Avgjørelser samlet 2016

Sammendragene er ikke en del av Høyesteretts avgjørelser. De er ment å gi en oversikt over saken og de problemstillinger som har vært til behandling. Avgjørelsene i full tekst kan leses ved å klikke på lenke lagt inn etter hvert sammendrag.

Lagmannsrettens saksbehandling ved avgjørelse av straffesak uten ankeforhandling (22.12.16) Høyesteretts ankeutvalgs dom 22. desember 2016, HR-2016-2603-U, (2016/2204), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Olac C. Bowitz) Les mer
Varetektsfengsling etter utlendingsloven (21.12.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. desember 2016, HR-2016-2604-U, (2016/2360), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Bente Mostad Tjugum) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Krav til bevis for selvmord ved ulykkesforsikring (20.12.16) Høyesteretts dom 20. desember 2016, HR-2016-2579-A, (sak nr. 2016/1069), sivil sak, anke over dom International Insurance Company of Hannover SE (advokat Gustav Selmer) mot A, B v/verge (advokat Agnete Velde Jansson) Les mer
Psykiatrisk pasient fratatt rettslig handleevne i økonomiske forhold (20.12.16) Høyesteretts dom 20. desember 2016, HR-2016-2591-A, (sak nr. 2016/1196), sivil sak, anke over dom Staten v/Fylkesmannen i Møre og Romsdal (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) mot A v/verge (advokat Dagfinn Tynes) Les mer
Krav om dokumentinnsyn i sak etter barneloven (20.12.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. desember 2016, HR-2016-2578-U, (2016/2269), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Hilde Mo) mot B (advokat Mona Danielsen) Les mer
Erstatning for skade etter bilansvarsloven (16.12.16) Høyesteretts dom 16. desember 2016, HR-2016-2560-A, (sak nr. 2016/1156), sivil sak, anke over dom If Skadeforsikring NUF (advokat Gjermund Ihler) mot A (advokat Tom Sørum) Les mer
Varslet boikott i strid med etableringsretten etter EØS-avtalen (16.12.16) Høyesteretts dom 16. desember 2016, HR-2016-2554-P, (sak nr. 2014/2089), sivil sak, anke over dom Holship Norge AS (advokat Nicolay Skarning), Bedriftsforbundet (partshjelper) (advokat Jan Erik Grundtvig Sverre), Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelper) (advokat Kurt Weltzien) mot Norsk Transportarbeiderforbund (advokat Lornts Nagelhus), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat Håkon Angell) Møter etter tvl. § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås),(Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen - rettslig medhjelper) Les mer
Skattlegging av rederier ved uttreden fra den særskilte rederiskatteordningen (15.12.16) Høyesteretts dom 15. desember 2016, HR-2016-2555-A, (sak nr. 2016/772), sivil sak, anke over dom KGJS Tank AS (advokat Espen Ommedal) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Morten Søvik) Les mer
Sakskostnadsavgjørelse (15.12.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. desember 2016, HR-2016-2558-U, (2016/2232), sivil sak, anke over kjennelse Marthe Stornes, Marius Støvneng Hovde (advokat Jo Gjestvang) mot Liv-Helge Martinussen (advokat Jørn Tuveng) Les mer
Førerkortbeslag (15.12.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. desember 2016, HR-2016-2540-U, (2016/2230), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Carl Hartwig) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Ankenektelse (14.12.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. desember 2016, HR-2016-2527-U, (2016/2150), straffesak, anke over beslutning A (advokat Per Johan Zimmer) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Voldtekt og seksuell omgang med barn under 14 år (14.12.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 14. desember 2016, HR-2016-2533-U, (2016/2195), straffesak, anke over dom A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Frådisponering av skipssjef i Kystvakta (13.12.16) Høgsterettsdom 13. desember 2016, HR-2016-2521-A, (sak nr. 2016/1114), sivil sak, anke over dom Staten v/Forsvarsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Lund) mot A (advokat Tor Gresseth) Les mer
Miljøkriminalitet – feilrapportering av lakselus (09.12.16) Høgsterettsdom 9. desember 2016, HR-2016-2507-A, (sak nr. 2016/1391), straffesak, anke over dom  Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Inge Svae-Grotli) mot Nord Senja Laks AS (advokat John Egil Bergem) Les mer
Straffutmåling og sivile krav ved domfellelse for menneskehandel til prostitusjon (08.12.16) Høyesteretts dom 8. desember 2016, HR-2016-2491-A, (sak nr. 2016/1344), straffesak sak, anke over dom og (sak nr. 2016/1681), sivil sak, anke over dom, sak nr. 2016/1334, straffesak, anke over dom: I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten) II. B (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten), C (bistandsadvokat Thomas Benestad), D (bistandsadvokat Silje Elisabeth Stenvaag), E (bistandsadvokat Brit Kjelleberg) sak nr. 2016/1681, sivil sak, anke over dom: F (advokat Øystein Storrvik) mot C (advokat Thomas Benestad), D (advokat Silje Stenvaag) Les mer
Straffutmåling og sivile krav ved domfelling for menneskehandel til prostitusjon (08.12.16) Høgsterettsdom 8. desember 2016, HR-2016-2491-A, (sak nr. 2016/1344), straffesak sak, anke over dom og (sak nr. 2016/1681), sivil sak, anke over dom, sak nr. 2016/1334, straffesak, anke over dom: I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten) II. B (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Anne Christine Stoltz Wennersten), C (bistandsadvokat Thomas Benestad), D (bistandsadvokat Silje Elisabeth Stenvaag), E (bistandsadvokat Brit Kjelleberg) sak nr. 2016/1681, sivil sak, anke over dom: F (advokat Øystein Storrvik) mot C (advokat Thomas Benestad), D (advokat Silje Stenvaag) Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om avvisning på grunn av for sent fremsatt anke (08.12.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. desember 2016, HR-2016-2498-U, (2016/2263), straffesak, anke over kjennelse Oslo universitetssykehus HF (advokat Thomas Endre Lie) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om heving av sivile krav (08.12.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. desember 2016, HR-2016-2499-U, (2016/2125), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Marijana Lozic) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Straff for å skaffe seg seksuell omgang ved misbruk av avhengighets- eller tillitsforhold (08.12.16) Høyesteretts dom 8. desember 2016, HR-2016-2492-A, (sak nr. 2016/1707), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørg Lykkjen), B (advokat Arne Gunnar Aas) Les mer
Fastsettelse av salær ved forsvarerbytte i lagmannsretten (08.12.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. desember 2016, HR-2016-2500-U, (2016/2041), sivil sak, anke over beslutning Advokat Elisabeth Myhre Les mer
Saken gjelder fullbyrdelsen av en inndragningsdom av Høyesterett (07.12.16) Høyesteretts kjennelse 7. desember 2016, HR-2016-2486-F, (2016/2184), straffesak Sherbourne Investments Limited (advokat Tor Even Gjendem) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over dom i lagmannsretten hvor spørsmålet er om den skal oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil (05.12.16) Høyesteretts ankeutvalgs 5. desember 2016, HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom Jon Eilif Orrem, AIG Europe Limited (advokat Chriss Bjorøy) mot Triton Project Support AS, Vidar Torstein Strømsnes (advokat Øystein Horneland) Les mer
Anke over lagmannsrettens avgjørelse av anke over jordskifteavgjørelse (01.12.16) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 1. desember 2016, HR-2016-2448-U, (sak nr. 2016/1855), sivil sak, anke over dom Helge Opland (advokat Per Wold) mot Torbjørn Graneggen, John Roger Bjørnstu, Tone Anette Vorseth Graneggen, Laila Kvernland, Unni Dahl (advokat Tallag Andersen)  Les mer
Ankenektelse og særskilt sakskostnadsanke (30.11.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. november 2016, HR-2016-2429-U, (sak nr. 2016/2052) og (sak nr. 2016/2098), sivil sak, anke over beslutning og anke kjennelse Iren Håkansson, Torsten Håkansson (advokat Per Danielsen) mot Norsk Kennel Klub ((advokat Stephan Didrich Eid), Egon Hermansen (advokat Harald Bjelke Wibye), Thorild Thoresen Østby(advokat Arne Sekkelsten) Les mer
Ankenektelse i sak om overprøving av vedtak om fortsatt tvungent psykisk helsevern (30.11.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. november 2016, HR-2016-2431-U, (sak nr. 2016/2139), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Steinar Moritz Andersen) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Jørgen Vangsnes) Les mer
Ankenektelse (30.11.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. november 2016 HR-2016-2440-U, (2016/1873), straffesak, anke over beslutning A (advokat Erik Dammen Stoltz) mot Den offentlige påtalemyndighet HR-2016-2440-U, (2016/1893), straffesak, anke over beslutning B (advokat Vidar Lind Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Adgangen til å reise sivilt søksmål for å få avklart om vilkårene for utlevering etter utleveringsloven er oppfylt (25.11.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. november 2016, HR-2016-2410-U, (sak nr. 2016/2083), sivil sak, anke over kjennelse Edvard Joseph Snowden, Norsk PEN (partshjelper) (advokat Halvard Helle) (advokat Vidar Strømme), Norsk Redaktørforening (partshjelper), Norsk Presseforbund (partshjelper), Norsk Journalistlag (partshjelper) (advokat Jon Wessel-Aas) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Reusch) Les mer
Foreldelse av krav om erstatning på innskudd i borettslag (24.11.16) Høyesteretts dom 24. november 2016, HR-2016-2399-A, (sak nr. 2016/152), sivil sak, anke over dom Danske Bank NUF (advokat Anne Cathrine Røed) mot mot Ellen Christine Baiez, Betty Margarethe Nyvoll, Klaus Albrigtsen, Jeeraphaphnan Phoojeewon, Merete Karlsen, Hege Anita Nilsen, Daniel Halvorsen, Iris Anne Vik Halvorsen, Aud Jorunn Krogh Larsen, Håkon Henriksen, Hugo Edvardsen, Oddny Kjerstad, Fred Øystein Ås, Ragnhild Aursjø Kjeldsen, Ørnulf Rysst Andersen, Per Andreas Opshaug, Kurt Gaasland, Rolf Jorde, Vidar Sørensen, Irene Sørensen, Stine Ingebrigtsen, Svein Erik Løvli, Marita Adele Rabeti, Kurt Ivarsson Elverum, Ernest Tukov, Mohammed Saeid Rabeti, Reidar Lund, Espen Mikalsen, Kirsten Elisabet Heiberg Johnsen, Børge Olav Johnsen, Bjørn Ståle Strandli, Jenny Agnethe Hole, Arne Kristian Knutsen, Svein Hugo Hansen, Rebwar Salih Dalak, Barzo Rostami, Joakim Haugen, Linn Kristin Ingebrigtsen, Johan Martin Jensen, Per Øystein Aasen, Ronny Malmo, Karstein Hans Hansen, Helen Guttormsen, Alexandra Jara Olsen, An Magritt Breiby Hansen, Tor Jan Dinessen, Marit Nemine Fredheim, Marte Grey Hagan, Bård Martin Fredheim, Wiggo Østerås (advokat Thor Hager Torkildsen) Les mer
Spørsmål om avvisning av gruppesøksmål (24.11.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. november 2016, HR-2016-2406-U, (sak nr. 2016/2019), sivil sak, anke over kjennelse Stiftelsen Flyrettigheter (advokat Joar Heide) mot Star Tour Stjernereiser AS (advokat Jon Fors-Skjæveland), Hovedorganisasjonen Virke (partshjelper), NHO Luftfart (partshjelper) Les mer
Avgjørelse om heving av saken (22.11.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. november 2016, HR-2016-2373-U, (sak nr. 2016/2110), sivil sak, anke over kjennelse I. A mot B (advokat Gerd C. Haagensen) II. B (advokat Gerd C. Haagensen) mot A Les mer
Krav om erstatning fra staten for sakskostnader som følge av feil ved tingrettens og lagmannsrettens behandling av en sak (22.11.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. november 2016, HR-2016-2383-U, (sak nr. 2016/1995), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Laila Marie Bendiksen) mot Staten v/Domstoladministrasjonen  Les mer
Ankenektelse (22.11.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. november 2016, HR-2016-2385-U, (2016/1988), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over straffutmåling domfellelse for trusler (21.11.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. november 2016, HR-2016-2379-U, (2016/2005), straffesak, anke over dom A (advokat Benedict de Vibe) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Lovanvendelse ved grov mishandling av datter, mens hun var 1-3 måneder gammel, og straffutmåling (18.11.16) Høyesteretts dom 18. november 2016, HR-2016-2345-A, (sak nr. 2016/1709), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Wikdahl) Les mer
Spørsmål om lagmannsretten har begått saksbehandlingsfeil ved domfellelse for promillekjøring (18.11.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. november 2016, HR-2016-2349-U, (2016/2057), straffesak, anke over dom A (advokat Knut Jullumstrø) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Fortrinnsrett til stilling som førsteamanuensis (18.11.16) Høgsterettsdom 18. november 2016, HR-2016-2346-A, (sak nr. 2016/843), sivil sak, anke over dom Staten v/Universitetet i Oslo (Regjeringsadvokaten v/advokat Elisabeth Stenwig) mot A (advokat Mariann Helen Olsen) Les mer
Erstatningsansvar for revisor (18.11.16) Høyesteretts dom 18. november 2016, HR-2016-2344-A, (sak nr. 2016/166), sivil sak, anke over dom HR-Revisjon AS, Per Ola Klæt Galaasen, Visse forsikringsgivere v/Lloyd's of London v/Lloyd's generalagent i Norge, Espen Komnæs (advokat Terje Granvang) mot Grue Sparebank (advokat Leif Petter Madsen) Les mer
Straffutmåling for befatning med barnepornografi (18.11.16) Høyesteretts dom 18. november 2016, HR-2016-2357-A, (sak nr. 2016/1041), straffesak, anke over dom I. A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Kvamme Sylta) II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Kvamme Sylta) mot A (advokat Arild Dyngeland) Les mer
Straffutmåling for oppbevaring av 296 gram amfetamin, voldskriminalitet, vinningskriminalitet, overtredelse av vegtrafikkloven og våpenloven (16.11.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. november 2016, HR-2016-2332-U, (2016/1917), straffesak, anke over dom A (advokat Anne Elisabeth Kroken) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Avslag på søknad fra en rettshjelper om å opptre som prosessfullmektig for lagmannsretten (14.11.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. november 2016, HR-2016-2322-U, (sak nr. 2016/2048), sivil sak, anke over beslutning A, B, C (Ingrid Kleba-Næss) Les mer
Ankenektelse i barnevernssak (11.11.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. november 2016, HR-2016-2314-U, (sak nr. 2016/2088), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Grete Opshaug), B (advokat Ole-Petter Grythe Hoff) mot X kommune (advokat Peter Engebjerg)  Les mer
Straffutmåling - Dyrevelferd (09.11.16) Høgsterettsdom 9. november 2016, HR-2016-2285-A, (sak nr. 2016/1234), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Morten Schjetne) mot A (advokat John Christian Elden) Les mer
Ankenektelse i barnevernssak (09.11.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. november 2016, HR-2016-2278-U, (sak nr. 2016/1980), sivil sak, anke over beslutning A, B (advokat Arnhild Skretting) mot X kommune v/barneverntjenesten (advokat Cato Helstrøm)  Les mer
Styringsrett for arbeidsgivarar når det gjeld seniorpolitiske tiltak (09.11.16) Høgsterettsdom 9. november 2016, HR-2016-2286-A, (sak nr. 2016/616), sivil sak, anke over dom X kommune (advokat Anne Marie Due) mot A, B (advokat Marius Gjetnes) Les mer
Habiliteten til tre av Høyesteretts dommere ved behandlingen i plenum av en ankesak om lovligheten av en varslet boikott (08.11.16) Høyesteretts kjennelse 8. november 2016, HR-2016-2311-P, (sak nr. 2014/2089), sivil sak, anke over dom Holship Norge AS (advokat Nicolay Skarning), Bedriftsforbundet (partshjelper) (advokat Jan Erik Grundtvig Sverre), Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelper) (advokat Kurt Weltzien) mot Norsk Transportarbeiderforbund (advokat Lornts Nagelhus), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat Håkon Angell) Møter etter tvl. § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås)(Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen - rettslig medhjelper) Les mer
7 års fengsel for drapsforbund (04.11.16) Høyesteretts dom 4. november 2016, HR-2016-2269-A, (sak nr. 2016/1151), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude Antonsen) Les mer
Barnevern - omsorgsovertakelse og overtakelse av foreldreansvaret (03.11.16) Høyesteretts dom 3. november 2016, HR-2016-2262-A, (sak nr. 2016/1016), sivil sak, anke over dom A (advokat John Berg) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Hans A. Vikheim) Les mer
Straff for dataheleri – nedlastning og deling av store mengder fotografier og filmer av unge kvinner fra nettet uten samtykke (03.11.16) Høyesteretts dom 3. november 2016, HR-2016-2263-A, (sak nr. 2016/1636), straffesak, anke over dom I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen) II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen) mot A (advokat John Christian Elden) Les mer
Eigedomsmeklarar har informasjonsansvar for villeiande salsoppgåver (03.11.16) Høgsterettsdom 3. november 2016, HR-2016-2264-A, (sak nr. 2016/412), sivil sak, anke over dom Tryg Forsikring (advokat Knut Søraas), Norges Eiendomsmeglerforbund (partshjelpar), Eiendom Norge AS (partshjelpar) (advokat John G. Flatabø) mot AmTrust International Underwriters Ltd. (advokat Arne Meidell) Les mer
Vilkår for forvaring (03.11.16) Høyesteretts dom 3. november 2016, HR-2016-2261-A, (sak nr. 2016/1345), straffesak, anke over dom A (advokat Victoria Holmen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Thor Erik Høiskar) Les mer
Habiliteten for dommere i Høyesteretts ankeutvalg ved avgjørelse av en begjæring om avgjørelsesoppfriskning (02.11.16) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. november 2016, HR-2016-2244-U, (sak nr. 2016/1962), sivil sak, begjæring om oppfriskning A Les mer
Fradragsrett innenfor "fritaksmetoden" for utgifter knyttet til aksjekjøp som ikke gjennomføres (02.11.16) Høyesteretts dom 2. november 2016, HR-2016-2249-A, (sak nr. 2016/519), sivil sak, anke over dom Evry ASA (advokat Ståle R. Kristiansen) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Magnus Schei) Les mer
Begjæring om oppfriskning for unnlatt betaling av ankegebyr (02.11.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. november 2016, HR-2016-2248-U, (sak nr. 2016/1985), sivil sak, anke over kjennelse A mot X kommune, Nordea Bank Norge ASA (advokat Hilde Sture) Les mer
Spørsmål om registrering av varemerket "Route 66" (01.11.16) Høyesteretts dom 1. november 2016, HR-2016-2239-A, (sak nr. 2016/14), sivil sak, anke over dom Staten v/Klagenemnda for industrielle rettigheter (Regjeringsadvokaten v/advokat Henrik Kolderup) mot Tempting Brands AG (advokat Felix Reimers) Les mer
Vurdering av formelle kompetansekrav og personlig egnethet ved ansettelse av lærer (31.10.16) Høyesteretts dom 31. oktober 2016, HR-2016-2229-A, (sak nr. 2015/2239), sivil sak, anke over dom Hol kommune (advokat Frode Lauareid) mot Kristin Irene Teigen, Utdanningsforbundet (advokat Ellen A. Gooderham) Les mer
Kjøring med tohjulet selvbalanserende kjøretøy i alkoholpåvirket tilstand (31.10.16) Høyesteretts dom 31. oktober 2016, HR-2016-2228-A, (sak nr. 2016/1086), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Monica Krag Pettersen) Les mer
Avvisning av erstatningssøksmål på det grunnlag at søksmålet er reist i anledning en rettslig avgjørelse (21.10.16) Høyesteretts kjennelse 21. oktober 2016, HR-2016-2195-S, (sak nr. 2015/1777), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Sveinung O. Flaaten) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Karen Mellingen) (Regjeingsadvokaten v/advokat Christian Reusch - rettslig medhjelper) Les mer
Anke over fortsatt varetektsfengsling (21.10.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. oktober 2016, HR-2016-2200-U, (2016/2010), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Bjørn Philipson) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 andre ledd og lagmannsrettens straffutmåling for promillekjøring (20.10.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og dom 20. oktober 2016, HR-2016-2199-U, (2016/1815), straffesak, anke over beslutning og dom A mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Inhabilitet (20.10.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. oktober 2016, HR-2016-2189-U, (sak nr. 2016/1962), sivil sak, anke over beslutning Bogo Eiendom AS (advokat André Standberg)  Les mer
Saken gjelder forvaring (20.10.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. oktober 2016, HR-2016-2191-U, (2016/1886), straffesak, anke over dom A (advokat Hanne Pentzen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Habiliteten for dommere i Høyesteretts ankeutvalg ved ny behandling av anke over lagmannsrettens dom etter gjenåpning på grunn av konstatert konvensjonsbrudd (20.10.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. oktober 2016, HR-2016-2181-U, (2016/1739), straffesak, anke over dom A (advokat Ketil Magnus Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Ny behandling av anke over lagmannsrettens dom etter gjenåpning på grunn av konstatert konvensjonsbrudd (20.10.16) Høyesteretts ankeutvalgs dom 20. oktober 2016, HR-2016-2188-U, (2016/1739), straffesak, anke over dom A (advokat Ketil Magnus Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Krav til informasjon om retten til ikkje å vitne mot nærståande (19.10.16) Høgsterettsavgjerd 19. oktober 2016, HR-2016-2171-A, (sak nr. 2016/1269), straffesak, anke over avgjerd A (advokat Frode Sulland), B (advokat Halvard Helle) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Torstein Hevnskjel) Les mer
Saken gjelder hvorvidt det kan kreves fastsettelsesdom for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) i tilfeller hvor det i samme sak blir krevd erstatning og oppreisning for de påståtte krenkelsene (19.10.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. oktober 2016, HR-2016-2178-U, (sak nr. 2016/1889), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Tine Kristiansen) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokat v/advokat Jørgen Vangsnes)  Les mer
Anke og begjæring om fristoppfriskning i sak om lagmannsrettens avvisning av anke over vedtak truffet av jordskifteretten (18.10.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. oktoberr 2016, HR-2016-2160-U, (sak nr. 2016/1926), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Øyvind Kraft) mot B (advokat Steinar Mageli)  Les mer
Skatterettsleg gjennomskjering i konsernforhold (18.10.16) Høgsterettsdom 18. oktober 2016, HR-2016-2165-A, (sak nr. 2016/722), sivil sak, anke over dom IKEA Handel og Eiendom AS (advokat Bettina Banoun) (advokat Thomas Alexander Beck) mot Staten v/Skatt øst (advokat Jon Vinje) Rettsleg medhjelpar: (advokat Morten Søvik) Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å oppnevne bistandsadvokat i en sak om besøksforbud (14.10.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. oktober 2016, HR-2016-2084-U, (2016/1712), straffesak, anke over beslutning A (advokat Rune Stenstrøm) Les mer
Anke over hevingskjennelse - spørsmål om erklæring om tilbakekall av anke må fremsettes i original (14.10.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. oktober 2016, HR-2016-2146-U, (2016/1780), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Lars Christian Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Midlertidig forføyning i tvist om tilgang til elektronisk korrespondanse mellom skattyter og advokat, og forholdet til taushetsplikten (14.10.16) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 14. oktober 2016, HR-2016-2149-U, (sak nr. 2016/1907), sivil sak, anke over kjennelse Saga Tankers ASA, Ferncliff TIH II AS (advokat Bettina Banoun) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadokaten v/advokat Anders F. Wilhelmsen)  Les mer
Erstatning for sakskostnader (06.10.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. oktober 2016, HR-2016-2084-U, (2016/1780), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Dag Herrem) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om rett til å stå i stilling frem til rettskraftig dom i arbeidsrettssak (03.10.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. oktober 2016, HR-2016-2053-U, (sak nr. 2016/1793), sivil sak, anke over kjennelse A, B (advokat Bent Endresen) mot CHC Helikopter Service AS (advokat Johan Krabbe-Knudsen)  Les mer
Reindriftsamers eiendomsrett til deler av Stjernøya i ytre Finnmark (28.09.16) Høyesteretts kjennelse og dom 28. september 2016, HR-2016-2030-A 2015/2370, sivil sak, anke over kjennelse og 2015/2155, sivil sak, anke over dom, Stjernøy reinbeitedistrikt Per Mikkelsen Bals Per Mikkelsen Buljo Aslak Henrik Henriksen Buljo Anders Mikkelsen Buljo Mikkel Klemetsen Gaino Klemet Anders Mikkelsen Bals (advokat Geir Haugen og advokat Andreas Brønner) mot Finnmarkseiendommen (advokat Knut Helge Hurum og advokat Kristin Bjella) 2015/2369, sivil sak, anke over kjennelse og 2015/2153, sivil sak, anke over dom, Johan Johansen Sara Jørgen Johansen Sara Per Olav Johansen Sara Mikkel Johansen Sara Anne Britt Sara Johan Mathis Johansen Sara Klemet Johansen Sara (advokat Andreas Larsen og advokat Anja Jonassen) mot Finnmarkseiendommen (advokat Knut Helge Hurum og advokat Kristin Bjella) Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om ikke å gi oppfriskning etter tvisteloven § 16-12 i en sak hvor en anke – i samme avgjørelse – ble avvist på grunn av manglende betaling av rettsgebyr, jf. rettsgebyrloven § 3 (28.09.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2016, HR-2016-2020-U, (sak nr. 2016/1680), sivil sak, anke over kjennelse Hamed Mayani Productions AS (advokat Robert Kjøsnes) mot Cargo Linea AS (advokat Jens-Christian Hørløck)  Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til å fremme en anke etter straffeprosessloven § 321 første ledd (28.09.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2016, HR-2016-2027-U, (2016/1784), straffesak, anke over beslutning A (advokat Robert Antonsen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om et realsameie har partsevne i en sak om å få utvist støl på sameiets grunn (28.09.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2016, HR-2016-2025-U, (sak nr. 2016/1646), sivil sak, anke over kjennelse X sameie (advokat Torger Juel Fosse) mot A, B (advokat Bjørn Bergesen)  Les mer
Gyldigheita av vedtak om tilbakekall av permanent opphaldsløyve (27.09.16) Høgsterettsdom 27. september 2016, HR-2016-2017-A, (sak nr. 2016/755), sivil sak, anke over dom Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland) mot A, B, C (advokat Arild Humlen) (advokat Terje Einarsen) Les mer
Spørsmålet om straffeprosessloven § 157 gir hjemmel for – om nødvendig ved tvang – å bruke siktedes finger til å få tilgang til innholdet i hans mobiltelefon (26.09.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. september 2016, HR-2016-2006-U, (2016/971), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Håvard Tafjord) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens fellende dom for 16 voldtekter, ett voldtektsforsøk og en overtredelse av straffeloven (1902) § 219 første ledd (23.09.16) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 23. september 2016, HR-2016-2000-U, (2016/1326), straffesak, anke over dom A (advokat Sigurd J. Klomsæt) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om føretaksnamnet Pangea Property Partners AS krenker det tidlegare registrerte føretaksnamnet Pangea AS (22.09.16) Høgsterettsdom 22. september 2016, HR-2016-1993-A, (sak nr. 2016/396), sivil sak, anke over dom Pangea Property Partners AS (advokat Are Stenvik) mot Staten v/Klagenemnda for industrielle rettar (Regjeringsadvokaten v/advokat Håvard H. Holdø) Les mer
Tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven – EMKs betydning (20.09.16) Høyesteretts dom 20. september 2016, HR-2016-1982-A, (sak nr. 2016/378), sivil sak, anke over dom Norisol AS (advokat Eivind Bryne) mot Staten v/Skatt sør (advokat Arne-Martin H. Sørli) Les mer
Legemsbeskadigelse/grov kroppsskade (20.09.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. september 2016, HR-2016-1981-U, (2016/1596), straffesak, anke over dom A (advokat Christian Wiig) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Adgangen til å gjøre gjeldende nye krav i en ankesak (19.09.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. september 2016, HR-2016-1975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Cecilia Dinardi) mot B (advokat Per Engebreth Askilsrud)  Les mer
Krav om erstatning for utgifter til forsvar etter frifinnelse i straffesak, jf. straffeprosessloven § 438 (14.09.16) Den 14. september 2016 ble det med hjemmel i straffeprosessloven § 54 holdt rettsmøte i Høyesterett i sak, HR-2016-1932-F, (2016/477), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arvid Malde) mot A, B, C (advokat Erik Ulvesæter) Les mer
Lagmannsrettens adgang til å fremme saken i tiltaltes fravær når spørsmålet om straff skal behandles (14.09.16) Høyesteretts ankeutvalgs dom 14. september 2016, HR-2016-1924-U, (2016/1573), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Seland) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Lagdommers habilitet ved behandlingen av spørsmålet om samtykke til fremme av anke i barnevernsak (14.09.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. september 2016, HR-2016-1706-U, (sak nr. 2016/1706), sivil sak, anke over beslutning X kommune (Kommuneadvokaten i Y v/advokat Kristin Otterlei) mot A (advokat Cecilia Dinardi), B (advokat Mette Ekroll Nyland)  Les mer
Fartsovertredelse med bil (14.09.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. september 2016, HR-2016-1934-U, (2016/1531), straffesak, anke over dom A (advokt John Kåre Stenwig) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Domfellelse for blant annet ruspåvirket kjøring og forsøk på legemsbeskadigelse (02.09.16) Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 2. september 2016, HR-2016-1862-U, (2016/1457), straffesak, anke over dom I. A mot Den offentlige påtalemyndighet II. Den offentlige påtalemyndighet mot A Les mer
Ankenektelse (02.09.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. september 2016, HR-2016-1876-U, (2016/1539), straffesak, anke over beslutning A (advokat Knut-Ole Bakke Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Lekamskrenking under særs skjerpande omstende, jf. straffelova 1902 § 228, jf. § 232 (02.09.16) Høgsteretts ankeutvals vedtak 2. september 2016, HR-2016-1883-U, (2016/1529), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Sekkelsten) mot Den offentlege påtalemakta Les mer
Straff for ulovlig ulvejakt (01.09.16) Høyesteretts dom 1. september 2016, HR-2016-1857-A, (2016/779), straffesak, anke over dom. I. Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tarjei Istad) mot A (advokat John Christian Elden B (advokat Victoria Holmen) C (advokat Gunnar K. Hagen) D (advokat Halvard Helle) E (advokat Øystein Storrvik) II. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tarjei Istad) III. E (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tarjei Istad) IV. B (advokat Victoria Holmen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tarjei Istad) V. D (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tarjei Istad) Les mer
Straffutmåling for innførsel av blåvalium (01.09.16) Høgsterettsdom 1. september 2016, HR-2016-1856-A, (sak nr. 2016/764), straffesak, anke over dom A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Jan Tallaksen) Les mer
Tvist om bevistilgang i en sivil sak som behandles i tingretten (01.09.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. september 2016, HR-2016-1850-U, (sak nr. 2016/1545), sivil sak, anke over kjennelse Troms Taxi AS (advokat Ole-Martin Jensen) mot Universitetssykehuset Nord-Norge HIF (advokat Thomas Albertsen)  Les mer
Krav om oppfriskning for fristoversittelse for begjæring om oppfriskning (30.08.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. august 2016, HR-2016-1845-U, (sak nr. 2016/1330), sivil sak, anke over kjennelse Evgenios Tigkas, Centauri Shipping Limited mot Western Bulk Management AS, Western Bulk Carriers KS (advokat Trond Eilertsen)  Les mer
Rekkevidden av forbudet mot å drikke alkohol etter bilkjøring som kan lede til politietterforskning (30.08.16) Høyesteretts dom 30. august 2016, HR-2016-1836-A, (sak nr. 2016/980), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Thomas Frøberg) Les mer
Retten til ved tvang å bruke fingeravtrykk frå den sikta til å opne mobiltelefonen (30.08.16) Høgsterettsavgjerd 30. august 2016, HR-2016-1833-A, (sak nr. 2016/908), straffesak, anke over avgjerd A (advokat Inger Marie Sunde) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Folke Åmlid) Les mer
Straff for korrupsjon (30.08.16) Høyesteretts dom 30. august 2016, HR-2016-1834-A, (sak nr. 2016/455), straffesak, anke over dom I. A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Guro Hansson Bull) II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Guro Hansson Bull) mot A (advokat Frode Sulland), B (advokat Arne Gunnar Aas) Les mer
Lovbruk og straffutmåling ved medverknad til grov korrupsjon (30.08.16) Høgsterettsdom 30. august 2016, HR-2016-1835-A, (sak nr. 2016/456), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Guro Hansson Bull) mot A (advokat Arne Gunnar Aas) Les mer
Saken gjelder hvordan en fraværsdom skal angripes, og særlig om det er tingretten eller lagmannsretten som skal behandle krav om avgjørelses- og fristoppfriskning (30.08.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. august 2016, HR-2016-1838-U, (sak nr. 2016/1509), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Kjetil Krokeide) mot B (advokat Andreas Larsen)  Les mer
Tvangsfullføring av skjønn i ekspropriasjonssak (29.08.16) Høgsteretts ankeutvals orskurd 29. august 2016, HR-2016-1816-U, (2016/1508), sivil sak, anke over orskurd A (advokat Alberto Holand) mot X kommune (advokat Dan Erik Kjellnø) Les mer
Avvising på grunn av for seint framsett anke (29.08.16) Høgsteretts ankeutvals orskurd 29. august 2016, HR-2016-1811-U, (2016/1415), straffesak, anke over orskurd Den offentlege påtalemakta mot A (advokat Hilde Marie Ims) Les mer
Delvis ankenektelse (26.08.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. august 2016, HR-2016-1812-U, (2016/1475), straffesak, anke over beslutning A (advokat Ørjan Eskeland) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Rekkevidda av retten til skattefrådrag for kostnader ved renovering av hus som er driftsmiddel i næring (25.08.16) Høgsterettsdom 25. august 2016, HR-2016-1801-A, (sak nr. 2016/290), sivil sak, anke over dom Norrøna Eiendom AS, Norsk Eiendom (partshjelpar) (advokat Hugo P. Matre) mot Staten v/Skatt Midt-Norge (advokat Helge Aarseth) Les mer
Straffeprosessloven § 344 begrenser ikke lagmannsrettens kompetanse (25.08.16) Høyesteretts dom 25. august 2016, HR-2016-1803-A, (sak nr. 2016/941), straffesak, anke over dom  A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Børge Nordmo) Les mer
Straffutmåling etter helikopterhavari (25.08.16) Høgsterettsdom 25. august 2016, HR-2016-1802-A, (sak nr. 2016/731), straffesak, anke over dom A (advokat Sveinung Eliassen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat May-Britt Erstad) Les mer
Forbud mot filming og fotografering av lagrettemedlemmer (19.08.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. august 2016, HR-2016-1769-U, (2016/1606), straffesak, anke over beslutning Pressens Offentlighetsutvalg Les mer
Domfellelse blant annet for grovt narkotikalovbrudd i form av medvirkning til innførsel av et betydelig kvantum narkotika fra Nederland til Norge i september 2013, og for grovt heleri (11.08.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. august 2016, HR-2016-1728-U, (2016/1370), straffesak, anke over dom A (advokat Petter Bonde) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Krav om stansing etter tvisteloven § 16-17, subsidiært stansing etter tvisteloven § 16-18 (11.08.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. august 2016, HR-2016-1742-U, (sak nr. 2016/1405), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Arvid Sjødin), B (advokat Bent Endresen) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingrid Skog Hauge) Les mer
Tvangsfullbyrdelse av arbeid som en part forpliktet seg til å utføre etter inngått rettsforlik (08.08.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. august 2016, HR-2016-1709-U, (sak nr. 2016/1511), sivil sak, anke over kjennelse A, B (advokat Line A. Parelius) mot El-tjenesten (advokat Lars R. Berg) Les mer
Anke over kostnadsavgjørelse (05.08.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. august 2016, HR-2016-1700-U, (2016/1359), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Thomas Klevenberg) Les mer
Anke over kjennelse som gir arbeidstakere rett til å stå i stilling frem til rettskraftig dom (29.07.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. juli 2016, HR-2016-1665-U, (sak nr. 2016/1469), sivil sak, anke over kjennelse CHC Helikopter Service AS (advokat Johan Krabbe-Knudsen) mot A, B (advokat Bent Endresen) Les mer
Spørsmål om et sakkyndig vitne var inhabil til å gjøre tjeneste som rettsoppnevnt sakkyndig (28.07.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. juli 2016, HR-2016-1652-U, (sak nr. 2016/1462), sivil sak, anke over beslutning X kommune (Kommuneadvokaten i Bergen v/advokat Helge Strand) mot A (advokat Finn Ove Smith), B (advokat Kjell-Asbjørn Helland)  Les mer
Anke over lagmannsrettens fellende dom for to legemsbeskadigelser under særdeles skjerpende omstendigheter (28.07.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. juli 2016, HR-2016-1655-U, (2016/1355), straffesak, anke over dom A (advokat Siv Hallgren) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om to påstander skal avvises fra domstolene fordi de ikke oppfyller vilkårene i tvisteloven § 1-3 (28.07.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. juli 2016, HR-2016-1650-U, (sak nr. 2016/1291), sivil sak, anke over kjennelse Oslo City Apartements AS (advokat Mats Mæland) mot Staten v/Kommunal- og moderningseringsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue) Les mer
Varetektsfengsling - forlenget (21.07.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. juli 2016, HR-2016-1630-U, (2016/1463), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Håvard Tafjord) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Varetektsfengsling -brev og besøksforbud (20.07.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. juli 2016, HR-2016-1628-U, (sak nr. 2016/1456), straffesak anke over kjennelse A (advokat Bjørn Rener-Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Avvising av anke over vedtak truffet av jordskifteretten (14.07.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. juli 2016, HR-2016-1599-U, (sak nr. 2016/1212), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Steinar Mageli) mot Forsvarbygg Utvikling m.fl. (advokat Steinar Mageli, advokat Ola Brekken) Les mer
Heving av straffekrav vedr. sivile krav (13.07.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. juli 2016, HR-2016-1589-U, (sak nr. 2016/1361), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Bengt Erik Waldow) mot B (Advokat Sigurd J. Klomsæt) Les mer
Reinbeitedistrikts vedtak om reduksjon av reintall (12.07.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. juli 2016, HR-2016-1587-U, (sak nr. 2016/1266), sivil sak, anke over kjennelse I Reinbeitedistrikt 14 A (advokat John Jonassen) mot A (advokat Per  Arve Amundsen) II A (advokat Per Arve Amundsen) mot B m.fl (advokat John Jonassen) Les mer
Straffutmåling og inndragning (12.07.16) Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 12. juli 2016, HR-2016-1582-U, (sak nr. 2016/1225), straffesak, anke over dom I  A (advokat Robert Fonn) mot  mot Den offentlige påtalemyndighet II B (advokat Geir Olav Pedersen) mot Den offentlige påtalemyndighet  Les mer
Tvangsfravikelse (08.07.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 8. juli 2016, HR-2016-1547-U, sak nr. 2016/1153, sivil sak, anke over kjennelse X borettslag (advokat Henning Grønneren) mot B (advokat Petter Såmund Nørgård) Les mer
Avslag på begjæring om bevisopptak (07.07.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. juli 2016, HR-2016-1534-U, (sak nr. 2016/1274), sivil sak, anke over beslutning Bokn kommune (advokat Kamilla Silseth) mot A, B Les mer
Lagmannsrettens tolkning av nødvendige kostnader ved saken (06.07.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. juli 2016, HR-2016-1507-U, (sak nr. 2016/1206), sivil sak, anke over kjennelse Green Living Lilletvedt AS (advokat Kristian Saga) mot D. Steinboch Advisory Group m.fl. (advokat Gunhild Buestad) Les mer
Varetektsfengsling i mer enn seks uker (06.07.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. juli 2016, HR-2016-1517-U, (sak nr. 2016/1364), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Arild Aasen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Lagretten fikk opplyst grunnlag for nordisk arrestordre (06.07.16) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 6. juli 2016, HR-2016-1509-U, (sak nr. 2016/1325), straffesak, anke over dom A (advokat Øyvind Bratlien) mot Den offentlige påtalemyndighet B (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet  Les mer
Begjæring om omgjøring i utleveringssak (04.07.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. juli 2016, HR-2016-1490-U, (sak nr. 2016/1283), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse om å avvise anke i straffesak (01.07.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. juli 2016, HR-2016-1485-U, (sak nr. 2016/1285), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Roland Kjeldahl) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Straffutmåling for voldtekt til samleie (01.07.16) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 1. juli 2016, HR-2016-1479-U, (sak nr. 2016/1179), straffesak, anke over dom A (advokat Abdelilah Saeme) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Hevelse av ankesak trukket før behandling i lagmannsretten (30.06.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. juni 2016, HR-2016-1455-U, (sak nr. 2016/1249), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Ole Petter Drevland) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke forkastet i sak om heftelse (30.06.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. juni 2016, HR-2016-1471-U, (sak nr. 2016/1252), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Morten Furuholmen) Les mer
De sakkyndiges rolle i straffesak om overlagt drap (30.06.16) Høyesteretts dom 30. juni 2016, HR-2016-1459-A, (sak nr. 2016/317), straffesak, anke over dom  A (advokat Anders Westeng) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Jarland) Les mer
Drosjeappen Haxi (30.06.16) Høgsterettsdom 30. juni 2016, HR-2016-1458-A, (sak nr. 2016/477), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Arvid Malde) mot A, B, C (advokat Erik Ulvesæter) Les mer
Langt tidsforløp til avsigelse av dom (30.06.16) Høyesteretts dom 30. juni 2016, HR-2016-1461-A, (sak nr. 2016/342), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet), B (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik) Les mer
Straffutmåling for gjentatte tilfelle av onani i nærvær av ei mindreårig dotter (30.06.16) Høgsterettsdom 30. juni 2016, HR-2016-1467-A, (sak nr. 2016/558), straffesak, anke over dom A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Trude Elisabeth Sparre) Les mer
Gjeninnsettelse i forvaring etter prøveløslatelse som følge av vilkårsbrudd (30.06.16) Høyesteretts dom 30. juni 2016, HR-2016-1457-A, (sak nr. 2016/615), straffesak, anke over dom A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Oddbjørn Søreide) Les mer
Straff for langvarige seksuallovbrudd mot mindreårig datter begått før heving av straffenivået i 2010 (30.06.16) Høyesteretts dom 30. juni 2016, HR-2016-1454-A, (sak nr. 2016/575), straffesak, anke over dom A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir) Les mer
Anke avgjort uten at ankende part fikk anledning til å rette anken (29.06.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. juni 2016, HR-2016-1442-U, (sak nr. 2016/1050), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Leietakers ansvar for skade på utleiers bygg forårsaket av leietakers virksomhet (29.06.16) Høyesteretts dom 29. juni 2016, HR-2016-1447-A, (sak nr. 2015/2355), sivil sak, anke over dom KLP Skadeforsikring AS (advokat Lars Enger Barnholdt) mot Norsk Gjenvinning Miljøeiendommer AS  (advokat Ronny Lund) Les mer
Avkorting i erstatning som følge av påkøyrsel av trikk (29.06.16) Høgsterettsdom 29. juni 2016, HR-2016-1464-A, (sak nr. 2016/17), sivil sak, anke over dom Oslo Forsikring AS (advokat Ståle Hovda) mot A (advokat Faruk Resulovic) Les mer
Pensjonsgrunnlaget ved tariffbestemte pensjonsordninger (29.06.16) Høyesteretts dom 29. juni 2016, HR-2016-1446-A, (sak nr. 2015/2019), sivil sak, anke over dom Maersk Drilling Norge AS Saipem S.P.A. Knutsen Offshore AS Transocean Offshore Norway Services AS Dolphin Drilling AS Norsk Offshore Catering AS Ocean Rig North Sea AS Odfjell Drilling Management AS Deep Sea Management AS OSM Offshore AS North Atlantic Crew AS Archer Norge AS Sodexo Mobile Units AS Songa Services AS Stena Drilling AS Island Offshore Crewing AS Island Offshore Subsea Crewing AS Saipem Drilling Norway AS (advokat Pål Tangen) Norges Rederiforbund (partshjelper) (advokat Viggo Bondi) mot SAFE (advokat Bent Endresen) Industri Energi (advokat Alexander Lindboe) Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat Eyvind Mossige) Les mer
Oppløsning og uttreden av aksjeselskap (29.06.16) Høyesteretts dom 29. juni 2016, HR-2016-1439-A, (sak nr. 2015/2124), sivil sak, anke over dom I. A (advokat Nils-Henrik Pettersson) mot Bergshav Holding AS (advokat Dag Steinfeld), Rettslig medhjelper: (advokat Kaare Andreas Shetelig) II. Bergshav Holding AS (advokat Dag Steinfeld), Rettslig medhjelper: (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot A (advokat Nils-Henrik Pettersson) Les mer
Ankenektelse blant annet på grunn av "sammenstøt av forbrytelser" (28.06.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. juni 2016, HR-2016-1420-U, (sak nr. 2016/1008), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Opphevelse av ikke enstemmig dom i lagmannsretten (28.06.16) Høyesteretts ankeutvalgs dom 28. juni 2016, HR-2016-1414-U, (sak nr. 2016/988), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Haakon Åsli Skogstad) Les mer
Erstatning i selskapsforhold (28.06.16) Høgsterettsdom 28. juni 2016, HR-2016-1440-A, (sak nr. 2015/2102), sivil sak, anke over dom A (advokat Odd Jo Forsell) mot B, C (advokat Atle Helljesen) Les mer
Straffutmåling for deltaking i og materiell støtte til terrororganisasjonen ISIL (28.06.16) Høgsterettsdom 28. juni 2016, HR-2016-1422-A, (sak nr. 2016/554), straffesak, anke over dom I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jan Fredrik Glent) II. B (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jan Fredrik Glent) III. C (advokat Frode Sulland) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jan Fredrik Glent) Les mer
Utelukkelse av en siktet fra fellesskap med andre innsatte (24.06.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. juni 2016, HR-2016-1376-U, (sak nr. 2016/1263), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Anders Kjøren) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om avlaster/støttekontakt var ansatt i kommunen (23.06.16) Høyesteretts dom 23. juni 2016, HR-2016-1366-A, (sak nr. 2015/2308), sivil sak, anke over dom Ålesund kommune (advokat Jan Fougner), KS (partshjelper) (advokat Geir S. Winters) mot B, Fagforbundet (partshjelper) (advokat Kjetil Edvardsen) Les mer
Beslag av legemidler med innhold av narkotika innført fra utlandet (23.06.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. juni 2016, HR-2016-1354-U, (sak nr. 2016/1031), straffesak, anke over beslutning Den offentlige påtalemyndighet mot A Les mer
Ungdomsstraff (23.06.16) Høyesteretts dom 23. juni 2016, HR-2016-1364-A, (sak nr. 2016/544), straffesak, anke over dom I. A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henriette Kvinnsland) II. B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henriette Kvinnsland) Les mer
Delvis anonymisering av dom (23.06.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. juni 2016, HR-2016-1363-U, (sak nr. 2016/1003), sivil sak, anke over kjennelse Staen v/Oljeskattekontoret (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Statoil Petroleum AS (advokat Andreas Bullen) Les mer
Ungdomsstraff (23.06.16) Høyesteretts dom 23. juni 2016, HR-2016-1365-A, (sak nr. 2016/763), straffesak, anke over dom A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Anne Cecilie Dessarud) Les mer
Lagmannsrettens kjennelse om heving av sivilie krav (22.06.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. juni 2016, HR-U-2016-1348-U, (sak nr. 2016/1079), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Knut Ditlev-Simonsen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Ankenektelse i sak om utpressing og trusler (21.06.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. juni 2016, HR-2016-1351-U, (sak nr. 2016/969), straffesak, anke over beslutning A (advokat Robina Hussain) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Lagmannsretten tok ved ein feil ikkje med rettsgebyret i tilkjende sakskostnader (21.06.16) Høgsteretts ankeutvals orskurd 21. juni 2016, HR-2016-1334-U, (sak nr. 2016/1074), sivil sak, anke over orskurd A (advokat Preben Henriksen) mot Staten v/ Utlendingsnemnda (advokat Marit Asphaug) Les mer
Anke over lovanvendelse og straffutmåling ved overtredelse av blant annet straffeloven 1902 § 219 (20.06.16) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20. juni 2016, HR-2016-1309-U, (sak nr. 2016/1043), straffesak, anke over dom A (advokat André Berven) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Tvist om garantiprovisjonssats (20.06.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. juni 2016, HR-2016-1325-U, (sak nr. 2016/1092), sivil sak, anke over beslutning Mikkelsen AS mot Sparebank 1 Bv (advokat Ingvild Onshuus Kågen) Les mer
Omsorgsovertaking for gut på ni år (17.06.16) Høgsteretts ankeutvals orskurd 17. juni 2016, HR-2016-1294-U, (sak nr. 2016/1094), sivil sak, anke over beslutning A, B (advokat Per Herman Thori-Aamot) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Einar Gitlestad) Les mer
Spørsmål om utskriving frå tvunge psykisk helsevern (16.06.16) Høgsterettsdom 16. juni 2016, HR-2016-1286-A, (sak nr. 2016/797), sivil sak, anke over dom A (advokat Fredrik Undheim) mot staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Stein-Erik Jahr Dahl) Les mer
Avslag på søknad om å opptre som prosessfullmektig for lagmannsretten (15.06.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. juni 2016, HR-2016-997-U, (sak nr. 2016/1111), sivil sak, anke over beslutning A, B, C (rettshjelper Ingrid Kleba-Næss) Les mer
Grovt bedrageri (15.06.16) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 15. juni 2016, HR-2016-1279-U, (sak nr. 2016/1045), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Jahren) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Utvisning av utlending av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser (14.06.16) Høyesteretts dom 14. juni 2016, HR-2016-1252-A, (sak nr. 2016/561), sivil sak, anke over dom A (advokat Brynjar N. Meling) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Reusch) Les mer
Foreldelse av erstatningskrav (14.06.16) Høyesteretts dom 14. juni 2016, HR-2016-1287-A, (sak nr. 2015/2367), sivil sak, anke over dom EKA Nord AS (advokat Gorm Lyng) mot BBL Prosjekt AS (advokat Kjetill Mellum) Les mer
Straff for ulovleg rådyrjakt (14.06.16) Høgsterettsdom 14. juni 2016, HR-2016-1253-A, (sak nr. 2016/270), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen) Les mer
Oppsigelse av norsk sjømann på utenlandsk registrert skip – lovvalg (14.06.16) Høyesteretts dom 14. juni 2016, HR-2016-1251-A, (sak nr. 2015/2368), sivil sak, anke over dom A (advokat Gaute Gjelsten) mot Eimskip Norway AS (advokat Jan Vablum) Les mer
Prinsippene for verdsetting av bygning når den overtas av bortfester ved opphør av festeforhold (13.06.16) Høyesteretts dom 13. juni 2016, HR-2016-1240-A, (sak nr. 2016/193), sivil sak, anke over dom Zachariasbryggen AS (advokat Magne Revheim) Rettslig medhjelper: (advokat Bjørn Stordrange) mot Bergen Sentrum Tomteselskap AS (advokat Sam E. Harris) Les mer
Krav om erstatning ved manglande levering av konsesjonskraft. Force majeure (09.06.16) Høgsteretts dom 9. juni 2016, HR-2016-1235-A, (sak nr. 2015/1951), sivil sak, anke over dom Hordaland fylkeskommune (advokat Håkon H. Bleken), Rogaland fylkeskommune (advokat Aksel Tannum), Samarbeidande Kraftfylke (SK) (partshjelper) (advokat Håkon H. Bleken), Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (partshjelper) (advokat Per Andreas Bjørgan) mot Hydro Energi AS, Røldal-Suldal Kraft AS (advokat Lars Ivar Nyland), Energi Norge (partshjelper) (advokat Steffen Asmundsson) Les mer
Reinbeitedistrikt ble gitt rett til å flytte med rein over privat eiendom i medhold av reindriftsloven § 22 første ledd første alternativ (08.06.16) Høyesteretts dom 8. juni 2016, HR-2016-1219-A, (sak nr. 2016/109), sivil sak, anke over dom Reinbeitedistrikt 24 A Seiland Vest (advokat Per Arve Amundsen) mot A (advokat Gisle Loso) Les mer
Spørsmål om anvendelsen av ligningsloven § 9-6 og § 10-2 ved ileggelse av kildeskatt på utbytte som utbetales fra norsk selskap til utenlandsk aksjonær (03.06.16) Høyesteretts dom 3. juni 2016, HR-2016-1179-A, (sak nr. 2015/1898), sivil sak, anke over dom I. Staten v/Skatt vest (advokat Goud Helge Homme Fjellheim) mot Transocean Inc. (advokat Ulf Werner Andersen) II. Transocean Inc. (advokat Ulf Werner Andersen) mot Staten v/Skatt vest (advokat Goud Helge Homme Fjellheim) Les mer
Anke over lagmannsrettens frifinnende dom i sak om omsorgsunndragelse (02.06.16) Høyesteretts ankeutvalgs dom 2. juni 2016, HR-2016-1168-U, (sak nr. 2016/820), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Ørjan Eskeland) Les mer
Anke lagmannsrettens fellende dom for blant annet voldtekt (01.06.16) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 1. juni 2016, HR-2016-1151-U, (sak nr. 2016/719), straffesak, anke over dom A (advokat Øyvind Bergøy Pedersen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Grovt heleri (01.06.16) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 1. juni 2016, HR-2016-1149-U, (sak nr. 2016/924), straffesak, anke over dom A (advokat Knut-Erik Storlykken Søvik) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Voldtekt - seksuell omgang (31.05.16) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 31. mai 2016, HR-2016-1137-U, (sak nr. 2016/855), straffesak, anke over dom A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Fosterforeldres adgang til å reise søksmål om vedtak om å flytte barnet (26.05.16) Høyesteretts kjennelse 26. mai 2016, HR-2016-1111-A, (sak nr. 2015/2218), sivil sak, anke over kjennelse A, B (advokat Cecilie Engebretsen) mot X kommune (advokat Sven Ole Fagernes) Les mer
Holship Norge AS mot Norsk Transportarbeiderforbund gjelder rettmessigheten av en varslet boikott mot Holship Norge AS (25.05.16) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 25. mai 2016, HR-2016-1109-U, (sak nr. 2014/2089), sivil sak, anke over dom Holship Norge AS (advokat Nicolay Skarning), Bedriftsforbundet (partshjelper) (advokat Jan-Erik Grundtvig Sverre) mot Norsk Transportarbeiderforbund (advokat Lornts Nagelhus), Landsorganisasjonen i Norge (LO) (partshjelper) (advokat Håkon Angell) Les mer
Tilgang til bevis i en sak om utlevering (24.05.16) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 24. mai 2016, HR-2016-1105-U, (sak nr. 2016/959), straffesak, anke over kjennelse I. A (advokat Solveig Kristine Høgtum) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (Advokat Brynjar N. Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling ved domfellelse for blant annet to legemsfornærmelser (23.05.16) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 23. mai 2016, HR-2016-1100-U, (sak nr. 2016/651), straffesak, anke over dom A (advokat Aase Karine Sigmond) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Besøksforbud (20.05.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. mai 2016, HR-2016-1090-U, (sak nr. 2016/930), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Tarjei Hovland) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmålet om en avlyttet telefonsamtale med advokat kan oversendes tingretten for å avklare om den er en klientsamtale, eller om påtalemyndigheten pliktet å slette samtalen (20.05.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. mai 2016, HR-2016-1086-U, (sak nr. 2016/751), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Mette Yvonne Larsen), B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Utlegg i formuesgode i tredjepersons besittelse, samt krav om sakskostnader ved tvangsfullbyrdelsen og for tingretten og lagmannsretten (20.05.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. mai 2016, HR-2016-1094-U, (sak nr. 2016/673), sivil sak, anke over kjennelse Staten ved Skatteoppkreveren i Larvik kommune mot Aaly Holding AS (advokat Erik Fekete) Les mer
Anke over saksbehandlingen, lovanvendelsen og straffutmålingen i sak om tyveri og misbruk av bankkort (19.05.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. mai 2016, HR-2016-1085-U, (sak nr. 2016/765), straffesak, anke over dom A (advokat Audun Lillestølen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Søksmålsfristen for overprøving av avgjerder i trygderetten løper i rettsferiane (18.05.16) Høgsterettsavgjerd 18. mai 2016, HR-2016-1052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over avgjerd Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Hallvard Gilje Aarseth) mot A (advokat Caroline Lund) Les mer
Spørsmål om inhabilitet (18.05.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. mai 2016, HR-2016-997-U, (sak nr. 2016/997), sivil sak, anke over beslutning A mot Norsk Butikkbedrift AS (advokat Sten Foyn) Les mer
Gyldigheten av UNEs vedtak om ikke å realitetsbehandle søknad om asyl fra somalisk borger som var innvilget asyl i Ungarn – spørsmål om brudd på EMK artikkel 3 (18.05.16) Høyesteretts dom 18. mai 2016, HR-2016-1051-A, (sak nr. 2015/1857), sivil sak, anke over dom A (advokat Terje Einarsen) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Karl Otto Thorheim) Les mer
Straffutmåling ved gjengjelding i form av krenkande ytringar mot dommarar og andre aktørar i rettsvesenet (12.05.16) Høgsteretts dom 12. mai 2016, HR-2016-1015-A, (sak nr. 2016/416), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Morten Schjetne) Les mer
Grensen mellom den alminnelige ytrings- og handlefrihet og straffbar sjikane overfor dommer (12.05.16) Høyesteretts dom 12. mai 2016, HR-2016-1012-A, (sak nr. 2016/244), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tonje Tønder) Les mer
Strafferett - om gammel eller ny lov får anvendelse (12.05.16) Høyesteretts dom 12. mai 2016, HR-2016-1014-A, (sak nr. 2015/2348), straffesak, anke over dom I. A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann) II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann) mot A (advokat Øystein Storrvik) Les mer
Skatterett – nettolønnsavtaler (11.05.16) Høyesteretts dom 11. mai 2016, HR-2016-1050-A, (sak nr. 2015/1950), sivil sak, anke over dom A, Norsk Hydro ASA (partshjelper) (advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue) Les mer
Ligningsmyndighetenes adgang til å ta opp spørsmål om endring av ligningen "som følger av" en domstolsavgjørelse (10.05.16) Høyesteretts dom 10. mai 2016, HR-2016-988-A, (sak nr. 2015/1044), sivil sak, anke over dom ConocoPhillips Skandinavia AS (advokat Eirik Jensen) mot Staten v/Oljeskattekontoret (Regjeringsadvokaten v/advokat Henrik Kolderup) Les mer
Begjæring om gjenåpning (06.05.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. mai 2016, HR-2016-999-U, (sak nr. 2016/552), sivil sak, bejæring om gjenåpning Bremanger kommune (advokat Per Andreas Bjørgan) mot Danske Bank (advokat Olav Fredrik Perland) Les mer
Fengsling - Forholdsmessighet (04.05.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. mai 2016, HR-2016-965-U, (sak nr. 2016/896), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Midlertidig forføyning (03.05.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. mai 2016, HR-2016-937-U, (sak nr. 2016/823), sivil sak, anke over kjennelse Estrella Maarud Brands AB, Maarud AS (advokat Kristine S. Snyder) mot Orkla Confectionery & Snacks Norge AS (advokat Ida Elisabeth Gjessing) Les mer
Ankenektelse (03.05.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. mai 2016, HR-2016-951-U, (sak nr. 2016/658), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Partsrettigheter for tidligere samboer og far til den utvistes barn (02.05.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. mai 2016, HR-2016-935-U, (sak nr. 2016/787), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C (advokat Mads Andenæs) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/ advokat Henriette Busch) Les mer
Fengsling (02.05.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. mai 2016, HR-2016-934-U, (sak nr. 2016/861), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jørn Mejdell Jakobsen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om konkurskarantene (02.05.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. mai 2016, HR-2016-941-U, (sak nr. 2016/628), sivil sak, anke over kjennelse A Les mer
Spørsmål om avslag på prøvelauslating var dobbelstraff (29.04.16) Høgsterettsdom 29. april 2016, HR-2016-910-A, (sak nr. 2015/1978), sivil sak, anke over dom Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland) mot A (advokat Nils Christian Nordhus) Les mer
Dommere kjent inhabile (29.04.16) Høyesteretts kjennelse 29. april 2016, HR-2016-956-S, (sak nr. 2015/1777), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Sveinung O. Flaaten) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Reusch) Les mer
Ankenektelse (29.04.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. april 2016, HR-2016-919-U, (sak nr. 2016/771), straffesak, anke over beslutning A (advokat Jannike Kotai) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Forelding (28.04.16) Høgsterettsdom 28. april 2016, HR-2016-899-A, (sak nr. 2015/1661), sivil sak, anke over dom Tryg Forsikring (advokat Rune N. Stiegler) mot A (advokat Thomas Meinich) Les mer
Beregning av prisavslag etter kjøp av mangelfull leilighet (28.04.16) Høyesteretts dom 28. april 2016, HR-2016-901-A, (sak nr. 2015/1622), sivil sak, anke over dom AmTrust International Underwriters Ltd. (advokat Jarl R. Henstein) mot A (advokat Marius Hvitmyhr) Les mer
Spørsmål om ankesak skulle ha vært behandlet med lagrette (28.04.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. april 2016, HR-2016-898-U, (sak nr. 2016/780), straffesak, anke over beslutning Den offentlige påtalemyndighet (advokat Ketil Magnus Berg) mot A, B (advokat Tor Kjærvik) Les mer
Straff for brudd på bestemmelser om minstepris ved omsetning av torsk (27.04.16) Høyesteretts dom 27. april 2016, HR-2016-895-A, (sak nr. 2015/2147), straffesak, anke over dom Tjufjordbruket AS (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Lars Fause) Les mer
Fortrinnsrett til utvidet stilling for deltidsansatte (25.04.16) Høyesteretts dom 25. april 2016, HR-2016-867-A, (sak nr. 2015/1854), sivil sak, anke over dom I. Oslo kommune (kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Tomasz Edsberg) mot A (advokat Magnus Buflod), Norsk Sykepleierforbund (partshjelper) (advokat Einar Engh) II. A (advokat Magnus Buflod), Norsk Sykepleierforbund (partshjelper) (advokat Einar Engh) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Tomasz Edsberg) Les mer
Inhabilitet for jordskiftedommer i pågående sak (22.04.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. april 2016, HR-2016-507, (sak nr. 2016/507), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Per Arve Drageland) mot B Les mer
Hvordan fagkyndige meddommere i lagmannsretten skal oppnevnes ved habilitetsinnsigelse (22.04.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. april 2016, HR-2016-830-U, (sak nr. 2016/566), sivil sak, anke over beslutning Staten ved Skatt vest (advokat Goud Helge Homme Fjellheim) mot Transocean Offshore International Ventures Ltd og Transocean Offshore Ltd (advokat Hanne Skaarberg Holen) Les mer
Ransaking med grunnlag i siktelse for frihetsberøvelse (22.04.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22.april 2016, HR-2016-846-U, (sak nr. 2016/669), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Legemsbeskadigelse (22.04.16) Høyesteretts ankeutvalgs belsutning 22.april 2016, HR-2016-838-U, (sak nr. 2016/661), straffesak, anke over dom A (advokat Ørjan Eskeland) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over saksbehandlingen ved domfellelse for voldtekt til samleie (19.04.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. april 2016, HR-2016-806-U, (sak nr. 2016/490), straffesak, anke over dom A (advokat Roy Peder Kulblik) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Erstatning for tap av forsørger (19.04.16) Høyesteretts dom 19. april 2016, HR-2016-803-A, (sak nr. 2015/1929), sivil sak, anke over dom A, B v/verge, C v/verge (advokat Espen Simonsen) mot Tryg Forsikring (advokat Knut Søraas) Les mer
Oppheving av overskjønn på grunn av inhabilitet hos skjønnsmannen (18.04.16) Høgsterettsdom 18. april 2016, HR-2016-800-A, (sak nr. 2015/1805), sivil sak, anke over overskjønn Ing. K. Thidemann AS, B (advokat Marcus Amdahl) mot Verran kommune (advokat Helge Morten Svarva) Les mer
Omgjøring av samfunnsstraff til fengselsstraff (18.04.16) Høyesteretts dom 18. april 2016, HR-2016-799-A, (sak nr. 2015/1945), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim) mot A (advokat Marius O. Dietrichson) Les mer
Omvendt voldsalarm – elektronisk kontroll med kontaktforbud som del av straffen etter grovt skadeverk i form av brannstiftelse (14.04.16) Høyesteretts dom 14. april 2016, HR-2016-783-A, (sak nr. 2015/1982), straffesak, anke over dom A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann) Les mer
Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i en sak om fast bosted og samvær for felles barn (14.04.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. april 2016, HR-2016-778-U, (sak nr. 2016/716), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Lise NAvjord Leknes) mot B (advokat Nina Braathen Hjortdal) Les mer
Sakskostnadsavgjørelse (13.04.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. april 2016, HR-2016-639-U, (sak nr. 2016/475), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Oddvar Lindbekk) mot Gjensidige Forsikring ASA Les mer
Overprøving av ilagt parkeringsgebyr, og spørsmål om saksomkostninger etter straffeprosessloven § 436 andre ledd, jf. første ledd (13.04.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. april 2016, HR-2016-773-U, (sak nr. 2016/475), straffesak, anke over kjennelse A mot Oslo kommune Les mer
Overprøving av vedtak om tvungent psykisk helsevern (12.04.16) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 5. april 2016, HR-2016-677-U, (sak nr. 2016/677), sivil sak, anke over dom A (advokat Mats Sakse Opshaug) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (advokat Stein-Erik Jahr Dahl) Les mer
Prisoverslag ved elektroentreprise på boligeiendom (12.04.16) Høyesteretts dom 12. april 2016, HR-2016-761-A, (sak nr. 2014/2148), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Øystein Myre Bremset) mot Totaltek AS, dets konkursbo (advokat Svein Sulland) Les mer
Inhabilitet for lagrettemedlem (07.04.16) Høyesteretts dom 7. april 2016, HR-2016-739-A, (sak nr. 2015/2195), straffesak, anke over dom A (advokat Christian Wiig) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Thor-Erik Høiskar) Les mer
Anke over tingrettens sakskostnadsavgjørelse (05.04.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. april 2016, HR-2016-712-U, (sak nr. 2016/388), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Tine Kristiansen) mot B (advokat Finn Håkon Jørstad) Les mer
Grov legemsbeskadigelse (05.04.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. april 2016, HR-2016-714-U, (sak nr. 2016/547), straffesak, anke over dom A (advokat Vidar Zahl Arntzen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Habilitet for lagdommar (04.04.16) Høgsterettsdom og -avgjerd 4. april 2016, HR-2016-681-A, (sak nr. 2015/2166), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen) Les mer
Dommerhabilitet (31.03.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31. mars 2016, HR-2016-660-U, (sak nr. 2016/607), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Materiale fra kommunikasjonskontroll av en samtale mellom to brødre tillatt brukt som bevis etter samtykke (29.03.16) Høyesteretts kjennelse 29. mars 2016, HR-2016-644-A, (sak nr. 2015/1868), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trond Høvik) mot A (advokat Jørgen Løvdal), Partsrett i saken: C (advokat John Christian Elden) Les mer
Spørsmål om opplysninger i dokumentutdrag som ingen av partene har ført som bevis under hovedforhandlingen, må fjernes fra utdraget etter at forhandlingen er avsluttet (18.03.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. mars 2016, HR-2016-612-U, (sak nr. 2016/449), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Beregning av dokumentavgift ved oppløsning av sameie (17.03.16) Høyesteretts kjennelse 17. mars 2016, HR-2016-606-A, (sak nr. 2015/1588), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C, D (advokat Ørjan Salvesen Haukaas) mot Statens kartverk (Regjeringsadvokaten v/advokat Per Sigvald Wang) Les mer
Anke over kjennelse som nekter siktede og forsvarer innsyn i opplysninger som påtalemyndigheten ikke vil påberope som bevis i saken (17.03.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. mars 2016, HR-2016-605-U, (sak nr. 2016/470), straffesak, anke over kjennelse I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over kjennelse som nekter siktede og forsvarer innsyn i opplysninger som påtalemyndigheten ikke vil påberope som bevis i saken (17.03.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. mars 2016, HR-2016-604-U, (sak nr. 2016/469), straffesak, anke over kjennelse I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet III. C (advokat Bernt Heiberg) mot Den offentlige påtalemyndighet IV. D (advokat Kirsten S. Fari) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om en kommune kan kreve refusjon fra folketrygden for utbetalt godtgjøring under ordførers sykdom (16.03.16) Høyesteretts dom 16. mars 2016, HR-2016-589-A, (sak nr. 2015/1338), sivil sak, anke over dom Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/ advokat Ida Thue) mot X Kommune (advokat Gry Brandshaug Dale), Kommunesektorens organisasjon, KS (partshjelper) (advokat Jan Fougner) Les mer
Produksjon av marihuana med profesjonelt preg – straffutmåling (16.03.16) Høyesteretts dom 16. mars 2016, HR-2016-591-A, (sak nr. 2015/2076), straffesak, anke over dom I. A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei) II. B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei) III. C (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei) IV. D (advokat Brynjulf Risnes) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei) Les mer
Anke over kjennelse om varetektsfengsling (16.03.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. mars 2016, HR-2016-593-U, (sak nr. 2016/1531), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Tor Reidar Klausen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Produksjon av marihuana med profesjonelt preg – saksbehandling, lovanvendelse og straffutmåling (16.03.16) Høyesteretts dom 16. mars 2016, HR-2016-592-A, (sak nr. 2015/2194), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei) mot A (advokat Øystein Storrvik) Les mer
Spørsmål om strafferettslig inndragning av utbytte etter domfellelse for markedsmanipulasjon (16.03.16) Høyesteretts dom 16. mars 2016, HR-2016-590-A, (sak nr. 2015/2201), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hans Christian Koss) mot A (advokat Erling O. Lyngtveit) Les mer
Gyldigheten av ligning for 2007 (15.03.16) Høyesteretts dom 15. mars 2016, HR-2016-586-A, (sak nr. 2015/312), sivil sak, anke over dom Den Norske Amerikalinje AS (advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Morten Søvik) Les mer
Tvist om bruksrett til en brygge (11.03.16) Høyesteretts ankeutvalgs dom 11. mars 2016, HR-2016-574-U, (sak nr. 2016/318), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Thor Gjerde) mot C, D, E, F (advokat Øystein T. Meidell Dahle) Les mer
Opphavsrettsleg klarering ved kabeldistribusjon av tv-kanalar (10.03.16) Høgsterettsdom 10. mars 2016, HR-2016-562-A, (sak nr. 2015/1101), sivil sak, anke over dom Norwaco (advokat John S. Gulbrandsen) mot Get AS (advokat Rasmus Asbjørnsen) Les mer
Grov korrupsjon og utroskap (10.03.16) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. mars 2016, HR-2016-560-U, (sak nr. 2015/1574), straffesak, anke over dom I. A (advokat Lars Christian Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Torunn Salomonsen Holmberg) II. B (advokat Tone Monclair) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Torunn Salomonsen Holmberg) Les mer
Straff for legemsbeskadigelse med døden til følge og familievold (09.03.16) Høyesteretts dom 9. mars 2016, HR-2016-553-A, (sak nr. 2015/1963), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Thronæs) Les mer
Særskilt anke over utmålingen av et forsikringsselskaps regresskrav etter at et bolighus ble totalskadet ved brann (09.03.16) Høyesteretts ankeutvalgs dom 9. mars 2016, HR-2016-558-U, (sak nr. 2015/2271), sivil sak, anke over dom A (advokat Helge Wesenberg) mot Frende Skadeforsikring (advokat Trond Werner Lunde) Les mer
Straffutmåling vold i nære relasjoner (08.03.16) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 8. mars 2016, HR-2016-540-U, (sak nr. 2016/330), straffesak, anke over dom A (advokat Aasmund Olav Sandland) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Sakskostnadsavgjørelse i sak om erstatningskrav for kontraktsbrudd (02.03.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. mars 2016, HR-2016-493-U, (sak nr. 2016/260), sivil sak, anke over kjennelse A og B (advokat Rolf Christensen) mot Overhalla Hus AS (advokat Arne Haugland) Les mer
Sakskostnadsavgjørelse ved rettsforlik om foreldreansvar (01.03.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. mars 2016, HR-2016-486-U, (sak nr. 2016/361), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Frode Jæger Folkestad) mot B (advokat Lise Navjord Leknes) Les mer
Avtaler om finansielle instrumenter (29.02.16) Høyesteretts dom 29.februar 2016, HR-2016-476-A, (sak nr. 2015/1486) Danske Bank, NUF av Danske Bank A/S (advokat Olav Fredrik Perland) Rettslig medhjelper: (advokat Kyrre Eggen) mot Bremanger kommune (advokat Per Andreas Bjørgan) Rettslig medhjelper: (advokat Ulf Larsen) Les mer
Trussel mot offentlig tjenestemann (26.02.16) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 26. februar 2016, HR-2016-471-U, (sak nr. 2016/236), straffesak, anke over dom A (advokat Ole Petter Drevland) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Krav om erstatning for utgifter til forsvar og reiseutgifter etter frifinnelse (25.02.16) Rettens kjennelse 26. februar 2016, HR-2016-458-F, (sak nr. 2015/1246), straffesak, anke over dom I. Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Lars Christian Sunde) II. Den offentlige påtalemyndighet mot B (advokat Mette-Julie Sundby) Les mer
Begjæring om oppheving av lagmannsrettes hevingskjennelse (23.02.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. februar 2016, HR-2016-428-U, (sak nr. 2016/255), straffesak, anke over kjennelse A, B (advokat Liv Clemetsen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Dommerhabilitet (22.02.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. februar 2016, HR-2016-422-U, (sak nr. 2016/351), straffesak, anke over beslutning A (advokat Reidar Steinsvik) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om å nekte innsyn i og utskrift av en fengslingskjennelse (22.02.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. februar 2016, HR-2016-423-U, (sak nr. 2016/331), straffesak, anke over beslutning A  Les mer
Stadfestelse av bud og fordeling av kjøpesum etter tvangssalg (19.02.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. februar 2016, HR-2016-410-U, (sak nr. 2016/281), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Carsten Gunnarstorp) mot X kommune (advokat Børre Sigurd Bratsberg) Landkreditt Bank AS (advokat Glenn Lorentzen) Astrid Kaasa (advokat Helge Aarnes) Les mer
Spørsmål om omberamming av ankeforhandling i straffesak (19.02.16) Høyesteretts kjennelse 19. februar 2016, HR-2016-392-A, (sak nr. 2016/327), straffesak, anke over beslutning A (advokat Sigrid J. Klomsæt) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Krav om sikkerhetsstillelse etter tvisteloven § 20-11 (19.02.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. februar 2016, HR-2016-407-U, (sak nr. 2016/216), sivil sak, anke over kjennelse A mot Nordbohus Sogn AS (advokat Arvid Mellingen) Les mer
Grunnlovmessigheten av bestemmelsen om regulering av stortingspensjoner (19.02.16) Høyesteretts dom 19. februar 2016, HR-2016-389-A, (sak nr. 2015/1740), sivil sak, anke over dom Carl-Ivar Hagen (advokat Ketil Sellæg Ramberg) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen) Les mer
Oppløsning av sameie etter sameieloven § 15 (18.02.16) Høyesteretts dom 18. februar 2016, HR-2016-386-A, (sak nr. 2015/1621), sivil sak, anke over dom A, B, C, D, E, F (advokat Christian Poulsson) mot G, H, I (advokat Hege Birkeland Ersdal) Les mer
Bruk av politiavhøyr i drapssak (17.02.16) Høgsterettsdom 17. februar 2016, HR-2016-00379-A, (sak nr. 2015/1628), straffesak, anke over dom A (advokat René Ibsen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller) Les mer
Mishandling i familieforhold (17.02.16) Høyesteretts ankeutvalgs dom 17. februar 2016, HR-2016-375-U, (sak nr. 2016/197), straffesak, anke over dom I. A (advokat Ida Dahlgren Hanssen) mot Den offentlige påtalemyndighet II. Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Ida Dahlgren Hanssen) Les mer
Høvet til å sette fram nye påstandsgrunnlag ved vidare behandling i lagmannsretten etter oppheving i Høgsterett (17.02.16) Høgsterettsdom 17. februar 2016, HR-2016-378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer Wibe Koch) Les mer
Rettsgebyr etter rettsgebyrloven § 8 (16.02.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. februar 2016, HR-2016-348-U, (sak nr. 2016/38), sivil sak, anke over beslutning Nord-Pol Bygg Filip Szczygielski (advokat Tarjei Stensaasen) Les mer
Sakskostnadsavgjørelse i en sak om samværsrett etter barneloven, jf. tvisteloven § 20-9 (16.02.16) Høyesteretts kjennelse 16. februar 2016, HR-2016-352-U, (sak nr. 2016/232), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Gunn-Mari Kjølberg) mot B (advokat Henrik Bliksrud) Les mer
Høyesterett i storkammer slår fast at innløsning av festetomt etter 40-prosentregelen ikke er i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (10.02.16) Høyesteretts dom 10. februar 2016, HR-2016-304-S, (sak nr. 2013/1929), sivil sak, anke over overskjønn A (advokat Stein E. Hove) mot B, C (advokat Mathias Tveten) Møter i saken etter tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Reusch) Les mer
Inndraging av unndratt meirverdiavgift, jf. straffelova 1902 § 34 (09.02.16) Høgsterettsdom 9. februar 2016, HR-2016-301-A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Torstein Hevnskjel) Les mer
Tidligere tannlegeassistent tilkjent yrkesskadeerstatning for kvikksølvskade, selv om sykdomssymptomene var kjent før 1990 (08.02.16) Høyesteretts dom 8. februar 2016, HR-2016-293-A, (sak nr. 2015/1105), sivil sak, anke over dom Yrkesskadeforsikringsforeningen (advokat Børth-Eivind A. Lid) mot A (advokat Øyvind Vidhammer) Les mer
Erstatningskrav mot staten (08.02.16) Høyesteretts dom 8. februar 2016, HR-2016-296-A, (sak nr. 2015/1524), sivil sak, anke over dom Fellesforbundet for sjøfolk (advokat Erik Råd Herlofsen) mot Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Lund) Les mer
Straff for avliving av hund med ulovleg metode som var eigna til å påføre dyret smerte og frykt (08.02.16) Høgsterettsdom 8. februar 2016, HR-2016-295-A, (sak nr. 2015/1882), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Hans Tore Høviskeland) mot A (advokat Even Rønvik) Les mer
Samfunnsstraff ved grov narkotikaforbrytelse (05.02.16) Høyesteretts dom 5. februar 2016, HR-2016-286-A, (sak nr. 2015/1927), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jan Tallaksen) Les mer
Straff for valdtekt etter gjenopning (05.02.16) Høgsterettsdom 5. februar 2016, HR-2016-287-A, (sak nr. 2015/2087), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Thronæs) Les mer
Avvisning av anke pga. formfeil (05.02.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. februar 2016, HR-2016-292-U, (sak nr. 2016/47), straffesak, anke over dom A (advokat Amir Hossein Mirmotahari) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Inhabilitet hos en av meddommerne i lagmannsretten (05.02.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. februar 2016, HR-2016-277-U, (sak nr. 2015/2318), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Grovt bedrageri (04.02.16) Høyesteretts ankeutvalgs dom 4. februar 2016, HR-2016-262-U, (sak nr. 2016/61), straffesak, anke over dom A (advokat Sven Crogh) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Storkammersak om straff for grov voldsutøvelse med alvorlige skadefølger - Spørsmålet var særlig hvordan det skal gis kompensasjon for lang saksbehandlingstid (29.01.16) Høyesteretts dom 29. januar 2016, HR-2016-225-S, (sak nr. 2015/2010), straffesak, anke over dom A (advokat Jon Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Thomas Frøberg) Les mer
Anke over domfellelse for to voldtekter av ektefelle og grov familievold mot ektefelle og tre felles barn (29.01.16) Høyesteretts ankeutvalgs belsutning 29. januar 2016, HR-2016-231-U, (sak nr. 2015/2347), straffesak, anke over dom A (advokat Marie Sølverud) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Betydningen av uoppmerksomt lagrettemedlem (28.01.16) Høyesteretts dom 28. januar 2016, HR-2016-217-A, (sak nr. 2015/1574), straffesak, anke over dom I. A (advokat Jon Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Torunn Salomonsen Holmberg) II. B (advokat Brynjulf Risnes) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Torunn Salomonsen Holmberg) Les mer
Oppgjer etter heving av kontrakt om oppføring av tilbygg til bustadhus (28.01.16) Høgsterettsdom 28. januar 2016, HR-2016-219-A, (sak nr. 2015/1470), sivil sak, anke over dom I. A, B (advokat Arne Johansen) mot C (advokat Lars Nygaard) II. C (advokat Lars Nygaard) mot A, B (advokat Arne Johansen) Les mer
Mellombels tilbakekall av førarrett og beslag etter vegtrafikklova § 33 nr. 3 (28.01.16) Høgsteretts ankeutvals orskurd 25. januar 2016, HR-2016-223-U, (sak nr. 2016/68), straffesak, anke over dom Den offentlege påtalemakta mot A Les mer
Saken gjelder omfanget av forsvarerbistand knyttet til en sivil sak (28.01.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. januar 2016, HR-2016-210-U, (sak nr. 2016/156), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Nils Jørgen Vordahl) Les mer
Smugling av varer (25.01.16) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 25. januar 2016, HR-2016-183-U, (sak nr. 2016/93), straffesak, anke over dom A (advokat Søren Ø. Hellenes) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Fengsling - unndragelse (22.01.16) Høgsteretts ankeutvals orskurd 22. januar 2016, HR-2016-167-U, (sak nr. 2016/139), straffesak, anke over orskurd A (advokat Juliane Margrethe Strøm Berthelsen) mot Den offentlege påtalemakta Les mer
Fengsling - bevisforspillelsesfare (22.01.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. januar 2016, HR-2016-169-U, (sak nr. 2016/148), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Arne B. Krokeide) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Krava til domsgrunnar ved domfelling for grovt aktlaus lekamsskading ved føring av motorvogn (22.01.16) Høgsteretts ankeutvals vedtak 22. januar 2016, HR-2016-167-U, (sak nr. 2015/2294), straffesak, anke over dom A (advokat Harald Pleym) mot Den offentlege påtalemakta Les mer
Anke over lagmannsrettens domfellelse for uaktsom forvoldelse av betydelig personskade (19.01.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. januar 2016, HR-2016-119-U, (sak nr. 2015/2210), straffesak, anke over dom A (advokat Bjørn Rener-Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Habilitet for høgsterettsdommarar (15.01.16) Høgsterettsavgjerd 15. januar 2016, HR-2016-00106A, (sak nr. 2015/1740), sivil sak, anke over dom A (advokat Ketil Sellæg Ramberg) mot staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen) Les mer
Anke over vedtak i lagmannsretten etter straffeprosesslova § 321 første ledd om ikkje å gi samtykke til fremje av straffeanke (13.01.16) Høgsteretts ankeutvals orskurd 13. januar 2016, HR-2016-79-U, (sak nr. 2016/44), straffesak, anke over vedtak A (advokat Knut H. Austad) mot Den offentlege påtalemakta Les mer
Anke over avslag om oppnevning av offentlig forsvarer på etterforskningsstadiet (13.01.16) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. januar 2016, HR-2016-92-U, (sak nr. 2016/12), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Nora Hallen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer