Ankeutvalget - Sivile saker

Samværsnekt og forholdet til EMK art. 8

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. desember 2018, HR-2018-2343-U, (sak nr. 18-172378SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning, A mot X kommune (advokat Tore Andersen)

Les mer

Merverdiavgift på sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 6. desember 2018, HR-2018-2322-U, (sak nr. 18-162981SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse, I. AIG Europe Limited NUF (advokat Svein Åge Bergset) mot Målfrid Wilhelmsen, Magne Johannes Wik, Norvald Ove Vik, Svein Ove Eikenes, Geir Elling Eikenes (advokat Alf Johan Knag), II. Målfrid Wilhelmsen, Magne Johannes Wik, Norvald Ove Vik, Svein Ove Eikenes, Geir Elling Eikenes (advokat Alf Johan Knag) mot AIG Europe Limited NUF (advokat Svein Åge Bergset)

Les mer

Rettslig interesse for forening

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. november 2018, HR-2018-2212-U, (sak nr. 18-155564SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, Knarvik Senterforening (advokat Atle Birkeland) mot Knarvik Handel AS (advokat Gerd Aaland Fagerli)

Les mer

Sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. november 2018, HR-2018-2172-U, (sak nr. 18-154796SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, Inger Pauline Nodeland mot Otto Nodeland Astrid Nodeland (advokat Henrik Lund)

Les mer

Krav om sikkerhetsstillelse for saksomkostninger

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. november 2018, HR-2018-2164-U, (sak nr. 18-150469SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Morten Steenstrup) mot B (advokat Carl Edvard Roberts), C (advokat Henning Harborg), D, E (advokat Snorre Nordhus)

Les mer

Kontradiksjon - dokumenter i aktørportalen skjermet for advokat

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. november 2018, HR-2018-2127-U, (sak nr. 18-162570SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, Even Rennehvammen (advokat Bjørn Solheim) mot Staten v/Landbruks- og matdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokatfullmektig Lucy Isabelle Klæboe Furuholmen)

Les mer

Arbeidstakers fratreden under behandling av sak om gyldigheten av oppsigelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. oktober 2018, HR-2018-2047-U, (sak nr. 18-152812SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Ann Mari Risvoll Winterhus-Fjeld) mot Bristow Norway AS (advokat Hege Merete Oftedal)

Les mer

Krav om erstatning etter offentlig anbudskonkurranse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 24. oktober 2018, HR-2018-2032-U, (sak nr. 18-152711SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Backe Nordvest AS (advokat Ole Christian Hyggen) mot Alta kommune (Kommuneadvokaten i Alta v/advokat Torbjørn Saggau Holm)

Les mer

Oppfriskning for oversittelse av ankefrist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. oktober 2018, HR-2018-2006-U, (sak nr. 18-147276SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, Mark Bjørk (advokat Torstein Bae) mot Shahnaz Batool Butt (advokat Farooq Ali Afzal Ansari)

Les mer

Begjæring om endring av den sakkyndiges mandat i bevissikringssak

Høgsteretts ankeutvals vedtak 17. oktober 2018, HR-2018-1985-U, (sak nr. 18-141709SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd, I. Songa Holding AS, Offshore Heavy Transport AS (advokat Eirik Wensell Raanes) mot Spar Shipping AS (advokat Sigurd Holter Torp), II. Lotus Marine AS, Oceanus (Luxembourg) S.'a.r.l. (advokat Thomas Gjølberg Naalsund) mot Spar Shipping AS (advokat Sigurd Holter Torp), III. Grand China Logistics Holding (Group) Co. Ltd. (advokat Kristoffer Aasebø) mot Spar Shipping AS (advokat Sigurd Holter Torp) 

Les mer

Amicus curiae - adgangen til skriftlig tredjepartsinnlegg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. oktober 2018,  HR-2018-1887-U, (sak nr. 18-141512SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/Utlendingsnemnda (advokat Marius Kjelstrup Emberland) mot A og B (advokat Mads Andenæs)

Les mer

Barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. oktober 2018, HR-2018-1921-U, (sak nr. 18-143536SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning, X kommune (advokat Kristin Otterlei) mot A (advokat Kari-Esther Selvaag Høgevold), B (advokat Ole Andreas Thrana)

Les mer

Sak om nektelse av å drive rettshjelpsvirksomhet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. september 2018, HR-2018-1812-U, (sak nr. 18-131779SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Anders Christian Stray Ryssdal) mot Staten v/Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Staten v/Advokatbevillingsnemnden (Regjeringsadvokaten v/advokat Anne Hesjedal Sending)

Les mer

Partshjelp og oppnemning av verje

Høgsteretts ankeutvals orskurd 21. september 2018, HR-2018-1786-U, (sak nr. 18-135564SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd, A (advokat Kari Günther Sandvand) mot Fylkesmannen i Oslo og Akershus (rådgiver Pål Hamre Ness)

Les mer

Statens sakskostnadsansvar i sak om konkurskarantene

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. september 2018, HR-2018-1777-U, (sak nr. 18-129237SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, Janne Lise Strømsnes (advokat Øyvind Grøneng)

Les mer

Statens rett til deltakelse etter tvisteloven § 30-13

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 13. september 2018, HR-2018-1736-U, (sak nr. 18-077187SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, I. AtB AS (advokat Goud Helge Homme Fjellheim) mot Fosen-Linjen AS (advokat Anders Tholfsen Thue), II. Fosen-Linjen AS (advokat Anders Tholfsen Thue) mot AtB AS (advokat Goud Helge Homme Fjellheim), anmodning om deltakelse etter tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Helge Røstum), rettslig medhjelper advokat Pål Wennerås)

Les mer

Om sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. september 2018, HR-2018-1731-U, (sak nr. 18-116669SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Jarle Stig Edler) mot B (advokat Kjetil Krokeide)

Les mer

Bevisforbud etter tvisteloven § 22-5

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. september 2018, HR-2018-1691-U, (sak nr. 18-129181SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, Bergen Sentrum Tomteselskap AS (advokat Sam Erling Harris og advokat Jan Magne Isaksen) mot Zachariasbryggen AS (advokat Morten Steenstrup)

Les mer

Om sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. september 2018, HR-2018-1667-U, (sak nr. 18-125974SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, I. Espen Waage, Lene Kristin Larsen (advokat Karoline Røvik Zeiner) mot Heidi Henriette Helsinghof Protector Forsikring ASA (advokat Tommy Ravndal), II. Protector Forsikring ASA (advokat Tommy Ravndal) mot Espen Waage Lene Kristin Larsen (advokat Karoline Røvik Zeiner)

Les mer

Krav til begrunnelse ved valg av tilsynsform under samvær

Høyesteretts kjennelse 3. september 2018, HR-2018-1637-U, (sak nr. 18-120499SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Ingvild Boe Hornburg) mot B (advokat Monica Lindbeck)

Les mer

Inntreden i ankeinstansen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. august 2018, HR-2018-1598-U, (sak nr. 18-108326SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, Rondeslottet Utvikling AS (advokat Kenneth Foyn Markeng) mot UAB Nordic Holding (advokat Per Danielsen)

Les mer

Krav til forsett ved idømmelse av oppreisningserstatning

Høyesteretts ankeutvalgs dom 21. august 2018, H R-2018-1560-U, (sak nr. 18-102411SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, A (advokat Frode Sulland) mot B (advokat Astrid Røkeberg)

Les mer

Midlertidig avgjørelse - barneloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. august 2018,  HR-2018-1494-U, (sak nr. 18-114874SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Jens Eirik Johnsen) mot  B (advokat Siri Kjeldaas)  

Les mer

Krav om fastsettelsesdom for reinbeiterettigheter m.m.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. juli 2018, HR-2018-1463-U, (sak nr. 18-076471SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, I. Talma sameby (advokat Henning Harborg) mot Staten v/Landbruks- og matdepartementet (Regjeringsadvokaten, v/advokat Anders Blakstvedt), II. Statskog SF (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders Blakstvedt) mot Talma sameby (advokat Henning Harborg)

Les mer

Om fylkesnemndleders avgjørelse om fristforlengelse kan overprøves av domstolene

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. juli 2018, HR-2018-1453-U, (sak nr. 18-103968SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, I. A (advokat Olav Sylte) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Henrik Shetelig), II. B (advokat Ole Andreas Thrana), mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Henrik Shetelig)

Les mer

Ankenektelser - betydningen av at et dokumentbevis ikke ble oversendt lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. juli 2018, HR-2018-1391-U, (sak nr. 18-097658SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Tore Leiros) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Knut Magne Framstad)

Les mer

Småkravprosess

Høgsteretts ankeutvals orskurd 10. juli 2018, HR-2018-1369-U, (sak nr. 18-086637SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd, Christian Westheim (advokat Atle Johansen Skaldebø-Rød), Forbrukarrådet (partshjelpar) mot Tons of Rock Festival AS (advokat Øystein Flagstad), Norske Konsertarrangører (partshjelpar)

Les mer

Ankenektelse - Eiendomsrett til garasje

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. juli 2018, HR-2018-1327-U, (sak nr. 18-091463SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning: A og B (advokat Erik Eldjarn) mot C (advokat Ingjerd Meling Rosslund)

Les mer

Fast bosted og samvær

Høyesteretts ankeutvalgs dom 29. juni 2018, HR-2018-1285-U, (sak nr. 18-091483SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, I. A (advokat Maria Cabrera Stråtveit) mot B (advokat Anita Inga Hessen), II. B (advokat Anita Inga Hessen) mot A (advokat Maria Cabrera Stråtveit)

Les mer

Kjennelse om tvangsbot vedr. manglende gjennomføring av samværsavtale

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. juni 2018, HR-2018-1290-U, (sak nr. 18-096988SIV-HRET), sivil sak anke over kjennelse, A (advokat Gunn Kathrine Stangvik) mot B  

Les mer

Midlertidig avgjørelse etter barneloven § 60

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. juni 2018, HR-2018-1083-U, (sak nr. 18-076358SIV-HRET), A (advokat Arne Heiestad v/advokat Ørjan Onarheim) mot B (advokat Skjalg Jarnang v/advokatfullmektig Agnieszka Bakanova)

Les mer

Spørsmål om uskyldspresumsjonen er krenket

Høyesteretts ankeutvalgs dom 6. juni 2018, HR-2018-1068-U, (sak nr. 2018/393), sivil sak, anke over dom, A (advokat Monica Samland) mot B, C, D, E (advokat Trude Marie Wold)

Les mer

Videre anke over sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalg 30. mai 2018, HR-2018-1000-U, (sak nr. 2017/2231), sivil sak, anke over kjennelse, Femund sitje   (advokat Knut Helge Hurum) mot   Svein Ivar Normann, Mai Elgåen, Jon Rune Bakken, Movollen Gård, Rolf Inge Odden, Jo Ryen, Jon Nygård, Gisle Huseby, Oddveig Ryen Huseby, Nils Arne Bjørsrud, Tone Svendsen, Mats Henry Spånber (advokat Øyvind Kraft)

Les mer

Avvisning som følge av manglende partsevne

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. mai 2018, HR-2018-977-U, (sak nr. 18-055772SIV-HRET), A (advokat Håkon Elvenes) mot Staten v/Utlendingsnemnda (advokat Christian Fredrik Galtung)

Les mer

Opphevelse av konkursåpning

Høyesteretts ankeutvalgs 25. mai 2018 Matheson, HR-2018-973-U, (sak nr. 18-077270SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelsen: Oslo Holding AS (advokat Espen Ragnar Hamar) mot Airport Invest AS Konkursbo, Airport Invest AS (advokat Hugo Rolf Hansen)

Les mer

Saksbehandlingsregler for behandling av anke over avvisning av en jordskiftesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. mai 2018, HR-2018-942-U, (sak nr. 18-055774SIV-HRET), A B C D E F G H (advokat Jo Are Aamodt Brænden) mot  X kommune   (advokat Birgitte Bie Mørkved)

Les mer

Bergen tingretts kompetanse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. mai 2018, HR-2018-936-U, (sak nr. 18-045077SIV-HRET), Gaming Innovation Group Inc. (advokat Dag Steinfeld v/advokatfullmektig Tor Henning Rustan Knudsen) mot Euro Tv AS (advokat Christian Stang Våland)

Les mer

Bevistilgang i sak om erstatning for uberettiget straffeforfølgning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. mai 2018, HR-2018-931-U, (sak nr. 18-070635SIV-HRET), Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud og advokat Jørgen Aandal Vangsnes) Rettslig medhjelper: advokat Anne Dalheim Jacobsen) mot Sverre Eilifssøn Koch Sveko Invest AS (advokat Anders Morten Brosveet)

Les mer

Opphevelse fordi lagmannsretten ikke var lovlig sammensatt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. mai 2018,  HR-2018-895-U, (sak nr. 18-060995SIV-HRET), Laila Carmen Enersen, Gianluca Coraggio (advokat Ruth Nying Frøland) mot Hilde Nordstrand (advokat Simon Ladderud Stende)

Les mer

Overprøving av ekspropriasjonsskjønn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. mai 2018, HR-2018-862-U, (sak nr. 18 -043497SIV-HRET), Fosen Reinbeitedistrikt, Driftsgruppe Sør (advokat Andreas Brønner) mot Fosen Vind DA  (advokat Johan Fredrik Remmen)

Les mer

Habiliteten til alle dommarane ved Agder lagmannsrett

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 3. mai 2018, HR-2018-828-U, (sak nr. 18-057287SIV-HRET), A (advokat Anna Therese Flatmo) mot B AIG Europe Limited (advokat Rune Tveit)

Les mer

Mangelfull begrunnelse i sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs dom 2. mai 2018, HR-2018-811-U, (sak nr. 18-050307SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse Sub Seatech Contracting Corp (advokat Nils-Henrik Pettersson mot Nexans Norway As (advokat Ola Øverseth Nisja)

Les mer

Sannsynliggjøring av krav ved begjæring om opphevelse av midlertidig forføyning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 30. april 2018, HR-2018-797-U, (sak nr. 18-061481SIV-HRET), Erik Martin Vik (advokat Hans Ingvald Stensholdt) mot Deutsche Bank AG (advokat Olav Fredrik Perland)

Les mer

Krav om fremleggelse av vedtak om leiringsskader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. april 2018,   HR-2018-709-U, (sak nr. 2018/219), sivil sak, anke over dom, A (advokat Cecilie Sethil Stuberg) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Bente Åshild Tautra)

Les mer

Tinglysningsnektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. april 2018,  HR-2018-686-U, (sak nr. 18-039736SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, Erik Kristian Haug Thorbjørn Olav Haug (advokat Bård Erlend Hansen)

Les mer

Småkravsprosess i arbeidsrettsaker

Høyesteretts ankeutvalg kjennelse 13. april 2018,  HR-2018-679-U, (sak nr. 2018/330), sivil sak, anke over kjennelse Mat & Mer Bjølsen AS(advokat Erik Råd Herlofsen)  mot  A (advokat Espen A. Solberg)

Les mer

Klimasøksmålet - direkte anke avvist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. april 2018, HR-2018-661-U, (sak nr. 18-043328SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Natur og Ungdom Föreningen Greenpeace Norden Besteforeldrenes klimaaksjon (partshjelper) (advokat Emanuel Feinberg advokat Cathrine Hambro) mot Staten v/Olje- og energidepartementet (Regjeringsadvokaten v/regjeringsadvokat Fredrik Sejersted) (Rettslig medhjelpere: advokat Ane Sydnes Egeland advokat Anders Flaatin Wilhelmsen)

Les mer

Opphevelse på grunn av oversett dokumentbevis

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. april 2018, HR-2018-626-U, (sak nr. 18-049576SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, Kvassnesveien 3 og 5 AS (advokat John Arthur Bugge) mot 24/7 Treningssenter AS (advokat Kenneth Strømme Gundersen v/advokatfullmektig Camilla Kristoffersen)

Les mer

Manglende avgjørelse av sakskostnadskrav i lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. mars 2018, HR-2018-575-U, (sak nr. 2018/353), sivil sak, anke over kjennelse,   Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Ståle Haugsvær) mot A (advokat Bjørg S. Granerud)  

Les mer

Umulighetsterskelen etter barnelova § 65

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. mars 2018, HR-2018-567-U, (sak nr. 18-038885SIV-HRET), A   (advokat Odd-Rune Torstrup) mot B (advokat Ragnhild Øverland)

Les mer

Advarsel gitt i arbeidsforhold - rettslig interesse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. mars 2018, HR-2018-492-U, (sak nr. 2018/336), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Per Magnus Falnes) mot Torghatten Nord AS (advokat Joakim Augeli Karlsen)

Les mer

Lagmannsrettens sammensetning ved avgjørelse av sakskostnadskrav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. mars 2018, HR-2018-482-U, (sak nr. 2018/170), sivil sak, anke over kjennelse, Knut Erik Risan, Heidi Johanne Risan (advokat André Standberg) mot Knut Hæreid Markegård, Irene Markegård   (advokat Tom Carsten Troberg), Protector Forsikring ASA (advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk)  

Les mer

Kommuners søksmålsadgang etter skatteforvaltningsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. mars 2018, HR-2018-465-U, (sak nr. 2018/195), sivil sak, anke over kjennelse , Høyanger kommune, Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (partshjelper), Samarbeidande Kraftfylke (partshjelper) (advokat Norunn Løkken Sundet) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Karen Mellingen)  

Les mer

Anke inngitt for sent ble avvist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. mars 2018,  HR-2018-430-U, (sak nr. 2018/280), sivil sak, anke over dom   Staten v/Skatt nord   (Regjeringsadvokaten  v/advokat Marius Emberland)  mot T eleworld AS      (advokat Siv Merethe Øveraasen)

Les mer

Ankenektelse etter tvisteloven § 29-13 andre ledd - mangelfull begrunnelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. mars 2018, HR-2018-428-U, (sak nr. 2018/340), sivil sak, anke over beslutning   A (advokat Einar Engh) mot Linima AS (advokat Hanne-Martine Hattestad Østenby)

Les mer

Opphevelse av ankenektelse etter tvisteloven § 36-10

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. februar 2018, HR-2018-356-U, (sak nr. 2018/248), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Bjørn Stormyr) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokatfullmektig Ida Helene Randima Johansen) B /verge (advokat Kåre Eugen Jølberg) C

Les mer

Mangelfull begrunnelse i sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 12. februar 2018, HR-2018-267-U, (sak nr.2018/86), sivil sak, anke over kjennelse I. LF Eiendom AS (advokat Stian Hatleberg) mot Martin Greftegreff (advokat Svein-Erik Sveen) II. Martin Greftegreff (advokat Svein-Erik Sveen) mot LF Eiendom AS (advokat Stian Hatleberg)

Les mer

Grensen mellom formuesverdier og ideelle interesser, tvisteloven § 29-13

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. februar 2018, HR-2018-236-U, (sak nr. 2018/146), sivil sak, anke over beslutning  A (advokat Vidar Zahl Arntzen) mot B (advokat John-Kåre Olsen)

Les mer

Begjæring om gjenåpning som følge av nye opplysninger om eiendommens tilstand

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. februar 2018, HR-2018- 203-U, (sak nr. 2017/2225), sivil sak, anke over kjennelse A, B (advokat Halvor Mathias Elde) mot C, Protector Forsikring ASA (advokat Stian Bones)

Les mer

Rettens varslingsplikt ved nedsettelse av sakskostnadskrav

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. januar 2018, HR-2018-147-U, (sak nr. 2018/41), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Georg Ibsen Lexander) mot B, C (advokat Karsten Krüger Engedal)

Les mer

Lagmannsrettens manglende begrunnelse for sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. januar 2018, HR-2015-144-U, (sak nr. 2018/5), sivil sak, anke over kjennelse

Les mer

Utlevering av DNA-prøve i farskapssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. november 2018, HR-2018-2241-U, (sak nr. 18-155656SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Elias Christensen) mot B

Les mer