Spørsmål om partsevne for et eierseksjonssameie

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18.10.2012, HR-2012-01973-U, (sak nr. 2012/1512) sivil sak, anke over kjennelse

I. Veidekke Entreprenør AS (advokat Kjell Sagen Berg) mot Sameiet Bergheim Amfi (advokat Daniel Lund)

II. Sameiet Bergheim Amfi (advokat Daniel Lund) mot Veidekke Entreprenør AS (advokat Kjell Sagen Berg)

Dommere i saken: Tjomsland, Falkanger, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet