Ankeutvalget - Straffesaker

Fra storkammersaken om strukturerte spareprodukt mars 2013er
Fra storkammersaken om strukturerte spareprodukter mars 2013 Foto: Høyesterett

Sammendraget som følger den enkelte sak, er ikke en del av avgjørelsen. Det skal kun gi en oversikt over de tema og problemstillinger som har vært til behandling. Avgjørelsen i sin helhet kan leses ved å klikke på lenke nedenfor sammendraget.

Her på Høyesteretts nettsider vil du finne publisert alle avgjørelser fra avdeling, alle begrunnede avgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalg samt en oversikt over alle anker over dom som ikke er tillatt fremmet.

Rettens plikt til å sørge for sakens opplysning, jf. straffeprosessloven § 294

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 21. desember 2017, HR-2017-2447-U, (sak nr. 2017/2090), straffesak, anke over dom A (advokat Espen Wangberg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Bedrageri i form av å imitere rovviltskader på rein

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20. desember 2017, HR-2017-2431-U, (sak nr. 2017/1884), straffesak, anke over dom I. A (advokat Trond Pedersen Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Hjallis Bakke, advokat Thomas Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Ankenektelse etter strprl. § 321

Høyesterett ankeutvalgs kjennelse 20. desember 2017, HR-2017-2416-U, sak nr. 2017/2050, straffesak anke over beslutning, A (advokat Erik Bryn Tvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet             

Les mer

Varetektsfengsling etter pågripelse i utlandet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. desember 2017, HR-2017-2333-U, (sak nr. 2017/2089), straffesak, anke over kjennelse, Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Ben Einar Grundhaug)

Les mer

Fastsettelse av særskilt sikringssone etter kulturminneloven § 6

Høyesteretts ankeutvalgs dom HR-2017-2314-U, (sak nr. 2017/1931), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Edmund A. Bolstad)

Les mer

Saksbehandlingsfeil - retten til å begrunne anken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. november 2017, HR-2017-2179-U, (sak nr. 2017/1949), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Fredrik Verling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Brudd på kontradiksjon ved varetekstfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 14. november 2017, HR-2017-2145-U, (sak nr. 2017-1946), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Henrik Birkeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Krav til begrunnelsen ved fastsetting av brev- og besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 13. november 2017, HR-2017-2143-U, (sak nr. 2017/1926), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Preben Kløvfjell) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse om varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. november 2017, HR-2017-2124-U, (sak nr. 2017/1916), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Saksbehandlingsfeil som ikke kunne antas å ha virket inn på avgjørelsen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. november 2017, HR-2017-2111-U, (sak nr. 2017/1776), straffesak, anke over beslutning A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Ankenektelse i sak om skade var voldet av hund

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. november 2017, HR-2017-2090-U, (sak nr. 2017/1747), straffesak, anke over beslutning A (advokat Didrik Tønseth) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Forholdet mellom straffeloven § 346 og § 351

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. november 2017, HR-2017-2079-U, (sak nr. 2017/1768), straffesak, anke over beslutning A (advokat Carl U. Bore) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke nektet fremmet i sak om grov korrupsjon

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 30. oktober 2017, HR-2017-2063-U, (sak nr. 2017/1437), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Ankerett - spørsmål om lagmannsretten har anvendt riktig beviskrav

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 27. oktober 2017, HR-2017-2035-U, (sak nr. 2017/1746), straffesak, anke over dom A (advokat Øyvind Panzer Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Straffutmåling opphevet som følge av langliggetid hos påtalemyndigheten etter lagmannsrettens dom

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 25. oktober 2017, HR-2017-2012-U, (sak nr. 2017/1675), straffesak, anke over dom A (advokat Eli Johanne Apold) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Straffutmåling for vold og bråk på utested

Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 25. oktober 2017, HR-2017-2012-U, (sak nr. 2017/1675), straffesak, anke over dom A (advokat Eli Johanne Apold) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Begrunnelse av forholdsmessighetsvurderinger ved varetekstfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. oktober 2017, HR-2017-2009-U, (sak nr. 2017/1791), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Svein Kjetil Svendsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Krav om erstatning etter frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 438

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 11. oktober 2017, HR-2017-1941-U, (sak nr. 2017/346), straffesak, anke over dom A (advokat Lars Christian Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jo Christian Jordet)

Les mer

Midlertidig tap av førerretten på grunn av tidligere prikkbelastninger

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. oktober 2017, HR-2017-1926-U, (sak nr. 2017/1625), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Frode Jæger Folkestad) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Les mer

Grovt tyveri av fisk

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 9. oktober 2017, HR-2017-1920-U, (sak nr. 2017/1560), straffesak, anke over dom I. A (advokat Jan Erik Teigum) mot Den offentlige påtalemyndighet II.  B (advokat Axel Lange) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Les mer

Spørsmål om et ulovlig ervervet bevis - en politiforklaring - skal avskjæres som bevis ved behandlingen av et sivilt krav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. oktober 2017, HR-2017-1894-U, (sak nr. 2017/1572), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å omgjøre beslutning om å nekte anken fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. september 2017, HR-2017-1863-U, (sak nr. 2017/1404), straffesak, anke over beslutning A (advokat Bjørg S. Granerud) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Forholdsmessigheten ved fortsatt varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2017, HR-2017-1837-U, (sak nr. 2017/1636), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Inger Marie Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Kompentansen til å prøve krav om erstatning etter strpl. § 438

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2017, HR-2017-1846-U, (sak nr. 2017/485), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet mot X AS (advokat Erling O. Lyngtveit)

Les mer

Gjennomføringen av tiltaltes forklaring under hovedforhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2017, HR-2017-1831-U, (sak nr. 2017/1580), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Forholdsmessighetsvurderingen ved varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. september 2017, HR-2017-1815-U, (sak nr. 2017/1599), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Heidi Juritzen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over domfellelse for bedrageri mv.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. september 2017, HR-2017-1813-U, (sak nr. 2017/1338), straffesak, anke over dom A (advokat Rune Stenstrøm og advokat Rudi Mikal Christensen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Sak om anke over lagmannsrettens saksbehandling og lovanvendelse i sak om legemsbeskadigelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 15. september 2017, HR-2017-1784-U, (sak nr. 2017/1380), straffesak, anke over dom A (advokat Arve Ringsbye) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Straffesak etter straffeloven 1902 § 219

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 15. september 2017, HR-2017-1792-U, (sak nr. 2017/1474), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Forholdsmessighetsvurderinger ved varetekstfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. september 2017, HR-2017-1679-U, (sak nr. 2017/1478), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Frode Sulland)

Les mer

Avvisning av anke som ikke var mangelfull

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. september 2017, HR-2017-1682-U, (sak nr. 2017/1420), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Christian Flemmen Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Les mer

Habilitetsinnsigelse mot samtlige dommere i Borgarting lagmannsrett

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. august 2017, HR-2017-1580-U, (sak nr. 2017/1378), straffesak, habilitet Sigurd Jørgen Klomsæt

Les mer

Beslag av fem sluttstykker og to forskjefter til våpen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. august 2017, HR-2017-1578-U, (sak nr. 2017/1352), straffesak, anke over kjennelse A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Domfellelse for overtredelse av Antarktisforskriften

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 11. august 2017, HR-2017-1550-U, (sak nr. 2017/1173), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet 

Les mer

Rettslig interesse i sak om varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. juli 2017, HR-2017-1498-U, (sak nr. 2017/1327), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Asle Hesla)

Les mer

Inndragning av våpen som følge av brudd på våpenlovgivningens regler om oppbevaring

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28. juli 2017, HR-2017-1491-U, (sak nr. 2017/1186), straffesak, anke over dom A (advokat Brage Nordgård) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Nye anførsler i omgjøringsbegjæringen - kravet til begrunnelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. juni 2017, HR-2017-1223-U, (sak nr. 2017/892), straffesak, anke over beslutning A (advokat Atle Helljesen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Tvist om fullbyrding av dom - begjæring i medhold av straffeprosessloven § 462

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. juni 2017, HR-2017-1190-F, (sak nr. 2017/833), straffesak A, Sherbourne Investments Limited (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Beviskrav i sak om seksuell handling

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 12. juni 2017, HR-2017-1162-U, (sak nr 2017/983), straffesak, anke over dom A (advokat Arve Røli) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Uaksomt drap ved bilpåkjørsel

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 12. juni 2017, HR-2017-1155-U, (sak nr. 2017/896), straffesak, anke over dom A (advokat Marijana Lozic) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Domfellelse for grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. juni 2017, HR-2017-1104-U, (sak nr. 2017/894), straffesak, anke over dom A (advokat Randulf Schumann Hansen) mot Den offentlige mpåtalemyndighet

Les mer

Frifinnelsesdom for sivilt krav i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs dom 2. juni 2017, HR-2017-1106-U, (sak nr. 2017/775), straffesak, anke over dom A (advokat Christian Wulff Hansen) mot B (advokat Per Ragnar Holter-Andersen)

Les mer

Opphevelse av lagmannsrettens beslutning om ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. mai 2017, HR-2017-1057-U, (sak nr. 2017/714), straffesak, anke over beslutning A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lagmannsrettens saksbehandling og lovanvendelse i sak om kjøring med for høy fart

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 26. mai 2017, HR-2017-1031-U, (sak nr. 2017/738), straffesak, anke over dom A (advokat Kolbjørn Lium) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Rettergangsstraff for forsvarer som unnlot å møte til hovedforhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. mai 2017, HR-2017-1011-U, (sak nr. 2017/740), straffesak, anke over beslutning A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Manglende anledning til kontradiksjon om subsumsjonsendring og straffutmåling for grov mishandling av samboer

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 23. mai 2017, HR-2017-1015-U, (sak nr. 2017/479), straffesak, anke over dom A (advokat Cecilie Drechsler) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over beslutning om ankenektelse forkastet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. mai 2017, HR-2017-1002-U, (sak nr. 2017/681), straffesak, anke over beslutning A mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Krav om at pågripelsesbeslutning eller tilsvarende avgjørelse, er vedlagt begjæring om utlevering til rettsforfølging

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. mai 2017, HR-2017-985-U, (sak nr. 2017/844), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Lukasz Niedzielski) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Vareteksfengsling - Fare for oversoning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. mai 2017, HR-2017-992-U, (sak nr. 2017/881), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Mads Falck Berven) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over avvisningskjennelse - om forvarers rett til kontradiksjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. mai 2017, HR-2017-928-U, (sak nr. 2017/764), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jannicke Keller-Fløystad) Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Tiltaltes rett til innsyn i en annen straffesak enn hans egen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. mai 2017, HR-2017-869-U, (sak nr. 2017/730), straffesak, anke over beslutning Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Thomas Randby)

Les mer

Krav til begrunnelse ved besøksforbud overfor barn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. april 2017, HR-2017-834-U, (sak nr. 2017/717), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Linda Ellefsen Eide) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Avvisning av anke på grunn av manglende aktuell interesse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. april, HR-2017-832-U, (sak nr. 2017/736), anke over kjennelse A (advokat Knut Helge Hurum) mot Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund

Les mer

Spørsmål om lagmannsretten gikk utenfor ankegjenstanden, bruk av hjelpedokumenter til lagrettens rådslagning og straffutmåling for grove narkotikaforbrytelser

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 19. april 2017, HR-2017-764-U, (sak nr. 2017/235), straffesak, anke over dom I.  A (advokat Ole Petter Drevland) mot Den offentlige påtalemyndighet II. C (advokat Heidi Juritzen) mot Den offentlige påtalemyndighet III. D (advokat Ida Andenæs) mot Den offentlige påtalemyndighet IV. E (advokat Stian Mæland) mot Den offentlige påtalemyndighet V.  F (advokat Harald Grape) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Varetektsfengsling - spørsmål om siktede var psykotisk i gjerningsøyeblikket

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. april 2017, HR-2017-655-U, (sak nr. 2017/173), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jacob Sanden Ringsrød) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Om alle dommarane i lagmannsretten må vike sete ved behandlinga av ein anke

Høgsteretts ankeutvals orskurd 3. april 2017, HR-2017-695-U, (sak nr. 2017/591), straffesak, habilitet A (advokat Håkon Brækhus) mot Den offentlege påtalemakta, B (advokat Atle Birkeland)

Les mer

Anke i sak om grovt skattesvik, hvor tiltalte ble frifunnet i tingretten, men dømt i lagmannsretten, tillates ikke fremmet for Høyesterett

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. mars 2017, HR-2017-638-U, (sak nr. 2017/173), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Manglende kontradiksjon ved ankenektelse i lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. mars 2017, HR-2017-605-U, (sak nr. 2017/370), straffesak, anke over beslutning A (advokat Christian Flemmen Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Straffutmåling etter domfellelse for grovt uaktsom medvirkning til oppbevaring av narkotika i kvanta som innebærer grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. mars 2017, HR-2017-535-U, (sak nr. 2017/267), straffesak, anke over dom A (advokat Kaja de Vibe Malling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Forholdet mellom inndragning og skatt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. mars 2017, HR-2017-520-U, (sak nr. 2017/520), straffesak, anke over dom A (advokat Tony A. Vangen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Trusler mot statsorganene mv. - begrunnet ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. mars 2017, HR-2017-543-U, (sak nr. 2017/196), straffesak, anke over dom A (advokat Erlend Liaklev Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Heving av ankesak på grunn av frafalt anke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. mars 2017, HR-2017-541-U, (sak nr. 2017/381), straffesak, anke over kjennelse Donatas Lukosevicius (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Identitetskrenkelse og bruk av en annens bilde

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. mars 2017, HR-2017-472-U, (sak nr. 2017/233), straffesak, anke over dom A (advokat Arve Opdahl) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Om ankerett etter frifinnelse for ett av to straffbare forhold når disse uriktig er bedømt som ett sammenhengende forhold

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. mars 2017, HR-2017-473-U, (sak nr. 2017/220), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. mars 2017, HR-2017-314-U, (sak nr. 2017/314), straffesak, anke over beslutning A (advokat Elisabeth Myhre) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. februar 2017, HR-2017-407-U, (sak nr. 2017/324), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Malén Stølen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Drapstrusler

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. februar 2017, HR-2017-373-U, (sak nr. 2017/185), straffesak, anke over beslutning A (advokat Inge Erlend Grøndalen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse i sak om fengsling etter utlendingsloven § 106

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. februar 2017, HR-2017-283-U, (sak nr. 2017/221), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Asle Hesla) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Tiltale for voldtekt av åtte kvinner

Høyesteretts ankeutvalgs dom 3. februar 2017, HR-2017-271-U, (sak nr. 2017/82), straffesak, anke over dom A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Straffutmålingsanke i sak om blant annet menneskehandel og hallikvirksomhet

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 31. januar 2017, HR-2017-228-U, (sak nr. 2017/104), straffesak, anke over dom A (advokat Jørgen Riple) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Fengsling etter utleveringsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. januar 2017, HR-2017-221-U, (sak nr. 2017/156), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Hans Chr. Nygaard Wang) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over lagmannsrettens kjennelse om å avvise en anke fordi original ankeerklæring ikke ble inngitt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. januar 2017, HR-2017-169-U, (sak nr. 2016/2355), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Mona Danielsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Delvis ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. januar 2017, HR-2017-132-U, (sak nr. 2016/2442), straffesak, anke over beslutning A (advokat Svein Holden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Legemsbeskadigelse - årsakskravet i strafferetten

Høyesteretts ankeutvalgs dom 16. januar 2017, HR-2017-114-U, (sak nr. 2016/2382), straffesak, anke over dom A (advokat Jørn Mejdell Jakobsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Anke over kjennelse om utlevering

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. januar 2017, HR-2017-89-U, (sak nr. 2016/2387), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Sigurd J. Klomsæt) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. januar 2017, HR-2017-82-U, (sak nr. 2016/2345), straffesak, anke over beslutning A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Varetektsfengsling etter utleveringsloven § 15, jf. straffeprosessloven § 171 første ledd nr. 1

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. januar 2017, HR-2017-47-U, (sak nr. 2017/36), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Thor Backe-Wiig)

Les mer