Avdeling - Sivile saker

Krav til bevis for selvmord ved ulykkesforsikring

Høyesteretts dom 20. desember 2016, HR-2016-2579-A, (sak nr. 2016/1069), sivil sak, anke over dom International Insurance Company of Hannover SE (advokat Gustav Selmer) mot A, B v/verge (advokat Agnete Velde Jansson)

Les mer

Psykiatrisk pasient fratatt rettslig handleevne i økonomiske forhold

Høyesteretts dom 20. desember 2016, HR-2016-2591-A, (sak nr. 2016/1196), sivil sak, anke over dom Staten v/Fylkesmannen i Møre og Romsdal (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) mot A v/verge (advokat Dagfinn Tynes)

Les mer

Erstatning for skade etter bilansvarsloven

Høyesteretts dom 16. desember 2016, HR-2016-2560-A, (sak nr. 2016/1156), sivil sak, anke over dom If Skadeforsikring NUF (advokat Gjermund Ihler) mot A (advokat Tom Sørum)

Les mer

Varslet boikott i strid med etableringsretten etter EØS-avtalen

Høyesteretts dom 16. desember 2016, HR-2016-2554-P, (sak nr. 2014/2089), sivil sak, anke over dom Holship Norge AS (advokat Nicolay Skarning), Bedriftsforbundet (partshjelper) (advokat Jan Erik Grundtvig Sverre), Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelper) (advokat Kurt Weltzien) mot Norsk Transportarbeiderforbund (advokat Lornts Nagelhus), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat Håkon Angell) Møter etter tvl. § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås),(Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen - rettslig medhjelper)

Les mer

Skattlegging av rederier ved uttreden fra den særskilte rederiskatteordningen

Høyesteretts dom 15. desember 2016, HR-2016-2555-A, (sak nr. 2016/772), sivil sak, anke over dom KGJS Tank AS (advokat Espen Ommedal) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Morten Søvik)

Les mer

Frådisponering av skipssjef i Kystvakta

Høgsterettsdom 13. desember 2016, HR-2016-2521-A, (sak nr. 2016/1114), sivil sak, anke over dom Staten v/Forsvarsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Lund) mot A (advokat Tor Gresseth)

Les mer

Straffutmåling og sivile krav ved domfelling for menneskehandel til prostitusjon

Høgsterettsdom 8. desember 2016, HR-2016-2491-A, (sak nr. 2016/1344), straffesak sak, anke over dom og (sak nr. 2016/1681), sivil sak, anke over dom, sak nr. 2016/1334, straffesak, anke over dom: I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten) II. B (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten), C (bistandsadvokat Thomas Benestad), D (bistandsadvokat Silje Elisabeth Stenvaag), E (bistandsadvokat Brit Kjelleberg) sak nr. 2016/1681, sivil sak, anke over dom: F (advokat Øystein Storrvik) mot C (advokat Thomas Benestad), D (advokat Silje Stenvaag)

Les mer

Foreldelse av krav om erstatning på innskudd i borettslag

Høyesteretts dom 24. november 2016, HR-2016-2399-A, (sak nr. 2016/152), sivil sak, anke over dom Danske Bank NUF (advokat Anne Cathrine Røed) mot mot Ellen Christine Baiez, Betty Margarethe Nyvoll, Klaus Albrigtsen, Jeeraphaphnan Phoojeewon, Merete Karlsen, Hege Anita Nilsen, Daniel Halvorsen, Iris Anne Vik Halvorsen, Aud Jorunn Krogh Larsen, Håkon Henriksen, Hugo Edvardsen, Oddny Kjerstad, Fred Øystein Ås, Ragnhild Aursjø Kjeldsen, Ørnulf Rysst Andersen, Per Andreas Opshaug, Kurt Gaasland, Rolf Jorde, Vidar Sørensen, Irene Sørensen, Stine Ingebrigtsen, Svein Erik Løvli, Marita Adele Rabeti, Kurt Ivarsson Elverum, Ernest Tukov, Mohammed Saeid Rabeti, Reidar Lund, Espen Mikalsen, Kirsten Elisabet Heiberg Johnsen, Børge Olav Johnsen, Bjørn Ståle Strandli, Jenny Agnethe Hole, Arne Kristian Knutsen, Svein Hugo Hansen, Rebwar Salih Dalak, Barzo Rostami, Joakim Haugen, Linn Kristin Ingebrigtsen, Johan Martin Jensen, Per Øystein Aasen, Ronny Malmo, Karstein Hans Hansen, Helen Guttormsen, Alexandra Jara Olsen, An Magritt Breiby Hansen, Tor Jan Dinessen, Marit Nemine Fredheim, Marte Grey Hagan, Bård Martin Fredheim, Wiggo Østerås (advokat Thor Hager Torkildsen)

Les mer

Erstatningsansvar for revisor

Høyesteretts dom 18. november 2016, HR-2016-2344-A, (sak nr. 2016/166), sivil sak, anke over dom HR-Revisjon AS, Per Ola Klæt Galaasen, Visse forsikringsgivere v/Lloyd's of London v/Lloyd's generalagent i Norge, Espen Komnæs (advokat Terje Granvang) mot Grue Sparebank (advokat Leif Petter Madsen)

Les mer

Fortrinnsrett til stilling som førsteamanuensis

Høgsterettsdom 18. november 2016, HR-2016-2346-A, (sak nr. 2016/843), sivil sak, anke over dom Staten v/Universitetet i Oslo (Regjeringsadvokaten v/advokat Elisabeth Stenwig) mot A (advokat Mariann Helen Olsen)

Les mer

Styringsrett for arbeidsgivarar når det gjeld seniorpolitiske tiltak

Høgsterettsdom 9. november 2016, HR-2016-2286-A, (sak nr. 2016/616), sivil sak, anke over dom X kommune (advokat Anne Marie Due) mot A, B (advokat Marius Gjetnes)

Les mer

Habiliteten til tre av Høyesteretts dommere ved behandlingen i plenum av en ankesak om lovligheten av en varslet boikott

Høyesteretts kjennelse 8. november 2016, HR-2016-2311-P, (sak nr. 2014/2089), sivil sak, anke over dom Holship Norge AS (advokat Nicolay Skarning), Bedriftsforbundet (partshjelper) (advokat Jan Erik Grundtvig Sverre), Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelper) (advokat Kurt Weltzien) mot Norsk Transportarbeiderforbund (advokat Lornts Nagelhus), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat Håkon Angell) Møter etter tvl. § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås)(Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen - rettslig medhjelper)

Les mer

Barnevern - omsorgsovertakelse og overtakelse av foreldreansvaret

Høyesteretts dom 3. november 2016, HR-2016-2262-A, (sak nr. 2016/1016), sivil sak, anke over dom A (advokat John Berg) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Hans A. Vikheim)

Les mer

Eigedomsmeklarar har informasjonsansvar for villeiande salsoppgåver

Høgsterettsdom 3. november 2016, HR-2016-2264-A, (sak nr. 2016/412), sivil sak, anke over dom Tryg Forsikring (advokat Knut Søraas), Norges Eiendomsmeglerforbund (partshjelpar), Eiendom Norge AS (partshjelpar) (advokat John G. Flatabø) mot AmTrust International Underwriters Ltd. (advokat Arne Meidell)

Les mer

Fradragsrett innenfor "fritaksmetoden" for utgifter knyttet til aksjekjøp som ikke gjennomføres

Høyesteretts dom 2. november 2016, HR-2016-2249-A, (sak nr. 2016/519), sivil sak, anke over dom Evry ASA (advokat Ståle R. Kristiansen) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Magnus Schei)

Les mer

Spørsmål om registrering av varemerket "Route 66"

Høyesteretts dom 1. november 2016, HR-2016-2239-A, (sak nr. 2016/14), sivil sak, anke over dom Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter (Regjeringsadvokaten v/advokat Henrik Kolderup) mot Tempting Brands AG (advokat Felix Reimers)

Les mer

Vurdering av formelle kompetansekrav og personlig egnethet ved ansettelse av lærer

Høyesteretts dom 31. oktober 2016, HR-2016-2229-A, (sak nr. 2015/2239), sivil sak, anke over dom Hol kommune (advokat Frode Lauareid) mot Kristin Irene Teigen, Utdanningsforbundet (advokat Ellen A. Gooderham)

Les mer

Avvisning av erstatningssøksmål på det grunnlag at søksmålet er reist i anledning en rettslig avgjørelse

Høyesteretts kjennelse 21. oktober 2016, HR-2016-2195-S, (sak nr. 2015/1777), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Sveinung O. Flaaten) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Karen Mellingen) (Regjeingsadvokaten v/advokat Christian Reusch - rettslig medhjelper)

Les mer

Skatterettsleg gjennomskjering i konsernforhold

Høgsterettsdom 18. oktober 2016, HR-2016-2165-A, (sak nr. 2016/722), sivil sak, anke over dom IKEA Handel og Eiendom AS (advokat Bettina Banoun) (advokat Thomas Alexander Beck) mot Staten v/Skatt øst (advokat Jon Vinje) Rettsleg medhjelpar: (advokat Morten Søvik)

Les mer

Reindriftsamers eiendomsrett til deler av Stjernøya i ytre Finnmark

Høyesteretts kjennelse og dom 28. september 2016, HR-2016-2030-A 2015/2370, sivil sak, anke over kjennelse og 2015/2155, sivil sak, anke over dom, Stjernøy reinbeitedistrikt Per Mikkelsen Bals Per Mikkelsen Buljo Aslak Henrik Henriksen Buljo Anders Mikkelsen Buljo Mikkel Klemetsen Gaino Klemet Anders Mikkelsen Bals (advokat Geir Haugen og advokat Andreas Brønner) mot Finnmarkseiendommen (advokat Knut Helge Hurum og advokat Kristin Bjella) 2015/2369, sivil sak, anke over kjennelse og 2015/2153, sivil sak, anke over dom, Johan Johansen Sara Jørgen Johansen Sara Per Olav Johansen Sara Mikkel Johansen Sara Anne Britt Sara Johan Mathis Johansen Sara Klemet Johansen Sara (advokat Andreas Larsen og advokat Anja Jonassen) mot Finnmarkseiendommen (advokat Knut Helge Hurum og advokat Kristin Bjella)

Les mer

Gyldigheita av vedtak om tilbakekall av permanent opphaldsløyve

Høgsterettsdom 27. september 2016, HR-2016-2017-A, (sak nr. 2016/755), sivil sak, anke over dom Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland) mot A, B, C (advokat Arild Humlen) (advokat Terje Einarsen)

Les mer

Spørsmål om føretaksnamnet Pangea Property Partners AS krenker det tidlegare registrerte føretaksnamnet Pangea AS

Høgsterettsdom 22. september 2016, HR-2016-1993-A, (sak nr. 2016/396), sivil sak, anke over dom Pangea Property Partners AS (advokat Are Stenvik) mot Staten v/Klagenemnda for industrielle rettar (Regjeringsadvokaten v/advokat Håvard H. Holdø)

Les mer

Tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven – EMKs betydning

Høyesteretts dom 20. september 2016, HR-2016-1982-A, (sak nr. 2016/378), sivil sak, anke over dom Norisol AS (advokat Eivind Bryne) mot Staten v/Skatt sør (advokat Arne-Martin H. Sørli)

Les mer

Rekkevidda av retten til skattefrådrag for kostnader ved renovering av hus som er driftsmiddel i næring

Høgsterettsdom 25. august 2016, HR-2016-1801-A, (sak nr. 2016/290), sivil sak, anke over dom Norrøna Eiendom AS, Norsk Eiendom (partshjelpar) (advokat Hugo P. Matre) mot Staten v/Skatt Midt-Norge (advokat Helge Aarseth)

Les mer

Leietakers ansvar for skade på utleiers bygg forårsaket av leietakers virksomhet

Høyesteretts dom 29. juni 2016, HR-2016-1447-A, (sak nr. 2015/2355), sivil sak, anke over dom KLP Skadeforsikring AS (advokat Lars Enger Barnholdt) mot Norsk Gjenvinning Miljøeiendommer AS  (advokat Ronny Lund)

Les mer

Avkorting i erstatning som følge av påkøyrsel av trikk

Høgsterettsdom 29. juni 2016, HR-2016-1464-A, (sak nr. 2016/17), sivil sak, anke over dom Oslo Forsikring AS (advokat Ståle Hovda) mot A (advokat Faruk Resulovic)

Les mer

Pensjonsgrunnlaget ved tariffbestemte pensjonsordninger

Høyesteretts dom 29. juni 2016, HR-2016-1446-A, (sak nr. 2015/2019), sivil sak, anke over dom Maersk Drilling Norge AS Saipem S.P.A. Knutsen Offshore AS Transocean Offshore Norway Services AS Dolphin Drilling AS Norsk Offshore Catering AS Ocean Rig North Sea AS Odfjell Drilling Management AS Deep Sea Management AS OSM Offshore AS North Atlantic Crew AS Archer Norge AS Sodexo Mobile Units AS Songa Services AS Stena Drilling AS Island Offshore Crewing AS Island Offshore Subsea Crewing AS Saipem Drilling Norway AS (advokat Pål Tangen) Norges Rederiforbund (partshjelper) (advokat Viggo Bondi) mot SAFE (advokat Bent Endresen) Industri Energi (advokat Alexander Lindboe) Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat Eyvind Mossige)

Les mer

Oppløsning og uttreden av aksjeselskap

Høyesteretts dom 29. juni 2016, HR-2016-1439-A, (sak nr. 2015/2124), sivil sak, anke over dom I. A (advokat Nils-Henrik Pettersson) mot Bergshav Holding AS (advokat Dag Steinfeld), Rettslig medhjelper: (advokat Kaare Andreas Shetelig) II. Bergshav Holding AS (advokat Dag Steinfeld), Rettslig medhjelper: (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot A (advokat Nils-Henrik Pettersson)

Les mer

Erstatning i selskapsforhold

Høgsterettsdom 28. juni 2016, HR-2016-1440-A, (sak nr. 2015/2102), sivil sak, anke over dom A (advokat Odd Jo Forsell) mot B, C (advokat Atle Helljesen)

Les mer

Spørsmål om avlaster/støttekontakt var ansatt i kommunen

Høyesteretts dom 23. juni 2016, HR-2016-1366-A, (sak nr. 2015/2308), sivil sak, anke over dom Ålesund kommune (advokat Jan Fougner), KS (partshjelper) (advokat Geir S. Winters) mot B, Fagforbundet (partshjelper) (advokat Kjetil Edvardsen)

Les mer

Spørsmål om utskriving frå tvunge psykisk helsevern

Høgsterettsdom 16. juni 2016, HR-2016-1286-A, (sak nr. 2016/797), sivil sak, anke over dom A (advokat Fredrik Undheim) mot staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Stein-Erik Jahr Dahl)

Les mer

Utvisning av utlending av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser

Høyesteretts dom 14. juni 2016, HR-2016-1252-A, (sak nr. 2016/561), sivil sak, anke over dom A (advokat Brynjar N. Meling) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Reusch)

Les mer

Foreldelse av erstatningskrav

Høyesteretts dom 14. juni 2016, HR-2016-1287-A, (sak nr. 2015/2367), sivil sak, anke over dom EKA Nord AS (advokat Gorm Lyng) mot BBL Prosjekt AS (advokat Kjetill Mellum)

Les mer

Oppsigelse av norsk sjømann på utenlandsk registrert skip – lovvalg

Høyesteretts dom 14. juni 2016, HR-2016-1251-A, (sak nr. 2015/2368), sivil sak, anke over dom A (advokat Gaute Gjelsten) mot Eimskip Norway AS (advokat Jan Vablum)

Les mer

Prinsippene for verdsetting av bygning når den overtas av bortfester ved opphør av festeforhold

Høyesteretts dom 13. juni 2016, HR-2016-1240-A, (sak nr. 2016/193), sivil sak, anke over dom Zachariasbryggen AS (advokat Magne Revheim) Rettslig medhjelper: (advokat Bjørn Stordrange) mot Bergen Sentrum Tomteselskap AS (advokat Sam E. Harris)

Les mer

Krav om erstatning ved manglande levering av konsesjonskraft. Force majeure

Høgsteretts dom 9. juni 2016, HR-2016-1235-A, (sak nr. 2015/1951), sivil sak, anke over dom Hordaland fylkeskommune (advokat Håkon H. Bleken), Rogaland fylkeskommune (advokat Aksel Tannum), Samarbeidande Kraftfylke (SK) (partshjelper) (advokat Håkon H. Bleken), Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (partshjelper) (advokat Per Andreas Bjørgan) mot Hydro Energi AS, Røldal-Suldal Kraft AS (advokat Lars Ivar Nyland), Energi Norge (partshjelper) (advokat Steffen Asmundsson)

Les mer

Reinbeitedistrikt ble gitt rett til å flytte med rein over privat eiendom i medhold av reindriftsloven § 22 første ledd første alternativ

Høyesteretts dom 8. juni 2016, HR-2016-1219-A, (sak nr. 2016/109), sivil sak, anke over dom Reinbeitedistrikt 24 A Seiland Vest (advokat Per Arve Amundsen) mot A (advokat Gisle Loso)

Les mer

Spørsmål om anvendelsen av ligningsloven § 9-6 og § 10-2 ved ileggelse av kildeskatt på utbytte som utbetales fra norsk selskap til utenlandsk aksjonær

Høyesteretts dom 3. juni 2016, HR-2016-1179-A, (sak nr. 2015/1898), sivil sak, anke over dom I. Staten v/Skatt vest (advokat Goud Helge Homme Fjellheim) mot Transocean Inc. (advokat Ulf Werner Andersen) II. Transocean Inc. (advokat Ulf Werner Andersen) mot Staten v/Skatt vest (advokat Goud Helge Homme Fjellheim)

Les mer

Fosterforeldres adgang til å reise søksmål om vedtak om å flytte barnet

Høyesteretts kjennelse 26. mai 2016, HR-2016-1111-A, (sak nr. 2015/2218), sivil sak, anke over kjennelse A, B (advokat Cecilie Engebretsen) mot X kommune (advokat Sven Ole Fagernes)

Les mer

Søksmålsfristen for overprøving av avgjerder i trygderetten løper i rettsferiane

Høgsterettsavgjerd 18. mai 2016, HR-2016-1052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over avgjerd Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Hallvard Gilje Aarseth) mot A (advokat Caroline Lund)

Les mer

Gyldigheten av UNEs vedtak om ikke å realitetsbehandle søknad om asyl fra somalisk borger som var innvilget asyl i Ungarn – spørsmål om brudd på EMK artikkel 3

Høyesteretts dom 18. mai 2016, HR-2016-1051-A, (sak nr. 2015/1857), sivil sak, anke over dom A (advokat Terje Einarsen) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Karl Otto Thorheim)

Les mer

Skatterett – nettolønnsavtaler

Høyesteretts dom 11. mai 2016, HR-2016-1050-A, (sak nr. 2015/1950), sivil sak, anke over dom A, Norsk Hydro ASA (partshjelper) (advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue)

Les mer

Ligningsmyndighetenes adgang til å ta opp spørsmål om endring av ligningen "som følger av" en domstolsavgjørelse

Høyesteretts dom 10. mai 2016, HR-2016-988-A, (sak nr. 2015/1044), sivil sak, anke over dom ConocoPhillips Skandinavia AS (advokat Eirik Jensen) mot Staten v/Oljeskattekontoret (Regjeringsadvokaten v/advokat Henrik Kolderup)

Les mer

Spørsmål om avslag på prøvelauslating var dobbelstraff

Høgsterettsdom 29. april 2016, HR-2016-910-A, (sak nr. 2015/1978), sivil sak, anke over dom Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland) mot A (advokat Nils Christian Nordhus)

Les mer

Dommere kjent inhabile

Høyesteretts kjennelse 29. april 2016, HR-2016-956-S, (sak nr. 2015/1777), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Sveinung O. Flaaten) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Reusch)

Les mer

Forelding

Høgsterettsdom 28. april 2016, HR-2016-899-A, (sak nr. 2015/1661), sivil sak, anke over dom Tryg Forsikring (advokat Rune N. Stiegler) mot A (advokat Thomas Meinich)

Les mer

Beregning av prisavslag etter kjøp av mangelfull leilighet

Høyesteretts dom 28. april 2016, HR-2016-901-A, (sak nr. 2015/1622), sivil sak, anke over dom AmTrust International Underwriters Ltd. (advokat Jarl R. Henstein) mot A (advokat Marius Hvitmyhr)

Les mer

Fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte

Høyesteretts dom 25. april 2016, HR-2016-867-A, (sak nr. 2015/1854), sivil sak, anke over dom I. Oslo kommune (kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Tomasz Edsberg) mot A (advokat Magnus Buflod), Norsk Sykepleierforbund (partshjelper) (advokat Einar Engh) II. A (advokat Magnus Buflod), Norsk Sykepleierforbund (partshjelper) (advokat Einar Engh) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Tomasz Edsberg)

Les mer

Erstatning for tap av forsørger

Høyesteretts dom 19. april 2016, HR-2016-803-A, (sak nr. 2015/1929), sivil sak, anke over dom A, B v/verge, C v/verge (advokat Espen Simonsen) mot Tryg Forsikring (advokat Knut Søraas)

Les mer

Oppheving av overskjønn på grunn av inhabilitet hos skjønnsmannen

Høgsterettsdom 18. april 2016, HR-2016-800-A, (sak nr. 2015/1805), sivil sak, anke over overskjønn Ing. K. Thidemann AS, B (advokat Marcus Amdahl) mot Verran kommune (advokat Helge Morten Svarva)

Les mer

Prisoverslag ved elektroentreprise på boligeiendom

Høyesteretts dom 12. april 2016, HR-2016-761-A, (sak nr. 2014/2148), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Øystein Myre Bremset) mot Totaltek AS, dets konkursbo (advokat Svein Sulland)

Les mer

Beregning av dokumentavgift ved oppløsning av sameie

Høyesteretts kjennelse 17. mars 2016, HR-2016-606-A, (sak nr. 2015/1588), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C, D (advokat Ørjan Salvesen Haukaas) mot Statens kartverk (Regjeringsadvokaten v/advokat Per Sigvald Wang)

Les mer

Spørsmål om en kommune kan kreve refusjon fra folketrygden for utbetalt godtgjøring under ordførers sykdom

Høyesteretts dom 16. mars 2016, HR-2016-589-A, (sak nr. 2015/1338), sivil sak, anke over dom Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/ advokat Ida Thue) mot X Kommune (advokat Gry Brandshaug Dale), Kommunesektorens organisasjon, KS (partshjelper) (advokat Jan Fougner)

Les mer

Gyldigheten av ligning for 2007

Høyesteretts dom 15. mars 2016, HR-2016-586-A, (sak nr. 2015/312), sivil sak, anke over dom Den Norske Amerikalinje AS (advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Morten Søvik)

Les mer

Opphavsrettsleg klarering ved kabeldistribusjon av tv-kanalar

Høgsterettsdom 10. mars 2016, HR-2016-562-A, (sak nr. 2015/1101), sivil sak, anke over dom Norwaco (advokat John S. Gulbrandsen) mot Get AS (advokat Rasmus Asbjørnsen)

Les mer

Avtaler om finansielle instrumenter

Høyesteretts dom 29.februar 2016, HR-2016-476-A, (sak nr. 2015/1486) Danske Bank, NUF av Danske Bank A/S (advokat Olav Fredrik Perland) Rettslig medhjelper: (advokat Kyrre Eggen) mot Bremanger kommune (advokat Per Andreas Bjørgan) Rettslig medhjelper: (advokat Ulf Larsen)

Les mer

Grunnlovmessigheten av bestemmelsen om regulering av stortingspensjoner

Høyesteretts dom 19. februar 2016, HR-2016-389-A, (sak nr. 2015/1740), sivil sak, anke over dom Carl-Ivar Hagen (advokat Ketil Sellæg Ramberg) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen)

Les mer

Oppløsning av sameie etter sameieloven § 15

Høyesteretts dom 18. februar 2016, HR-2016-386-A, (sak nr. 2015/1621), sivil sak, anke over dom A, B, C, D, E, F (advokat Christian Poulsson) mot G, H, I (advokat Hege Birkeland Ersdal)

Les mer

Høvet til å sette fram nye påstandsgrunnlag ved vidare behandling i lagmannsretten etter oppheving i Høgsterett

Høgsterettsdom 17. februar 2016, HR-2016-378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer Wibe Koch)

Les mer

Høyesterett i storkammer slår fast at innløsning av festetomt etter 40-prosentregelen ikke er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon

Høyesteretts dom 10. februar 2016, HR-2016-304-S, (sak nr. 2013/1929), sivil sak, anke over overskjønn A (advokat Stein E. Hove) mot B, C (advokat Mathias Tveten) Møter i saken etter tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Reusch)

Les mer

Tidligere tannlegeassistent tilkjent yrkesskadeerstatning for kvikksølvskade, selv om sykdomssymptomene var kjent før 1990

Høyesteretts dom 8. februar 2016, HR-2016-293-A, (sak nr. 2015/1105), sivil sak, anke over dom Yrkesskadeforsikringsforeningen (advokat Børth-Eivind A. Lid) mot A (advokat Øyvind Vidhammer)

Les mer

Erstatningskrav mot staten

Høyesteretts dom 8. februar 2016, HR-2016-296-A, (sak nr. 2015/1524), sivil sak, anke over dom Fellesforbundet for sjøfolk (advokat Erik Råd Herlofsen) mot Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Lund)

Les mer

Oppgjer etter heving av kontrakt om oppføring av tilbygg til bustadhus

Høgsterettsdom 28. januar 2016, HR-2016-219-A, (sak nr. 2015/1470), sivil sak, anke over dom I. A, B (advokat Arne Johansen) mot C (advokat Lars Nygaard) II. C (advokat Lars Nygaard) mot A, B (advokat Arne Johansen)

Les mer

Habilitet for høgsterettsdommarar

Høgsterettsavgjerd 15. januar 2016, HR-2016-00106A, (sak nr. 2015/1740), sivil sak, anke over dom A (advokat Ketil Sellæg Ramberg) mot staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen)

Les mer