Anker over dom i straffesaker nektet fremmet

Uke 52

Borgarting lagmannsretts dom 13. oktober 2014 i sak nr. 14-013067AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 23. desember 2014 i sak nr. 2014/2145

Gulating lagmannsretts dom 15. oktober 2014 i sak nr. 14-103975AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 23. desember 2014 i sak nr. 2014/2237

Borgarting lagmannsretts dom 21. november 2014 i sak nr. 14-116975AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 23. desember 2014 i sak nr. 2014/2245

Agder lagmannsretts dom 18. november 2014 i sak nr. 14-119761AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 22. desember 2014 i sak nr. 2014/2286

Uke 51

Gulating lagmannsretts dom 7. oktober 2014 i sak nr. 14-066271AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets kjennelse 18. desember 2014 i sak nr. 2014/2061

Borgarting lagmannsretts dom 6. oktober 2014 i sak nr. 14-090452AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 17. desember 2014 i sak nr. 2014/2006

Hålogaland lagmannsretts dom 15. oktober 2014 i sak nr. 14-071646AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 17. desember 2014 i sak nr. 2014/2106

Gulating lagmannsretts dom 30. oktober 2014 i sak nr. 14-082590AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 17. desember 2014 i sak nr. 2014/2130

Uke 50

Borgarting lagmannsretts dom 27. juni 2014 i sak nr. 12-060638AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 12. desember 2014 i sak nr. 2014/1924

Agder lagmannsretts dom 6. oktober 2014 i sak nr. 14-072630AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 10. desember 2014 i sak nr. 2014/2110

Borgarting lagmannsretts dom 8. oktober 2014 i sak nr. 14-114642AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 10. desember 2014 i sak nr. 2014/2132

Hålogaland lagmannsretts dom 20. oktober 2014 i sak nr. 14-057168AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 10. desember 2014 i sak nr. 2014/2144

Frostating lagmannsretts dom 3. oktober 2014 i sak nr. 14-048315AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 9. desember 2014 i sak nr. 2014/2037

Borgarting lagmannsretts dom 22. oktober 2014 i sak nr. 14-124676AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 8. desember 2014 i sak nr. 2014/2094

Uke 49

Hålogaland lagmannsretts dom 10. september 2014 i sak nr. 14-052928AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 5. desember 2014 i sak nr. 2014/1993

Borgarting lagmannsretts dom 22. oktober 2014 i sak nr. 14-067297AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 5. desember 2014 i sak nr. 2014/2066

Borgarting lagmannsretts dom 27. juni 2014 i sak nr. 14-014628AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 1. desember 2014 i sak nr. 2014/2012

Uke 48

Borgarting lagmannsretts dom 15. september 2014 i sak nr. 13-205961AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 28. november 2014 i sak nr. 2014/2007

Agder lagmannsretts dom 17. september 2014 i sak nr. 14-076812AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 27. november 2014 i sak nr. 2014/1953

Gulating lagmannsretts dom 1. oktober 2014 i sak nr. 14-068360AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 27. november 2014 i sak nr. 2014/2000

Eidsivating lagmannsretts dom 9. oktober 2014 i sak nr. 14-081047AST-ELAG, jf. ankeutvalgets beslutning 27. november 2014 i sak nr. 2014/2071

Agder lagmannsretts dom 26. september 2014 i sak nr. 14-055595AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 26. november 2014 i sak nr. 2014/2002

Eidsivating lagmannsretts dom 3. oktober 2014 i sak nr. 14-066470AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 26. november 2014 i sak nr. 2014/2051

Borgarting lagmannsretts dom 9. september 2014 i sak nr. 13-147035AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 25. november 2014 i sak nr. 2014/1868

Uke 47

Hålogaland lagmannsretts dom 29. august 2014 i sak nr. 13-203684ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 21. november 2014 i sak nr. 2014/1890

Eidsivating lagmannsretts dom 19. september 2014 i sak nr. 14-022359AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 21. november 2014 i sak nr. 2014/1929

Gulating lagmannsretts dom 6. oktober 2014 i sak nr. 14-090571AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 21. november 2014 i sak nr. 2014/1965

Agder lagmannsretts dom 16. september 2014 i sak nr. 13-167472AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 20. november 2014 i sak nr. 2014/1864

Eidsivating lagmannsretts dom 26. august 2014 i sak nr. 14-042656AST-ELAG, jf. ankeutvalgets beslutning 20. november 2014 i sak nr. 2014/1871

Agder lagmannsretts dom 6. oktober 2014 i sak nr. 14-123266AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 20. november 2014 i sak nr. 2014/1933

Eidsivating lagmannsretts dom 3. oktober 2014 i sak nr. 14-101506AST-ELAG, jf. ankeutvalgets beslutning 20. november 2014 i sak nr. 2014/1969

Agder lagmannsretts dom 19. september 2014 i sak nr. 14-070314AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 20. november 2014 i sak nr. 2014/2001

Borgarting lagmannsretts dom 8. oktober 2014 i sak nr. 14-050682AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 19. november 2014 i sak nr. 2014/1935

Frostating lagmannsretts dom 13. oktober 2014 i sak nr. 13-166276AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 19. november 2014 i sak nr. 2014/2009

Gulating lagmannsretts dom 3. september 2014 i sak nr. 14-049847AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 18. november 2014 i sak nr. 2014/1956

Borgarting lagmannsretts dom 12. september 2014 i sak nr. 14-039443AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 17. november 2014 i sak nr. 2014/2011

Uke 46

Frostating lagmannsretts dom 27. august 2014 i sak nr. 14-023622AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 14. november 2014 i sak nr. 2014/1874

Gulating lagmannsretts dom 25. september 2014 i sak nr. 14-024825AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 14. november 2014 i sak nr. 2014/1936

Agder lagmannsretts dom 9. september 2014 i sak nr. 14-081084AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 14. november 2014 i sak nr. 2014/1992

Gulating lagmannsretts dom 10. september 2014 i sak nr. 14-110171AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 13. november 2014 i sak nr. 2014/1837

Borgarting lagmannsretts dom 29. september 2014 i sak nr. 14-110466AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 13. november 2014 i sak nr. 2014/2013

Hålogaland lagmannsretts dom 10. september 2014 i sak nr. 14-051141AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 12. november 2014 i sak nr. 2014/1784

Frostating lagmannsretts dom 1. oktober 2014 i sak nr. 14-061995AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 12. november 2014 i sak nr. 2014/1912

Gulating lagmannsretts dom 12. september 2014 i sak nr. 13-187511AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 12. november 2014 i sak nr. 2014/1944

Gulating lagmannsretts dom 25. september 2014 i sak nr. 14-106941AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 11. november 2014 i sak nr. 2014/1900

Gulating lagmannsretts dom 1. september 2014 i sak nr. 14-054959AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 10. november 2014 i sak nr. 2014/1750

Borgarting lagmannsretts dom 1. oktober 2014 i sak nr. 14-033476AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 10. november 2014 i sak nr. 2014/1867

Hålogaland lagmannsretts dom 26. september 2014 i sak nr. 14-051879AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 10. november 2014 i sak nr. 2014/1901

Hålogaland lagmannsretts dom 23. september 2014 i sak nr. 14-113262AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 10. november 2014 i sak nr. 2014/1934

Uke 45

Agder lagmannsretts dom 28. august 2014 i sak nr. 14-098798AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 6. november 2014 i sak nr. 2014/1872

Borgarting lagmannsretts dom 29. august 2014 i sak nr. 14-018870AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 6. november 2014 i sak nr. 2014/1938

Borgarting lagmannsretts dom 1. september 2014 i sak nr. 14-042495AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 4. november 2014 i sak nr. 2014/1794

Uke 44

Frostating lagmannsretts dom 26. september 2014 i sak nr. 14-114251AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 31. oktober 2014 i sak nr. 2014/1818

Agder lagmannsretts dom 5. september 2014 i sak nr. 14-055699AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 31. oktober 2014 i sak nr. 2014/1835

Eidsivating lagmannsretts dom 29. august 2014 i sak nr. 14-057790AST-ELAG, jf. ankeutvalgets beslutning 31. oktober 2014 i sak nr. 2014/1869

Gulating lagmannsretts dom 4. september 2014 i sak nr. 13-208381AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 29. oktober 2014 i sak nr. 2014/1807

Borgarting lagmannsretts dom 18. august 2014 i sak nr. 14-045335AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 28. oktober 2014 i sak nr. 2014/1774

Borgarting lagmannsretts dom 25. august 2014 i sak nr. 13-183203AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 28. oktober 2014 i sak nr. 2014/1777

Gulating lagmannsretts dom 3. september 2014 i sak nr. 14-034438AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 28. oktober 2014 i sak nr. 2014/1828

Gulating lagmannsretts dom 22. august 2014 i sak nr. 14-051699AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 28. oktober 2014 i sak nr. 2014/1863

Uke 43

Agder lagmannsretts dom 6. juni 2014 i sak nr. 14-016382AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 23. oktober 2014 i sak nr. 2014/1697

Frostating lagmannsretts dom 21. august 2014 i sak nr. 14-016930AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 23. oktober 2014 i sak nr. 2014/1717

Borgarting lagmannsretts dom 26. juni 2014 i sak nr. 14-031338AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 22. oktober 2014 i sak nr. 2014/1731

Gulating lagmannsretts dom 27. august 2014 i sak nr. 14-015280AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 22. oktober 2014 i sak nr. 2014/1740

Gulating lagmannsretts dom 18. juni 2014 i sak nr. 14-016075AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 22. oktober 2014 i sak nr. 2014/1743

Borgarting lagmannsretts dom 1. september 2014 i sak nr. 14-039148AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 22. oktober 2014 i sak nr. 2014/1762

Gulating lagmannsretts dom 22. august 2014 i sak nr. 14-059628AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 22. oktober 2014 i sak nr. 2014/1768

Borgarting lagmannsretts dom 9. september 2014 i sak nr. 14-052177AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 22. oktober 2014 i sak nr. 2014/1780

Uke 42

Borgarting lagmannsretts dom 22. mai 2014 i sak nr. 13-211936AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 17. oktober 2014 i sak nr. 2014/1739

Uke 41

Frostating lagmannsretts dom 22. august 2014 i sak nr. 14-117211AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 8. oktober 2014 i sak nr. 2014/1679

Hålogaland lagmannsretts dom 28. august 2014 i sak nr. 14-053693AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 8. oktober 2014 i sak nr. 2014/1733

Agder lagmannsretts dom 29. august 2014 i sak nr. 14-051693AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 7. oktober 2014 i sak nr. 2014/1685

Gulating lagmannsretts dom 21. august 2014 i sak nr. 14-020382AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 7. oktober 2014 i sak nr. 2014/1698

Uke 40

Frostating lagmannsretts dom 18. august 2014 i sak nr. 14-08875AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 3. oktober 2014 i sak nr. 2014/1649

Frostating lagmannsretts dom 26. juni 2014 i sak nr. 13-209734AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 3. oktober 2014 i sak nr. 2014/1651

Hålogaland lagmannsretts dom 26. mai 2014 i sak nr. 14-078002AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 30. september 2014 i sak nr. 2014/1615

Uke 39

Borgarting lagmannsretts dom 7. juli 2014 i sak nr. 13-092047ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 26. september 2014 i sak nr. 2014/1597

Eidsivating lagmannsretts dom 27. mai 2014 i sak nr. 14-012008AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 26. september 2014 i sak nr. 2014/1647

Borgarting lagmannsretts dom 7. august 2014 i sak nr. 14-049903AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 26. september 2014 i sak nr. 2014/1659

Borgarting lagmannsretts dom 28. august 2014 i sak nr. 14-100862AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 26. september 2014 i sak nr. 2014/1665

Agder lagmannsretts dom 19. mai 2014 i sak nr. 13-136996AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 25. september 2014 i sak nr. 2014/1591

Hålogaland lagmannsretts dom 20. juni 2014 i sak nr. 14-014232AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 25. september 2014 i sak nr. 2014/1596

Hålogaland lagmannsretts dom 20. juni 2014 i sak nr. 13-209815AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 24. september 2014 i sak nr. 2014/1478

Eidsivating lagmannsretts dom 5. juni 2014 i sak nr. 13-155436AST-ELAG, jf. ankeutvalgets beslutning 23. september 2014 i sak nr. 2014/1567

Agder lagmannsretts dom 19. juni 2014 i sak nr. 13-209020AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 23. september 2014 i sak nr. 2014/1626

Borgarting lagmannsretts dom 13. juni 2014 i sak nr. 14-072085AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 22. september 2014 i sak nr. 2014/1632

Uke 38

Borgarting lagmannsretts dom 1. juli 2014 i sak nr. 14-049999AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 19. september 2014 i sak nr. 2014/1609

Borgarting lagmannsretts dom 16. juni 2014 i sak nr. 13-059097AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 18. september 2014 i sak nr. 2014/1548

Gulating lagmannsretts dom 19. juni 2014 i sak nr. 13-210868AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 18. september 2014 i sak nr. 2014/1565

Hålogaland lagmannsretts dom 23. juni 2014 i sak nr. 14-018410AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 18. september 2014 i sak nr. 2014/1587

Eidsivating lagmannsretts dom 27. juni 2014 i sak nr. 13-102513AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 17. september 2014 i sak nr. 2014/1377

Agder lagmannsretts dom 19. juni 2014 i sak nr. 14-038590AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 17. september 2014 i sak nr. 2014/1431

Borgarting lagmannsretts dom 25. juni 2014 i sak nr. 13-177103AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 17. september 2014 i sak nr. 2014/1439

Gulating lagmannsretts dom 21. august 2014 i sak nr. 14-053294AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 17. september 2014 i sak nr. 2014/1608

Eidsivating lagmannsretts dom 20. juni 2014 i sak nr. 14-068657AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 15. september 2014 i sak nr. 2014/1564

Hålogaland lagmannsretts dom 6. juni 2014 i sak nr. 14-031789AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 15. september 2014 i sak nr. 2014/1588

Uke 37

Borgarting lagmannsretts dom 16. juni 2014 i sak nr. 13-200494AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 12. september 2014 i sak nr. 2014/1520

Frostating lagmannsretts dom 27. juni 2014 i sak nr. 13-210561AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 11. september 2014 i sak nr. 2014/1526

Borgarting lagmannsretts dom 12. mai 2014 i sak nr. 13-055371AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 11. september 2014 i sak nr. 2014/1547

Uke 36

Gulating lagmannsretts dom 27. juni 2014 i sak nr. 14-025810AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 5. september 2014 i sak nr. 2014/1418

Agder lagmannsretts dom 25. juni 2014 i sak nr. 14-029917AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 5. september 2014 i sak nr. 2014/1425

Borgarting lagmannsretts dom 25. juni 2014 i sak nr. 14-046298AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 4. september 2014 i sak nr. 2014/1481

Borgarting lagmannsretts dom 12. mai 2014 i sak nr. 13-094987AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 3. september 2014 i sak nr. 2014/1262

Gulating lagmannsretts dom 26. juni 2014 i sak nr. 13-198583AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 3. september 2014 i sak nr. 2014/1376

Gulating lagmannsretts dom 20. juni 2014 i sak nr. 14-017210AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 3. september 2014 i sak nr. 2014/1436

Borgarting lagmannsretts dom 27. juni 2014 i sak nr. 14-029708AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 3. september 2014 i sak nr. 2014/1500

Gulating lagmannsretts dom 2. juli 2014 i sak nr. 14-009275AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 2. september 2014 i sak nr. 2014/1360

Eidsivating lagmannsretts dom 26. juni 2014 i sak nr. 13-199730AST-ELAG, jf. ankeutvalgets beslutning 2. september 2014 i sak nr. 2014/1408

Borgarting lagmannsretts dom 16. juni 2014 i sak nr. 13-186553AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 2. september 2014 i sak nr. 2014/1450

 

Gulating lagmannsretts dom 12. juni 2014 i sak nr. 14-026598AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 2. september 2014 i sak nr. 2014/1509

Borgarting lagmannsretts dom 11. juni 2014 i sak nr. 13-210534AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 1. september 2014 i sak nr. 2014/1406

Uke 35

Borgarting lagmannsretts dom 2. juli 2014 i sak nr. 13-202665AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 28. august 2014 i sak nr. 2014/1409

Gulating lagmannsretts dom 11. april 2014 i sak nr. 13-207616AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 26. august 2014 i sak nr. 2014/1063

Uke 34

Gulating lagmannsretts dom 18. juni 2014 i sak nr. 14-025124AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 20. august 2014 i sak nr. 2014/1441

Gulating lagmannsretts dom 30. juni 2014 i sak nr. 14-031344AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 20. august 2014 i sak nr. 2014/1466

Borgarting lagmannsretts dom 20. juni 2014 i sak nr. 14-071560AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 19. august 2014 i sak nr. 2014/1443

Uke 33

Frostating lagmannsretts dom 18. juni 2014 i sak nr. 13-208764AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 15. august 2014 i sak nr. 2014/1322

Agder lagmannsretts dom 20. juni 2014 i sak nr. 14-061240AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 15. august 2014 i sak nr. 2014/1411

Borgarting lagmannsretts dom 10. juni 2014 i sak nr. 13-161401AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 15. august 2014 i sak nr. 2014/1446

Gulating lagmannsretts dom 28. mai 2014 i sak nr. 13-196168AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 14. august 2014 i sak nr. 2014/1170

Hålogaland lagmannsretts dom 24. mars 2014 i sak nr. 13-190027AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 14. august 2014 i sak nr. 2014/1303

Uke 32

Agder lagmannsretts dom 27. juni 2014 i sak nr. 14-035623AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 6. august 2014 i sak nr. 2014/1410

Uke 31

Borgarting lagmannsretts dom 23. april 2014 i sak nr. 13-173769AST-BRG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 1. august 2014 i sak nr. 2014/1290

Gulating lagmannsretts dom 26. mai 2014 i sak nr. 13-072655ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 1. august 2014 i sak nr. 2014/1384

Hålogaland lagmannsretts dom 27. juni 2014 i sak nr. 14-067309AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 1. august 2014 i sak nr. 2014/1385

Borgarting lagmannsretts dom 14. mars 2014 i sak nr. 14-007604AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 1. august 2014 i sak nr. 2014/1391

Gulating lagmannsretts dom 11. juni 2014 i sak nr. 14-036219AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 1. august 2014 i sak nr. 2014/1405

Borgarting lagmannsretts dom 2. juni 2014 i sak nr. 14-034332AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 31. juli 2014 i sak nr. 2014/1164

Borgarting lagmannsretts dom 28. mai 2014 i sak nr. 14-050715AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 31. juli 2014 i sak nr. 2014/1371

Frostating lagmannsretts dom 6. juni 2014 i sak nr. 14-002419AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 31. juli 2014 i sak nr. 2014/1389

Frostating lagmannsretts dom 5. mai 2014 i sak nr. 14-068871AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 31. juli 2014 i sak nr. 2014/1404

Agder lagmannsretts dom 3. oktober 2014 i sak nr. 13-064581AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 31. juli 2014 i sak nr. 2014/1407

Borgarting lagmannsretts dom 28. april 2014 i sak nr. 14-024088AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 28. juli 2014 i sak nr. 2014/1242

Uke 30

Frostating lagmannsretts dom 31. mars 2014 i sak nr. 13-075393AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 25. juli 2014 i sak nr. 2014/1293

Frostating lagmannsretts dom 26. mai 2014 i sak nr. 13-081106AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 25. juli 2014 i sak nr. 2014/1342

Borgarting lagmannsretts dom 25. juni 2014 i sak nr. 14-080272AST-BORG/04, jf. ankeutvalgets beslutning 25. juli 2014 i sak nr. 2014/1353

Eidsivating lagmannsretts dom 14. mai 2014 i sak nr. 13-184808AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 24. juli 2014 i sak nr. 2014/1236

Eidsivating lagmannsretts dom 5. juni 2014 i sak nr. 14-074092AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 24. juli 2014 i sak nr. 2014/1304

Borgarting lagmannsretts dom 1. april 2014 i sak nr. 14-019032AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 23. juli 2014 i sak nr. 2014/1315

Gulating lagmannsretts dom 11. juni 2014 i sak nr. 14-034424AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 21. juli 2014 i sak nr. 2014/1271

Uke 29

Agder lagmannsretts dom 30. april 2014 i sak nr. 14-014636AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 16. juli 2014 i sak nr. 2014/1198

Asker og Bærum tingretts dom 17. juni 2014 i sak nr. 14-029205TVI-AHER/1, jf. ankeutvalgets beslutning 16. juli 2014 i sak nr. 2014/1245

Gulating lagmannsretts dom 13. mai 2014 i sak nr. 14-018053AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 15. juli 2014 i sak nr. 2014/1201

Gulating lagmannsretts dom 5. juni 2014 i sak nr. 14-023826AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 15. juli 2014 i sak nr. 2014/1203

Gulating lagmannsretts dom 2. juli 2014 i sak nr. 14-082570AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 15. juli 2014 i sak nr. 2014/1280

Uke 28

Borgarting lagmannsretts dom 10. april 2014 i sak nr. 14-013669AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 10. juli 2014 i sak nr. 2014/1099

Borgarting lagmannsretts dom 28. april 2014 i sak nr. 13-067432PRI-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 9. juli 2014 i sak nr. 2014/1179

Frostating lagmannsretts dom 4. juni 2014 i sak nr. 13-172240AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 9. juli 2014 i sak nr. 2014/1182

Eidsivating lagmannsretts dom 24. april 2014 i sak nr. 14-021534AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 8. juli 2014 i sak nr. 2014/1079

Hålogaland lagmannsretts dom 20. mars 2014 i sak nr. 13-196534AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 8. juli 2014 i sak nr. 2014/1100

Borgarting lagmannsretts dom 21. mai 2014 i sak nr. 13-196125AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 8. juli 2014 i sak nr. 2014/1121

Gulating lagmannsretts dom 16. mai 2014 i sak nr. 13-185457AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 8. juli 2014 i sak nr. 2014/1129

Gulating lagmannsretts dom 2. mai 2014 i sak nr. 13-049179FØR-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 8. juli 2014 i sak nr. 2014/1210

Borgarting lagmannsretts dom 9. mai 2014 i sak nr. 13-191340AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 7. juli 2014 i sak nr. 2014/1117

Borgarting lagmannsretts dom 18. mars 2014 i sak nr. 14-011294AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 7. juli 2014 i sak nr. 2014/1120

Agder lagmannsretts dom 28. april 2014 i sak nr. 13-189971AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 7. juli 2014 i sak nr. 2014/1176

Uke 27

Borgarting lagmannsretts dom 28. april 2014 i sak nr. 13-174548AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 4. juli 2014 i sak nr. 2014/1205

Eidsivating lagmannsretts dom 6. juni 2014 i sak nr. 14-082012AST-ELAG, jf. ankeutvalgets beslutning 4. juli 2014 i sak nr. 2014/1219

Borgarting lagmannsretts dom 11. april 2014 i sak nr. 13-124260AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 2. juli 2014 i sak nr. 2014/1048

Hålogaland lagmannsretts dom 8. mai 2014 i sak nr. 14-015768AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 30. juni 2014 i sak nr. 2014/1058

Uke 26

Agder lagmannsretts dom 12. mai 2014 i sak nr. 14-016466AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 26. juni 2014 i sak nr. 2014/1031

Borgarting lagmannsretts dom 11. april 2014 i sak nr. 13-205303AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 26. juni 2014 i sak nr. 2014/1038

Borgarting lagmannsretts dom 1. april 2014 i sak nr. 13-197052AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 26. juni 2014 i sak nr. 2014/1093

Borgarting lagmannsretts dom 5. mars 2014 i sak nr. 13-161376AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 25. juni 2014 i sak nr. 2014/1041

Borgarting lagmannsretts dom 26. mars 2014 i sak nr. 14-023499AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 24. juni 2014 i sak nr. 2014/986

Agder lagmannsretts dom 11. april 2014 i sak nr. 13-200381AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 24. juni 2014 i sak nr. 2014/1042

Agder lagmannsretts dom 9. mai 2014 i sak nr. 14-022496AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 24. juni 2014 i sak nr. 2014/1044

Borgarting lagmannsretts dom 2. april 2014 i sak nr. 14-022429AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 24. juni 2014 i sak nr. 2014/1057

Borgarting lagmannsretts dom 10. mars 2014 i sak nr. 13-056387AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets hevingskjennelse 23. juni 2014 i sak nr. 2014/1033

Uke 25

Borgarting lagmannsretts dom 11. april 2014 i sak nr. 14-013692AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 20. juni 2014 i sak nr. 2014/1097

Frostating lagmannsretts dom 28. mars 2014 i sak nr. 13-178237AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 19. juni 2014 i sak nr. 2014/1095

Agder lagmannsretts dom 7. mars 2014 i sak nr. 13-162109AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 18. juni 2014 i sak nr. 2014/1037

Borgarting lagmannsretts dom 25. april 2014 i sak nr. 14-014570AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 17. juni 2014 i sak nr. 2014/984

Gulating lagmannsretts dom 20. mars 2014 i sak nr. 14-009813AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 17. juni 2014 i sak nr. 2014/1036

Borgarting lagmannsretts dom 26. mars 2014 i sak nr. 13-165362AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 17. juni 2014 i sak nr. 2014/1046

Eidsivating lagmannsretts dom 10. april 2014 i sak nr. 13-146303ASD-ELAG, jf. ankeutvalgets beslutning 17. juni 2014 i sak nr. 2014/1075

Gulating lagmannsretts dom 25. april 2014 i sak nr. 14-033132AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 16. juni 2014 i sak nr. 2014/1072

Uke 24

Frostating lagmannsretts dom 4. april 2014 i sak nr. 13-211807AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 12. juni 2014 i sak nr. 2014/897

Hålogaland lagmannsretts dom 10. april 2014 i sak nr. 13-184395AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 12. juni 2014 i sak nr. 2014/983

Eidsivating lagmannsretts dom 20. desember 2013 i sak nr. 13-076868AST-ELAG, jf. ankeutvalgets beslutning 11. juni 2014 i sak nr. 2014/802

Gulating lagmannsretts dom 3. april 2014 i sak nr. 14-001321AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 11. juni 2014 i sak nr. 2014/868

Borgarting lagmannsretts dom 9. april 2014 i sak nr. 13-109640AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 11. juni 2014 i sak nr. 2014/960

Eidsivating lagmannsretts dom 25. april 2014 i sak nr. 13-200213AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 11. juni 2014 i sak nr. 2014/962

Borgarting lagmannsretts dom 14. mars 2014 i sak nr. 13-163701AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 11. juni 2014 i sak nr. 2014/989

Gulating lagmannsretts dom 9. april 2014 i sak nr. 14-030390AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 11. juni 2014 i sak nr. 2014/999

Gulating lagmannsretts dom 8. april 2014 i sak nr. 14-013789AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 10. juni 2014 i sak nr. 2014/930

Borgarting lagmannsretts dom 23. april 2014 i sak nr. 13-168067AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 10. juni 2014 i sak nr. 2014/934

Borgarting lagmannsretts dom 19. desember 2013 i sak nr. 13-112693AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 9. juni 2014 i sak nr. 2014/571

Uke 23

Hålogaland lagmannsretts dom 4. april 2014 i sak nr. 14-004317AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 6. juni 2014 i sak nr. 2014/985

Eidsivating lagmannsretts dom 7. mars 2014 i sak nr. 13-126476AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 6. juni 2014 i sak nr. 2014/1028

Borgarting lagmannsretts dom 24. april 2014 i sak nr. 14-051418AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 4. juni 2014 i sak nr. 2014/959

Gulating lagmannsretts dom 19. mars 2014 i sak nr. 14-020607AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 2. juni 2014 i sak nr. 2014/798

Gulating lagmannsretts dom 3. april 2014 i sak nr. 14-001791AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 2. juni 2014 i sak nr. 2014/823

Gulating lagmannsretts dom 30. april 2014 i sak nr. 13-186438AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 2. juni 2014 i sak nr. 2014/875

Uke 22

Agder lagmannsretts dom 24. februar 2014 i sak nr. 13-062113AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 30. mai 2014 i sak nr. 2014/793

Borgarting lagmannsretts dom 14. mars 2014 i sak nr. 13-205943AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 30. mai 2014 i sak nr. 2014/804

Agder lagmannsretts dom 4. april 2014 i sak nr. 13-131521AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 28. mai 2014 i sak nr. 2014/842

Eidsivating lagmannsretts dom 1. april 2014 i sak nr. 13-187317AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 26. mai 2014 i sak nr. 2014/895

Borgarting lagmannsretts dom 28. mars 2014 i sak nr. 13-168734AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 26. mai 2014 i sak nr. 2014/920

Uke 21

Borgarting lagmannsretts dom 1. april 2014 i sak nr. 13-151012AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 22. mai 2014 i sak nr. 2014/771

Eidsivating lagmannsretts dom 31. mars 2014 i sak nr. 13-126515AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 22. mai 2014 i sak nr. 2014/801

Borgarting lagmannsretts dom 5. mars 2014 i sak nr. 12-197988AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 21. mai 2014 i sak nr. 2014/662

Gulating lagmannsretts dom 21. mars 2014 i sak nr. 13-180644AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 21. mai 2014 i sak nr. 2014/718

Borgarting lagmannsretts dom 14. mars 2014 i sak nr. 13-151107AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 21. mai 2014 i sak nr. 2014/788

Gulating lagmannsretts dom 20. februar 2014 i sak nr. 13-181093AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 21. mai 2014 i sak nr. 2014/807

Kristiansand tingretts dom 28. mars 2014 i sak nr. 14-026674MED-KISA/04, jf. ankeutvalgets beslutning 21. mai 2014 i sak nr. 2014/836

Gulating lagmannsretts dom 7. april 2014 i sak nr. 14-019101AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 21. mai 2014 i sak nr. 2014/839

Eidsivating lagmannsretts dom 19. mars 2014 i sak nr. 13-170584AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 21. mai 2014 i sak nr. 2014/849

Hålogaland lagmannsretts dom 19. mars 2014 i sak nr. 13-185834AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 20. mai 2014 i sak nr. 2014/723

Gulating lagmannsretts dom 25. april 2014 i sak nr. 13-149268AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 20. mai 2014 i sak nr. 2014/852

Eidsivating lagmannsretts dom 28. mars 2014 i sak nr. 14-002465AST-ELAG, jf. ankeutvalgets beslutning 20. mai 2014 i sak nr. 2014/879

Hålogaland lagmannsretts dom 5. desember 2013 i sak nr. 13-137778AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 19. mai 2014 i sak nr. 2014/600

Borgarting lagmannsretts dom 14. mars 2014 i sak nr. 13-133613AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 19. mai 2014 i sak nr. 2014/679

Eidsivating lagmannsretts dom 7. mars 2014 i sak nr. 13-175663AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 19. mai 2014 i sak nr. 2014/766

Hålogaland lagmannsretts dom 24. februar 2014 i sak nr. 13-172598AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 19. mai 2014 i sak nr. 2014/837

Uke 20                                                                                                                                                                                                    

Gulating lagmannsretts dom 6. desember 2013 i sak nr. 12-193987AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 16. mai 2014 i sak nr. 2014/624

Borgarting lagmannsretts dom 20. januar 2014 i sak nr. 13-099544AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 15. mai 2014 i sak nr. 2014/706

Gulating lagmannsretts dom 10. april 2014 i sak nr. 14-017196AST-GULA/VD1, jf. ankeutvalgets beslutning 15. mai 2014 i sak nr. 2014/834

Eidsivating lagmannsretts dom 24. januar 2014 i sak nr. 13-190528AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 14. mai 2014 i sak nr. 2014/660

Eidsivating lagmannsretts dom 24. mars 2014 i sak nr. 13-193765AST-ELAG, jf. ankeutvalgets beslutning 13. mai 2014 i sak nr. 2014/750

Uke 19

Eidsivating lagmannsretts dom 14. februar 2014 i sak nr. 13-150071AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 9. mai 2014 i sak nr. 2014/755

Borgarting lagmannsretts dom 7. mars 2014 i sak nr. 13-197044AST-BORG/04, jf. ankeutvalgets beslutning 8. mai 2014 i sak nr. 2014/757

Agder lagmannsretts dom 19. desember 2013 i sak nr. 13-130579AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 7. mai 2014 i sak nr. 2014/640

Borgarting lagmannsretts dom 28. februar 2014 i sak nr. 13-204568AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 7. mai 2014 i sak nr. 2014/677

Borgarting lagmannsretts dom 14. februar 2014 i sak nr. 13-102464AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 7. mai 2014 i sak nr. 2014/705

Borgarting lagmannsretts dom 3. mars 2014 i sak nr. 13-146798AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 7. mai 2014 i sak nr. 2014/765

Borgarting lagmannsretts dom 14. februar 2014 i sak nr. 13-080168AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 6. mai 2014 i sak nr. 2014/537

Eidsivating lagmannsretts dom 6. februar 2008 i sak nr. 07-142238AST-ELAG, jf. ankeutvalgets beslutning 5. mai 2014 i sak nr. 2014/584

Borgarting lagmannsretts dom 3. mars 2014 i sak nr. 13-196406AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 5. mai 2014 i sak nr. 2014/618

Hålogaland lagmannsretts dom 23. januar 2014 i sak nr. 13-136935AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 5. mai 2014 i sak nr. 2014/719

Uke 18

Agder lagmannsretts dom 24. februar 2014 i sak nr. 13-062113AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 2. mai 2014 i sak nr. 2014/617

Borgarting lagmannsretts dom 24. februar 2014 i sak nr. 13-171936AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 2. mai 2014 i sak nr. 2014/632

Hålogaland lagmannsretts dom 21. januar 2014 i sak nr. 13-081517AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 2. mai 2014 i sak nr. 2014/704

Hålogaland lagmannsretts dom 20. februar 2014 i sak nr. 13-177979AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 29. april 2014 i sak nr. 2014/635

Hålogaland lagmannsretts dom 6. februar 2014 i sak nr. 13-177981AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 29. april 2014 i sak nr. 2014/638

Borgarting lagmannsretts dom 18. mars 2014 i sak nr. 13-126641AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 29. april 2014 i sak nr. 2014/680

Uke 17

Borgarting lagmannsretts dom 20. februar 2014 i sak nr. 12-157882ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 25. april 2014 i sak nr. 2014/708

Borgarting lagmannsretts dom 19. november 2013 i sak nr. 13-078380AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 24. april 2014 i sak nr. 2014/439

Agder lagmannsretts dom 18. februar 2014 i sak nr. 13-104751AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 24. april 2014 i sak nr. 2014/565

Gulating lagmannsretts dom 13. februar 2014 i sak nr. 13-190196AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 24. april 2014 i sak nr. 2014/615

Uke 15

Borgarting lagmannsretts dom 16. desember 2013 i sak nr. 13-094886AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 11. april 2014 i sak nr. 2014/627

Hålogaland lagmannsretts dom 20. februar 2014 i sak nr. 13-210821AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 10. april 2014 i sak nr. 2014/622

Gulating lagmannsretts dom 11. februar 2014 i sak nr. 13-169267AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 7. april 2014 i sak nr. 2014/555

Gulating lagmannsretts dom 17. januar 2014 i sak nr. 13-121816AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 7. april 2014 i sak nr. 2014/570

Borgarting lagmannsretts dom 14. mars 2014 i sak nr. 14-011874AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 7. april 2014 i sak nr. 2014/606

Uke 14

Borgarting lagmannsretts dom 16. januar 2014 i sak nr. 12-121237ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 4. april 2014 i sak nr. 2014/488

Borgarting lagmannsretts dom 23. januar 2014 i sak nr. 13-006309ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 4. april 2014 i sak nr. 2014/508

Gulating lagmannsretts dom 17. januar 2014 i sak nr. 13-010492AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 4. april 2014 i sak nr. 2014/528

Frostating lagmannsretts overskjønn 21. januar 2014 i sak nr. 13-143468SKJ-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 4. april 2014 i sak nr. 2014/564

Borgarting lagmannsretts dom 26. februar 2014 i sak nr. 13-063432ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 4. april 2014 i sak nr. 2014/578

Borgarting lagmannsretts dom 27. januar 2014 i sak nr. 12-203428ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 3. april 2014 i sak nr. 2014/449

Eidsivating lagmannsretts dom 22. januar 2014 i sak nr. 13-118280ASD-ELAG, jf. ankeutvalgets beslutning 3. april 2014 i sak nr. 2014/581

Gulating lagmannsretts dom 21. januar 2014 i sak nr. 13-089611ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 3. april 2014 i sak nr. 2014/595

Borgarting lagmannsretts dom 20. februar 2014 i sak nr. 13-142075ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 3. april 2014 i sak nr. 2014/601

Hålogaland lagmannsretts dom 6. desember 2013 i sak nr. 13-063001ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 2. april 2014 i sak nr. 2014/404

Eidsivating lagmannsretts dom 23. desember 2013 i sak nr. 13-096185ASD-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 1. april 2014 i sak nr. 2014/352

Borgarting lagmannsretts dom 16. januar 2014 i sak nr. 12-107531ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 1. april 2014 i sak nr. 2014/534

Frostating lagmannsretts dom 6. desember 2013 i sak nr. 13-026506ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 31. mars 2014 i sak nr. 2014/368

Agder lagmannsretts dom 20. desember 2013 i sak nr. 13-058262ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 31. mars 2014 i sak nr. 2014/380

Uke 13

Borgarting lagmannsretts dom 13. desember 2013 i sak nr. 13-041902ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 28. mars 2014 i sak nr. 2014/266

Borgarting lagmannsretts dom 23. desember 2013 i sak nr. 12-105008ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 28. mars 2014 i sak nr. 2014/408

Gulating lagmannsretts dom 13. desember 2013 i sak nr. 12-103792ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 28. mars 2014 i sak nr. 2014/567

Borgarting lagmannsretts dom 31. januar 2014 i sak nr. 13-157128AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 27. mars 2014 i sak nr. 2014/531

Borgarting lagmannsretts dom 13. januar 2014 i sak nr. 12-201481AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 26. mars 2014 i sak nr. 2014/306

Eidsivating lagmannsretts dom 11. oktober 2013 i sak nr. 12-182481AST-ELAG, jf. ankeutvalgets beslutning 25. mars 2014 i sak nr. 2014/320

Agder lagmannsretts dom 7. februar 2014 i sak nr. 13-175960AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 25. mars 2014 i sak nr. 2014/379

Gulating lagmannsretts dom 21. januar 2014 i sak nr. 13-138088AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 25. mars 2014 i sak nr. 2014/419

Gulating lagmannsretts dom 2. januar 2014 i sak nr. 13-041775AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 24. mars 2014 i sak nr. 2014/348

Borgarting lagmannsretts dom 27. januar 2014 i sak nr. 13-191362AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 24. mars 2014 i sak nr. 2014/353

Agder lagmannsretts dom 31. januar 2014 i sak nr. 13-179465AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 24. mars 2014 i sak nr. 2014/392

Borgarting lagmannsretts dom 17. oktober 2013 i sak nr. 12-051049ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 24. februar 2014 i sak nr. 2013/2343

Uke 12

Gulating lagmannsretts dom 12. februar 2014 i sak nr. 13-194476AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 20. mars 2014 i sak nr. 2014/437

Frostating lagmannsretts dom 4. februar 2014 i sak nr. 13-121845AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 19. mars 2014 i sak nr. 2014/442

Agder lagmannsretts dom 24. januar 2014 i sak nr. 13-130019AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 18. mars 2014 i sak nr. 2014/339

Agder lagmannsretts dom 10. desember 2013 i sak nr. 13-182915AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 18. mars 2014 i sak nr. 2014/390

Frostating lagmannsretts dom 21. november 2013 i sak nr. 13-066263AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 18. mars 2014 i sak nr. 2014/393

Gulating lagmannsretts dom 31. oktober 2013 i sak nr. 13-111885AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 17. mars 2014 i sak nr. 2014/282

Gulating lagmannsretts dom 20. januar 2014 i sak nr. 13-149628AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 17. mars 2014 i sak nr. 2014/341

Borgarting lagmannsretts dom 20. desember 2013 i sak nr. 13-151081AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 17. mars 2014 i sak nr. 2014/345

Borgarting lagmannsretts dom 22. januar 2014 i sak nr. 13-174647AST-BORG/04, jf. ankeutvalgets beslutning 17. mars 2014 i sak nr. 2014/358

Uke 11

Borgarting lagmannsretts dom 20. desember 2013 i sak nr. 13-087989AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 14. mars 2014 i sak nr. 2014/230

Borgarting lagmannsretts dom 10. januar 2014 i sak nr. 13-155506AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 10. mars 2014 i sak nr. 2014/319

Uke 10

Borgarting lagmannsretts dom 25. november 2013 i sak nr. 11-190691AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 7. mars 2014 i sak nr. 2014/255

Borgarting lagmannsretts dom 3. januar 2014 i sak nr. 12-116152AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 7. mars 2014 i sak nr. 2014/307

Agder lagmannsretts dom 20. november 2013 i sak nr. 13-092201AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 6. mars 2014 i sak nr. 2014/176

Borgarting lagmannsretts dom 19. desember 2013 i sak nr. 13-171417AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 3. mars 2014 i sak nr. 2014/199

Uke 9

Agder lagmannsretts dom 8. januar 2014 i sak nr. 13-148128AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 28. februar 2014 i sak nr. 2014/284

Gulating lagmannsretts dom 15. januar 2014 i sak nr. 13-116008AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 28. februar 2014 i sak nr. 2014/315

Hålogaland lagmannsretts dom 15. januar 2014 i sak nr. 13-180127AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 28. februar 2014 i sak nr. 2014/343

Gulating lagmannsretts dom 9. januar 2014 i sak nr. 13-130129AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 27. februar 2014 i sak nr. 2014/269

Borgarting lagmannsretts dom 9. desember 2013 i sak nr. 13-047625AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 27. februar 2014 i sak nr. 2014/274

Hålogaland lagmannsretts dom 21. januar 2014 i sak nr. 13-104561AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 27. februar 2014 i sak nr. 2014/298

Gulating lagmannsretts dom 23. januar 2014 i sak nr. 13-118665AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 27. februar 2014 i sak nr. 2014/314

Borgarting lagmannsretts dom 24. januar 2014 i sak nr. 13-157807AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 27. februar 2014 i sak nr. 2014/324

Borgarting lagmannsretts dom 7. januar 2014 i sak nr. 13-167977AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 25. februar 2014 i sak nr. 2014/268

Agder lagmannsretts dom 9. januar 2014 i sak nr. 13-108173AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 25. februar 2014 i sak nr. 2014/283

Uke 8

Eidsivating lagmannsretts dom 25. oktober 2013 i sak nr. 11-098842AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 20. februar 2014 i sak nr. 2014/33

Borgarting lagmannsretts dom 2. desember 2013 i sak nr. 13-047689ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 20. februar 2014 i sak nr. 2014/136

Gulating lagmannsretts dom 13. januar 2014 i sak nr. 13-162770AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 18. februar 2014 i sak nr. 2014/238

Uke 7

Hålogaland lagmannsretts dom 14. november 2013 i sak nr. 13-069982AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 14. februar 2014 i sak nr. 2014/98

Gulating lagmannsretts dom 19. desember 2013 i sak nr. 13-105162AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 14. februar 2014 i sak nr. 2014/99

Frostating lagmannsretts dom 12. desember 2013 i sak nr. 13-084156AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 14. februar 2014 i sak nr. 2014/141

Agder lagmannsretts dom 12. desember 2013 i sak nr. 13-144547AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 14. februar 2014 i sak nr. 2014/191

Borgarting lagmannsretts dom 3. desember 2013 i sak nr. 13-112364AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 14. februar 2014 i sak nr. 2014/218

Gulating lagmannsretts dom 21. oktober 2013 i sak nr. 13-118595AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 14. februar 2014 i sak nr. 2014/241

Borgarting lagmannsretts dom 6. desember 2013 i sak nr. 13-044956AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 14. februar 2014 i sak nr. 2014/254

Eidsivating lagmannsretts dom 16. oktober 2013 i sak nr. 13-001320AST-ELAG, jf. ankeutvalgets beslutning 13. februar 2014 i sak nr. 2014/12

Borgarting lagmannsretts dom 4. desember 2013 i sak nr. 13-171450AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 13. februar 2014 i sak nr. 2014/48

Gulating lagmannsretts dom 5. desember 2013 i sak nr. 13-163613AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 13. februar 2014 i sak nr. 2014/142

Frostating lagmannsretts dom 12. desember 2013 i sak nr. 13-106140AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 13. februar 2014 i sak nr. 2014/197

Gulating lagmannsretts dom 19. desember 2013 i sak nr. 13-161017AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 12. februar 2014 i sak nr. 2014/86

Gulating lagmannsretts dom 12. desember 2013 i sak nr. 13-132467AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 12. februar 2014 i sak nr. 2014/117

Frostating lagmannsretts dom 7. januar 2014 i sak nr. 13-124870AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 12. februar 2014 i sak nr. 2014/229

Agder lagmannsretts dom 12. desember 2013 i sak nr. 13-141682AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 11. februar 2014 i sak nr. 2014/139

Gulating lagmannsretts dom 5. desember 2013 i sak nr. 13-124937AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 10. februar 2014 i sak nr. 2014/144

Uke 6

Hålogaland lagmannsretts dom 30. oktober 2013 i sak nr. 13-070011AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 7. februar 2014 i sak nr. 2014/97

Eidsivating lagmannsretts dom 20. desember 2013 i sak nr. 13-123922AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 6. februar 2014 i sak nr. 2014/122

Frostating lagmannsretts dom 19. desember 2013 i sak nr. 13-108801AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 6. februar 2014 i sak nr. 2014/159

Gulating lagmannsretts dom 15. november 2013 i sak nr. 13-131888AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 6. februar 2014 i sak nr. 2014/165

Hålogaland lagmannsretts dom 20. november 2013 i sak nr. 13-141530AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 6. februar 2014 i sak nr. 2014/192

Gulating lagmannsretts dom 21. november 2013 i sak nr. 13-084564AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 5. februar 2014 i sak nr. 2014/67

Borgarting lagmannsretts dom 4. desember 2013 i sak nr. 12-083449AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 5. februar 2014 i sak nr. 2014/77

Gulating lagmannsretts dom 26. november 2013 i sak nr. 13-065957AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 5. februar 2014 i sak nr. 2014/108

Eidsivating lagmannsretts dom 21. oktober 2013 i sak nr. 13-129014AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 5. februar 2014 i sak nr. 2014/113

Borgarting lagmannsretts dom 25. november 2013 i sak nr. 13-110422AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 5. februar 2014 i sak nr. 2014/115

Borgarting lagmannsretts dom 3. desember 2013 i sak nr. 13-127127AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 5. februar 2014 i sak nr. 2014/120

Agder lagmannsretts dom 1. januar 2013 i sak nr. 13-080992AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 4. februar 2014 i sak nr. 2014/13

Hålogaland lagmannsretts dom 21. november 2013 i sak nr. 13-106700AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 4. februar 2014 i sak nr. 2014/68

Borgarting lagmannsretts dom 22. november 2013 i sak nr. 13-078187AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 4. februar 2014 i sak nr. 2014/59

Agder lagmannsretts dom 29. november 2013 i sak nr. 13-105320AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 4. februar 2014 i sak nr. 2013/2409

Uke 5

Agder lagmannsretts dom 19. november 2013 i sak nr. 13-181450AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 30. januar 2014 i sak nr. 2014/34

Borgarting lagmannsretts dom 24. september 2013 i sak nr. 13-037703AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 29. januar 2014 i sak nr. 2013/2301

Gulating lagmannsretts dom 8. oktober 2013 i sak nr. 13-092379AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 29. januar 2014 i sak nr. 2013/2411

Borgarting lagmannsretts dom 11. november 2013 i sak nr. 13-149720AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 28. januar 2014 i sak nr. 2013/2351

Gulating lagmannsretts dom 22. november 2013 i sak nr. 13-125804AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 28. januar 2014 i sak nr. 2013/2380

Eidsivating lagmannsretts dom 13. desember 2013 i sak nr. 13-112824AST-ELAG, jf. ankeutvalgets beslutning 27. januar 2014 i sak nr. 2014/70

Uke 4

Gulating lagmannsretts dom 7. november 2013 i sak nr. 13-115156AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 24. januar 2014 i sak nr. 2013/2382

Agder lagmannsretts dom 7. november 2013 i sak nr. 13-122252AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 24. januar 2014 i sak nr. 2014/2

Borgarting lagmannsretts dom 6. desember 2013 i sak nr. 13-173781AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 23. januar 2014 i sak nr. 2014/14

Hålogaland lagmannsretts dom 22. november 2013 i sak nr. 13-085257AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 22. januar 2014 i sak nr. 2014/69

Borgarting lagmannsretts dom 21. oktober 2013 i sak nr. 13-029214AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 22. januar 2014 i sak nr. 2013/2290

Borgarting lagmannsretts dom 29. mai 2013 i sak nr. 13-022729AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 20. januar 2014 i sak nr. 2013/2337

Borgarting lagmannsretts dom 28. oktober 2013 i sak nr. 13-022729AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 20. januar 2014 i sak nr. 2013/2338

Uke 3

Borgarting lagmannsretts dom 26. september 2013 i sak nr. 13-099316AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 17. januar 2014 i sak nr. 2013/2335

Borgarting lagmannsretts dom 30. oktober 2013 i sak nr. 13-117436AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 17. januar 2014 i sak nr. 2013/2353

Borgarting lagmannsretts dom 18. november 2013 i sak nr. 13-113361AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 17. januar 2014 i sak nr. 2013/2358

Agder lagmannsretts dom 20. november 2013 i sak nr. 13-165787AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 16. januar 2014 i sak nr. 2014/22

Eidsivating lagmannsretts dom 8. november 2013 i sak nr. 13-061397AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 16. januar 2014 i sak nr. 2013/2289

Gulating lagmannsretts dom 23. oktober 2013 i sak nr. 13-060055AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 14. januar 2014 i sak nr. 2013/2293

Agder lagmannsretts dom 25. oktober 2013 i sak nr. 13-040479AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 14. januar 2014 i sak nr. 2013/2334

Hålogaland lagmannsretts dom 17. oktober 2013 i sak nr. 13-065463ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 14. januar 2014 i sak nr. 2013/2373

Uke 2

Eidsivating lagmannsretts dom 29. oktober 2013 i sak nr. 13-106150AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 10. januar 2014 i sak nr. 2013/2274

Borgarting lagmannsretts dom 30. oktober 2013 i sak nr. 13-149083AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 10. januar 2014 i sak nr. 2013/2378

Borgarting lagmannsretts dom 7. oktober 2013 i sak nr. 13-068930AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 9. januar 2014 i sak nr. 2013/2222

Borgarting lagmannsretts dom 12. november 2013 i sak nr. 13-083750AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 9. januar 2014 i sak nr. 2013/2414

Agder lagmannsretts dom 24. mai 2013 i sak nr. 12-111183AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 8. januar 2014 i sak nr. 2013/2164

Gulating lagmannsretts dom 20. september 2013 i sak nr. 13-053249AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 8. januar 2014 i sak nr. 2013/2223

Borgarting lagmannsretts dom 13. september 2013 i sak nr. 13-067247AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 8. januar 2014 i sak nr. 2013/2257

Borgarting lagmannsretts dom 9. oktober 2013 i sak nr. 13-053453AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 8. januar 2014 i sak nr. 2013/2285

Agder lagmannsretts dom 29. mai 2013 i sak nr. 12-199244AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 8. januar 2014 i sak nr. 2013/2291

Frostating lagmannsretts dom 11. november 2013 i sak nr. 13-037500AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 8. januar 2014 i sak nr. 2013/2339

Borgarting lagmannsretts dom 18. oktober 2013 i sak nr. 13-041978AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 7. januar 2014 i sak nr. 2013/2163