Avgjørelser samlet 2017

Sammendraget som følger den enkelte sak, er ikke en del av avgjørelsen. Det skal kun gi en oversikt over de tema og problemstillinger som har vært til behandling. Avgjørelsen i sin helhet kan leses ved å klikke på lenke nedenfor sammendraget.

Her på Høyesteretts nettsider vil du finne publisert alle avgjørelser fra avdeling, alle begrunnede avgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalg samt en oversikt over alle anker over dom som ikke er tillatt fremmet.

Avskjedigelse av major (22.12.17) Høyesteretts dom 22. desember 2017, HR-2017-2479-A, (sak nr. 2017/985), sivil sak, anke over dom A (advokat Tor Gresseth), Befalets Fellesorganisasjon (partshjelper) (advokat Tor Gresseth) mot Staten v/Forsvarsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Tonje Skjeie – til prøve) Les mer
Oppreisning til fornærmede ved domfellelse for voldtekt (22.12.17) Høyesteretts ankeutvalgs dom 22. desember 2017, HR-2017-2480-U, (sak nr. 2017/2141), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Kjetil Mjaaland) mot C (advokat Brynjar Nielsen Meling) Les mer
Anerkjennelse av utenlandsk fraværsdom etter Luganokonvensjonen (22.12.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. desember 2017, HR-2017-2472-U, (sak nr. 2017/1966), sivil sak, anke over kjennelse AB Grigero Grigiskes (advokat Rolf Chr. Trolle Andersen) mot Lavpris Grossisten AS (advokat Dennis Sander) Les mer
Straffutmåling for oppbevaring av amfetamin – spørsmål om tilståingsfrådrag (21.12.17) Høgsterettsdom 21.desember 2017, HR-2017-2444-A, (sak nr. 2017/1782), straffesakm anke over dom. A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) Les mer
Reintallsreduksjon (21.12.17) Høyesteretts dom  21. desember 2017,HR-2017-2428-A, (2017-981), sivil sak anke over dom Staten v/Landbruks- og matdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Stein-Erik Jahr Dahl – til prøve) Rettslig medhjelper: advokat Marius  Emberland) mot Jovsset Ante Iversen Sara (advokat Trond Pedersen Biti) Les mer
Ankegjenstandens verdi (21.12.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. desember 2017, HR-2017-2425-U, (sak nr. 2017/1989), sivil sak, anke over beslutning, Fana Bilforretning AS (advokat Thor-Eirik Lodtz) mot  Frank Ove Nilsen (advokat Per A. Sætersdal) Les mer
En utlending kan ikke straffes etter norsk straffelov, jf. straffeloven 1902 § 12 første ledd nr. 1, for handlinger i utlandet som var lovlige der. (21.12.17) Høyesteretts dom 21.desember 2017,HR-2017-2429-A, (sak nr. 2017/1660), straffesak, anke over dom. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Stein Vale) mot A (advokat Trygve Staff)   Les mer
Private beslagsforbud - gjeldsordningsloven § 6-2 (21.12.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. desember 2017, HR-2017-2441-U, (sak nr. 2017/1792), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Birger Moxness) mot SG Finans AS, Santander Consumer Bank AS (advokat Torjus Hulbak) Les mer
Rettens plikt til å sørge for sakens opplysning, jf. straffeprosessloven § 294 (21.12.17) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 21. desember 2017, HR-2017-2447-U, (sak nr. 2017/2090), straffesak, anke over dom A (advokat Espen Wangberg) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Forberedende dommers kompetanse ved spørsmål om avvisning (21.12.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 21. desember 2017, HR-2017-2442-U, (sak nr. 2017/1843), sivil sak, anke over kjennelse Eva Henriksen m.fl. (advokat Trond Hatland) mot Bergen kommune (Kommuneadvokaten i Bergen v/advokat Roald Hopsnes) Les mer
Bedrageri i form av å imitere rovviltskader på rein (20.12.17) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20. desember 2017, HR-2017-2431-U, (sak nr. 2017/1884), straffesak, anke over dom I. A (advokat Trond Pedersen Biti) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Hjallis Bakke, advokat Thomas Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Mors mishandling av egne barn – straffutmåling (20.12.17) Høyesteretts dom 20. desember 2017, HR-2017-2415-A, (sak nr. 2017/1764), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Wikdahl) Les mer
Regresskrav fra forsikringsselskap førte ikke frem (20.12.17) Høyesteretts dom 20. desember 2017, HR-2017-2414-A, (sak nr. 2017/1152), sivil sak, anke over dom. Møretrygd Gjensidige Forsikring (advokat Laila Marie Bendiksen – til prøve) mot Protector Forsikring ASA (advokat Jørgen Svartebekk) Les mer
Ankenektelse etter strprl. § 321 (20.12.17) Høyesterett ankeutvalgs kjennelse 20. desember 2017, HR-2017-2416-U, sak nr. 2017/2050, straffesak anke over beslutning, A (advokat Erik Bryn Tvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet              Les mer
Avskjæring av fremførbart underskudd i et aksjeselskap (20.12.17) Høyesteretts dom 20.desember 2017, HR-2017-2410-A, (sak nr. 2017/1042), sivil sak, anke over dom Armada Eiendom AS (advokat Steinar Nundal – til prøve) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten  v/advokat Ole Kristian Rigland) Les mer
Saksbehandling ved midlertidig avgjørelse i sak om samvær (18.12.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. desember 2017, Hr-2017-2388-U, (sak nr. 2017/2008), sivil, sak, anke over kjennelse, A (advokat Arvid Sjødin) mot B (advokat Heidi Kristin Åsvang) Les mer
Varetektsfengsling etter pågripelse i utlandet (15.12.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. desember 2017, HR-2017-2333-U, (sak nr. 2017/2089), straffesak, anke over kjennelse, Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Ben Einar Grundhaug) Les mer
Personlig ansvar for en daglig leder i et aksjeselskap (14.12.17) Høyesteretts dom 14. desember 2017, HR-2017-2375-A, (sak nr. 2017/680), sivil sak, anke over dom, A (advokat Klaus Henrik Wiese-Hansen) mot Ulvesund Elektro AS (advokat Helge Aarseth) Les mer
Adgangen til å føre en dommerfullmektig som vitne (14.12.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, HR-2017-2381-U, (sak nr. 2017/1994), sivil sak, anke over kjennelse Advokatfirmaet Danielsen & Co AS (advokat Per Danielsen) mot Morgan Andersen (advokat Håkon Bodahl-Johansen)  Les mer
Sakshandsaming ved vedtak om familieinnvandring (14.12.17) Høyesteretts dom 14. desember 2017, HR-2017-2376-A, (sak nr. 2017/1114), sivil sak, anke over dom, Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Karl Otto Torheim) mot A (advokat Halvard Helle) Les mer
Fastsettelse av vederlag for bygning ved avsluttet tomtefeste (12.12.17) Høyesteretts dom 12. desember 2017, HR-2017-2359-A, (sak nr. 2017/1050), sivil sak, anke over overskjønn, Bergen Sentrum Tomteselskap AS (advokat Sam E. Harris) mot Zachariasbryggen AS (advokat Morten Steenstrup) Les mer
Spørsmål om innarbeidelse av farge som varemerke (11.12.17) Høyesteretts dom 11. desember 2017, HR-2017-2356-A, (sak nr. 2017/1062), sivil sak, anke over dom GlaxoSmithKline AS (advokat Ida Elisabeth Gjessing) mot Sandoz A/S, Novartis Norge AS (advokat Thomas Gaarder-Olsen) Les mer
Straffutmåling for å ha utnytta psykisk utviklingshemming hos ein person til å skaffe seg seksuell omgang (08.12.17) Høyesteretts avgjørelse 8. desember 2017, HR-2017-2327-A, (sak nr. 2017/1737), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Jorild Steindal) Les mer
Kortvarig tap av prostitusjonsinntekter har ikke erstatningsrettslig vern (08.12.17) Høyesteretts dom 8. desember 2017, HR-2017-2352-A, (sak nr. 2017/691), sivil sak, anke over dom  I. A m.fl. (advokat Karoline Henriksen) mot H m.fl. (advokat Øystein Storrvik, advokat Øyvind Sterri) II. H (advokat Storrvik) mot C m.fl. (advokat Karoline Henriksen) III. I (advokat Øyvind Sterri) mot B m.fl. (advokat Karoline Henriksen)   IV. J (advokat Øyvind Sterri) mot A m.fl. (advokat Karoline Henriksen)   V. K (advokat Øyvind Sterri) mot E m.fl. (advokat Karoline Henriksen Les mer
Adgang til gjeninntreden i stilling ved tvist om avskjed (07.12.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, HR-2017-2324-U, (sak nr. 2017/1997), sivil sak, anke over kjennelse Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Helen Wenger) mot A, B (advokat Fredrik Jadar) Les mer
Opphevelse av sakskostnadsavgjørelse (07.12.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. desember 2017, HR-2017-2317-U, (sak nr. 2017/1955), sivil sak, anke over dom A (advokat Didrik Tønseth) mot B, C (advokat Beate Hamre) Les mer
Fastsettelse av særskilt sikringssone etter kulturminneloven § 6 (07.12.17) Høyesteretts ankeutvalgs dom HR-2017-2314-U, (sak nr. 2017/1931), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Edmund A. Bolstad) Les mer
Beregning av bruksverdi etter ekspropriasjonserstatningslova § 6 (05.12.17) Høyesteretts dom 5. desember 2017, HR-2017-2338-A, (sak nr. 2017/520), sivil sak, anke over overskjønn Oppland fylkeskommune (advokat Steinar Mageli)     mot    Tormod Gihle  Jens Ivar Fjellhaug  Egil Olstad  Kristian Fjørkenstad  Hanne Kari Wedøe Bakke  Ingvild Aarsby  Mads Ivar Aarsby  Dag Gjestvang  Ola Reinsby  Randi Olsby-Brenden  Paul Taraldsrud  Markus Fjørkenstad  Hans Hammerstad  Arnhild Aarsby Hårstadsveen  Stiftelsen Solliakollektivet  Svein Erik Gulbrandsen  Arve Moen Aas  Ann-Charlotte I. Sullestad Tolpinrud  Gjermund Tolpinrud  Per Odd Gjestvang  Pål Gjestvang (advokat Kirsten B. Sigmond) Les mer
Arbeidsgiver ikke erstatningsansvarlig for tidligere ansatts underslag (05.12.17) Høyesteretts dom 5. desember 2017, HR-2017-2292-A, (sak nr. 2017/884), sivil sak, anke over dom Uloba - Independent Living Norge SA (advokat Torgeir Juliussen Finne mot A (advokat Stine Louise Windingstad) Les mer
Skade på spedbarn - straffutmåling (04.12.17) Høyesteretts dom 4. desember 2017, HR-2017-2282-A, (sak nr. 2017/1507), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim) Les mer
Virksomhetsoverdragelse ved bytte av tjenesteleverandør (04.12.17) Høyesteretts dom 4. desember 2017, HR-2017-2277-A, (sak nr. 2017/789), sivil sak, anke over dom Aleris Ungplan & BOI AS (advokat Eirik Edvardsen) mot A (advokat Kjetil Edvardsen) Les mer
Begrenset innsyn i pasientjournal var ingen saksbehandlingsfeil (30.11.17) Høyesteretts avgjørelse 30. november 2017, HR-2017-2262-A, (sak nr. 2017/1253), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (advokat Tonje Tønder) Les mer
Pasientskadeerstatning hvor behandling ikke var livsnødvendig (30.11.17) Høyesteretts dom 30. november 2017, HR-2017-2270-A, (sak nr. 2017/1010), sivil sak, anke over dom, Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Bente Åshild Tautra) mot A (advokat Inger Johansen) Les mer
Leasingselskap hadde rett til avskrivning på utleiebiler (29.11.17) Høyesteretts dom 29. november 2017, HR-2017-2248-A, (sak nr. 2017/880), sivil sak, anke over dom Staten v/Skatt øst (regjeringsadvokaten v/advokat Tonje Skjeie) mot Ai Lease AS (advokat Harald Willumsen) Les mer
Fangst av snøkrabbe i Smutthullet kan straffes (29.11.17) Høyesteretts dom 29. november 2017, HR-2017-2257-A, (sak nr. 2017/1570), straffesak, anke over dom I. A (advokat Per S. Johannessen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause) II. Arctic Fishing (advokat Oddbjørn Slinning) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause) Les mer
Om vedtak om veiprosjekt er ugyldig fordi det ikke ble foretatt konsekvensutredning (28.11.17) Høyesteretts dom 28. november 2017, HR-2017-2247-A, (sak nr. 2017/426), sivil sak, anke over dom, Reinøy reinbeitedistrikt Margareth Anni Hansen Herolf Andreas Hansen Audhild Helene Hansen Sigrunn Merete Hansen       (advokat Knut Helge Hurum) mot Troms fylkeskommune        (advokat Johan Fredrik Remmen v/regionvegkontoret             advokat Pål Martin Abell) Les mer
Overføring til tvungent psykisk helsevern begrunnet i gjentatt vinningskriminalitet (28.11.17) Høyesteretts dom 28. november 2017, HR-2017-2249-A, (sak nr. 2017/1615), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause) Les mer
Saksbehandlingsfeil - retten til å begrunne anken (16.11.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. november 2017, HR-2017-2179-U, (sak nr. 2017/1949), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Fredrik Verling) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Opphavsretten til filmbilen Il Tempo Gigante (15.11.17) Høyesteretts dom 15. november 2017, HR-2017-2165-A, (sak nr. 2017/542), sivil sak, anke over dom Kari og Kjell Aukrusts stiftelse - Aukruststiftelsen (advokat Are Stenvik)  Hunderfossen Familiepark AS (advokat Aslak Runde) mot Caprino Filmsenter AS (advokat Rune Ljostad, advokat Tage Brigt A.Skoghøy) Les mer
Grunneiers forkjøpsrett til bygning på festet grunn er ikke bortfalt (14.11.17) Høøyesteretts avgjørelse 14. november 2017, HR-2017-2160-A, (sak nr. 2017/792), sivil sak, anke over dom Bogstadveien 27 B AS (advokat Øystein Myre Bremset) mot Axel Schøyen AS (advokat Egil Jarslett) Les mer
Brudd på kontradiksjon ved varetekstfengsling (14.11.17) Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 14. november 2017, HR-2017-2145-U, (sak nr. 2017-1946), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Henrik Birkeland) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Manglende rettslig interesse i begjæring i barnevernsak (14.11.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. november 2017, HR-2017-2153-U, (sak nr. 2017/1889), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Olav Sylte) mot X kommune v/ barneverntjenesten (advokat Camilla Schjetne) Les mer
Krav til begrunnelsen ved fastsetting av brev- og besøksforbud (13.11.17) Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 13. november 2017, HR-2017-2143-U, (sak nr. 2017/1926), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Preben Kløvfjell) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse om varetektsfengsling (09.11.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. november 2017, HR-2017-2124-U, (sak nr. 2017/1916), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Sikkerhetsstillelse etter §20-11 i patentsaker (09.11.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. november 2017, HR-2017-2119-U, (sak nr. 2017/1591), sivil sak, anke over kjennelse Celltrion, Inc. (advokat Amund Brede Svendsen) mot Biogen, Inc. (advokat Are Stenvik) (Rettslig medhjelper: advokat Eirik Basmo Ellingsen) Les mer
Gevinst ved salg av tomter fra en bygdeallmenning utløser ikke skatteplikt for allmenningen (09.11.17) Høyesteretts dom 9. november 2017, HR-2017-2125-A, (sak nr. 2017/832), sivil sak, anke over dom, I. Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland) mot Lunner Almenning (advokat Jo Are Aamodt Brænden) II. Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland) mot Brandbu og Tingelstad Almenning (advokat Jo Are Aamodt Brænden) Les mer
Saksbehandlingsfeil som ikke kunne antas å ha virket inn på avgjørelsen (08.11.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. november 2017, HR-2017-2111-U, (sak nr. 2017/1776), straffesak, anke over beslutning A mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Ankenektelse i sak om skade var voldet av hund (07.11.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. november 2017, HR-2017-2090-U, (sak nr. 2017/1747), straffesak, anke over beslutning A (advokat Didrik Tønseth) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Erstatningskrav mot arkitektkontor på grunn av uriktige opplysninger (07.11.17) Høyesteretts dom 7. november 2017, HR-2017-2102-A, (sak nr. 2017/651), sivil sak, anke over dom Arkitektkontoret Haaland AS (advokat Endre Nåmdal) mot BKG AS (advokat Harald Sjaastad) Les mer
Forholdet mellom straffeloven § 346 og § 351 (03.11.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. november 2017, HR-2017-2079-U, (sak nr. 2017/1768), straffesak, anke over beslutning A (advokat Carl U. Bore) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Merverdiavgift knyttet til infrastrukturtiltak utført av utbygger etter pålegg (01.11.17) Høyesteretts avgjørelse 1. november 2017, HR-2017-2065-A, (sak nr. 2017/848), sivil sak, anke over dom Avinor AS (advokat Nils Flesland Bull) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Jørgen Vangsnes) Les mer
Krav om eiendomsrett til en hytteeiendom førte ikke fram (31.10.17) Høyesteretts avgjørelse 31. oktober 2017, HR-2017-2064-A, (sak nr. 2017/765), sivil sak, anke over dom A (advokat Brynjar Østgård) mot B (advokat Christopher Borch) Les mer
Kontradiksjon i sivil sak (31.10.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31. oktober 2017, HR-2017-2056-U, (sak nr. 2017/1721), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Tor Erlend Framstad) mot B (advokat Bjørn Carlberg) Les mer
Reisebevis for flyktninger kan nektes utstedt ved tvil om identitet (31.10.17) Høyesteretts dom 31. oktober 2017, HR-2017-2078-A, (sak nr. 2017/670), sivil sak, anke over dom Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders Wilhelmsen) mot A B C Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (advokat Mads Andenæs) (SEIF) (partshjelper)  Norsk organisasjon for asylsøkere (advokat Anders Christian Stray Ryssdal) (NOAS) (partshjelper)  FNs høykommissær for flyktninger (advokat Brynjulf Risnes) (partshjelper) Les mer
Anke nektet fremmet i sak om grov korrupsjon (30.10.17) Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 30. oktober 2017, HR-2017-2063-U, (sak nr. 2017/1437), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Ankerett - spørsmål om lagmannsretten har anvendt riktig beviskrav (27.10.17) Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 27. oktober 2017, HR-2017-2035-U, (sak nr. 2017/1746), straffesak, anke over dom A (advokat Øyvind Panzer Iversen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Statens erstatningsansvar for merkostnader ved en rettergangsfeil (26.10.17) Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 26. oktober 2017, HR-2017-2026-U, (sak nr 2017/1596), sivil sak, anke over kjennelse Fred. Olsen m.fl (advokat Bettina Banoun og advokat Thor Leegaard) mot Staten v/Domstoladministrasjonen Les mer
Straffutmåling opphevet som følge av langliggetid hos påtalemyndigheten etter lagmannsrettens dom (25.10.17) Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 25. oktober 2017, HR-2017-2012-U, (sak nr. 2017/1675), straffesak, anke over dom A (advokat Eli Johanne Apold) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Straffutmåling for vold og bråk på utested (25.10.17) Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 25. oktober 2017, HR-2017-2012-U, (sak nr. 2017/1675), straffesak, anke over dom A (advokat Eli Johanne Apold) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Begrunnelse av forholdsmessighetsvurderinger ved varetekstfengsling (24.10.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. oktober 2017, HR-2017-2009-U, (sak nr. 2017/1791), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Svein Kjetil Svendsen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Samvær etter omsorgsovertakelse (23.10.17) Høyesteretts dom 23. oktober 2017, HR-2017-2015-A, (sak nr. 2017/614), sivil sak, anke over dom I. A (advokat Torhild Holth) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Tomasz Edsberg) II. B (advokat Øystein Storrvik) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Tomasz Edsberg) Les mer
Barnets rett til å uttale seg (19.10.17) Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 19. oktober 2017, HR-2017-1996-U, (sak nr. 2017/1633), sivil sak, anke over kjennelse A mot B Les mer
Straff for ulovleg hummarfiske (18.10.17) Høgsteretts dom 18. oktober 2017, HR-2017-1978-A, (sak nr. 2017/1268), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Erik Førde) Les mer
Oppgjer mellom forsikringsselskap etter brann ved tining av røyr med hårfønar (18.10.17) Høgsterettsdom 18. oktober 2017, HR-2017-1977-A, (sak nr. 2017/613), sivil sak, anke over dom SpareBank 1 Skadeforsikring AS (advokat Ståle Hovda) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Anette Fjeld) Les mer
Opphevelse av ankenektelse i sak om fast bosted og samvær (13.10.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. oktober 2017, HR-2017-1957-U, (sak nr. 2017/1581), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Erling Johannes Kjærmann) mot B (advokat Heidi Kristin Åsvang) Les mer
Uaktsom hvitvasking ved å ta utbytte fra et bedrageri i Norge ut i Dubai, kan ikke straffes her (12.10.17) Høyesteretts dom 12. oktober 2017, HR-2017-1947-A, (sak nr. 2017/1060), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann) mot A (advokat Øystein Storrvik) Les mer
Rett til fradrag for inngående merverdiavgift ved oppføring av bygg med sikte på utleie (12.10.17) Høyesteretts dom 12. oktober 2017, HR-2017-1948-A, (sak nr. 2017/237), sivil sak, anke over dom I. SPG Ole Deviks vei AS (advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) II. Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) mot SPG Ole Deviks vei AS (advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen) Les mer
Ansiennitetsberegning ved nedbemanning (11.10.17) Høyesteretts dom 11. oktober 2017, HR-2017-1943-A, (sak nr. 2017/606), sivil sak, anke over dom I A (advokat Bjørn Inge Waage) mot CHC Helikopter Service AS (advokat Jan Fougner), Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO (partshjelper) (advokat Margrethe Meder) II B (advokat Bjørn Inge Waage) mot mot CHC Helikopter Service AS (advokat Jan Fougner), Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO (partshjelper) (advokat Margrethe Meder) Les mer
Krav om erstatning etter frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 438 (11.10.17) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 11. oktober 2017, HR-2017-1941-U, (sak nr. 2017/346), straffesak, anke over dom A (advokat Lars Christian Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jo Christian Jordet) Les mer
Om kjøp av motorer til en rekke nye skip måtte avvises (10.10.17) Høyesteretts kjennelse 10. oktober 2017, HR-2017-1932-A, (sak nr. 2017/136), sivil sak, anke over kjennelse I.M. Skaugen Marine Services Pte Ltd., I.M. Skaugen SE (advokat Svein Eriksrud) mot MAN Diesel & Turbo SE, MAN Diesel & Turbo Norge AS (advokat Henrik Boehlke) Les mer
Midlertidig tap av førerretten på grunn av tidligere prikkbelastninger (10.10.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. oktober 2017, HR-2017-1926-U, (sak nr. 2017/1625), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Frode Jæger Folkestad) mot Den offentlige påtalemyndighet  Les mer
Grovt tyveri av fisk (09.10.17) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 9. oktober 2017, HR-2017-1920-U, (sak nr. 2017/1560), straffesak, anke over dom I. A (advokat Jan Erik Teigum) mot Den offentlige påtalemyndighet II.  B (advokat Axel Lange) mot Den offentlige påtalemyndighet  Les mer
Spørsmål om et ulovlig ervervet bevis - en politiforklaring - skal avskjæres som bevis ved behandlingen av et sivilt krav (04.10.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. oktober 2017, HR-2017-1894-U, (sak nr. 2017/1572), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Opphørelse av lagmannsrettens ankenektelse på grunn av brudd på prinsippet om kontradiksjon (04.10.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. oktober 2017, HR-2017-1903-U, (sak nr. 2017/1592), sivil sak, anke over beslutning Vidar Fagerheim (advokat Torsteinn J. Skanbo) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Yngve Skogrand) Les mer
Pålegg om utlevering av straffesaksdokumenter til bruk i sivile saker (02.10.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. oktober 2017, HR-2017-1872-U, (sak nr. 2017/1587), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Per Harald Gjerstad) mot B (advokat Snorre Torgrimsby) Les mer
Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å omgjøre beslutning om å nekte anken fremmet (29.09.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. september 2017, HR-2017-1863-U, (sak nr. 2017/1404), straffesak, anke over beslutning A (advokat Bjørg S. Granerud) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Fradragsrett for inngående merverdiavgift – tilknytning til avgiftspliktig omsetning (29.09.17) Høyesteretts dom 29. september 2017, HR-2017-1851-A, (sak nr. 2017/484), sivil sak, anke over dom Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud) mot Skårer Syd Holding AS (advokat Cecilie Aasprong Dyrnes) Les mer
Forholdsmessigheten ved fortsatt varetektsfengsling (28.09.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2017, HR-2017-1837-U, (sak nr. 2017/1636), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Inger Marie Sunde) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Kompentansen til å prøve krav om erstatning etter strpl. § 438 (28.09.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2017, HR-2017-1846-U, (sak nr. 2017/485), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet mot X AS (advokat Erling O. Lyngtveit) Les mer
Skjønnsmedlemmers habilitet (28.09.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2017, HR-2017-1788-U, (sak nr. 2017/1408), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Trond Pedersen Biti) mot B Les mer
Gjennomføringen av tiltaltes forklaring under hovedforhandling (28.09.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2017, HR-2017-1831-U, (sak nr. 2017/1580), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Avvisning av anke i sak om rettslig overprøving av fylkesnemndas vedtak om bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven, fordi vedtakets virketid var utløst (28.09.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2017, HR-2017-1844-U, (sak nr. 2017/1594), sivil sak, anke over kjennelse A v/verge (advokat Håkon Sætre Rasmussen) mot X kommune (advokat Sverre Larhammer) Les mer
Erstatningskrav mot kontrollansvarlig etter plan- og bygningsloven (28.09.17) Høyesteretts dom 28. september 2017, HR-2017-1834-A, (sak nr. 2017/193), sivil sak, anke over dom Protector Forsikring ASA (advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk) mot A (advokat Steffen Asmundsson) Les mer
Kontaktforbud med omvendt voldsalarm (28.09.17) Høyesteretts dom 28. september 2017, HR-2017-1840-A, (sak nr. 2017/867), straffesak, anke over dom A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Nina M. Prebe) Les mer
Forholdsmessighetsvurderingen ved varetektsfengsling (21.09.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. september 2017, HR-2017-1815-U, (sak nr. 2017/1599), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Heidi Juritzen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over domfellelse for bedrageri mv. (20.09.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. september 2017, HR-2017-1813-U, (sak nr. 2017/1338), straffesak, anke over dom A (advokat Rune Stenstrøm og advokat Rudi Mikal Christensen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Adgangen for en tredjeperson til å tre inn i en sak om arrest i forbindelse med anke (19.09.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. september 2017, HR-2017-1801-U, (sak nr. 2017/1308), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Oslo kemnerkontor (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Jon Sverdrup Efjestad) mot A (advokat Ida Camilla Hals) Les mer
Straff for korrupsjon (15.09.17) Høyesteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1776-A, (sak nr. 2017/674), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helene Bærug Hansen) Les mer
Godkjenning av gruppesøksmål (15.09.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. september 2017, HR-2017-1668-U, (sak nr. 2017/1413), sivil sak, anke over kjennelse DNB Asset Management AS (advokat Helge Lundestad) mot Andelseierne i verdipapirfondet DNB Norge (advokat Steinar Mageli) Les mer
Straffutmåling ved gjentatt og planmessig utført medvirkning til grovt trygdebedrageri (15.09.17) Høyesteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1781-A, (sak nr. 2017/1001), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Jørn Sigurd Maurud) Les mer
Sak om anke over lagmannsrettens saksbehandling og lovanvendelse i sak om legemsbeskadigelse (15.09.17) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 15. september 2017, HR-2017-1784-U, (sak nr. 2017/1380), straffesak, anke over dom A (advokat Arve Ringsbye) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Tomtefeste for foreiningshytter (15.09.17) Høgsteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1780-A, (sak nr. 2017/197), sivil sak, anke over dom Bardu Jeger- og Fiskerforening (advokat Einar I. Lohne) mot Statskog SF (advokat Bjørn Terje Smistad) Les mer
Straffesak etter straffeloven 1902 § 219 (15.09.17) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 15. september 2017, HR-2017-1792-U, (sak nr. 2017/1474), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Tilbakekall av et løfte re integra (15.09.17) Høyesteretts dom 15. september 2017, HR-2017-1782-A, (sak nr. 2017/400), sivil sak, anke over dom Idium AS (advokat Ørjan Salvesen Haukaas) mot Nordisk Utleie AS (advokat Magnus Stray Vyrje) Les mer
Forholdsmessighetsvurderinger ved varetekstfengsling (05.09.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. september 2017, HR-2017-1679-U, (sak nr. 2017/1478), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Frode Sulland) Les mer
Erstatning for utgifter ved å fjerne miljøfarlig avfall (05.09.17) Høyesteretts dom 5. september 2017, HR-2017-1690-A, (sak nr. 2016/2433), sivil sak, anke over dom Norsirk AS (advokat Caterina Håland Gaeta) (Rettslig medhjelper: advokat Hege Birkeland Ersdal) mot Øysand Næringspark AS (advokat Ståle Spjøtvold) Les mer
Avvisning av anke som ikke var mangelfull (04.09.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. september 2017, HR-2017-1682-U, (sak nr. 2017/1420), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Christian Flemmen Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet  Les mer
Grov uforstand i forbindelse med pågripelse (04.09.17) Høyesteretts dom 4. september 2017, HR-2017-1677-A, (sak nr. 2017/696), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Thomas Frøberg) mot A (advokat Lars E. Skotvedt) Les mer
Advokat kan ikke straffes for å ha bidratt til at varetektsfengslete klienter underlagt brev- og besøksrestriksjoner kommuniserer med personer utenfor fengselet, straffeloven § 170 (04.09.17) Høyesteretts kjennelse 4. september 2017, HR-2017-1673-A, (sak nr. 2017/970), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Kristian Jarland) Les mer
Straffutmåling for innførsel av narkotika, jf. straffeloven § 231 første ledd (04.09.17) Høyesteretts dom 4. september 2017, HR-2017-1674-A, (sak nr. 2017/773), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei) Les mer
Utmåling av straff der domfelte ved samme anledning har innført ulike typer narkotiske stoffer (04.09.17) Høyesteretts dom 4. september 2017, HR-2017-1675-A, (sak nr. 2017/618), straffesak, anke over dom A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Erik Marthinussen) Les mer
Narkotikaprogram med domstolskontroll som reaksjon ved grov narkotikaforbrytelse (04.09.17) Høyesteretts dom 4. september 2017, HR-2017-1676-A, (sak nr. 2017/659), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jo Christian Jordet) Les mer
Kampfiksing - straffeutmåling (31.08.17) Høyesteretts dom 31. august 2017, HR-2017-1663-A, (sak nr. 2017/822), straffesak, anke over dom I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørg Lykkjen) II. B (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørg Lykkjen) III. C (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Asbjørg Lykkjen) Les mer
Forkjøpsrett og fusjon (31.08.17) Høyesteretts dom 31. august 2017, HR-2017-1664-A, (sak nr. 2017/23), sivil sak, anke over dom Tjelle Eiendom AS (advokat Lars Helge Neergård) mot Astero AS (advokat John Egil Bergem) Les mer
Om retten kan pålegge en part å møte med advokat (30.08.17) Høyesteretts ankeutvalgs avgjørelse 30. august 2017, HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke over kjennelser A (advokat Gisle Loso) mot Norsk Butikkdrift A/S (advokat Sten Foyn) Les mer
Dommerhabilitet (25.08.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. august 2017, HR-2017-1625-U, (sak nr. 2017/1402), sivil sak, anke over beslutning A mot Hordaland fylkeskommune (advokat Trond Hatland) Les mer
Tidligere sakkyndig som vitne i sak etter barneloven (22.08.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. august 2017, HR-2017-1611-U, (sak nr. 2017/1331), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Rune Valaker) mot B (advokat Nina Monssen) Les mer
Habilitetsinnsigelse mot samtlige dommere i Borgarting lagmannsrett (17.08.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. august 2017, HR-2017-1580-U, (sak nr. 2017/1378), straffesak, habilitet Sigurd Jørgen Klomsæt Les mer
Beslag av fem sluttstykker og to forskjefter til våpen (17.08.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. august 2017, HR-2017-1578-U, (sak nr. 2017/1352), straffesak, anke over kjennelse A mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Domfellelse for overtredelse av Antarktisforskriften (11.08.17) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 11. august 2017, HR-2017-1550-U, (sak nr. 2017/1173), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet  Les mer
Krav om erstatning fra staten for sakskostander på grunn av påstått feil ved rettens behandling av saken, jf. tvisteloven § 20-12 (01.08.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. august 2017, HR-2017-1504-U, (sak nr. 2017/1011), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Anders Flatabø) mot Staten v/Domstoladministrasjonen Les mer
Rettslig interesse i sak om varetektsfengsling (31.07.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. juli 2017, HR-2017-1498-U, (sak nr. 2017/1327), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Asle Hesla) Les mer
Tvangsfullbyrdelse av vedtak om forhåndstiltredelse ved ekspropriasjon etter skjønnsprosessloven § 55 (28.07.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. juli 2017, HR-2017-1490-U, (sak nr. 2017/1067), sivil sak, anke over kjennelse NTE Energi AS (advokat Helge Morten Svarva) mot Jann Arthur Sandvik (advokat Tine Larsen) Les mer
Inndragning av våpen som følge av brudd på våpenlovgivningens regler om oppbevaring (28.07.17) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28. juli 2017, HR-2017-1491-U, (sak nr. 2017/1186), straffesak, anke over dom A (advokat Brage Nordgård) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Dommerhabilitet ved tidligere befatning med saken (25.07.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. juli 2017, HR-2017-1504-U, (sak nr. 2017/1153), sivil sak, habilitet A (advokat Olav Brun) mot Fjellhamar Park III AS, Fjellhamar Park IV AS og B (advokat Øyvind Kilstad) Les mer
Ubetinget fengsel for unnlatt melding av oldtidsfunn (29.06.17) Høyesteretts dom 29. juni 2017, HR-2017-1298-A, (sak nr. 2017/562), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jeanette Hagene Knutsen) Les mer
Straff for voldtekt i form av kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år (28.06.17) Høyesteretts dom 28. juni 2017, HR-2017-1283-A, (sak nr. 2017/412), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Unni Sandøy) mot A (advokat Arild Dyngeland) Les mer
Domsmyndighet og lovvalg i Bergen Bunkers-konkursen (28.06.17) Høyesteretts dom 28. juni 2017, HR-2017-1297-A, (sak nr. 2017/445), sivil sak, anke over dom og (sak nr. 2017/474), sivil sak, anke over kjennelse, ING Bank N.V. (advokat Henning Harborg, advokat Peder Alvik Sanengen) mot Bergen Bunkers AS, dets konkursbo (advokat Kristoffer Larsen Rognvik, Rettslig medhjelper: advokat Egil Horstad) Les mer
Straff for nettovergrep mot mindreårige (28.06.17) Høyesteretts dom 28. juni 2017, HR-2017-1282-A, (sak nr. 2017/391), straffesak, anke over dom A (Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Marte Benedicte Engesli Lysaker) Les mer
Straffutmåling ved omfattende trakassering av aktører i rettsvesenet (26.06.17) Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1252-A, (sak nr. 2017/620), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kaia Strandjord) Les mer
Straff for barnebortføring til utlandet (26.06.17) Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1251-A, (sak nr. 2017/434), straffesak, anke over dom A (advokat Odd Rune Torstrup) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tore Kulstad) Les mer
Oppheving av lagmannsrettens dom på grunn av manglande domsgrunnar (26.06.17) Høgsteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1246-A, (sak nr. 2017/511), straffesak, anke over dom A (advokatHalvard Helle) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Eirik Vigmostad-Olsen) Les mer
Fastsettelse av grunnlaget for eiendomsskatt på kraftlinjer (26.06.17) Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1258-A, (sak nr. 2016/1956), sivil sak, anke over dom Hjelmeland kommune, Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (partshjelper) (advokat Caroline Lund) Evje og Hornnes kommune, Hol kommune (advokat Silje Aga Rogan) mot Statnett SF, Energi Norge (partshjelper) (advokat Morten Fjermeros) (Rettslig medhjelper:  advokat Frode A. Innjord) Les mer
Spørsmål om oversendelse av fotografi med seksuelt krenkende innhold til andre enn fornærmede rammes av straffeloven 1902 § 201 første ledd bokstav b. (26.06.17) Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1245-A, (sak nr. 2017/645), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) Les mer
Straff for brudd på dyrevelferdsloven (26.06.17) Høyesteretts dom 26. juni 2017, HR-2017-1250-A, (sak nr. 2017/508), straffesak, anke over dom A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Monica Krag Pettersen) Les mer
Åpent anbudssamarbeid forbudt etter konkurranseloven § 10 (22.06.17) Høyesteretts dom 22. juni 2017, HR-2017-1229-A, (sak nr. 2015/1026), sivil sak, anke over dom Ski Taxi SA, Follo Taxi SA, Ski Follo Taxidrift AS (advokat Stephan L. Jervell) mot Staten v/Konkurransetilsynet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Wennerås) Les mer
Skattemessig eigar av kraftverk (22.06.17) Høgsterettsdom 22. juni 2017, HR-2017-1231-A, (sak nr. 2016/2035), sivil sak, anke over dom Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Hallvard Gilje Aarseth) Statkraft Energi AS (partshjelper) (advokat Vidar Strømme) Sauda kommune (partshjelper) (advokat Silje Aga Rogan) mot Aktieselskabet Saudefaldene (advokat Erik Thyness) (Rettslig medhjelper: advokat Morten Goller) Les mer
Nye anførsler i omgjøringsbegjæringen - kravet til begrunnelse (22.06.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. juni 2017, HR-2017-1223-U, (sak nr. 2017/892), straffesak, anke over beslutning A (advokat Atle Helljesen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Om ein grunneigar hadde rett til å bygge hytte innanfor området til eit reinbeitedistrikt (22.06.17) Høgsterettsdom dom 22. juni 2017, HR-2017-1230-A, (sak nr. 2016/2334), sivil sak, anke over dom Hjerttind reinbeitedistrikt (advokat Henrik Boehlke) mot Jarle Kristian Ottesen (advokat Kristoffer Dons Brøndbo) Les mer
Anke over beslutning om ankenektelse etter avholdt ankeforhandling forkastet (21.06.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. juni 2017, HR-2017-1225-U, (sak nr. 2017/950), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Asle Bjelland) mot B (advokat Markus Waterloo) Les mer
Partsevne for vann- og kloakklag - tvisteloven § 2-1 (19.06.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. juni 2017, HR-2017-1199-U, (sak nr. 2017/883), sivil sak, anke over kjennelse Nedre Øse Vann og Kloakklag (advokat Aki Johannes Viitala) mot A,B,C,D,E (advokat Tor Johan Strand) Les mer
Tvist om fullbyrding av dom - begjæring i medhold av straffeprosessloven § 462 (15.06.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. juni 2017, HR-2017-1190-F, (sak nr. 2017/833), straffesak A, Sherbourne Investments Limited (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Tvangssalg på grunnlag av realkausjon (14.06.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. juni 2017, HR-2017-1182-U, (sak nr. 2017/796), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Rohnny M. Andersen) mot DNB Bank ASA (advokat Mathias F. Seierstad Haugan) Les mer
Taushetsplikt om polititjenestemanns identitet (14.06.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. juni 2017, HR-2017-1179-U, (sak nr. 2017/824), sivil sak, anke over kjennelse Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Knut-Fredrik Haug-Hustad) mot A (advokat Trond Sivertsvik) Les mer
Beviskrav i sak om seksuell handling (12.06.17) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 12. juni 2017, HR-2017-1162-U, (sak nr 2017/983), straffesak, anke over dom A (advokat Arve Røli) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Uaksomt drap ved bilpåkjørsel (12.06.17) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 12. juni 2017, HR-2017-1155-U, (sak nr. 2017/896), straffesak, anke over dom A (advokat Marijana Lozic) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Breiviks anke nektet fremmet (08.06.17) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 8. juni 2017, HR-2017-1127-U, (sak nr. 2017/778), sivil sak, anke over dom Anders Behring Breivik (advokat Øystein Storrvik) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten  v/regjeringsadvokat Fredrik Sejersted) Les mer
Refusjon etter opparbeiding av veg (07.06.17) Høgsteretts dom 7. juni 2017 HR-2017-1125-A, (sak nr. 2016/2077), sivil sak, anke over dom Jessheim Byutvikling AS, Veidekke Industri AS (advokat Sam E. Harris) mot Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Helge Røstum) Les mer
Borettslags legalpanterett for felleskostnader (07.06.17) Høyesteretts kjennelse 7. juni 2017, HR-2017-1129-A, (sak nr. 2016/2301), sivil sak, anke over kjennelse Borettslaget Hilland Vardane (advokat Christian Grahl-Madsen) mot Bank Norwegian AS (advokat Elisabeth A.E. Selvik) Codan Forsikring NUF (advokat Chriss Bjorøy) Les mer
Søksmålskompetanse i utvisningssaker (07.06.17) Høyesteretts kjennelse 7. juni 2017, HR-2017-1130-A, (sak nr. 2017/160), sivil sak, anke over kjennelse A, B, C, D, E (advokat Runa Nordahl Hæreid) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten  v/advokat Christian Reusch) Les mer
Dom om menneskehandel til tvangsarbeid i norske gartnerier (07.06.17) Høyesteretts dom 7. juni 2017, HR-2017-1124-A, (sak nr. 2017/318), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller) B (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Cecilie Schløsser Møller) Bistandsadvokat for de fornærmede (advokat Arne Gunnar Aas) Les mer
Domfellelse for grov narkotikaforbrytelse (02.06.17) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. juni 2017, HR-2017-1104-U, (sak nr. 2017/894), straffesak, anke over dom A (advokat Randulf Schumann Hansen) mot Den offentlige mpåtalemyndighet Les mer
Frifinnelsesdom for sivilt krav i straffesak (02.06.17) Høyesteretts ankeutvalgs dom 2. juni 2017, HR-2017-1106-U, (sak nr. 2017/775), straffesak, anke over dom A (advokat Christian Wulff Hansen) mot B (advokat Per Ragnar Holter-Andersen) Les mer
Bruk av to prosessfullmektiger for Høyesterett (01.06.17) Justitiarius Toril M. Øies beslutning 1. juni 2017, HR-2017-1080-F, (sak nr. 2017/445 og sak nr. 2017/474), sivli sak, anke over dom og kjennelse X (advokat A, advokat B) mot Y (advokat C) (Rettslig medhjelper: advokat D) Les mer
Mangel ved kjøp av fast eiendom – betydningen av standardheving (31.05.17) Høyesteretts dom 31. mai 2017, HR-2017-1073-A, (sak nr. 2016/2259), sivil sak, anke over dom A, B, Protector Forsikring ASA (advokat Jarl R. Henstein) mot C, D (advokat Johan G. Bernander) Les mer
Straffeutmåling – fradrag i fengselsstraffen for lang liggetid (31.05.17) Høyesteretts dom 31. mai 2017, HR-2017-1072-A, (sak nr. 2017/111), straffesak, anke over dom A (advokat Hallvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause) Les mer
Opphevelse av lagmannsrettens beslutning om ankenektelse (30.05.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. mai 2017, HR-2017-1057-U, (sak nr. 2017/714), straffesak, anke over beslutning A mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Lagmannsrettens saksbehandling og lovanvendelse i sak om kjøring med for høy fart (26.05.17) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 26. mai 2017, HR-2017-1031-U, (sak nr. 2017/738), straffesak, anke over dom A (advokat Kolbjørn Lium) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Rettergangsstraff for forsvarer som unnlot å møte til hovedforhandling (23.05.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. mai 2017, HR-2017-1011-U, (sak nr. 2017/740), straffesak, anke over beslutning A mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Manglende anledning til kontradiksjon om subsumsjonsendring og straffutmåling for grov mishandling av samboer (23.05.17) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 23. mai 2017, HR-2017-1015-U, (sak nr. 2017/479), straffesak, anke over dom A (advokat Cecilie Drechsler) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Habiliteten til lagmannsrettens dommere når tidligere konstituert dommer er prosessfullmektig (22.05.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. mai 2017, HR-2017-995-U, (sak nr. 2017/842), sivil sak, habilitet KLP Skadeforsikring AS (advokat Finn Eirik Winther) mot Grande Entreprenør AS (advokat Kjell Sagen Berg) Les mer
Anke over beslutning om ankenektelse forkastet (22.05.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. mai 2017, HR-2017-1002-U, (sak nr. 2017/681), straffesak, anke over beslutning A mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Rettslig interesse i sak om utestenging etter universitets- og høyskoleloven (22.05.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. mai 2017, HR-2017-1004-U, (sak nr. 2017/545), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Svein-Harald Stavnes Wennevik) mot Staten v/Universitetet i Oslo (Regjeringsadvokaten v/advokat Kari Sigurdsen) Les mer
Krav om at pågripelsesbeslutning eller tilsvarende avgjørelse, er vedlagt begjæring om utlevering til rettsforfølging (19.05.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. mai 2017, HR-2017-985-U, (sak nr. 2017/844), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Lukasz Niedzielski) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Vareteksfengsling - Fare for oversoning (19.05.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. mai 2017, HR-2017-992-U, (sak nr. 2017/881), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Mads Falck Berven) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Spørsmål om anke over tingrettens dom var avgitt i tide (18.05.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. mai 2017, HR-2017-979-U, (sak nr. 2017/726), sivil sak, anke over kjennelse Are Mjelstad, Elisabeth Alm Mjelstad (advokat Ole B. Gundem) mot Oslo Bygg og Eiendom, Eiendom AS (advokat Arne Johan Almeland) Les mer
Gjeninnsetting i forvaring ved prøveløslatelse (16.05.17) Høyesteretts dom 16. mai 2017, HR-2017-969-A, (sak nr. 2017/330), straffesak, anke over dom A (advokat Erik Ulvesæter) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Nina Grande) Les mer
Straff for omsorgsunndragelse (16.05.17) Høyesteretts dom 16. mai 2017, HR-2017-97-A, (sak nr. 2017/340), straffesak, anke over dom A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Katharina Rise) Les mer
Grensen mellom seksuell omgang og seksuell handling (16.05.17) Høyesteretts dom 16. mai 2017, HR-2017-968-A, (sak nr. 2017/406), straffesak, anke over dom A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Den offentlige påtalemyndighet (advokat Aina M. Ertzeid) Les mer
Overprøving av vedtak der skatte- og avgiftsgrunnlaget var fastsatt ved skjønn (16.05.17) Høyesteretts dom 16. mai 2017, HR-2017-967-A, (sak nr. 2016/1977), sivil sak, anke over dom Staten v/Skatt Midt-Norge (advokat Helge Aarseth) mot Amoré Ålesund AS, B, C (advokat Torgeir Fjeldskar) Les mer
Provisjon i mellomannsforhold (16.05.17) Høyesteretts dom 16. mai 2017, HR-2017-971-A, (sak nr. 2016/2248), sivil sak, anke over dom: Yara Marine Technologies AS (advokat Tage Brigt A. Skoghøy) mot Presentwater AS (advokat Amund Bjøranger Tørum) Les mer
Om regress hos forsikringsselskapet til skadevaldarane (15.05.17) Høgsterettsdom 15. mai 2017, HR-2017-958-A, (sak nr. 2016/2051), sivil sak, anke over dom Sparebank 1 Skadeforsikring ASA, If Skadeforsikring NUF (advokat Ståle Hovda) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Jardar Aas) Les mer
Verdierstatningskrav fra kreditor på grunnlag av gaver mellom ektefeller (15.05.17) Høyesteretts dom 15. mai 2017, HR-2017-959-A, (sak nr. 2017/15), sivil sak, anke over dom I. A (advokat Fredrik Edvardsen) mot Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (advokat Ervin Auren) II. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (advokat Ervin Auren) mot A (advokat Fredrik Edvardsen) Les mer
Straff og inndragning for ulovlig fiske av kongekrabbe (11.05.17) Høyesteretts dom 11. mai 2017, HR-2017-823-A, (sak nr. 2017/99), straffesak, anke over dom I. A (advokat Geir-Arne Blix Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause)  II. X AS (advokat Geir-Arne Blix Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause) Les mer
Anke over avvisningskjennelse - om forvarers rett til kontradiksjon (11.05.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. mai 2017, HR-2017-928-U, (sak nr. 2017/764), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jannicke Keller-Fløystad) Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over beslutning om ikke å få anke dom i barnevernsak (09.05.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. mai 2017, HR-2017-894-U, (sak nr. 2017/705), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Petter J. Grødem) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Lena Fagervold), B (advokat Annie Bratseth) Les mer
Spørsmål om dekning av sakskostander etter vergemålsloven § 19 er begrenset til den offentlige salærsatsen (08.05.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. mai 2017, HR-2017-888-U, (sak nr. 2017/603), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Silje Elisabeth Stenvaag), B (advokat Sigrid Broch) Les mer
Tiltaltes rett til innsyn i en annen straffesak enn hans egen (05.05.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. mai 2017, HR-2017-869-U, (sak nr. 2017/730), straffesak, anke over beslutning Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Thomas Randby) Les mer
Høyesterett avviste søksmål om opphevelse av fylkesnemndas avgjørelse om å fremme sak for nemnda (28.04.17) Høyesteretts kjennelse 28. april 2017, HR-2017-847-A, (sak nr. 2016/1740), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Anders Brosveet) mot C (advokat Eivor Øen), X kommune (advokat Lorentz Stavrum), D (advokat Halldis Winje) Les mer
Krav til begrunnelse ved besøksforbud overfor barn (27.04.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. april 2017, HR-2017-834-U, (sak nr. 2017/717), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Linda Ellefsen Eide) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Avvisning av anke på grunn av manglende aktuell interesse (26.04.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. april, HR-2017-832-U, (sak nr. 2017/736), anke over kjennelse A (advokat Knut Helge Hurum) mot Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund Les mer
Begjæring fra rettighetshaveren til en film om å få utlevert identiteten bak IP adresser (26.04.17) Høyesteretts kjennelse 26. april 2017, HR-2017-833-A, (sak nr. 2016/2216), sivil sak, anke over kjennelse Scanbox Entertainment A/S (advokat Kyrre Eggen) mot Telenor Norge AS (advokat Rune Opdahl) Les mer
Hvitvasking i fiktivt faktureringsnettverk (25.04.17) Høyesteretts dom 25. april 2017, HR-2017-823-A, (sak nr. 2016/2293), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Jan Eivind Norheim) Les mer
Hvitvasking i fiktivt faktureringsnettverk (25.04.17) Høyesteretts dom 25. april 2017, HR-2017-822-A, (sak nr. 2017/24), straffesak, anke over dom A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Jan Eivind Norheim) Les mer
Avvisning av anke på grunn av manglende rettslig interesse og partsevne (25.04.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. mars 2017, HR-2017-819-U, (sak nr. 2017/567), sivil sak, anke over kjennelse A, Bs dødsbo (advokat Jens Otto Haugland) mot C (advokat Brage Nordgård) Les mer
Inndragning av utbytte i sak hvor straffekravet er foreldet (25.04.17) Høyesteretts dom 25. april 2017, HR-2017-821-A, (sak nr. 2017/69), straffesak, anke over dom Marine Harvest Norway AS (advokat Tor Henning Rustan Knudsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg) Les mer
Unnlatelse av å avverge følgene av en straffbar handling (25.04.17) Høyesteretts dom 25. april 2017, HR-2017-824-A, (sak nr. 2017/122), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Eldsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen) Les mer
Lagmannsrettens begrunnelsesplikt når det ikke gis samtykke til ankebehandling i barnevernssak (20.04.17) Høyesteretts kjennelse 20. april 2017, HR-2017-776-A, (sak nr. 2016/2336), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Karstein Egeland) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Mona Negård), B (advokat Finn Ove Smith) Les mer
Kompetansen til Arbeidsretten (20.04.17) Høgsterettsdom 20. april 2017, HR-2017-777-A, (sak nr. 2016/1884), sivil sak, anke over dom Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Nokas AS (advokat Margrethe Meder) mot Landsorganisasjonen i Norge (LO) (advokat Einar Stueland) Les mer
Spørsmål om lagmannsretten gikk utenfor ankegjenstanden, bruk av hjelpedokumenter til lagrettens rådslagning og straffutmåling for grove narkotikaforbrytelser (19.04.17) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 19. april 2017, HR-2017-764-U, (sak nr. 2017/235), straffesak, anke over dom I.  A (advokat Ole Petter Drevland) mot Den offentlige påtalemyndighet II. C (advokat Heidi Juritzen) mot Den offentlige påtalemyndighet III. D (advokat Ida Andenæs) mot Den offentlige påtalemyndighet IV. E (advokat Stian Mæland) mot Den offentlige påtalemyndighet V.  F (advokat Harald Grape) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Varetektsfengsling - spørsmål om siktede var psykotisk i gjerningsøyeblikket (07.04.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. april 2017, HR-2017-655-U, (sak nr. 2017/173), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jacob Sanden Ringsrød) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Straffutmåling for grove seksuallovbrudd mot flere barn (07.04.17) Høyesteretts dom 7. april 2017, HR-2017-751-A, (sak nr. 2016/2377), straffesak, anke over dom A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jens Olav Sæther) Les mer
Statens ansvar for nødvendige utgifter til forsvarer når tiltalte frifinnes (07.04.17) Høyesteretts kjennelse 7. april 2017, HR-2017-753-A, (sak nr. 2016/2086), straffesak, anke over kjennelse I. Transocean Inc., Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc. (advokat Nicolai V. Skjerdal) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik) II. A (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik) III. B (advokat Erik Keiserud) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik) Les mer
Grensa mellom livs- og dødsdisposisjon (05.04.17) Høgsterettsdom 5. april 2017, HR-2017-716-A, (sak nr. 2016/2156), sivil sak, anke over dom A (advokat Helge Skaaraas) mot B, C (advokat Thormod Bjerkholt) Les mer
Om alle dommarane i lagmannsretten må vike sete ved behandlinga av ein anke (03.04.17) Høgsteretts ankeutvals orskurd 3. april 2017, HR-2017-695-U, (sak nr. 2017/591), straffesak, habilitet A (advokat Håkon Brækhus) mot Den offentlege påtalemakta, B (advokat Atle Birkeland) Les mer
Kroppskrenkelse ved feiltreff (30.03.17) Høyesteretts dom 30. mars 2017, HR-2017-675-A, (sak nr. 2016/2114), straffesak, anke over dom A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Magne Nyborg) Les mer
Pasientskadeerstatning og informasjon om risiko for fremtidig sykdom (30.03.17) Høyesteretts dom 30. mars 2017, HR-2017-687-A, (sak nr. 2016/2070), sivil sak, anke over dom Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Anita Bergh Ankarstrand) mot A (advokat Sigrun Sagedahl) Les mer
Lagmannrettens domfellelse etter straffeloven 1902 § 219 (mishandling i familieforhold) i en sak der tingretten hadde domfelt for enkeltstående kroppskrenkelser (29.03.17) Høyesteretts dom 29. mars 2017, HR-2017-667-A, (sak nr. 2016/2380), straffesak, anke over dom A (advokat Hallvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann) Les mer
Anke i sak om grovt skattesvik, hvor tiltalte ble frifunnet i tingretten, men dømt i lagmannsretten, tillates ikke fremmet for Høyesterett (24.03.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. mars 2017, HR-2017-638-U, (sak nr. 2017/173), straffesak, anke over dom A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Inntektsfrådrag ved likninga for tap på fordring – verksemdsomgrepet (23.03.17) Høgsteretts dom 23. mars 2017, HR-2017-628-A, (sak nr. 2016/1281), sivil sak, anke over dom Staten v/Skatt øst (Regjeringsdvokaten v/advokat Nils Sture Nilsson) mot Thinggaard AS (advokat Sigve Braaten) Les mer
Inntektsfradrag ved likningen for tap på fordring - virksomhetsbegrepet (23.03.17) Høyesteretts dom 23. mars 2017, HR-2017-627-A, (sak nr. 2016/2186), sivil sak, anke over dom Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Nils Sture Nilsson) mot Raise International AS (advokat Odd Moe) Les mer
Saken gjaldt krav om refusjon for kostnader til helse- og omsorgstjenester etter lov 24. juni 2011 om kommunale helse- og omsorgstjenester (23.03.17) Høyesteretts dom 23. mars 2017, HR-2017-625-A, (sak nr. 2016/2032), sivil sak, anke over dom Sørreisa kommune (advokat Marianne Abeler) mot Målselv kommune (advokat Kristoffer Dons Brøndbo) Les mer
Dom om omsorgsovertakelse opphevet grunnet mangelfull saksbehandling (22.03.17) Høyesteretts ankeutvalgs dom 22. mars 2017, HR-2017-596-U, (sak nr. 2017/424), sivil sak, anke over dom A (advokat Cathrine Carlsen-Raftevoll) mot X kommune (advokat Leif Kahrs Jæger), B (advokat Janet Riise) Les mer
Manglende kontradiksjon ved ankenektelse i lagmannsretten (22.03.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. mars 2017, HR-2017-605-U, (sak nr. 2017/370), straffesak, anke over beslutning A (advokat Christian Flemmen Johansen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Trusler mot aktør i rettsvesenet (17.03.17) Høyesteretts dom 17. mars 2017, HR-2017-568-A, (sak nr. 2016/2152), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jogeir Nogva) Les mer
Utlendingsrett (17.03.17) Høgsterettsdom 17. mars 2017, HR-2017-569-A, (sak nr. 2016/1379), sivil sak, anke over dom A (advokat Dag Holmen), Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (partshjelper) (advokat Terje Einarsen) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Jørgen Vangsnes) Les mer
Straff for seksuell omgang ved misbruk av stilling (17.03.17) Høyesteretts dom 17. mars 2017, HR-2017-570-A, (sak nr. 2016/2241), straffesak, anke over dom A (advokat Erling O. Lyngtveit ) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Benedicte Hordnes) Les mer
Ungdomsstraff for samleier med barn under 14 år (16.03.17) Høyesteretts dom 16. mars 2017, HR-2017-579-A, (sak nr. 2016/2262), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Anne Cecilie Dessarud) Les mer
Høyesterett fastsatte straffen for grovt uaktsomt trygdebedrageri til 75 dager (15.03.17) Høyesteretts dom 15. mars 2017, HR-2017-560-A, (sak nr. 2017/109), straffesak, anke over dom Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Marit Formo) mot A (advokat John Christian Elden) Les mer
Oppsigelse i Posten Norge AS kjent ugyldig (15.03.17) Høyesteretts dom 15. mars 2017, HR-2017-561-A, (sak nr. 2016/1619), sivil sak, anke over dom Posten Norge AS (advokat Thomas Talén) mot Kjersti Myrjord (advokat Oddvar Lindbekk) Les mer
Straffutmåling for grovt uaktsomt skattesvik og uaktsomt brudd på bokføringsloven (14.03.17) Høyesteretts dom 14. mars 2017 HR-2017-553-A, (sak nr. 2016/2050), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Peter André Johansen) Les mer
Oppnevning av sakkyndige i pasientskadesak (14.03.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. mars 2017, HR-2017-547-U, (sak nr. 2016/2330), sivil sak, anke over kjennelse A v/verge (advokat Mona Næverdal) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Anita Bergh Ankarstrand) Les mer
Begjæring om etterforskningsskritt fra etterlatte (14.03.17) Høyesteretts kjennelse 14. mars 2017, HR-2017-552-A, (sak nr. 2016/1516), straffesak, anke over kjennelse A, B (advokat Erling Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Carl Graff Hartmann) Les mer
Straffutmåling etter domfellelse for grovt uaktsom medvirkning til oppbevaring av narkotika i kvanta som innebærer grov narkotikaforbrytelse (10.03.17) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. mars 2017, HR-2017-535-U, (sak nr. 2017/267), straffesak, anke over dom A (advokat Kaja de Vibe Malling) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Forholdet mellom inndragning og skatt (10.03.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. mars 2017, HR-2017-520-U, (sak nr. 2017/520), straffesak, anke over dom A (advokat Tony A. Vangen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Trusler mot statsorganene mv. - begrunnet ankenektelse (10.03.17) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. mars 2017, HR-2017-543-U, (sak nr. 2017/196), straffesak, anke over dom A (advokat Erlend Liaklev Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Habilitet for fagkyndig meddommer etter kritikk av barnevernet (10.03.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. mars 2017, HR-2017-525-U, (sak nr. 2017/402), sivil sak, anke over kjennelse Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Tor Sandsbraaten) mot A (advokat Ole-Håkon Elllingsen), B (advokat Olav Sylte) Les mer
Heving av ankesak på grunn av frafalt anke (10.03.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. mars 2017, HR-2017-541-U, (sak nr. 2017/381), straffesak, anke over kjennelse Donatas Lukosevicius (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Lagmannsrettens kompetanse ved overprøving av tiltaksjordskifte (09.03.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. mars 2017, HR-2017-514-U, (sak nr. 2017/384), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Øyvind Kraft) mot B, Staten v/Forsvarsdepartementet (advokat Steinar Mageli) Les mer
Erstatning for mangel ved kjøp av leilighet (09.03.17) Høyesteretts dom 9. mars 2017, HR-2017-515-A, (sak nr. 2016/1246), sivil sak, anke over dom Øystein Tveito, Linda Engmo (advokat Oddmund Enoksen) mot Protector Forsikring ASA, Johnny Morten Fredriksen (advokat Jarl R. Henstein) Les mer
Identitetskrenkelse og bruk av en annens bilde (02.03.17) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. mars 2017, HR-2017-472-U, (sak nr. 2017/233), straffesak, anke over dom A (advokat Arve Opdahl) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Om ankerett etter frifinnelse for ett av to straffbare forhold når disse uriktig er bedømt som ett sammenhengende forhold (02.03.17) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. mars 2017, HR-2017-473-U, (sak nr. 2017/220), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Ankenektelse (02.03.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. mars 2017, HR-2017-314-U, (sak nr. 2017/314), straffesak, anke over beslutning A (advokat Elisabeth Myhre) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Likningsmyndighetenes gjennomsyn av skattyters elektroniske arkiv (01.03.17) Høyesteretts kjennelse 1. mars 2017, HR-2017-467-A, (sak nr. 2016-1907), sivil sak, anke over kjennelse Saga Tankers ASA, Ferncliff TIH II AS (advokat Bettina Banoun) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders F. Wilhelmsen) Les mer
Besøksforbud (22.02.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. februar 2017, HR-2017-407-U, (sak nr. 2017/324), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Malén Stølen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Drapstrusler (20.02.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. februar 2017, HR-2017-373-U, (sak nr. 2017/185), straffesak, anke over beslutning A (advokat Inge Erlend Grøndalen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Behandling av farskapssak etter gjenåpning (17.02.17) Høyesteretts dom 17. februar 2017, HR-2017-419-A, (sak nr. 2016/1943), sivil sak, begjæring om gjenåpning A mot B, C Les mer
Tolkning av begrepet "ansatte" i ligningslovens bestemmelse om summarisk fellesoppgjør (15.02.17) Høyesteretts dom 15. februar 2017, HR-2017-344-A, (sak nr. 2016/1433), sivil sak, anke over dom Malermesterfirma Klemet Karlsen AS (advokat Tiom Risa) mot Staten v/Skatt Øst (Kommuneadvokaten i Oslo v/kst. ass. kommuneadvokat Trine Riiber) Les mer
Skatterett - fradrag for renteutgifter (15.02.17) Høyesteretts dom 15. februar 2017, HR-2017-350-A, (sak nr. 2016/1047), sivil sak, anke over dom Staten ved Sentralkontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten ved Magnus Schei) mot Rauma Energi (advokat Helge Aarseth) Les mer
Leilegheit seld "som den er" fekk nye skadar i perioden mellom synfaring og overtaking (15.02.17) Høgsterettsdom 15. februar 2017, HR-2017-345-A, (sak nr. 2016/1293), sivil sak, anke over dom Didde Sloth Christensen og Anita Aamodt Enersen (advokat Jarl M. Henstein) mot Geir Ove Molvig Bratlie og Heidi Elisabeth Nilsen (advokat Thomas Andersen) Les mer
Omstøtelse i konkurs (14.02.17) Høyesteretts dom 14. februar 2017, HR-2017-370-A, (sak nr. 2016/1182), sivil sak, anke over dom Harald Lauritzen, Ingjerd Linna (advokat Ulf Larsen) mot Obbhult Invest, dets konkursbo (advokat Robert Jensen) Les mer
Om Utøyaofre som befant seg på landsiden, har krav på voldsoffererstatning (13.02.17) Høyesteretts dom 13. februar 2017, HR-2016-352-A, (sak nr. 2016/1454), sivil sak, anke over dom A, B, C (advokat Tore Helseth Høyer) mot Staten v/Erstatningsnemnda for voldsofre (Regjeringsavdokaten v/advokat Hallvard Gilje Aarseth) Les mer
Vrakfjerning og økonomisk oppgjør etter havari i 2007 (09.02.17) Høyesteretts dom 9. februar 2017, HR-2017-331-A, (sak nr. 2016/1128), sivil sak, anke over dom I. Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) (Rettslig medhjelper: advokat Arne-Martin Sørli) mot Dalnave Navigation Inc. Assuranceforeningen Gard – gjensidig Avena Shipping Company Ltd.         (advokat Kaare Andreas Shetelig) (Rettslig medhjelper: advokat Trond Eilertsen) II. Dalnave Navigation Inc. Assuranceforeningen Gard – gjensidig Avena Shipping Company Ltd.         (advokat Kaare Andreas Shetelig) (Rettslig medhjelper: advokat Trond Eilertsen) mot Staten v/Samferdselsdepartementet  (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) (Rettslig medhjelper:  advokat Arne-Martin Sørli) Les mer
Utmåling av ekspropriasjonserstatning for salgsverdi (09.02.17) Høyesteretts dom 9. februar 2017, HR-2017-333-A, (sak nr. 2016/894), sivil sak, anke over dom Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Karen Mellingen) mot Knut Kirkenes, Marit Taarud Kirkenes, Amund Amundsøn Lo, Axel Petter Kongsli (advokat Jo-Are Aaamodt Brænden) Les mer
Forvaring for ung gjerningsperson (09.02.17) Høyesteretts dom 9. februar 2017, HR-2017-290-A, (sak nr. 2016/2191), straffesak, anke over dom I. A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Halvard Helle) Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse i sak om fengsling etter utlendingsloven § 106 (08.02.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. februar 2017, HR-2017-283-U, (sak nr. 2017/221), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Asle Hesla) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens dom som følge av feil ved rettens sammensetning (08.02.17) Høyesteretts ankeutvalgs dom 8. februar 2017, HR-2017-286-U, (sak nr. 2017/187), sivil anke, anke over dom Uloba – Independent Living Norge SA (advokat Torgeir Juliussen Finne) mot A (advokat Stine Louise Windingstad) Les mer
Fratakelse av rettslig handleevne etter vergemålsloven (06.02.17) Høyesteretts dom 6. februar 2017, HR-2017-275-A, (sak nr. 2016/2160), sivil sak, anke over dom A (advokat Einar Drægebø) mot Staten v/Fylkesmannen i Hordaland (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Hjort Kraby) Les mer
Tiltale for voldtekt av åtte kvinner (03.02.17) Høyesteretts ankeutvalgs dom 3. februar 2017, HR-2017-271-U, (sak nr. 2017/82), straffesak, anke over dom A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over beslutning om ikke å avvise to anker på grunn av mangler ved ankeerklæringene (02.02.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. februar 2017, HR-2017-249-U, (sak nr. 2016/2417), sivil anke, anke over beslutning Knut Erik Risan, Heidi Johanne Westlie (advokat André Standberg) mot Knut Hæreid Markegård, Irene Markegård (advokat Jan Hammerseng), Protector Forsikring ASA (advokat Thomas Myran) Les mer
Om skyldspørsmålet kan kreves prøvet i to instanser etter gjenåpning til domfeltes ugunst (01.02.17) Høyesteretts dom 1. februar 2017, HR-2017-241-A, (sak nr. 2016/1999), straffesak, anke over dom A (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Birgitte Istad) Bistandsadvokat for de etterlatte (advokat John Christian Elden) Les mer
Straffutmålingsanke i sak om blant annet menneskehandel og hallikvirksomhet (31.01.17) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 31. januar 2017, HR-2017-228-U, (sak nr. 2017/104), straffesak, anke over dom A (advokat Jørgen Riple) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Aldersdiskriminerte helikopterflygere har ikke krav på erstatning (30.01.17) Høyesteretts dom 30. januar 2017, HR-2017-219-A, (sak nr. 2016/512), sivil sak, anke over dom CHC Helikopter Service AS (advokat Jan Fougner) Norsk Flygerforbund (partshjelper) Helikopter Service AS Flygerforening (advokat Tarjei Thorkildsen) (partshjelper) Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Margrethe Meder) mot Bjørn Nybø Paul Ringheim Arne Bråten Øyvind Friis-Ottesen Anders Auen Olav Vik Colin Roy ter Braak Anders Nonstad Oddbjørn Hagen Kristian Bjerkestrand Lians dødsbo (advokat Kjell M. Brygfjeld) Rettslig medhjelper (advokat Bent Endresen) Les mer
Fengsling etter utleveringsloven (30.01.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. januar 2017, HR-2017-221-U, (sak nr. 2017/156), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Hans Chr. Nygaard Wang) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over lagmannsrettens kjennelse om å avvise en anke fordi original ankeerklæring ikke ble inngitt (24.01.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. januar 2017, HR-2017-169-U, (sak nr. 2016/2355), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Mona Danielsen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Anke over jordskifteavgjørelse begrunnet i manglende kontradiksjon (19.01.17) Høyesteretts ankeutvalgs dom 19. januar 2017, HR-2017-144-U, (sak nr. 2017/1896), sivil anke, anke over dom A mot B, C, D Les mer
Ankenektelse i barnefordelingssak (18.01.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. januar 2017, HR-2017-35-U, (sak nr. 2017/35), sivil anke, anke over beslutning A (advokat Fridtjof Piene Gundersen) mot B (advokat Robert Voldhuset) Les mer
Tvangsmulkt ved samvær (18.01.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. januar 2017, HR-2017-138-U, (sak nr. 2017/40), sivil anke, anke over kjennelse A (advokat Marie Sølverud) mot B (advokat Per Engebreth Askilsrud) Les mer
Delvis ankenektelse (17.01.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. januar 2017, HR-2017-132-U, (sak nr. 2016/2442), straffesak, anke over beslutning A (advokat Svein Holden) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Tingrettens vilkår for å behandle siktedes krav om rettslig kontroll av Økokrims beslag ble opphevet (16.01.17) Høyesteretts kjennelse 16. januar 2017, HR-2017-111-A, (sak nr. 2016/1887), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henrik Horn) mot A (advokat Nicolai V. Skjerdal) Les mer
Innsyn i forespørsel til EFTA-domstolen (16.01.17) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 16. januar 2017, HR-2017-110-U, (sak nr. 2016/928), sivil anke, anke over dom Torbjørn Selstad Thue, Politiets Fellesforbund (partshjelper) (advokat Merete Furesund) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri K. Kristiansen) Les mer
Legemsbeskadigelse - årsakskravet i strafferetten (16.01.17) Høyesteretts ankeutvalgs dom 16. januar 2017, HR-2017-114-U, (sak nr. 2016/2382), straffesak, anke over dom A (advokat Jørn Mejdell Jakobsen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Omsorgsovertagelse (13.01.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. januar 2017, HR-2017-90-U, (sak nr. 2016/2407), sivil anke, anke over dom A, B (advokat Per Danielsen) mot X kommune (advokat Gro Enochsen) Les mer
Anke over kjennelse om utlevering (13.01.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. januar 2017, HR-2017-89-U, (sak nr. 2016/2387), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Sigurd J. Klomsæt) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Særlig spørsmål om inhabilitet for to rettsoppnevnte sakkyndige (13.01.17) Høyesteretts dom 13. januar 2017, HR-2017-91-A, (sak nr. 2016/1865), sivil sak, anke over dom A (advokat Robert Fonn) mot B, C (advokat Thea W. Totland) Les mer
Heving av ankesak som følge av bortfall av søksmålsinteressen (12.01.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. januar 2017, HR-2017-85-U, (sak nr. 2016/2286), sivil anke, anke over beslutning X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Jørgen Aas Eide) mot A (advokat Per Danielsen) Les mer
Ankenektelse (11.01.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. januar 2017, HR-2017-82-U, (sak nr. 2016/2345), straffesak, anke over beslutning A (advokat Arvid Sjødin) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Varetektsfengsling etter utleveringsloven § 15, jf. straffeprosessloven § 171 første ledd nr. 1 (09.01.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. januar 2017, HR-2017-47-U, (sak nr. 2017/36), straffesak, anke over kjennelse Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Thor Backe-Wiig) Les mer
Rettsvern i konkurs for ikke tinglyste eiendomsoverføringer (05.01.17) Høyesteretts dom 5. januar 2017, HR-2017-33-A, (sak nr. 2016/777), sivil sak, anke over dom Forusstranda Næringspark AS (advokat Filip Truyen) (Rettslig medhjelper: advokat Dag Steinvold) mot Sønnichsen AS, dets konkursbo (advokat Hans Ingvald Stensholdt) (Rettslig medhjelper: advokat Stig Berge) Les mer
Ankenektelse i sak om fast bosted etter barneloven (04.01.17) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. januar 2017, HR-2017-18-U, (sak nr. 2016/2341), sivil anke, anke over beslutning A (advokat Christian Børve) mot B (advokat Allan Rognan) Les mer
Virksomhetsoverdragelse ved bytte av tjenesteleverandør

Høyesteretts dom 4. desember 2017, HR-2017-2277-A, (sak nr. 2017/789), sivil sak, anke over dom Aleris Ungplan & BOI AS (advokat Eirik Edvardsen) mot A (advokat Kjetil Edvardsen)

Les mer