Avdeling - Straffesaker

Miljøkriminalitet – feilrapportering av lakselus

Høgsterettsdom 9. desember 2016, HR-2016-2507-A, (sak nr. 2016/1391), straffesak, anke over dom  Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Inge Svae-Grotli) mot Nord Senja Laks AS (advokat John Egil Bergem)

Les mer

Straffutmåling og sivile krav ved domfellelse for menneskehandel til prostitusjon

Høyesteretts dom 8. desember 2016, HR-2016-2491-A, (sak nr. 2016/1344), straffesak sak, anke over dom og (sak nr. 2016/1681), sivil sak, anke over dom, sak nr. 2016/1334, straffesak, anke over dom: I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten) II. B (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten), C (bistandsadvokat Thomas Benestad), D (bistandsadvokat Silje Elisabeth Stenvaag), E (bistandsadvokat Brit Kjelleberg) sak nr. 2016/1681, sivil sak, anke over dom: F (advokat Øystein Storrvik) mot C (advokat Thomas Benestad), D (advokat Silje Stenvaag)

Les mer

Straff for å skaffe seg seksuell omgang ved misbruk av avhengighets- eller tillitsforhold

Høyesteretts dom 8. desember 2016, HR-2016-2492-A, (sak nr. 2016/1707), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørg Lykkjen), B (advokat Arne Gunnar Aas)

Les mer

Lovanvendelse ved grov mishandling av datter, mens hun var 1-3 måneder gammel, og straffutmåling

Høyesteretts dom 18. november 2016, HR-2016-2345-A, (sak nr. 2016/1709), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Wikdahl)

Les mer

Straffutmåling for befatning med barnepornografi

Høyesteretts dom 18. november 2016, HR-2016-2357-A, (sak nr. 2016/1041), straffesak, anke over dom I. A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Kvamme Sylta) II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Kvamme Sylta) mot A (advokat Arild Dyngeland)

Les mer

Straffutmåling - Dyrevelferd

Høgsterettsdom 9. november 2016, HR-2016-2285-A, (sak nr. 2016/1234), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Morten Schjetne) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer

7 års fengsel for drapsforbund

Høyesteretts dom 4. november 2016, HR-2016-2269-A, (sak nr. 2016/1151), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude Antonsen)

Les mer

Straff for dataheleri – nedlastning og deling av store mengder fotografier og filmer av unge kvinner fra nettet uten samtykke

Høyesteretts dom 3. november 2016, HR-2016-2263-A, (sak nr. 2016/1636), straffesak, anke over dom I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen) II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen) mot A (advokat John Christian Elden)

Les mer

Vilkår for forvaring

Høyesteretts dom 3. november 2016, HR-2016-2261-A, (sak nr. 2016/1345), straffesak, anke over dom A (advokat Victoria Holmen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Thor Erik Høiskar)

Les mer

Kjøring med tohjulet selvbalanserende kjøretøy i alkoholpåvirket tilstand

Høyesteretts dom 31. oktober 2016, HR-2016-2228-A, (sak nr. 2016/1086), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Monica Krag Pettersen)

Les mer

Krav til informasjon om retten til ikkje å vitne mot nærståande

Høgsterettsavgjerd 19. oktober 2016, HR-2016-2171-A, (sak nr. 2016/1269), straffesak, anke over avgjerd A (advokat Frode Sulland), B (advokat Halvard Helle) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Torstein Hevnskjel)

Les mer

Straff for ulovlig ulvejakt

Høyesteretts dom 1. september 2016, HR-2016-1857-A, (2016/779), straffesak, anke over dom. I. Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tarjei Istad) mot A (advokat John Christian Elden B (advokat Victoria Holmen) C (advokat Gunnar K. Hagen) D (advokat Halvard Helle) E (advokat Øystein Storrvik) II. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tarjei Istad) III. E (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tarjei Istad) IV. B (advokat Victoria Holmen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tarjei Istad) V. D (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tarjei Istad)

Les mer

Straffutmåling for innførsel av blåvalium

Høgsterettsdom 1. september 2016, HR-2016-1856-A, (sak nr. 2016/764), straffesak, anke over dom A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Jan Tallaksen)

Les mer

Rekkevidden av forbudet mot å drikke alkohol etter bilkjøring som kan lede til politietterforskning

Høyesteretts dom 30. august 2016, HR-2016-1836-A, (sak nr. 2016/980), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Thomas Frøberg)

Les mer

Retten til ved tvang å bruke fingeravtrykk frå den sikta til å opne mobiltelefonen

Høgsterettsavgjerd 30. august 2016, HR-2016-1833-A, (sak nr. 2016/908), straffesak, anke over avgjerd A (advokat Inger Marie Sunde) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Folke Åmlid)

Les mer

Straff for korrupsjon

Høyesteretts dom 30. august 2016, HR-2016-1834-A, (sak nr. 2016/455), straffesak, anke over dom I. A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Guro Hansson Bull) II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Guro Hansson Bull) mot A (advokat Frode Sulland), B (advokat Arne Gunnar Aas)

Les mer

Lovbruk og straffutmåling ved medverknad til grov korrupsjon

Høgsterettsdom 30. august 2016, HR-2016-1835-A, (sak nr. 2016/456), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Guro Hansson Bull) mot A (advokat Arne Gunnar Aas)

Les mer

Straffeprosessloven § 344 begrenser ikke lagmannsrettens kompetanse

Høyesteretts dom 25. august 2016, HR-2016-1803-A, (sak nr. 2016/941), straffesak, anke over dom  A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Børge Nordmo)

Les mer

Straffutmåling etter helikopterhavari

Høgsterettsdom 25. august 2016, HR-2016-1802-A, (sak nr. 2016/731), straffesak, anke over dom A (advokat Sveinung Eliassen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat May-Britt Erstad)

Les mer

De sakkyndiges rolle i straffesak om overlagt drap

Høyesteretts dom 30. juni 2016, HR-2016-1459-A, (sak nr. 2016/317), straffesak, anke over dom  A (advokat Anders Westeng) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Jarland)

Les mer

Drosjeappen Haxi

Høgsterettsdom 30. juni 2016, HR-2016-1458-A, (sak nr. 2016/477), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Arvid Malde) mot A, B, C (advokat Erik Ulvesæter)

Les mer

Langt tidsforløp til avsigelse av dom

Høyesteretts dom 30. juni 2016, HR-2016-1461-A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet), B (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik)

Les mer

Straffutmåling for gjentatte tilfelle av onani i nærvær av ei mindreårig dotter

Høgsterettsdom 30. juni 2016, HR-2016-1467-A, (sak nr. 2016/558), straffesak, anke over dom A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Trude Elisabeth Sparre)

Les mer

Gjeninnsettelse i forvaring etter prøveløslatelse som følge av vilkårsbrudd

Høyesteretts dom 30. juni 2016, HR-2016-1457-A, (sak nr. 2016/615), straffesak, anke over dom A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Oddbjørn Søreide)

Les mer

Straff for langvarige seksuallovbrudd mot mindreårig datter begått før heving av straffenivået i 2010

Høyesteretts dom 30. juni 2016, HR-2016-1454-A, (sak nr. 2016/575), straffesak, anke over dom A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir)

Les mer

Straffutmåling for deltaking i og materiell støtte til terrororganisasjonen ISIL

Høgsterettsdom 28. juni 2016, HR-2016-1422-A, (sak nr. 2016/554), straffesak, anke over dom I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jan Fredrik Glent) II. B (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jan Fredrik Glent) III. C (advokat Frode Sulland) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jan Fredrik Glent)

Les mer

Ungdomsstraff

Høyesteretts dom 23. juni 2016, HR-2016-1364-A, (sak nr. 2016/544), straffesak, anke over dom I. A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henriette Kvinnsland) II. B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henriette Kvinnsland)

Les mer

Ungdomsstraff

Høyesteretts dom 23. juni 2016, HR-2016-1365-A, (sak nr. 2016/763), straffesak, anke over dom A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Anne Cecilie Dessarud)

Les mer

Straff for ulovleg rådyrjakt

Høgsterettsdom 14. juni 2016, HR-2016-1253-A, (sak nr. 2016/270), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen)

Les mer

Straffutmåling ved gjengjelding i form av krenkande ytringar mot dommarar og andre aktørar i rettsvesenet

Høgsteretts dom 12. mai 2016, HR-2016-1015-A, (sak nr. 2016/416), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Morten Schjetne)

Les mer

Grensen mellom den alminnelige ytrings- og handlefrihet og straffbar sjikane overfor dommer

Høyesteretts dom 12. mai 2016, HR-2016-1012-A, (sak nr. 2016/244), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tonje Tønder)

Les mer

Strafferett - om gammel eller ny lov får anvendelse

Høyesteretts dom 12. mai 2016, HR-2016-1014-A, (sak nr. 2015/2348), straffesak, anke over dom I. A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann) II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann) mot A (advokat Øystein Storrvik)

Les mer

Straff for brudd på bestemmelser om minstepris ved omsetning av torsk

Høyesteretts dom 27. april 2016, HR-2016-895-A, (sak nr. 2015/2147), straffesak, anke over dom Tjufjordbruket AS (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Lars Fause)

Les mer

Omgjøring av samfunnsstraff til fengselsstraff

Høyesteretts dom 18. april 2016, HR-2016-799-A, (sak nr. 2015/1945), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim) mot A (advokat Marius O. Dietrichson)

Les mer

Omvendt voldsalarm – elektronisk kontroll med kontaktforbud som del av straffen etter grovt skadeverk i form av brannstiftelse

Høyesteretts dom 14. april 2016, HR-2016-783-A, (sak nr. 2015/1982), straffesak, anke over dom A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann)

Les mer

Inhabilitet for lagrettemedlem

Høyesteretts dom 7. april 2016, HR-2016-739-A, (sak nr. 2015/2195), straffesak, anke over dom A (advokat Christian Wiig) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Thor-Erik Høiskar)

Les mer

Habilitet for lagdommar

Høgsterettsdom og -avgjerd 4. april 2016, HR-2016-681-A, (sak nr. 2015/2166), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen)

Les mer

Materiale fra kommunikasjonskontroll av en samtale mellom to brødre tillatt brukt som bevis etter samtykke

Høyesteretts kjennelse 29. mars 2016, HR-2016-644-A, (sak nr. 2015/1868), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trond Høvik) mot A (advokat Jørgen Løvdal), Partsrett i saken: C (advokat John Christian Elden)

Les mer

Produksjon av marihuana med profesjonelt preg – straffutmåling

Høyesteretts dom 16. mars 2016, HR-2016-591-A, (sak nr. 2015/2076), straffesak, anke over dom I. A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei) II. B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei) III. C (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei) IV. D (advokat Brynjulf Risnes) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei)

Les mer

Produksjon av marihuana med profesjonelt preg – saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling

Høyesteretts dom 16. mars 2016, HR-2016-592-A, (sak nr. 2015/2194), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei) mot A (advokat Øystein Storrvik)

Les mer

Spørsmål om strafferettslig inndragning av utbytte etter domfellelse for markedsmanipulasjon

Høyesteretts dom 16. mars 2016, HR-2016-590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hans Christian Koss) mot A (advokat Erling O. Lyngtveit)

Les mer

Straff for legemsbeskadigelse med døden til følge og familievold

Høyesteretts dom 9. mars 2016, HR-2016-553-A, (sak nr. 2015/1963), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Thronæs)

Les mer

Bruk av politiavhøyr i drapssak

Høgsterettsdom 17. februar 2016, HR-2016-00379-A, (sak nr. 2015/1628), straffesak, anke over dom A (advokat René Ibsen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller)

Les mer

Inndraging av unndratt meirverdiavgift, jf. straffelova 1902 § 34

Høgsterettsdom 9. februar 2016, HR-2016-301-A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Torstein Hevnskjel)

Les mer

Straff for avliving av hund med ulovleg metode som var eigna til å påføre dyret smerte og frykt

Høgsterettsdom 8. februar 2016, HR-2016-295-A, (sak nr. 2015/1882), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Hans Tore Høviskeland) mot A (advokat Even Rønvik)

Les mer

Samfunnsstraff ved grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts dom 5. februar 2016, HR-2016-286-A, (sak nr. 2015/1927), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jan Tallaksen)

Les mer

Straff for valdtekt etter gjenopning

Høgsterettsdom 5. februar 2016, HR-2016-287-A, (sak nr. 2015/2087), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Thronæs)

Les mer

Storkammersak om straff for grov voldsutøvelse med alvorlige skadefølger - Spørsmålet var særlig hvordan det skal gis kompensasjon for lang saksbehandlingstid

Høyesteretts dom 29. januar 2016, HR-2016-225-S, (sak nr. 2015/2010), straffesak, anke over dom A (advokat Jon Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Thomas Frøberg)

Les mer

Betydningen av uoppmerksomt lagrettemedlem

Høyesteretts dom 28. januar 2016, HR-2016-217-A, (sak nr. 2015/1574), straffesak, anke over dom I. A (advokat Jon Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Torunn Salomonsen Holmberg) II. B (advokat Brynjulf Risnes) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Torunn Salomonsen Holmberg)

Les mer