Svein Aage Valen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Videre anke over kjennelse om varetektsfengsling på grunn av gjentakelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.08.2012 HR-2012-01554-U, (sak nr. 2012/1332), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Henrik Birkeland)

Les mer

Varetektsfengsling - om uttalelser på blogg er fremsatt "offentlig"

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.08.2012, HR-2012-01554-U, (sak nr. 2012/1332), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Henrik Birkeland)

Les mer

Anke over straffedom nektet fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 02.08.2012, HR-2012-01553-U, (sak nr. 2012/1215), straffesak, anke over beslutning A (advokat Karl Hartwig) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Les mer

Fortsatt varetektsfengsling på grunn av gjentakelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.08.2012, HR-2012-01551-U, (sak nr. 2012/1327), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Knut Lindboe) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse om varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 20.07.2012 HR-2012-01504-U, (sak nr. 2012/1293), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Aase Karine Sigmond) mot Den offentlige påtalemyndighet  

Les mer

Begjæring om omgjøring grunnet manglende dommerforsikringer

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse, 19.07.2012, HR-2012-01501-U, (sak nr. 2012/11046), straffesak, begjæring om omgjøring A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lagmannsrettens straffutmåling i sak om to voldtekter

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 19.07.2012, HR-2012-01502-U, (sak nr. 2012/1177), straffesak, anke over dom A (advokat Abdelilah Saeme) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Les mer

Spørsmål om lagmannsretten ved anke over dom av tingretten i straffesak kan endre den utmålte straff uten at anken tilfredsstiller kravene i strpl. § 314 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 12.07.2012, HR-2012-01444-U, (sak nr. 2012/1086), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Jørgen Mowinckel)

Les mer

Saken gjelder varetektsfengsling hovedsakelig på grunnlag av mistanke om menneskehandel

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.07.2012, HR-2012-01435-U, (sak nr. 2012/1225), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Steinar B. Yndestad) og B (advokat Turid Mæland)

Les mer

Lagmannsrettens dom i sak om legemsbeskadigelse under særdeles skjerpende omstendigheter

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 12.07.2012, HR-2012-01433-U, (sak nr. 2012/1129), straffesak, anke over dom A (advokat Johannes Wegner Mæland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om et telefonnummer kan beslaglegges etter straffeprosessloven § 203, jf. straffeloven § 35

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.07.2012, HR-2012-0441-U, (sak nr. 2012/1193, straffesak, anke over kjennelse A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens saksbehandling og lovanvendelse under skyldspørsmålet

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 11.07.2012, HR-2012-01427-U, (sak nr. 2012/1006), straffesak, anke over dom I. A (advokat Ellen Holager Andenæs) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Per Danielsen) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C AS (advokat Vegard Aaløkken) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens dom i sak om grovt bedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 10.07.2012, HR-2012-01415-U, (sak nr. 2012/1079), straffesak, anke over dom A (advokat bjørn Stefanussen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anken gjelder lagmannsrettens ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.07.2012, HR-2012-01385-U, (sak nr. 2012/1099), straffesak, anke over beslutning A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anken gjelder lagmannsrettens beslutning om å nekte anke over tingrettens dom i straffesak fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.07.2012, HR-2012-01370-U, (sak nr. 2012/1137), straffesak, anke over beslutning A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over beslutning om ikke å gi samtykke til å fremme en anke over straffedom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.06.2012, HR-2012-01307-U, (saknr. 2012/1068), straffesak, anke over beslutning I. A (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling i sak om grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 25.06.2012, HR-2012-01300-U, (sak nr. 2012/922), straffesak, anke over dom A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse om å heve en anke over skyldspørsmålet i en straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.06.2012, HR-2012-01286-U, (sak nr. 2012/1033), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Lars Marius Holm) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Beslutning av lagmannsretten om å nekte fremmet anke over dom av tingretten i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.06.2012, HR-2012-01268-U, (sak nr. 2012/961), straffesak, anke over beslutning A (advokat Erling Flisnes) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Soningsutsettelse etter straffeprosessloven § 459 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.06.2012, HR-2012-01260-U, (sak nr. 2012/1071), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Ann Helen Aarø) mot Kriminalomsorgen region sør

Les mer

Beslutning om å nekte fremmet anke over dom av tingretten i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.06.2012, HR-2012-01241-U, (sak nr. 2012/1026), straffesak, anke over beslutning A (advokat Kjell Petter Neset) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet anke over straffedom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.06.2012, HR-2012-01214-U, (sak nr. 2012/916), straffesak, anke over beslutning A (advokat Ivar Abrahamsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anker over lagmannsrettens lovanvendelse, saksbehandling, straffutmåling og idømmelse av oppreisning

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.06.2012, HR-2012-01177-U, (sak nr. 2012/776), straffesak, anke over dom I. A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Reidar Andresen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Kjøring av motorvogn i påvirket tilstand

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.06.2012, HR-2012-01189-U, (sak nr. 2012/980), straffesak, anke over dom A (advokat Allan Rognan) mot Den offentlige påtalemyndighet  

Les mer

Videre anke over lagmannsrettens kjennelse om sikkerhetsstillelse i privat straffesak etter straffeprosessloven § 413

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.06.2012, HR-2012-01163-U, (sak nr. 2012/793), privat straffesak, anke over kjennelse A og B mot C (advokat Rune Tysse)

Les mer

Anke over lagmannsrettens ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.05.2012, HR-2012-01136-U, (sak nr. 2012/937), straffesak, anke over beslutning A (advokat Andreas Hobæk) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om advokaters taushetsplikt er til hinder for at det gis beslag i en advokats timelister

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.05.2012, HR-2012-01137-U, (sak nr. 2012/928), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Håkon Bodahl-Johansen)

Les mer

Anke over lagmannsrettens dom i sak om medvirkning til legemsbeskadigelse og legemsfornærmelse under særdeles skjerpende omstendigheter

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, kjennelse og dom, 25.05.2012, HR-2012-01117-U, (sak nr. 2012/697), straffesak, anke over dom I. A (advokat Henrik Bliksrud) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Espen Henrik Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Brynjulf Risnes) mot Den offentlige påtalemyndighet IV. D (advokat Fredrik Schøne Brodwall) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over straffutmåling og sivile krav

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 22.05.2012, HR-2012-01084-U, (sak nr. 2012/756), straffesak, anke over dom A (advokat gunnar Øystein Helgevold) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lagmannsrettens saksbehandling og straffutmåling ved domfellelse for brudd på straffeloven § 222 første ledd andre straffalternativ, jf. § 232 tredje punktum - anken gjelder også oppreisningskravet og sakskostnadene for tingretten

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse, 21.05.2012, HR-2012-01065-U, (sak nr. 2012/819), straffesak, anke over dom A (advokat Nils Aga) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Videre anke over kjennelse i sak om varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 21.05.2012, HR-2012-01067-U, (sak nr. 2012/932), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Ole Richard Holm-Olsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse om utlevering

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.05.2012, HR-2012-01062-U, (sak nr. 2012/905), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Stian Mæland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om avvisning av domfeltes anke på grunn av oversittelse av ankefrist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.05.2012, HR-2012-01052-U, (sak nr. 2012/755), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Christofer Arnø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lagmannsrettens lovanvendelse og saksbehandling ved domfellelse for uaktsom sykling etter vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 08.05.2012, HR-2012-00972-U, (sak nr. 2012/589), straffesak, anke over dom A (advokat Tore Høyer) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Beslutning om ikke å tillate at de fornærmede fra Utøya får overhøre andre fornærmedes vitneforklaringer

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.05.2012, HR-2012-00952-U, (sak nr. 2012/820), straffesak, anke over kjennelse I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. Fornærmede i straffesak (advokat Frode Elgesem) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Trusler - saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 02.05.2012, HR-2012-00940-U, (sak nr. 2012/630), straffesak, anke over dom A (advokat Sigurd J. Klomsæt) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens saksbehandling i sak om overtredelse av straffeloven § 127 første ledd første straffalternativ

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.04.2012, HR-2012-00918-U, (sak nr. 2012/528), straffesak, anke over dom A (advokat Maria Bergram Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens straffutmåling i sak om overtredelser av straffeloven § 127 og § 128

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 26.04.2012, HR-201-00863-U, (sak nr. 2012/631), straffesak, anke over dom A (advokat Jostein Alvheim) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet anke over tingrettens dom i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.04.2012, HR-2012-00867-U, (sak nr. 2012/570), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Spørsmål om det var en saksbehandlingsfeil at tingretten avgjorde et krav om avvisning av en straffesak under saksforberedelsen uten å avholde muntlig forhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.04.2012, HR-2012-00818-U, (sak nr. 2012/484), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Ståle Hellesø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anken gjelder lagmannsrettens saksbehandling og det er anført at lagmannsrettens beslutning er mangelfullt begrunnet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.04.201, HR-2012-00817-U, (sak nr. 2012/429), straffesak, anke over beslutning A (advokat Hans Andreas Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.04.2012, HR-2012-00815-U, (sak nr. 2012/360), straffesak, anke over kjennelse A gruppen (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Videre anke over kjennelse om varetektsfengsling på grunn av bevisforspillelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.04.2012, HR-2012-00809-U, (sak nr. 2012/764), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Elisabeth Myhre)

Les mer

Spørsmål om fremleggelse av utskrift av bøteregisteret

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 20.04.2012, HR-2012-00796-U, (sak nr. 2011/2102), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland), A (advokat Øyvind Vidhammer) mot Norcem Brevik A/S (advokat Jan Fougner)

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte fremmet anke over tingrettens dom i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.04.2012, HR-2012-00755-U, (sak nr. 2012/507), straffesak, anke over beslutning A (advokat Trond Dyvik) mot Den offentlige påtalemyndighet  

Les mer

Beslutning om å nekte kringkasting av tiltaltes forklaring under hovedforhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.04.2012, HR-2012-00740-U, (sak nr. 2012/666), straffesak, anke over kjennelse Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening (advokat Cato Schiøtz) og A (advokat Geir Lippestad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens lovanvendelse etter domfellelse for to overtredelser av straffeloven § 227 første straffalternativ

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 10.04.2012, HR-2012-00717-U, (sak nr. 2012/459), straffesak, anke over dom A (advokat Knut Jullumstrø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Videre anke over kjennelse i sak om førerkortbeslag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 03.04.2012, HR-2012-00711-U, (sak nr. 2012/616), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Kjell Petter Neset) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Straffutmåling for seksuell omgang med barn under 16 år - spørsmål om samfunnsstraff

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.03.2012, HR-2012-00699-U, (sak nr. 2012/411), straffesak, anke over dom A (advokat Arve Opdahl) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens dom hvor domfelte ble funnet skyldig i legemsfornærmelse med skadefølge

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 30.03.2012, HR-2012-00701-U, (sak nr. 2012/393), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Otterstad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens dom i sak om overtredelse av straffeloven § 275

Høyesteretts ankeutvalgs belsutning 29.03.2012, HR-2012-00679-U, (sak nr. 2012/397), straffesak, anke over dom A (advokat Toril Dale) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens straffutmåling - begjæring om ny behandling av sivile krav

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28.03.2012, HR-2012-00662-U, (sak nr. 2012/426), straffesak, anke over dom A (advokat John Marius Dybvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Tilbakekallelse av oppnevning som bistandsadvokat i 22. juli-saken etter lekkasje av saksdokumenter til media

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.03.2012, HR-2012-00645-U, (sak nr. 2012/552), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet  

Les mer

Videre anke over kjennelse om varetektsfengsling

Høyestereetts ankeutvalgs kjennelse, 27.03.2012, HR-2012-00648-U, (sak nr. 2012/574), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Tor Erling Staff) mot Den  offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke fra to domfelte over saksbehandling og straffutmåling i sak om frihetsberøvelse og overlagt drap

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.03.2012, HR-2012-00624-U, (sak nr. 2012/392), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden og advokat Gøran Møller Christiansen) mot Den offentlige påtalemyndighet og B (advokat Frode Sulland og advokat Stine Laier Nybø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Krav om tilgang til lydopptak fra hovedforhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.03.2012, HR-2012-00589-U, (sak nr. 2011/2012), straffesak, anke over kjennelse Norsk Rikskringkasting AS mfl. (advokat Ane Stokland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Tingrettens tillatelse til lydoverføring fra hovedforhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.03.2012, HR-2012-00458-U, (sak nr. 2012/328), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Midlertidig tilbakekall av førerett og beslag av førerkort

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27.02.2012, HR-2012-00434-U, (sak nr. 2012/318), straffesak, anke over kjennlese A (advokat Evy Bidtnes) mot Den offentlige påtalemyndihget

Les mer

Lagmannsrettens domfellelse for overtredelse av straffeloven § 193 første ledd og § 198

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 17.02.2012, HR-2012-00355-U, (sak nr. 2012/177), straffesak, anke over dom A (advokat Anniken Mellegaard) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Oppnevning av nye sakkyndige etter strpl. § 139 annet ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.02.2012, HR-2012-00338-U, (sak nr. 2012/261), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Geir Lippestad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Avvisning av privat straffesak på grunn av manglende stilling som fornærmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.02.2012, HR-2012-00309-U, (sak nr. 2012/16), privat straffesak, anke over kjennelse A (advokat Louis Anda jr.) mot X kommune, B (advokat Rune Tysse)

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å oppheve bostedsforbeholdet ved forsvareroppnevning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.01.2012, HR-2012-00202-U, (sak nr. 2012/147), straffesak, anke over ebeslutning A (advokat Turid Mæland)

Les mer

Anke over lagmannsrettens avvisning av motanke over straffekrav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.01.2012, HR-2012-00184-U, (sak nr. 2011/2117), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens dom i sak om domfellelse for voldtekt til seksuell omgang mot noen som er ute av stand til å motsette seg handlingen

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 20.01.2012, HR-2012-00156-U, (sak nr. 2011/2056), straffesak, anke over dom A (advokat Louis Anda jr.) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Besøksforbud etter straffeprosessloven § 222 a

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.01.2012, HR-2012-00121-U, (sak nr. 2012/47) straffesak, anke over kjennelse A (advokat Nils Pettersen-Hagh) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Saken gjelder beslutning av lagmannsretten om å nekte fremmet anke over dom av tingretten i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.01.2012, HR-2012-00043-U, (sak nr. 2011/1953), straffesak, anke over beslutning A (advokat Sigmund Øien) mot Den offentlige påtalemyndighet og B (advokat Brynjar Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Saken gjelder fornærmedes adgang til å kreve rettslig prøving av påtalemyndighetens beslutning om ikke å begrense andre fornærmedes innsynsrett

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.01.2012, HR-2012-00038-U, (sak nr. 2011/1971), straffesak, anke over kjennelse A, B, C, D, E, F og G (advokat Silje Elisabeth Stenvaag) mot Den offentlige påtalemyndighet og H

Les mer

Saka gjeld varetektsfengsling

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 04.01.2012, HR-2012/13), straffesak, anke over orskurd A (advokat Anne Marstrander-Berg) mot Den offentlege påtalemakta

Les mer