Anker over dom i sivile saker nektet fremmet

Uke 1

Frostating lagmannsretts dom 13. oktober 2014 i sak nr. 14-066349ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 30. desember 2014 i sak nr. 2014/2322

Agder lagmannsretts dom 5. november 2014 i sak nr. 14-039553ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 30. desember 2014 i sak nr. 2014/2337

Uke 52

Borgarting lagmannsretts dom 6. oktober 2014 i sak nr. 13-112800ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 23. desember 2014 i sak nr. 2014/2077

Borgarting lagmannsretts dom 19. september 2014 i sak nr. 14-049988AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 23. desember 2014 i sak nr. 2014/2101

Borgarting lagmannsretts dom 29. september 2014 i sak nr. 13-142037ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 23. desember 2014 i sak nr. 2014/2126

Eidsivating lagmannsretts dom 9. oktober 2014 i sak nr. 14-012694ASD-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 23. desember 2014 i sak nr. 2014/2182

Uke 51

Borgarting lagmannsretts dom 22. september 2014 i sak nr. 14-031488ASD-BORG/03 og 14-031486ASK-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 19. desember 2014 i sak nr. 2014/2122

Borgarting lagmannsretts dom 17. september 2014 i sak nr. 13-079006ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 18. desember 2014 i sak nr. 2014/2031

Borgarting lagmannsretts dom 25. september 2014 i sak nr. 13-200518ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 18. desember 2014 i sak nr. 2014/2125

Hålogaland lagmannsretts dom 8. oktober 2014 i sak nr. 14-044129ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 17. desember 2014 i sak nr. 2014/2199

Agder lagmannsretts dom 24. september 2014 i sak nr. 13-208865ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 16. desember 2014 i sak nr. 2014/2087

Uke 50

Borgarting lagmannsretts dom 15. september 2014 i sak nr. 14-011439ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 12. desember 2014 i sak nr. 2014/2035

Frostating lagmannsretts dom 16. september 2014 i sak nr. 13-125674AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 12. desember 2014 i sak nr. 2014/2081

Gulating lagmannsretts dom 8. oktober 2014 i sak nr. 13-195243ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 12. desember 2014 i sak nr. 2014/2191

Borgarting lagmannsretts dom 6. oktober 2014 i sak nr. 14-013514ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 10. desember 2014 i sak nr. 2014/2063

Gulating lagmannsretts dom 27. juni 2014 i sak nr. 13-191191ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 9. desember 2014 i sak nr. 2014/1946

Hålogaland lagmannsretts dom 29. august 2014 i sak nr. 14-039265ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 9. desember 2014 i sak nr. 2014/2044

Borgarting lagmannsretts dom 29. september 2014 i sak nr. 13-124252ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 9. desember 2014 i sak nr. 2014/2100

Eidsivating lagmannsretts dom 26. september 2014 i sak nr. 14-040988ASD-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 9. desember 2014 i sak nr. 2014/2175

Hålogaland lagmannsretts dom 19. juni 2014 i sak nr. 13-211575ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 8. desember 2014 i sak nr. 2014/1854

Uke 49

Borgarting lagmannsretts dom 27. juni 2014 i sak nr. 13-028493ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 5. desember 2014 i sak nr. 2014/1978

Borgarting lagmannsretts dom 15. september 2014 i sak nr. 13-196411ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 5. desember 2014 i sak nr. 2014/1988

Frostating lagmannsretts dom 3. oktober 2014 i sak nr. 14-056946ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 5. desember 2014 i sak nr. 2014/2147

Borgarting lagmannsretts dom 15. oktober 2014 i sak nr. 14-081067ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 5. desember 2014 i sak nr. 2014/2149

Hålogaland lagmannsretts dom 7. oktober 2014 i sak nr. 14-090936ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 5. desember 2014 i sak nr. 2014/2162

Gulating lagmannsretts dom 4. september 2014 i sak nr. 13-208454ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 4. desember 2014 i sak nr. 2014/2028

Agder lagmannsretts dom 30. september 2014 i sak nr. 14-006932ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 4. desember 2014 i sak nr. 2014/2134

Eidsivating lagmannsretts dom 18. juni 2014 i sak nr. 13-191264ASD-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 3. desember 2014 i sak nr. 2014/1995

Borgarting lagmannsretts dom 15. september 2014 i sak nr. 13-178313ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 3. desember 2014 i sak nr. 2014/2056

Agder lagmannsretts dom 15. september 2014 i sak nr. 14-006988ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 3. desember 2014 i sak nr. 2014/2083

Gulating lagmannsretts dom 2. oktober 2014 i sak nr. 14-052390ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 3. desember 2014 i sak nr. 2014/2135

Borgarting lagmannsretts dom 10. juli 2014 i sak nr. 13-050617ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 2. desember 2014 i sak nr. 2014/1832

Borgarting lagmannsretts dom 8. september 2014 i sak nr. 13-147437ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 1. desember 2014 i sak nr. 2014/1951

Uke 48

Hålogaland lagmannsretts dom 1. juli 2014 i sak nr. 14-016956ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 27. november 2014 i sak nr. 2014/1966

Gulating lagmannsretts overskjønn 3. juli 2014 i sak nr. 13-028749SKJ-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 27. november 2014 i sak nr. 2014/2024

Agder lagmannsretts dom 14. oktober 2014 i sak nr. 14-047215ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 26. november 2014 i sak nr. 2014/2113

Ringerike tingretts dom 12. september 2014 i sak nr. 14-068188TVI-RING, jf. ankeutvalgets beslutning 24. november 2014 i sak nr. 2014/2076

Uke 47

Hålogaland lagmannsretts dom 19. juni 2014 i sak nr. 13-164709FØR-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 19. november 2014 i sak nr. 2014/1920

Agder lagmannsretts dom 27. juni 2014 i sak nr. 13-169796ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 18. november 2014 i sak nr. 2014/1857

Borgarting lagmannsretts dom 28. august 2014 i sak nr. 13-196850ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 17. november 2014 i sak nr. 2014/1939

Uke 46

Eidsivating lagmannsretts dom 19. august 2014 i sak nr. 13-207236ASD-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 14. november 2014 i sak nr. 2014/1898

Borgarting lagmannsretts dom 11. juni 2014 i sak nr. 13-210912ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 13. november 2014 i sak nr. 2014/1721

Borgarting lagmannsretts dom 28. mai 2014 i sak nr. 13-088645ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 13. november 2014 i sak nr. 2014/1726

Borgarting lagmannsretts dom 27. juni 2014 i sak nr. 14-018291ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 13. oktober 2014 i sak nr. 2014/1759

Hålogaland lagmannsretts dom 27. juni 2014 i sak nr. 14-027941ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 13. november 2014 i sak nr. 2014/1829

Gulating lagmannsretts dom 26. juni 2014 i sak nr. 13-084787ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 13. november 2014 i sak nr. 2014/1840

Eidsivating lagmannsretts dom 27. juni 2014 i sak nr. 13-189982ASD-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 13. november 2014 i sak nr. 2014/1851

Agder lagmannsretts dom 9. september 2014 i sak nr. 14-022766ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 13. november 2014 i sak nr. 2014/1904

Gulating lagmannsretts dom 24. september 2014 i sak nr. 14-083096ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 13. november 2014 i sak nr. 2014/1972

Agder lagmannsretts dom 4. september 2014 i sak nr. 14-123367ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 13. november 2014 i sak nr. 2014/1986

Gulating lagmannsretts dom 15. september 2014 i sak nr. 14-088596ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 12. november 2014 i sak nr. 2014/2003

Agder lagmannsretts overskjønn 24. juni 2014 i sak nr. 14-001731SKJ-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 11. november 2014 i sak nr. 2014/1637

Borgarting lagmannsretts overskjønn 30. juni 2014 i sak nr. 13-089422SKJ-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 10. november 2014 i sak nr. 2014/1758

Uke 45

Agder lagmannsretts dom 25. juli 2014 i sak nr. 13-157803ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 7. november 2014 i sak nr. 2014/1704

Borgarting lagmannsretts dom 15. august 2014 i sak nr. 13-136027ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 7. november 2014 i sak nr. 2014/1723

Borgarting lagmannsretts dom 1. juli 2014 i sak nr. 13-171610ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 7. november 2014 i sak nr. 2014/1824

Borgarting lagmannsretts dom 25. august 2014 i sak nr. 13-210743ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 7. november 2014 i sak nr. 2014/1882

Eidsivating lagmannsretts dom 14. august 2014 i sak nr. 13-194910ASD-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 6. november 2014 i sak nr. 2014/1878

Borgarting lagmannsretts dom 1. juli 2014 i sak nr. 14-047130ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 5. november 2014 i sak nr. 2014/1813

Gulating lagmannsretts dom 4. juli 2014 i sak nr. 14-007651ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 5. november 2014 i sak nr. 2014/1928

Borgarting lagmannsretts dom 26. juni 2014 i sak nr. 13-049596ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 4. november 2014 i sak nr. 2014/1765

Borgarting lagmannsretts dom 23. juni 2014 i sak nr. 13-144458ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 3. november 2014 i sak nr. 2014/1760

Uke 44

Borgarting lagmannsretts dom 11. august 2014 i sak nr. 13-092072ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 29. oktober 2014 i sak nr. 2014/1792

Borgarting lagmannsretts dom 19. juni 2014 i sak nr. 13-056299ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 28. oktober 2014 i sak nr. 2014/1886

Uke 43

Borgarting lagmannsretts dom 4. juni 2014 i sak nr. 13-145793ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 24. oktober 2014 i sak nr. 2014/1656

Borgarting lagmannsretts dom 20. juni 2014 i sak nr. 13-137971ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 24. oktober 2014 i sak nr. 2014/1815

Agder lagmannsretts dom 8. juli 2014 i sak nr. 13-200263ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 24. oktober 2014 i sak nr. 2014/1822

Borgarting lagmannsretts dom 20. august 2014 i sak nr. 14-008447ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 24. oktober 2014 i sak nr. 2014/1848

Gulating lagmannsretts dom 3. juli 2014 i sak nr. 13-016978ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 23. oktober 2014 i sak nr. 2014/1827

Gulating lagmannsretts dom 11. august 2014 i sak nr. 13-026489ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 23. oktober 2014 i sak nr. 2014/1862

Gulating lagmannsretts dom 11. august 2014 i sak nr. 13-067936ASD-GULA/VD2, jf. ankeutvalgets beslutning 22. oktober 2014 i sak nr. 2014/1810

Borgarting lagmannsretts dom 18. august 2014 i sak nr. 13-119845ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 22. oktober 2014 i sak nr. 2014/1816

Borgarting lagmannsretts dom 11. august 2014 i sak nr. 13-146508ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 21. oktober 2014 i sak nr. 2014/1709

Uke 42

Agder lagmannsretts dom 29. august 2014 i sak nr. 14-081139AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 17. oktober 2014 i sak nr. 2014/1749

Borgarting lagmannsretts dom 10. juni 2014 i sak nr. 13-075302ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 14. oktober 2014 i sak nr. 2014/1667

Agder lagmannsretts dom 24. mai 2014 i sak nr. 13-170558ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 14. oktober 2014 i sak nr. 2014/1711

Borgarting lagmannsretts dom 19. juni 2014 i sak nr. 14-005116ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 14. oktober 2014 i sak nr. 2014/1773

Eidsivating lagmannsretts dom 19. mars 2014 i sak nr. 13-116448ASD-ELAG, jf. ankeutvalgets beslutning 13. oktober 2014 i sak nr. 2014/1065

Gulating lagmannsretts dom 21. august 2014 i sak nr. 13-180579ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 13. oktober 2014 i sak nr. 2014/1775

Uke 41

Borgarting lagmannsretts dom 17. juni 2014 i sak nr. 13-112531ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 9. oktober 2014 i sak nr. 2014/1681

Gulating lagmannsretts dom 23. juni 2014 i sak nr. 13-183799ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 9. oktober 2014 i sak nr. 2014/1708

Gulating lagmannsretts dom 4. juli 2014 i sak nr. 14-020319ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 9. oktober 2014 i sak nr. 2014/1770

Borgarting lagmannsretts dom 11. juni 2014 i sak nr. 14-025083ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 9. oktober 2014 i sak nr. 2014/1757

Borgarting lagmannsretts dom 17. juni 2014 i sak nr. 13-144160ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 8. oktober 2014 i sak nr. 2014/1668

Oslo tingretts dom 2. juni 2014 i sak nr. 13-103468TVI-OTIR/01, jf. ankeutvalgets beslutning 7. oktober 2014 i sak nr. 2014/1654

Borgarting lagmannsretts dom 12. juni 2014 i sak nr. 13-111738ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 7. oktober 2014 i sak nr. 2014/1683

Borgarting lagmannsretts dom 20. juni 2014 i sak nr. 13-029537ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 6. oktober 2014 i sak nr. 2014/1655

Uke 40

Gulating lagmannsretts dom 2. juni 2014 i sak nr. 13-177930ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 3. oktober 2014 i sak nr. 2014/1648

Gulating lagmannsretts dom 4. juni 2014 i sak nr. 13-022662ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 2. oktober 2014 i sak nr. 2014/1640

Hålogaland lagmannsretts dom 18. juni 2014 i sak nr. 14-020495ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 2. oktober 2014 i sak nr. 2014/1642

Borgarting lagmannsretts dom 28. april 2014 i sak nr. 13-067432PRI-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 30. september 2014 i sak nr. 2014/1573

Gulating lagmannsretts dom 1. juli 2014 i sak nr. 14-075061ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 30. september 2014 i sak nr. 2014/1701

Gulating lagmannsretts dom 2. juni 2014 i sak nr. 13-161095ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 29. september 2014 i sak nr. 2014/1660

Uke 39

Frostating lagmannsretts dom 14. mai 2014 i sak nr. 13-143476ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 26. september 2014 i sak nr. 2014/1671

Borgarting lagmannsretts dom 27. juni 2014 i sak nr. 14-014634ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 25. september 2014 i sak nr. 2014/1627

Hålogaland lagmannsretts dom 28. mai 2014 i sak nr. 14-015326ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 24. september 2014 i sak nr. 2014/1559

Borgarting lagmannsretts dom 3. juni 2014 i sak nr. 13-065919ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 24. september 2014 i sak nr. 2014/1602

Frostating lagmannsretts dom 20. august 2014 i sak nr. 14-105425ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 23. september 2014 i sak nr. 2014/1650

Uke 38

Gulating lagmannsretts dom 19. mai 2014 i sak nr. 13-096472FØR-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 18. september 2014 i sak nr. 2014/1618

Frostating lagmannsretts dom 19. mai 2014 i sak nr. 13-105719FØR-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 17. september 2014 i sak nr. 2014/1507

Gulating lagmannsretts dom 11. juni 2014 i sak nr. 14-034424AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 16. september 2014 i sak nr. 2014/1366

Borgarting lagmannsretts dom 30. april 2014 i sak nr. 13-069221ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 16. september 2014 i sak nr. 2014/1525

Uke 37

Eidsivating lagmannsretts dom 4. april 2014 i sak nr. 12-064687ASD-ELAG og 12-157098ASD-ELAG, jf. ankeutvalgets beslutning 12. september 2014 i sak nr. 2014/1513

Borgarting lagmannsretts dom 2. juni 2014 i sak nr. 13-198957ASD/BORG/03 og 13-198970ASK-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 12. september 2014 i sak nr. 2014/1579

Uke 36

Gulating lagmannsretts dom 27. mai 2014 i sak nr. 13-041734ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 5. september 2014 i sak nr. 2014/1467

Borgarting lagmannsretts dom 22. mai 2014 i sak nr. 13-113678ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 4. september 2014 i sak nr. 2014/1473

Borgarting lagmannsretts dom 22. april 2014 i sak nr. 13-023107ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 4. september 2014 i sak nr. 2014/1491

Gulating lagmannsretts dom 27. juni 2014 i sak nr. 14-054554ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 4. september 2014 i sak nr. 2014/1577

Borgarting lagmannsretts dom 27. mai 2014 i sak nr. 12-202732ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 3. september 2014 i sak nr. 2014/1451

Frostating lagmannsretts dom 28. mai 2014 i sak nr. 14-005056AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 3. september 2014 i sak nr. 2014/1499

Eidsivating lagmannsretts dom 6. juni 2014 i sak nr. 14-030487ASD-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 3. september 2014 i sak nr. 2014/1541

Drammen tingretts dom 2. juni 2014 i sak nr. 13-209026TVI-DRAM, jf. ankeutvalgets beslutning 3. september 2014 i sak nr. 2014/1549

Gulating lagmannsretts dom 27. mai 2014 i sak nr. 13-185659ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 3. september 2014 i sak nr. 2014/1556

Borgarting lagmannsretts dom 22. mai 2014 i sak nr. 13-020152ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 2. september 2014 i sak nr. 2014/1421

Hålogaland lagmannsretts dom 22. mai 2014 i sak nr. 13-210324FØR-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 1. september 2014 i sak nr. 2014/1501

Uke 35

Borgarting lagmannsretts dom 2. juli 2014 i sak nr. 13-202665AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 28. august 2014 i sak nr. 2014/1409

Uke 34

Agder lagmannsretts dom 11. februar 2014 i sak nr. 13-187613AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 19. august 2014 i sak nr. 2014/1401

Uke 32

Borgarting lagmannsretts dom 13. mai 2014 i sak nr. 13-079396ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 5. august 2014 i sak nr. 2014/1336

Borgarting lagmannsretts dom 22. mai 2014 i sak nr. 13-090904ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 4. august 2014 i sak nr. 2014/1300

Borgarting lagmannsretts dom 23. mai 2014 i sak nr. 12-197008ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 4. august 2014 i sak nr. 2014/1369

Uke 31

Hålogaland lagmannsretts dom 21. mai 2014 i sak nr. 13-203684ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 31. juli 2014 i sak nr. 2014/1351

Hålogaland lagmannsretts dom 28. mai 2014 i sak nr. 13-205069ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 31. juli 2014 i sak nr. 2014/1399

Eidsivating lagmannsretts dom 10. april 2014 i sak nr. 13-128386ASD-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 30. juli 2014 i sak nr. 2014/1163

Borgarting lagmannsretts dom 19. mai 2014 i sak nr. 13-003295ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 30. juli 2014 i sak nr. 2014/1316

Gulating lagmannsretts dom 26. mai 2014 i sak nr. 13-161959ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 30. juli 2014 i sak nr. 2014/1375

Uke 30

Borgarting lagmannsretts dom 20. mai 2014 i sak nr. 13-007119ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 25. juli 2014 i sak nr. 2014/1265

Borgarting lagmannsretts dom 15. mai 2014 i sak nr. 13-006194ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 25. juli 2014 i sak nr. 2014/1338

Agder lagmannsretts dom 5. mai 2014 i sak nr. 13-168987ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 24. juli 2014 i sak nr. 2014/1295

Borgarting lagmannsretts dom 16. juni 2014 i sak nr. 14-068251ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 24. juli 2014 i sak nr. 2014/1380

Borgarting lagmannsretts dom 14. mai 2014 i sak nr. 13-165575ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 23. juli 2014 i sak nr. 2014/1313

Agder lagmannsretts dom 13. mai 2014 i sak nr. 13-170220ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 22. juli 2014 i sak nr. 2014/1274

Borgarting lagmannsretts dom 6. mai 2014 i sak nr. 11-056746ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 21. juli 2014 i sak nr. 2014/1267

Uke 29

Borgarting lagmannsretts dom 31. mars 2014 i sak nr. 12-204797ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 17. juli 2014 i sak nr. 2014/1081

Frostating lagmannsretts dom 13. mai 2014 i sak nr. 14-002407ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 17. juli 2014 i sak nr. 2014/1246

Borgarting lagmannsretts dom 5. mai 2014 i sak nr. 13-083667ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 17. juli 2014 i sak nr. 2014/1292

Eidsivating lagmannsretts dom 19. desember 2013 i sak nr. 13-050611ASD-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 17. juli 2014 i sak nr. 2014/1296

Borgarting lagmannsretts dom 25. april 2014 i sak nr. 13-074218ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 16. juli 2014 i sak nr. 2014/1194

Borgarting lagmannsretts dom 12. mai 2014 i sak nr. 13-073646ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 16. juli 2014 i sak nr. 2014/1278

Eidsivating lagmannsretts dom 6. mai 2014 i sak nr. 13-115411ASD-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 16. juli 2014 i sak nr. 2014/1294

Hålogaland lagmannsretts dom 2. mai 2014 i sak nr. 14-004426ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 16. juli 2014 i sak nr. 2014/1301

Agder lagmannsretts dom 30. april 2014 i sak nr. 13-168930ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 15. juli 2014 i sak nr. 2014/1276

Frostating lagmannsretts dom 7. mai 2014 i sak nr. 14-015312ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 15. juli 2014 i sak nr. 2014/1277

Uke 28

Gulating lagmannsretts dom 10. april 2014 i sak nr. 12-086908ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 10. juli 2014 i sak nr. 2014/1146

Gulating lagmannsretts dom 26. mai 2014 i sak nr. 13-203544ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 10. juli 2014 i sak nr. 2014/1264

Eidsivating lagmannsretts dom 10. mars 2014 i sak nr. 12-090057ASD-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 9. juli 2014 i sak nr. 2014/1169

Gulating lagmannsretts kjennelse 7. mai 2014 i sak nr. 14-050050ASK-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 8. juli 2014 i sak nr. 2014/1207

Gulating lagmannsretts dom 31. mars 2014 i sak nr. 12-190788ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 7. juli 2014 i sak nr. 2014/1091

Borgarting lagmannsretts dom 9. april 2014 i sak nr. 13-176193TVI-OTIR/03, jf. ankeutvalgets beslutning 7. juli 2014 i sak nr. 2014/1134

Borgarting lagmannsretts dom 23. april 2014 i sak nr. 13-035584ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 7. juli 2014 i sak nr. 2014/1190

Uke 27

Hålogaland lagmannsretts dom 17. mars 2014 i sak nr. 13-182712ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 4. juli 2014 i sak nr. 2014/1147

Borgarting lagmannsretts dom 22. april 2014 i sak nr. 13-187986ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 4. juli 2014 i sak nr. 2014/1166

Borgarting lagmannsretts dom 8. april 2014 i sak nr. 13-20938ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 3. juli 2014 i sak nr. 2014/1155

Borgarting lagmannsretts dom 24. april 2014 i sak nr. 13-151967AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 3. juli 2014 i sak nr. 2014/1197

Gulating lagmannsretts dom 20. mai 2014 i sak nr. 14-054560ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 3. juli 2014 i sak nr. 2014/1227

Hålogaland lagmannsretts dom 27. mars 2014 i sak nr. 13-162742ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 2. juli 2014 i sak nr. 2014/1107

Borgarting lagmannsretts dom 25. mars 2014 i sak nr. 12-150130ASD-BORG/01 og 13-024553ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 2. juli 2014 i sak nr. 2014/1157

Eidsivating lagmannsretts dom 28. mars 2014 i sak nr. 13-113570ASD-ELAG, jf. ankeutvalgets beslutning 1. juli 2014 i sak nr. 2014/1066

Borgarting lagmannsretts dom 29. april 2014 i sak nr. 13-210373AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 30. juni 2014 i sak nr. 2014/1110

Uke 26

Eidsivating lagmannsretts dom 18. mars 2014 i sak nr. 13-101620ASD-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 27. juni 2014 i sak nr. 2014/1040

Eidsivating lagmannsretts dom 19. mars 2014 i sak nr. 13-116448ASD-ELAG, jf. ankeutvalgets beslutning 27. juni 2014 i sak nr. 2014/1065

Agder lagmannsretts dom 11. april 2014 i sak nr. 13-179468ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 27. juni 2014 i sak nr. 2014/1115

Gulating lagmannsretts dom 5. mai 2014 i sak nr. 13-178845ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 27. juni 2014 i sak nr. 2014/1174

Hålogaland lagmannsretts dom 23. april 2014 i sak nr. 14-001958ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 27. juni 2014 i sak nr. 2014/1184

Gulating lagmannsretts dom 3. mars 2014 i sak nr. 13-005031ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 26. juni 2014 i sak nr. 2014/1012

Agder lagmannsretts dom 21. mars 2014 i sak nr. 13-136341ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 26. juni 2014 i sak nr. 2014/1105

Borgarting lagmannsretts dom 19. mars 2014 i sak nr. 12-163588ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 26. juni 2014 i sak nr. 2014/1135

Hålogaland lagmannsretts dom 25. mars 2014 i sak nr. 13-192770ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 26. juni 2014 i sak nr. 2014/1137

Agder lagmannsretts dom 31. mars 2014 i sak nr. 13-154564ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 26. juni 2014 i sak nr. 2014/1152

Borgarting lagmannsretts dom 11. mars 2014 i sak nr. 12-167141ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 25. juni 2014 i sak nr. 2014/886

Borgarting lagmannsretts dom 21. februar 2014 i sak nr. 12-139006ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 25. juni 2014 i sak nr. 2014/961

Frostating lagmannsretts dom 21. mars 2014 i sak nr. 13-190805ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 25. juni 2014 i sak nr. 2014/993

Borgarting lagmannsretts dom 30. april 2014 i sak nr. 13-114656ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 25. juni 2014 i sak nr. 2014/1108

Borgarting lagmannsretts dom 12. mars 2014 i sak nr. 12-166185ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 24. juni 2014 i sak nr. 2014/1060

Gulating lagmannsretts dom 1. april 2014 i sak nr. 14-003835AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 24. juni 2014 i sak nr. 2014/1130

Gulating lagmannsretts dom 28. mars 2014 i sak nr. 13-028612ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 23. juni 2014 i sak nr. 2014/1106

Uke 25

Borgarting lagmannsretts dom 10. april 2014 i sak nr. 13-069127ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 20. juni 2014 i sak nr. 2014/1109

Frostating lagmannsretts dom 17. mars 2014 i sak nr. 13-177844ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 17. juni 2014 i sak nr. 2014/950

Hålogaland lagmannsretts dom 19. mars 2014 i sak nr. 12-156454ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 17. juni 2014 i sak nr. 2014/1070

Gulating lagmannsretts dom 13. februar 2014 i sak nr. 12-178893ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 16. juni 2014 i sak nr. 2014/851

Agder lagmannsretts dom 26. mars 2014 i sak nr. 14-016342ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 16. juni 2014 i sak nr. 2014/954

Borgarting lagmannsretts dom 21. mars 2014 i sak nr. 13-073677ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 16. juni 2014 i sak nr. 2014/1010

Borgarting lagmannsretts dom 27. mars 2014 i sak nr. 13-076524ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 16. juni 2014 i sak nr. 2014/1062

Uke 24

Hålogaland lagmannsretts dom 27. februar 2014 i sak nr. 13-035362ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 13. juni 2014 i sak nr. 2014/970

Frostating lagmannsretts dom 18. mars 2014 i sak nr. 13-143444ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 12. juni 2014 i sak nr. 2014/1001

Borgarting lagmannsretts dom 7. mars 2014 i sak nr. 12-163024ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 11. juni 2014 i sak nr. 2014/835

Eidsivating lagmannsretts dom 20. mars 2014 i sak nr. 13-139651ASD-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 11. juni 2014 i sak nr. 2014/867

Borgarting lagmannsretts dom 24. mars 2014 i sak nr. 12-180084ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 11. juni 2014 i sak nr. 2014/967

Borgarting lagmannsretts dom 3. mars 2014 i sak nr. 13-173082TVI-OTIR/02, jf. ankeutvalgets beslutning 11. juni 2014 i sak nr. 2014/1021

Borgarting lagmannsretts dom 26. februar 2014 i sak nr. 12-163785ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 10. juni 2014 i sak nr. 2014/777

Eidsivating lagmannsretts dom 12. februar 2014 i sak nr. 12-130532ASD-ELAG, jf. ankeutvalgets beslutning 10. juni 2014 i sak nr. 2014/781

Borgarting lagmannsretts dom 2. april 2014 i sak nr. 12-088691ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 10. juni 2014 i sak nr. 2014/888

Borgarting lagmannsretts dom 2. april 2014 i sak nr. 13-142093ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 10. juni 2014 i sak nr. 2014/891

Agder lagmannsretts dom 6. mars 2014 i sak nr. 13-129494ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 10. juni 2014 i sak nr. 2014/898

Borgarting lagmannsretts dom 18. mars 2014 i sak nr. 12-165091ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 10. juni 2014 i sak nr. 2014/931

Borgarting lagmannsretts dom 26. mars 2014 i sak nr. 13-021240ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 10. juni 2014 i sak nr. 2014/1007

Uke 23

Borgarting lagmannsretts dom 25. februar 2014 i sak nr. 12-129120ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 6. juni 2014 i sak nr. 2014/776

Agder lagmannsretts dom 19. februar 2014 i sak nr. 13-081253ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 6. juni 2014 i sak nr. 2014/816

Gulating lagmannsretts dom 20. mars 2014 i sak nr. 13-061348ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 5. juni 2014 i sak nr. 2014/991

Agder lagmannsretts dom 13. mars 2014 i sak nr. 13-161391ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 4. juni 2014 i sak nr. 2014/845

Eidsivating lagmannsretts dom 1. april 2014 i sak nr. 13-186051AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 4. juni 2014 i sak nr. 2014/916

Borgarting lagmannsretts dom 24. april 2014 i sak nr. 14-051418AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 4. juni 2014 i sak nr. 2014/959

Borgarting lagmannsretts dom 3. mars 2014 i sak nr. 12-174611ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 3. juni 2014 i sak nr. 2014/795

Hålogaland lagmannsretts dom 27. februar 2014 i sak nr. 13-153496FØR-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 3. juni 2014 i sak nr. 2014/864

Borgarting lagmannsretts dom 20. mars 2014 i sak nr. 12-186655ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 2. juni 2014 i sak nr. 2014/921

Uke 22

Frostating lagmannsretts dom 6. februar 2014 i sak nr. 13-097831FØR-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 28. mai 2014 i sak nr. 2014/799

Asker og Bærum tingretts dom 21. februar 2014 i sak nr. 13-113780TVI-AHER/1, jf. ankeutvalgets beslutning 30. mai 2014 i sak nr. 2014/812

Borgarting lagmannsretts dom 19. mars 2014 i sak nr. 13-116383ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 30. mai 2014 i sak nr. 2014/828

Borgarting lagmannsretts dom 17. mars 2014 i sak nr. 13-007008ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 30. mai 2014 i sak nr. 2014/869

Frostating lagmannsretts dom 12. mars 2014 i sak nr. 13-164491ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 30. mai 2014 i sak nr. 2014/951

Borgarting lagmannsretts dom 10. januar 2014 i sak nr. 12-105504ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 27. mai 2014 i sak nr. 2014/472

Borgarting lagmannsretts dom 24. mars 2014 i sak nr. 12-181822ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 27. mai 2014 i sak nr. 2014/981

Agder lagmannsretts dom 10. januar 2014 i sak nr. 13-152828FØR-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 26. mai 2014 i sak nr. 2014/736

Frostating lagmannsretts dom 28. februar 2014 i sak nr. 13-084810ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 26. mai 2014 i sak nr. 2014/866

Uke 21

Hålogaland lagmannsretts dom 10. mars 2014 i sak nr. 13-144828FØR-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 23. mai 2014 i sak nr. 2014/848

Gulating lagmannsretts dom 20. februar 2014 i sak nr. 13-030648ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 22. mai 2014 i sak nr. 2014/754

Borgarting lagmannsretts dom 26. februar 2014 i sak nr. 13-041198ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 22. mai 2014 i sak nr. 2014/762

Borgarting lagmannsretts dom 26. mars 2014 i sak nr. 13-142636ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 22. mai 2014 i sak nr. 2014/857

Borgarting lagmannsretts dom 10. mars 2014 i sak nr. 12-157879ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 22. mai 2014 i sak nr. 2014/872

Agder lagmannsretts dom 10. mars 2014 i sak nr. 13-144970ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 22. mai 2014 i sak nr. 2014/913

Gulating lagmannsretts dom 25. februar 2014 i sak nr. 13-119586ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 20. mai 2014 i sak nr. 2014/907

Gulating lagmannsretts dom 19. februar 2014 i sak nr. 13-175329ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 19. mai 2014 i sak nr. 2014/724

Borgarting lagmannsretts dom 17. februar 2014 i sak nr. 12-114664ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 19. mai 2014 i sak nr. 2014/728

Agder lagmannsretts dom 22. april 2013 i sak nr. 12-151917FØR-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 19. mai 2014 i sak nr. 2014/761

Borgarting lagmannsretts dom 12. mars 2014 i sak nr. 13-026475ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 19. mai 2014 i sak nr. 2014/821

Hålogaland lagmannsretts dom 15. januar 2014 i sak nr. 13-016358ASD-HALO og 13-020134ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 19. mai 2014 i sak nr. 2014/841

Gulating lagmannsretts dom 27. februar 2014 i sak nr. 13-027937ADS-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 19. mai 2014 i sak nr. 2014/855

Uke 20

Agder lagmannsretts dom 7. november 2013 i sak nr. 13-122252AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 16. mai 2014 i sak nr. 2014/702

Borgarting lagmannsretts dom 13. september 2013 i sak nr. 13-067247AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 16. mai 2014 i sak nr. 2014/786

Borgarting lagmannsretts dom 17. februar 2014 i sak nr. 13-081182ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 15. mai 2014 i sak nr. 2014/682

Gulating lagmannsretts overskjønn 14. februar 2014 i sak nr. 13-039629SKJ-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 15. mai 2014 i sak nr. 2014/752

Agder lagmannsretts dom 5. mars 2014 i sak nr. 13-085020ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 15. mai 2014 i sak nr. 2014/770

Borgarting lagmannsretts dom 11. mars 2014 i sak nr. 12-115118FØR-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 15. mai 2014 i sak nr. 2014/824

Borgarting lagmannsretts dom 20. januar 2014 i sak nr. 12-095029ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 14. mai 2014 i sak nr. 2014/522

Eidsivating lagmannsretts dom 17. januar 2014 i sak nr. 13-070319ASD-ELAG, jf. ankeutvalgets beslutning 14. mai 2014 i sak nr. 2014/658

Borgarting lagmannsretts dom 28. januar 2014 i sak nr. 12-142334ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 13. mai 2014 i sak nr. 2014/499

Uke 19

Borgarting lagmannsretts dom 24. februar 2014 i sak nr. 12-146378ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 9. mai 2014 i sak nr. 2014/683

Borgarting lagmannsretts dom 3. mars 2014 i sak nr. 13-129651FØR-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 9. mai 2014 i sak nr. 2014/783

Borgarting lagmannsretts dom 17. mars 2014 i sak nr. 13-044968ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 9. mai 2014 i sak nr. 2014/815

Gulating lagmannsretts dom 11. desember 2013 i sak nr. 12-043617ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 8. mai 2014 i sak nr. 2014/563

Borgarting lagmannsretts dom 7. februar 2014 i sak nr. 12-093202ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 8. mai 2014 i sak nr. 2014/696

Agder lagmannsretts dom 28. februar 2014 i sak nr. 13-082296ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 8. mai 2014 i sak nr. 2014/731

Borgarting lagmannsretts dom 24. februar 2014 i sak nr. 12-157867ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 8. mai 2014 i sak nr. 2014/738

Gulating lagmannsretts dom 6. mars 2014 i sak nr. 13-011884ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 8. mai 2014 i sak nr. 2014/758

Agder lagmannsretts dom 26. februar 2014 i sak nr. 13-154920ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 8. mai 2014 i sak nr. 2014/768

Agder lagmannsretts dom 28. februar 2014 i sak nr. 13-170727ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 8. mai 2014 i sak nr. 2014/818

Borgarting lagmannsretts dom 15. januar 2014 i sak nr. 13-036669ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 7. mai 2014 i sak nr. 2014/521

Frostating lagmannsretts dom 6. februar 2014 i sak nr. 13-090072ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 7. mai 2014 i sak nr. 2014/602

Hålogaland lagmannsretts dom 28. januar 2014 i sak nr. 13-149681ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 7. mai 2014 i sak nr. 2014/641

Gulating lagmannsretts dom 7. februar 2014 i sak nr. 12-136326FØR-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 7. mai 2014 i sak nr. 2014/690

Borgarting lagmannsretts dom 19. februar 2014 i sak nr. 13-027714ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 7. mai 2014 i sak nr. 2014/744

Frostating lagmannsretts dom 13. mars 2014 i sak nr. 13-180310ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 7. mai 2014 i sak nr. 2014/803

Borgarting lagmannsretts dom 3. desember 2013 i sak nr. 12-062217ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 6. mai 2014 i sak nr. 2014/337

Hålogaland lagmannsretts dom 14. januar 2014 i sak nr. 13-100521ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 6. mai 2014 i sak nr. 2014/610

Borgarting lagmannsretts dom 6. januar 2014 i sak nr. 12-087681ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 5. mai 2014 i sak nr. 2014/406

Uke 18

Gulating lagmannsretts dom 9. januar 2014 i sak nr. 13-149608ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 30. april 2014 i sak nr. 2014/727

Borgarting lagmannsretts dom 10. februar 2014 i sak nr. 13-078336ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 29. april 2014 i sak nr. 2014/611

Gulating lagmannsretts dom 27. januar 2014 i sak nr. 12-168380ASD-GULA/AVD2 og 13-137207ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 29. april 2014 i sak nr. 2014/644

Borgarting lagmannsretts dom 11. februar 2014 i sak nr. 13-031860ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 29. april 2014 i sak nr. 2014/647

Borgarting lagmannsretts dom 13. desember 2013 i sak nr. 13-041902ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 28. mars 2014 i sak nr. 2014/266

Borgarting lagmannsretts dom 8. januar 2014 i sak nr. 12-073146ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 28. april 2014 i sak nr. 2014/433

Borgarting lagmannsretts dom 20. januar 2014 i sak nr. 12-108542ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 28. april 2014 i sak nr. 2014/518

Gulating lagmannsretts dom 16. januar 2014 i sak nr. 12-207462ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 28. april 2014 i sak nr. 2014/575

Borgarting lagmannsretts dom 24. januar 2014 i sak nr. 12-103103ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 28. april 2014 i sak nr. 2014/577

Borgarting lagmannsretts dom 10. februar 2014 i sak nr. 13-075193ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 28. april 2014 i sak nr. 2014/628

Uke 17

Borgarting lagmannsretts dom 13. januar 2014 i sak nr. 13-067417ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 23. april 2014 i sak nr. 2014/446

Agder lagmannsretts dom 14. november 2013 i sak nr. 13-074540ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 25. april 2014 i sak nr. 2014/202

Gulating lagmannsretts dom 29. januar 2014 i sak nr. 12-163605ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 25. april 2014 i sak nr. 2014/526

Agder lagmannsretts dom 25. november 2013 i sak nr. 12-170582FØR-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 25. april 2014 i sak nr. 2014/639

Uke 16

Borgarting lagmannsretts dom 12. februar 2014 i sak nr. 13-116256ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 15. april 2014 i sak nr. 2014/681

Uke 15

Hålogaland lagmannsretts dom 3. februar 2014 i sak nr. 13-113634ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 11. april 2014 i sak nr. 2014/605

Borgarting lagmannsretts dom 3. februar 2014 i sak nr. 13-116846ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 10. april 2014 i sak nr. 2014/612

Borgarting lagmannsretts dom 29. januar 2014 i sak nr. 12-114605ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 7. april 2014 i sak nr. 2014/556

Uke 14

Borgarting lagmannsretts dom 16. januar 2014 i sak nr. 12-121237ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 4. april 2014 i sak nr. 2014/488

Borgarting lagmannsretts dom 23. januar 2014 i sak nr. 13-006309ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 4. april 2014 i sak nr. 2014/508

Gulating lagmannsretts dom 17. januar 2014 i sak nr. 13-010492AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 4. april 2014 i sak nr. 2014/528

Frostating lagmannsretts overskjønn 21. januar 2014 i sak nr. 13-143468SKJ-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 4. april 2014 i sak nr. 2014/564

Borgarting lagmannsretts dom 26. februar 2014 i sak nr. 13-063432ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 4. april 2014 i sak nr. 2014/578

Borgarting lagmannsretts dom 27. januar 2014 i sak nr. 12-203428ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 3. april 2014 i sak nr. 2014/449

Eidsivating lagmannsretts dom 22. januar 2014 i sak nr. 13-118280ASD-ELAG, jf. ankeutvalgets beslutning 3. april 2014 i sak nr. 2014/581

Gulating lagmannsretts dom 21. januar 2014 i sak nr. 13-089611ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 3. april 2014 i sak nr. 2014/595

Borgarting lagmannsretts dom 20. februar 2014 i sak nr. 13-142075ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 3. april 2014 i sak nr. 2014/601

Hålogaland lagmannsretts dom 6. desember 2013 i sak nr. 13-063001ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 2. april 2014 i sak nr. 2014/404

Eidsivating lagmannsretts dom 23. desember 2013 i sak nr. 13-096185ASD-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 1. april 2014 i sak nr. 2014/352

Borgarting lagmannsretts dom 16. januar 2014 i sak nr. 12-107531ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 1. april 2014 i sak nr. 2014/534

Frostating lagmannsretts dom 6. desember 2013 i sak nr. 13-026506ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 31. mars 2014 i sak nr. 2014/368

Agder lagmannsretts dom 20. desember 2013 i sak nr. 13-058262ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 31. mars 2014 i sak nr. 2014/380

Uke 13

Borgarting lagmannsretts dom 13. desember 2013 i sak nr. 13-041902ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 28. mars 2014 i sak nr. 2014/266

Borgarting lagmannsretts dom 23. desember 2013 i sak nr. 12-105008ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 28. mars 2014 i sak nr. 2014/408

Gulating lagmannsretts dom 13. desember 2013 i sak nr. 12-103792ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 28. mars 2014 i sak nr. 2014/567

Gulating lagmannsretts overskjønn 9. desember 2013 i sak nr. 12-163678SKJ-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 27. mars 2014 i sak nr. 2014/398

Hålogaland lagmannsretts dom 29. november 2013 i sak nr. 13-073412ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 26. mars 2014 i sak nr. 2014/372

Gulating lagmannsretts dom 17. desember 2013 i sak nr. 12-182014ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 25. mars 2014 i sak nr. 2014/468

Gulating lagmannsretts dom 31. januar 2014 i sak nr. 13-014628ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 25. mars 2014 i sak nr. 2014/480

Frostating lagmannsretts dom 17. januar 2014 i sak nr. 13-037134FØR-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 25. mars 2014 i sak nr. 2014/496

Borgarting lagmannsretts dom 20. januar 2014 i sak nr. 13-091092ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 25. mars 2014 i sak nr. 2014/520

Agder lagmannsretts dom 28. november 2013 i sak nr. 13-096139ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 24. mars 2014 i sak nr. 2014/184

Borgarting lagmannsretts dom 17. oktober 2013 i sak nr. 12-051049ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 24. februar 2014 i sak nr. 2013/2343

Uke 12

Borgarting lagmannsretts dom 8. januar 2014 i sak nr. 12-101851ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 20. mars 2014 i sak nr. 2014/394

Borgarting lagmannsretts dom 16. desember 2013 i sak nr. 12-110407ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 20. mars 2014 i sak nr. 2014/407

Hålogaland lagmannsretts dom 9. desember 2013 i sak nr. 13-089845ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 19. mars 2014 i sak nr. 2014/351

Agder lagmannsretts dom 12. desember 2013 i sak nr. 13-090298ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 18. mars 2014 i sak nr. 2014/335

Hålogaland lagmannsretts dom 10. januar 2014 i sak nr. 13-132782AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 18. mars 2014 i sak nr. 2014/369

Gulating lagmannsretts dom 8. januar 2014 i sak nr. 13-043854FØR-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 18. mars 2014 i sak nr. 2014/432

Gulating lagmannsretts dom 6. september 2013 i sak nr. 12-081254ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 17. mars 2014 i sak nr. 2014/105

Eidsivating lagmannsretts kjennelse 2. desember 2013 i sak nr. 13-073573FØR-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 17. mars 2014 i sak nr. 2014/249

Gulating lagmannsretts dom 31. oktober 2013 i sak nr. 13-111885AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 17. mars 2014 i sak nr. 2014/282

Borgarting lagmannsretts dom 9. oktober 2013 i sak nr. 13-053453AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 17. mars 2014 i sak nr. 2014/435

Borgarting lagmannsretts dom 27. januar 2014 i sak nr. 12-155044ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 17. mars 2014 i sak nr. 2014/448

Uke 11

Borgarting lagmannsretts dom 17. januar 2014 i sak nr. 13-117123ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 14. mars 2014 i sak nr. 2014/374

Borgarting lagmannsretts dom 8. januar 2014 i sak nr. 13-103038ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 14. mars 2014 i sak nr. 2014/443

Borgarting lagmannsretts dom 3. desember 2013 i sak nr. 12-096242ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 13. mars 2014 i sak nr. 2014/171

Borgarting lagmannsretts dom 9. januar 2014 i sak nr. 13-078995ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 13. mars 2014 i sak nr. 2014/366

Borgarting lagmannsretts dom 9. desember 2013 i sak nr. 12-081159ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 12. mars 2014 i sak nr. 2014/196

Eidsivating lagmannsretts dom 13. desember 2013 i sak nr. 13-040043ASD-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 12. mars 2014 i sak nr. 2014/259

Borgarting lagmannsretts dom 2. september 2013 i sak nr. 13-024905AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 11. mars 2014 i sak nr. 2014/233

Borgarting lagmannsretts dom 17. desember 2013 i sak nr. 13-073736ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 11. mars 2014 i sak nr. 2014/279

Borgarting lagmannsretts dom 12. desember 2013 i sak nr. 12-108527ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 11. mars 2014 i sak nr. 2014/312

Frostating lagmannsretts dom 4. desember 2013 i sak nr. 13-092617ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 11. mars 2014 i sak nr. 2014/313

Uke 10

Eidsivating lagmannsretts dom 22. november 2013 i sak nr. 13-006172ASD-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 6. mars 2014 i sak nr. 2014/236

Borgarting lagmannsretts dom 1. november 2013 i sak nr. 12-052697ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 5. mars 2014 i sak nr. 2014/103

Borgarting lagmannsretts dom 27. november 2013 i sak nr. 11-107056ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 5. mars 2014 i sak nr. 2014/175

Borgarting lagmannsretts dom 3. desember 2013 i sak nr. 12-143613ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 5. mars 2014 i sak nr. 2014/226

Borgarting lagmannsretts dom 30. juli 2013 i sak nr. 13-055386ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 5. mars 2014 i sak nr. 2014/270

Hålogaland lagmannsretts dom 25. november 2013 i sak nr. 13-112948ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 4. mars 2014 i sak nr. 2014/190

Borgarting lagmannsretts dom 13. desember 2013 i sak nr. 13-014384ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 4. mars 2014 i sak nr. 2014/195

Borgarting lagmannsretts dom 14. oktober 2013 i sak nr. 11-067153ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 4. mars 2014 i sak nr. 2013/2388

Borgarting lagmannsretts dom 8. november 2013 i sak nr. 13-104054AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 3. mars 2014 i sak nr. 2014/125

Borgarting lagmannsretts dom 18. desember 2013 i sak nr. 12-136772FØR-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 3. mars 2014 i sak nr. 2014/290

Uke 9

Gulating lagmannsretts dom 7. november 2013 i sak nr. 12-129043ASD-GULA/AVD2 og 12-129038ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 28. februar 2014 i sak nr. 2014/58

Borgarting lagmannsretts dom 29. november 2013 i sak nr. 12-084232ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 28. februar 2014 i sak nr. 2014/152

Gulating lagmannsretts dom 16. november 2013 i sak nr. 13-008191ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 28. februar 2014 i sak nr. 2014/155

Hålogaland lagmannsretts beslutning 4. desember 2013 i sak nr. 13-164665ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 27. februar 2014 i sak nr. 2014/289

Borgarting lagmannsretts dom 21. oktober 2013 i sak nr. 12-028126ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 27. februar 2014 i sak nr. 2013/2396

Eidsivating lagmannsretts dom 7. november 2013 i sak nr. 13-041043ASD-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 26. februar 2014 i sak nr. 2014/149

Frostating lagmannsretts dom 3. desember 2013 i sak nr. 13-084685FØR-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 26. februar 2014 i sak nr. 2014/288

Eidsivating lagmannsretts overskjønn 16. oktober 2013 i sak nr. 13-022931SKJ-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 26. februar 2014 i sak nr. 2013/2419

Borgarting lagmannsretts dom 22. november 2013 i sak nr. 12-041092ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 25. februar 2014 i sak nr. 2014/183

Frostating lagmannsretts dom 11. november 2013 i sak nr. 12-204757ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 24. februar 2014 i sak nr. 2014/106

Borgarting lagmannsretts dom 28. november 2013 i sak nr. 12-126710ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 24. februar 2014 i sak nr. 2014/174

Borgarting lagmannsretts dom 17. oktober 2013 i sak nr. 12-051049ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 24. februar 2014 i sak nr. 2013/2343

Uke 8

Gulating lagmannsretts dom 28. november 2013 i sak nr. 12-062448ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 20. februar 2014 i sak nr. 2014/200

Frostating lagmannsretts dom 3. desember 2013 i sak nr. 13-074731ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 19. februar 2014 i sak nr. 2014/221

Gulating lagmannsretts dom 28. november 2013 i sak nr. 13-086756ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 19. februar 2014 i sak nr. 2014/263

Borgarting lagmannsretts dom 29. november 2013 i sak nr. 11-165978ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 18. februar 2014 i sak nr. 2014/170

Uke 7

Borgarting lagmannsretts dom 5. desember 2013 i sak nr. 12-098245ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 13. februar 2014 i sak nr. 2014/224

Frostating lagmannsretts dom 3. oktober 2013 i sak nr. 12-170631ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 12. februar 2014 i sak nr. 2014/3

Borgarting lagmannsretts dom 2. desember 2013 i sak nr. 12-106842ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 12. februar 2014 i sak nr. 2014/158

Uke 6

Borgarting lagmannsretts dom 24. oktober 2013 i sak nr. 12-040927ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 7. februar 2014 i sak nr. 2013/2360

Borgarting lagmannsretts dom 28. oktober 2013 i sak nr. 12-059637ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 7. februar 2014 i sak nr. 2013/2424

Borgarting lagmannsretts dom 19. november 2013 i sak nr. 13-024608ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 7. februar 2014 i sak nr. 2014/112

Frostating lagmannsretts dom 3. desember 2013 i sak nr. 12-194472AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 7. februar 2014 i sak nr. 2014/169

Borgarting lagmannsretts dom 3. desember 2013 i sak nr. 13-055830ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 6. februar 2014 i sak nr. 2014/145

Gulating lagmannsretts dom 26. november 2013 i sak nr. 13-035278ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 6. februar 2014 i sak nr. 2014/203

Borgarting lagmannsretts dom 28. oktober 2013 i sak nr. 12-036777ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 5. februar 2014 i sak nr. 2013/2406

Gulating lagmannsretts dom 20. november 2013 i sak nr. 13-031855ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 5. februar 2014 i sak nr. 2014/128

Borgarting lagmannsretts dom 18. november 2013 i sak nr. 13-036624ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 4. februar 2014 i sak nr. 2014/90

Gulating lagmannsretts dom 3. desember 2013 i sak nr. 13-079581ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 3. februar 2014 i sak nr. 2014/181

Uke 5

Borgarting lagmannsretts dom 30. september 2013 i sak nr. 13-018493AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 31. januar 2014 i sak nr. 2013/2320

Agder lagmannsretts dom 8. oktober 2013 i sak nr. 13-021258ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 30. januar 2014 i sak nr. 2013/2344

Gulating lagmannsretts dom 30. september 2013 i sak nr. 12-115462ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 29. januar 2014 i sak nr. 2013/2324

Borgarting lagmannsretts dom 26. september 2013 i sak nr. 12-147989ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 28. januar 2014 i sak nr. 2013/2224

Agder lagmannsretts overskjønn 23. oktober 2013 i sak nr. 13-009048SKJ-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 28. januar 2014 i sak nr. 2013/2408

Borgarting lagmannsretts dom 28. oktober 2013 i sak nr. 12-192905AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 28. januar 2014 i sak nr. 2013/2412

Borgarting lagmannsretts dom 23. oktober 2013 i sak nr. 12-074818ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 28. januar 2014 i sak nr. 2014/17

Agder lagmannsretts dom 1. november 2013 i sak nr. 13-080547AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 28. januar 2014 i sak nr. 2014/93

Borgarting lagmannsretts dom 14. november 2013 i sak nr. 12-080627ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 27. januar 2014 i sak nr. 2014/35

Hålogaland lagmannsretts dom 9. oktober 2013 i sak nr. 13-098655ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 27. januar 2014 i sak nr. 2014/52

Gulating lagmannsretts dom 15. november 2013 i sak nr. 13-053294ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 27. januar 2014 i sak nr. 2014/61

Gulating lagmannsretts dom 26. november 2013 i sak nr. 13-091714ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 27. januar 2014 i sak nr. 2014/104

Uke 4

Borgarting lagmannsretts dom 2. september 2013 i sak nr. 12-138333ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 24. januar 2014 i sak nr. 2014/8

Borgarting lagmannsretts dom 22. oktober 2013 i sak nr. 12-072509ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 24. januar 2014 i sak nr. 2014/95

Borgarting lagmannsretts dom 25. november 2013 i sak nr. 13-164758ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 24. januar 2014 i sak nr. 2014/109

Borgarting lagmannsretts dom 30. september 2013 i sak nr. 12-052676ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 24. januar 2014 i sak nr. 2013/2201

Borgarting lagmannsretts dom 17. oktober 2013 i sak nr. 12-041843ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 24. januar 2014 i sak nr. 2013/2316

Borgarting lagmannsretts dom 20. november 2013 i sak nr. 12-081181ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 23. januar 2014 i sak nr. 2014/56

Borgarting lagmannsretts dom 11. november 2013 i sak nr. 12-180852ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 22. januar 2014 i sak nr. 2014/39

Frostating lagmannsretts dom 11. november 2013 i sak nr. 13-027079ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 22. januar 2014 i sak nr. 2014/49

Borgarting lagmannsretts dom 15. november 2013 i sak nr. 11-106123ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 22. januar 2014 i sak nr. 2014/72

Borgarting lagmannsretts dom 18. oktober 2013 i sak nr. 12-047113ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 22. januar 2014 i sak nr. 2013/2394

Borgarting lagmannsretts dom 21. oktober 2013 i sak nr. 12-065187ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 21. januar 2014 i sak nr. 2014/57

Oslo tingretts dom 2. juni 2013 i sak nr. 12-199081TVI-OTIR/08, jf. ankeutvalgets beslutning 20. januar 2014 i sak nr. 2013/2371

Borgarting lagmannsretts dom 11. november 2013 i sak nr. 12-177554FØR-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 20. januar 2014 i sak nr. 2014/45

Uke 3

Borgarting lagmannsretts dom 18. november 2013 i sak nr. 13-110728ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 17. januar 2014 i sak nr. 2014/91

Borgarting lagmannsretts dom 14. oktober 2013 i sak nr. 13-053106ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 16. januar 2014 i sak nr. 2014/78

Borgarting lagmannsretts dom 22. oktober 2013 i sak nr. 13-054357ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 16. januar 2014 i sak nr. 2013/2341

Borgarting lagmannsretts dom 14. oktober 2013 i sak nr. 13-038111ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 16. januar 2014 i sak nr. 2013/2342

Borgarting lagmannsretts dom 28. oktober 2013 i sak nr. 12-092942ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 16. januar 2014 i sak nr. 2013/2418

Eidsivating lagmannsretts overskjønn 6. november 2013 i sak nr. 13-005561SKJ-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 15. januar 2014 i sak nr. 2014/21

Eidsivating lagmannsretts dom 14. november 2013 i sak nr. 13-028958ASD-ELAG, jf. ankeutvalgets beslutning 15. januar 2014 i sak nr. 2014/74

Frostating lagmannsretts dom 30. september 2013 i sak nr. 13-029881AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 14. januar 2014 i sak nr. 2013/2350

Hålogaland lagmannsretts dom 17. oktober 2013 i sak nr. 13-065463ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 14. januar 2014 i sak nr. 2013/2373

Uke 2

Borgarting lagmannsretts dom 28. oktober 2013 i sak nr. 13-047721ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 10. januar 2014 i sak nr. 2013/2416

Borgarting lagmannsretts dom 4. november 2013 i sak nr. 13-135209ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 7. januar 2014 i sak nr. 2013/2392

Uke 1

Frostating lagmannsretts dom 23. september 2013 i sak nr. 12-190130ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 30. desember 2013 i sak nr. 2013/2404