Avdeling - Sivile saker

Dommerrommet i Første avdelings rettssal med portretter av alle tidligere dommere fra 1814 og fram til i dag
Dommerrommet i Første avdelings rettssal med portretter av alle tidligere dommere fra 1814 og fram til i dag Foto: Sturlason

 

Sammendraget som følger den enkelte sak, er ikke en del av avgjørelsen. Det skal kun gi en oversikt over de tema og problemstillinger som har vært til behandling. Avgjørelsen i sin helhet kan leses ved å klikke på lenke nedenfor sammendraget.

Her på Høyesteretts nettsider vil du finne publisert alle avgjørelser fra avdeling, alle begrunnede avgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalg samt en oversikt over alle anker over dom som ikke er tillatt fremmet.

Avskjedigelse av major

Høyesteretts dom 22. desember 2017, HR-2017-2479-A, (sak nr. 2017/985), sivil sak, anke over dom A (advokat Tor Gresseth), Befalets Fellesorganisasjon (partshjelper) (advokat Tor Gresseth) mot Staten v/Forsvarsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Tonje Skjeie – til prøve)

Les mer

Reintallsreduksjon

Høyesteretts dom  21. desember 2017,HR-2017-2428-A, (2017-981), sivil sak anke over dom Staten v/Landbruks- og matdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Stein-Erik Jahr Dahl – til prøve) Rettslig medhjelper: advokat Marius  Emberland) mot Jovsset Ante Iversen Sara (advokat Trond Pedersen Biti)

Les mer

Regresskrav fra forsikringsselskap førte ikke frem

Høyesteretts dom 20. desember 2017, HR-2017-2414-A, (sak nr. 2017/1152), sivil sak, anke over dom. Møretrygd Gjensidige Forsikring (advokat Laila Marie Bendiksen – til prøve) mot Protector Forsikring ASA (advokat Jørgen Svartebekk)

Les mer

Avskjæring av fremførbart underskudd i et aksjeselskap

Høyesteretts dom 20.desember 2017, HR-2017-2410-A, (sak nr. 2017/1042), sivil sak, anke over dom Armada Eiendom AS (advokat Steinar Nundal – til prøve) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten  v/advokat Ole Kristian Rigland)

Les mer

Personlig ansvar for en daglig leder i et aksjeselskap

Høyesteretts dom 14. desember 2017, HR-2017-2375-A, (sak nr. 2017/680), sivil sak, anke over dom, A (advokat Klaus Henrik Wiese-Hansen) mot Ulvesund Elektro AS (advokat Helge Aarseth)

Les mer

Sakshandsaming ved vedtak om familieinnvandring

Høyesteretts dom 14. desember 2017, HR-2017-2376-A, (sak nr. 2017/1114), sivil sak, anke over dom, Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Karl Otto Torheim) mot A (advokat Halvard Helle)

Les mer

Fastsettelse av vederlag for bygning ved avsluttet tomtefeste

Høyesteretts dom 12. desember 2017, HR-2017-2359-A, (sak nr. 2017/1050), sivil sak, anke over overskjønn, Bergen Sentrum Tomteselskap AS (advokat Sam E. Harris) mot Zachariasbryggen AS (advokat Morten Steenstrup)

Les mer

Spørsmål om innarbeidelse av farge som varemerke

Høyesteretts dom 11. desember 2017, HR-2017-2356-A, (sak nr. 2017/1062), sivil sak, anke over dom GlaxoSmithKline AS (advokat Ida Elisabeth Gjessing) mot Sandoz A/S, Novartis Norge AS (advokat Thomas Gaarder-Olsen)

Les mer

Kortvarig tap av prostitusjonsinntekter har ikke erstatningsrettslig vern

Høyesteretts dom 8. desember 2017, HR-2017-2352-A, (sak nr. 2017/691), sivil sak, anke over dom  I. A m.fl. (advokat Karoline Henriksen) mot H m.fl. (advokat Øystein Storrvik, advokat Øyvind Sterri) II. H (advokat Storrvik) mot C m.fl. (advokat Karoline Henriksen) III. I (advokat Øyvind Sterri) mot B m.fl. (advokat Karoline Henriksen)   IV. J (advokat Øyvind Sterri) mot A m.fl. (advokat Karoline Henriksen)   V. K (advokat Øyvind Sterri) mot E m.fl. (advokat Karoline Henriksen

Les mer

Beregning av bruksverdi etter ekspropriasjonserstatningslova § 6

Høyesteretts dom 5. desember 2017, HR-2017-2338-A, (sak nr. 2017/520), sivil sak, anke over overskjønn Oppland fylkeskommune (advokat Steinar Mageli)     mot    Tormod Gihle  Jens Ivar Fjellhaug  Egil Olstad  Kristian Fjørkenstad  Hanne Kari Wedøe Bakke  Ingvild Aarsby  Mads Ivar Aarsby  Dag Gjestvang  Ola Reinsby  Randi Olsby-Brenden  Paul Taraldsrud  Markus Fjørkenstad  Hans Hammerstad  Arnhild Aarsby Hårstadsveen  Stiftelsen Solliakollektivet  Svein Erik Gulbrandsen  Arve Moen Aas  Ann-Charlotte I. Sullestad Tolpinrud  Gjermund Tolpinrud  Per Odd Gjestvang  Pål Gjestvang (advokat Kirsten B. Sigmond)

Les mer

Arbeidsgiver ikke erstatningsansvarlig for tidligere ansatts underslag

Høyesteretts dom 5. desember 2017, HR-2017-2292-A, (sak nr. 2017/884), sivil sak, anke over dom Uloba - Independent Living Norge SA (advokat Torgeir Juliussen Finne mot A (advokat Stine Louise Windingstad)

Les mer

Virksomhetsoverdragelse ved bytte av tjenesteleverandør

Høyesteretts dom 4. desember 2017, HR-2017-2277-A, (sak nr. 2017/789), sivil sak, anke over dom Aleris Ungplan & BOI AS (advokat Eirik Edvardsen) mot A (advokat Kjetil Edvardsen)

Les mer

Pasientskadeerstatning hvor behandling ikke var livsnødvendig

Høyesteretts dom 30. november 2017, HR-2017-2270-A, (sak nr. 2017/1010), sivil sak, anke over dom, Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Bente Åshild Tautra) mot A (advokat Inger Johansen)

Les mer

Leasingselskap hadde rett til avskrivning på utleiebiler

Høyesteretts dom 29. november 2017, HR-2017-2248-A, (sak nr. 2017/880), sivil sak, anke over dom Staten v/Skatt øst (regjeringsadvokaten v/advokat Tonje Skjeie) mot Ai Lease AS (advokat Harald Willumsen)

Les mer

Om vedtak om veiprosjekt er ugyldig fordi det ikke ble foretatt konsekvensutredning

Høyesteretts dom 28. november 2017, HR-2017-2247-A, (sak nr. 2017/426), sivil sak, anke over dom, Reinøy reinbeitedistrikt Margareth Anni Hansen Herolf Andreas Hansen Audhild Helene Hansen Sigrunn Merete Hansen       (advokat Knut Helge Hurum) mot Troms fylkeskommune        (advokat Johan Fredrik Remmen v/regionvegkontoret             advokat Pål Martin Abell)

Les mer

Opphavsretten til filmbilen Il Tempo Gigante

Høyesteretts dom 15. november 2017, HR-2017-2165-A, (sak nr. 2017/542), sivil sak, anke over dom Kari og Kjell Aukrusts stiftelse - Aukruststiftelsen (advokat Are Stenvik)  Hunderfossen Familiepark AS (advokat Aslak Runde) mot Caprino Filmsenter AS (advokat Rune Ljostad, advokat Tage Brigt A.Skoghøy)

Les mer

Grunneiers forkjøpsrett til bygning på festet grunn er ikke bortfalt

Høøyesteretts avgjørelse 14. november 2017, HR-2017-2160-A, (sak nr. 2017/792), sivil sak, anke over dom Bogstadveien 27 B AS (advokat Øystein Myre Bremset) mot Axel Schøyen AS (advokat Egil Jarslett)

Les mer

Gevinst ved salg av tomter fra en bygdeallmenning utløser ikke skatteplikt for allmenningen

Høyesteretts dom 9. november 2017, HR-2017-2125-A, (sak nr. 2017/832), sivil sak, anke over dom, I. Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland) mot Lunner Almenning (advokat Jo Are Aamodt Brænden) II. Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland) mot Brandbu og Tingelstad Almenning (advokat Jo Are Aamodt Brænden)

Les mer

Erstatningskrav mot arkitektkontor på grunn av uriktige opplysninger

Høyesteretts dom 7. november 2017, HR-2017-2102-A, (sak nr. 2017/651), sivil sak, anke over dom Arkitektkontoret Haaland AS (advokat Endre Nåmdal) mot BKG AS (advokat Harald Sjaastad)

Les mer

Merverdiavgift knyttet til infrastrukturtiltak utført av utbygger etter pålegg

Høyesteretts avgjørelse 1. november 2017, HR-2017-2065-A, (sak nr. 2017/848), sivil sak, anke over dom Avinor AS (advokat Nils Flesland Bull) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Jørgen Vangsnes)

Les mer

Krav om eiendomsrett til en hytteeiendom førte ikke fram

Høyesteretts avgjørelse 31. oktober 2017, HR-2017-2064-A, (sak nr. 2017/765), sivil sak, anke over dom A (advokat Brynjar Østgård) mot B (advokat Christopher Borch)

Les mer

Reisebevis for flyktninger kan nektes utstedt ved tvil om identitet

Høyesteretts dom 31. oktober 2017, HR-2017-2078-A, (sak nr. 2017/670), sivil sak, anke over dom Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders Wilhelmsen) mot A B C Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (advokat Mads Andenæs) (SEIF) (partshjelper)  Norsk organisasjon for asylsøkere (advokat Anders Christian Stray Ryssdal) (NOAS) (partshjelper)  FNs høykommissær for flyktninger (advokat Brynjulf Risnes) (partshjelper)

Les mer

Samvær etter omsorgsovertakelse

Høyesteretts dom 23. oktober 2017, HR-2017-2015-A, (sak nr. 2017/614), sivil sak, anke over dom I. A (advokat Torhild Holth) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Tomasz Edsberg) II. B (advokat Øystein Storrvik) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Tomasz Edsberg)

Les mer

Oppgjer mellom forsikringsselskap etter brann ved tining av røyr med hårfønar

Høgsterettsdom 18. oktober 2017, HR-2017-1977-A, (sak nr. 2017/613), sivil sak, anke over dom SpareBank 1 Skadeforsikring AS (advokat Ståle Hovda) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Anette Fjeld)

Les mer

Rett til fradrag for inngående merverdiavgift ved oppføring av bygg med sikte på utleie

Høyesteretts dom 12. oktober 2017, HR-2017-1948-A, (sak nr. 2017/237), sivil sak, anke over dom I. SPG Ole Deviks vei AS (advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) II. Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) mot SPG Ole Deviks vei AS (advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen)

Les mer

Ansiennitetsberegning ved nedbemanning

Høyesteretts dom 11. oktober 2017, HR-2017-1943-A, (sak nr. 2017/606), sivil sak, anke over dom I A (advokat Bjørn Inge Waage) mot CHC Helikopter Service AS (advokat Jan Fougner), Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO (partshjelper) (advokat Margrethe Meder) II B (advokat Bjørn Inge Waage) mot mot CHC Helikopter Service AS (advokat Jan Fougner), Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO (partshjelper) (advokat Margrethe Meder)

Les mer

Om kjøp av motorer til en rekke nye skip måtte avvises

Høyesteretts kjennelse 10. oktober 2017, HR-2017-1932-A, (sak nr. 2017/136), sivil sak, anke over kjennelse I.M. Skaugen Marine Services Pte Ltd., I.M. Skaugen SE (advokat Svein Eriksrud) mot MAN Diesel & Turbo SE, MAN Diesel & Turbo Norge AS (advokat Henrik Boehlke)

Les mer

Fradragsrett for inngående merverdiavgift – tilknytning til avgiftspliktig omsetning

Høyesteretts dom 29. september 2017, HR-2017-1851-A, (sak nr. 2017/484), sivil sak, anke over dom Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) mot Skårer Syd Holding AS (advokat Cecilie Aasprong Dyrnes)

Les mer

Erstatningskrav mot kontrollansvarlig etter plan- og bygningsloven

Høyesteretts dom 28. september 2017, HR-2017-1834-A, (sak nr. 2017/193), sivil sak, anke over dom Protector Forsikring ASA (advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk) mot A (advokat Steffen Asmundsson)

Les mer

Tomtefeste for foreiningshytter

Høgsteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1780-A, (sak nr. 2017/197), sivil sak, anke over dom Bardu Jeger- og Fiskerforening (advokat Einar I. Lohne) mot Statskog SF (advokat Bjørn Terje Smistad)

Les mer

Tilbakekall av et løfte re integra

Høyesteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1782-A, (sak nr. 2017/400), sivil sak, anke over dom Idium AS (advokat Ørjan Salvesen Haukaas) mot Nordisk Utleie AS (advokat Magnus Stray Vyrje)

Les mer

Erstatning for utgifter ved å fjerne miljøfarlig avfall

Høyesteretts dom 5. september 2017, HR-2017-1690-A, (sak nr. 2016/2433), sivil sak, anke over dom Norsirk AS (advokat Caterina Håland Gaeta) (Rettslig medhjelper: advokat Hege Birkeland Ersdal) mot Øysand Næringspark AS (advokat Ståle Spjøtvold)

Les mer

Forkjøpsrett og fusjon

Høyesteretts dom 31. august 2017, HR-2017-1664-A, (sak nr. 2017/23), sivil sak, anke over dom Tjelle Eiendom AS (advokat Lars Helge Neergård) mot Astero AS (advokat John Egil Bergem)

Les mer

Domsmyndighet og lovvalg i Bergen Bunkers-konkursen

Høyesteretts dom 28. juni 2017, HR-2017-1297-A, (sak nr. 2017/445), sivil sak, anke over dom og (sak nr. 2017/474), sivil sak, anke over kjennelse, ING Bank N.V. (advokat Henning Harborg, advokat Peder Alvik Sanengen) mot Bergen Bunkers AS, dets konkursbo (advokat Kristoffer Larsen Rognvik, Rettslig medhjelper: advokat Egil Horstad)

Les mer

Fastsettelse av grunnlaget for eiendomsskatt på kraftlinjer

Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1258-A, (sak nr. 2016/1956), sivil sak, anke over dom Hjelmeland kommune, Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (partshjelper) (advokat Caroline Lund) Evje og Hornnes kommune, Hol kommune (advokat Silje Aga Rogan) mot Statnett SF, Energi Norge (partshjelper) (advokat Morten Fjermeros) (Rettslig medhjelper:  advokat Frode A. Innjord)

Les mer

Åpent anbudssamarbeid forbudt etter konkurranseloven § 10

Høyesteretts dom 22. juni 2017, HR-2017-1229-A, (sak nr. 2015/1026), sivil sak, anke over dom Ski Taxi SA, Follo Taxi SA, Ski Follo Taxidrift AS (advokat Stephan L. Jervell) mot Staten v/Konkurransetilsynet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås)

Les mer

Skattemessig eigar av kraftverk

Høgsterettsdom 22. juni 2017, HR-2017-1231-A, (sak nr. 2016/2035), sivil sak, anke over dom Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Hallvard Gilje Aarseth) Statkraft Energi AS (partshjelper) (advokat Vidar Strømme) Sauda kommune (partshjelper) (advokat Silje Aga Rogan) mot Aktieselskabet Saudefaldene (advokat Erik Thyness) (Rettslig medhjelper: advokat Morten Goller)

Les mer

Om ein grunneigar hadde rett til å bygge hytte innanfor området til eit reinbeitedistrikt

Høgsterettsdom dom 22. juni 2017, HR-2017-1230-A, (sak nr. 2016/2334), sivil sak, anke over dom Hjerttind reinbeitedistrikt (advokat Henrik Boehlke) mot Jarle Kristian Ottesen (advokat Kristoffer Dons Brøndbo)

Les mer

Refusjon etter opparbeiding av veg

Høgsteretts dom 7. juni 2017 HR-2017-1125-A, (sak nr. 2016/2077), sivil sak, anke over dom Jessheim Byutvikling AS, Veidekke Industri AS (advokat Sam E. Harris) mot Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Helge Røstum)

Les mer

Borettslags legalpanterett for felleskostnader

Høyesteretts kjennelse 7. juni 2017, HR-2017-1129-A, (sak nr. 2016/2301), sivil sak, anke over kjennelse Borettslaget Hilland Vardane (advokat Christian Grahl-Madsen) mot Bank Norwegian AS (advokat Elisabeth A.E. Selvik) Codan Forsikring NUF (advokat Chriss Bjorøy)

Les mer

Søksmålskompetanse i utvisningssaker

Høyesteretts kjennelse 7. juni 2017, HR-2017-1130-A, (sak nr. 2017/160), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C, D, E (advokat Runa Nordahl Hæreid) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten  v/advokat Christian Reusch)

Les mer

Mangel ved kjøp av fast eiendom – betydningen av standardheving

Høyesteretts dom 31. mai 2017, HR-2017-1073-A, (sak nr. 2016/2259), sivil sak, anke over dom A, B, Protector Forsikring ASA (advokat Jarl R. Henstein) mot C, D (advokat Johan G. Bernander)

Les mer

Overprøving av vedtak der skatte- og avgiftsgrunnlaget var fastsatt ved skjønn

Høyesteretts dom 16. mai 2017, HR-2017-967-A, (sak nr. 2016/1977), sivil sak, anke over dom Staten v/Skatt Midt-Norge (advokat Helge Aarseth) mot Amoré Ålesund AS, B, C (advokat Torgeir Fjeldskar)

Les mer

Provisjon i mellomannsforhold

Høyesteretts dom 16. mai 2017, HR-2017-971-A, (sak nr. 2016/2248), sivil sak, anke over dom: Yara Marine Technologies AS (advokat Tage Brigt A. Skoghøy) mot Presentwater AS (advokat Amund Bjøranger Tørum)

Les mer

Om regress hos forsikringsselskapet til skadevaldarane

Høgsterettsdom 15. mai 2017, HR-2017-958-A, (sak nr. 2016/2051), sivil sak, anke over dom Sparebank 1 Skadeforsikring ASA, If Skadeforsikring NUF (advokat Ståle Hovda) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Jardar Aas)

Les mer

Verdierstatningskrav fra kreditor på grunnlag av gaver mellom ektefeller

Høyesteretts dom 15. mai 2017, HR-2017-959-A, (sak nr. 2017/15), sivil sak, anke over dom I. A (advokat Fredrik Edvardsen) mot Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (advokat Ervin Auren) II. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (advokat Ervin Auren) mot A (advokat Fredrik Edvardsen)

Les mer

Høyesterett avviste søksmål om opphevelse av fylkesnemndas avgjørelse om å fremme sak for nemnda

Høyesteretts kjennelse 28. april 2017, HR-2017-847-A, (sak nr. 2016/1740), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Anders Brosveet) mot C (advokat Eivor Øen), X kommune (advokat Lorentz Stavrum), D (advokat Halldis Winje)

Les mer

Begjæring fra rettighetshaveren til en film om å få utlevert identiteten bak IP adresser

Høyesteretts kjennelse 26. april 2017, HR-2017-833-A, (sak nr. 2016/2216), sivil sak, anke over kjennelse Scanbox Entertainment A/S (advokat Kyrre Eggen) mot Telenor Norge AS (advokat Rune Opdahl)

Les mer

Lagmannsrettens begrunnelsesplikt når det ikke gis samtykke til ankebehandling i barnevernssak

Høyesteretts kjennelse 20. april 2017, HR-2017-776-A, (sak nr. 2016/2336), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Karstein Egeland) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Mona Negård), B (advokat Finn Ove Smith)

Les mer

Kompetansen til Arbeidsretten

Høgsterettsdom 20. april 2017, HR-2017-777-A, (sak nr. 2016/1884), sivil sak, anke over dom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Nokas AS (advokat Margrethe Meder) mot Landsorganisasjonen i Norge (LO) (advokat Einar Stueland)

Les mer

Grensa mellom livs- og dødsdisposisjon

Høgsterettsdom 5. april 2017, HR-2017-716-A, (sak nr. 2016/2156), sivil sak, anke over dom A (advokat Helge Skaaraas) mot B, C (advokat Thormod Bjerkholt)

Les mer

Pasientskadeerstatning og informasjon om risiko for fremtidig sykdom

Høyesteretts dom 30. mars 2017, HR-2017-687-A, (sak nr. 2016/2070), sivil sak, anke over dom Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Anita Bergh Ankarstrand) mot A (advokat Sigrun Sagedahl)

Les mer

Inntektsfrådrag ved likninga for tap på fordring – verksemdsomgrepet

Høgsteretts dom 23. mars 2017, HR-2017-628-A, (sak nr. 2016/1281), sivil sak, anke over dom Staten v/Skatt øst (Regjeringsdvokaten v/advokat Nils Sture Nilsson) mot Thinggaard AS (advokat Sigve Braaten)

Les mer

Inntektsfradrag ved likningen for tap på fordring - virksomhetsbegrepet

Høyesteretts dom 23. mars 2017, HR-2017-627-A, (sak nr. 2016/2186), sivil sak, anke over dom Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Nils Sture Nilsson) mot Raise International AS (advokat Odd Moe)

Les mer

Saken gjaldt krav om refusjon for kostnader til helse- og omsorgstjenester etter lov 24. juni 2011 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Høyesteretts dom 23. mars 2017, HR-2017-625-A, (sak nr. 2016/2032), sivil sak, anke over dom Sørreisa kommune (advokat Marianne Abeler) mot Målselv kommune (advokat Kristoffer Dons Brøndbo)

Les mer

Utlendingsrett

Høgsterettsdom 17. mars 2017, HR-2017-569-A, (sak nr. 2016/1379), sivil sak, anke over dom A (advokat Dag Holmen), Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (partshjelper) (advokat Terje Einarsen) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Jørgen Vangsnes)

Les mer

Oppsigelse i Posten Norge AS kjent ugyldig

Høyesteretts dom 15. mars 2017, HR-2017-561-A, (sak nr. 2016/1619), sivil sak, anke over dom Posten Norge AS (advokat Thomas Talén) mot Kjersti Myrjord (advokat Oddvar Lindbekk)

Les mer

Erstatning for mangel ved kjøp av leilighet

Høyesteretts dom 9. mars 2017, HR-2017-515-A, (sak nr. 2016/1246), sivil sak, anke over dom Øystein Tveito, Linda Engmo (advokat Oddmund Enoksen) mot Protector Forsikring ASA, Johnny Morten Fredriksen (advokat Jarl R. Henstein)

Les mer

Likningsmyndighetenes gjennomsyn av skattyters elektroniske arkiv

Høyesteretts kjennelse 1. mars 2017, HR-2017-467-A, (sak nr. 2016-1907), sivil sak, anke over kjennelse Saga Tankers ASA, Ferncliff TIH II AS (advokat Bettina Banoun) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders F. Wilhelmsen)

Les mer

Behandling av farskapssak etter gjenåpning

Høyesteretts dom 17. februar 2017, HR-2017-419-A, (sak nr. 2016/1943), sivil sak, begjæring om gjenåpning A mot B, C

Les mer

Tolkning av begrepet "ansatte" i ligningslovens bestemmelse om summarisk fellesoppgjør

Høyesteretts dom 15. februar 2017, HR-2017-344-A, (sak nr. 2016/1433), sivil sak, anke over dom Malermesterfirma Klemet Karlsen AS (advokat Tiom Risa) mot Staten v/Skatt Øst (Kommuneadvokaten i Oslo v/kst. ass. kommuneadvokat Trine Riiber)

Les mer

Skatterett - fradrag for renteutgifter

Høyesteretts dom 15. februar 2017, HR-2017-350-A, (sak nr. 2016/1047), sivil sak, anke over dom Staten ved Sentralkontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten ved Magnus Schei) mot Rauma Energi (advokat Helge Aarseth)

Les mer

Leilegheit seld "som den er" fekk nye skadar i perioden mellom synfaring og overtaking

Høgsterettsdom 15. februar 2017, HR-2017-345-A, (sak nr. 2016/1293), sivil sak, anke over dom Didde Sloth Christensen og Anita Aamodt Enersen (advokat Jarl M. Henstein) mot Geir Ove Molvig Bratlie og Heidi Elisabeth Nilsen (advokat Thomas Andersen)

Les mer

Omstøtelse i konkurs

Høyesteretts dom 14. februar 2017, HR-2017-370-A, (sak nr. 2016/1182), sivil sak, anke over dom Harald Lauritzen, Ingjerd Linna (advokat Ulf Larsen) mot Obbhult Invest, dets konkursbo (advokat Robert Jensen)

Les mer

Om Utøyaofre som befant seg på landsiden, har krav på voldsoffererstatning

Høyesteretts dom 13. februar 2017, HR-2016-352-A, (sak nr. 2016/1454), sivil sak, anke over dom A, B, C (advokat Tore Helseth Høyer) mot Staten v/Erstatningsnemnda for voldsofre (Regjeringsavdokaten v/advokat Hallvard Gilje Aarseth)

Les mer

Vrakfjerning og økonomisk oppgjør etter havari i 2007

Høyesteretts dom 9. februar 2017, HR-2017-331-A, (sak nr. 2016/1128), sivil sak, anke over dom I. Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) (Rettslig medhjelper: advokat Arne-Martin Sørli) mot Dalnave Navigation Inc. Assuranceforeningen Gard – gjensidig Avena Shipping Company Ltd.         (advokat Kaare Andreas Shetelig) (Rettslig medhjelper: advokat Trond Eilertsen) II. Dalnave Navigation Inc. Assuranceforeningen Gard – gjensidig Avena Shipping Company Ltd.         (advokat Kaare Andreas Shetelig) (Rettslig medhjelper: advokat Trond Eilertsen) mot Staten v/Samferdselsdepartementet  (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) (Rettslig medhjelper:  advokat Arne-Martin Sørli)

Les mer

Utmåling av ekspropriasjonserstatning for salgsverdi

Høyesteretts dom 9. februar 2017, HR-2017-333-A, (sak nr. 2016/894), sivil sak, anke over dom Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Karen Mellingen) mot Knut Kirkenes, Marit Taarud Kirkenes, Amund Amundsøn Lo, Axel Petter Kongsli (advokat Jo-Are Aaamodt Brænden)

Les mer

Fratakelse av rettslig handleevne etter vergemålsloven

Høyesteretts dom 6. februar 2017, HR-2017-275-A, (sak nr. 2016/2160), sivil sak, anke over dom A (advokat Einar Drægebø) mot Staten v/Fylkesmannen i Hordaland (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Hjort Kraby)

Les mer

Aldersdiskriminerte helikopterflygere har ikke krav på erstatning

Høyesteretts dom 30. januar 2017, HR-2017-219-A, (sak nr. 2016/512), sivil sak, anke over dom CHC Helikopter Service AS (advokat Jan Fougner) Norsk Flygerforbund (partshjelper) Helikopter Service AS Flygerforening (advokat Tarjei Thorkildsen) (partshjelper) Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Margrethe Meder) mot Bjørn Nybø Paul Ringheim Arne Bråten Øyvind Friis-Ottesen Anders Auen Olav Vik Colin Roy ter Braak Anders Nonstad Oddbjørn Hagen Kristian Bjerkestrand Lians dødsbo (advokat Kjell M. Brygfjeld) Rettslig medhjelper (advokat Bent Endresen)

Les mer

Særlig spørsmål om inhabilitet for to rettsoppnevnte sakkyndige

Høyesteretts dom 13. januar 2017, HR-2017-91-A, (sak nr. 2016/1865), sivil sak, anke over dom A (advokat Robert Fonn) mot B, C (advokat Thea W. Totland)

Les mer

Rettsvern i konkurs for ikke tinglyste eiendomsoverføringer

Høyesteretts dom 5. januar 2017, HR-2017-33-A, (sak nr. 2016/777), sivil sak, anke over dom Forusstranda Næringspark AS (advokat Filip Truyen) (Rettslig medhjelper: advokat Dag Steinvold) mot Sønnichsen AS, dets konkursbo (advokat Hans Ingvald Stensholdt) (Rettslig medhjelper: advokat Stig Berge)

Les mer