Ankeutvalget - Straffesaker

Trussel og grov kroppskrenkelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20. desember 2018, HR-2018-2451-U, (sak nr. 18-174811STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Finn Ove Smith) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Lagmannsrettens dom delvis opphevet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. desember 2018, HR-2018-2405-U, (sak nr. 18-183514STR-HRET), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Anne Elisabeth Kroken) mot Påtalemyndigheten, II. B (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Påtalemyndigheten 

Les mer

Ankenektelse - innføring av sexdukke

Høgsteretts ankeutvals orskurd 4. desember 2018, HR-2018-2306-U, (sak nr. 18-174157STR-HRET), straffesak, anke over vedtak, A mot Påtalemakta

Les mer

Straffeprosess - manglende kontradiksjon

Høgsteretts ankeutvals orskurd 4. desember 2018, HR-2018-2297-U, (sak nr. 18-173731STR-HRET), straffesak, anke over orskurd, A (advokat Jacob Sanden Ringsrød) mot Påtalemakta (politiadvokat Ole Kristian Holtsmark)

Les mer

Utlevering

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. november 2018, HR-2018-2242-U, (sak nr. 18-175046STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Lukasz Pawel Niedzielski) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Maria Weider)

Les mer

Ankenektelse - falsk forklaring til utlendingsmyndighetene

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 22. november 2018, HR-2018-2225-U, (sak nr. 18-161544STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat John Marius Dybvik) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Misbruk av innsideinformasjon

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 15. november 2018, HR-2018-2177-U, (sak nr. 18-155514STR-HRET), straffesak, anke over dom, X AS, A (advokat Monica Furustøl, advokat André Michaelsen) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Krav om avskjæring av bevis utenfor ankeforhandlingen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. november, HR-2018-2193-U, (sak nr. 18-171215STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Olav Sylte) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Ragnhild Helgesen)

Les mer

Mishandling i familieforhold - ankerett

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 13. november 2018, HR-2018-2153-U, (sak nr. 18-160032STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Monica Samland) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Opphevelse av fengslingskjennelse grunnet manglende kontradiksjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. november 2018, HR-2018-2124-U, (sak nr. 18-166108STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Jørgen Nicolai Hilsen Mowinckel) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat John-Kåre Olsen)

Les mer

Mangelfull forholdsmessighetsvurdering i fengslingskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. november 2018, HR-2018-2119-U, (sak nr. 18-165144STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Ann Turid Bugge) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Siri Anne Flindall)

Les mer

Seksuell omgang med barn u/10 år

Høyesteretts ankeutvalgs dom 2. november 2018, HR-2018-2109-U, (sak nr. 18-147742STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Ivar Blikra) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Ankenektelse - grov økonomisk utroskap

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31. oktober 2018, HR-2018-2089-U, (sak nr. 18-145276STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Audun Lillestølen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Torstein Hevnskjel)

Les mer

Straffutmåling for seksuell omgang med barn

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 25. oktober 2018, HR-2018-2050-U, (sak nr. 18-148339STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Finn Ove Smith) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Lagmannsrettens beramming av ankeforhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. oktober 2018,  HR-2018-1992-U, (sak nr. 18-147625STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Vidar Lind Iversen) mot Påtalemyndigheten (konst. statsadvokat Anne Glede Allum)

Les mer

Voldtekt og forsøk på voldtekt

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. oktober 2018, HR-2018-1948-U, (sak nr. 18-131695STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Øyvind Bergøy Pedersen) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Forholdsmessighetsvurdering i interneringskjennelse

Høgsteretts ankeutvals ordskurd 10. oktober 2018, HR-2018-1930-U, (sak nr. 18-147409STR-HRET), straffesak, anke over orskurd, A (advokat Bernt Heiberg) mot Politiets utlendingseining (politifullmektig Line Pettersen)

Les mer

Voldtekt til samleie - begrunnet ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 8. oktober 2018, HR-2018-1903-U, (sak nr. 18-141511STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Arild Holden) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Begjæring om innsyn i politidokumenter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. oktober 2018, HR-2018-1901-U, (sak nr. 18-136686STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Ann Johnsen) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo)

Les mer

Ankenektelse

Høgsteretts ankeutvals orskurd 2. oktober 2018, HR-2018-1853-U, (sak nr. 18-136173STR-HRET), straffesak, anke over vedtak, A (advokat Marius Larsen) mot Påtalemakta

Les mer

Besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. september 2018, HR-2018-1803-U, (sak nr. 18-138774STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Kjersti Gjellesvik) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Beslutning som ikke tar til følge begjæring om tilleggsdom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. september 2018, HR-2018-1708-U, (sak nr. 18-124757STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Monica Malm) mot B (advokat Vigdis Susanna Jeanette Aschehoug) og Påtalemyndigheten (politiinspektør Bjørn Erik Sem-Jacobsen)

Les mer

Hvitvasking av utbytte fra ulovlig spillvirksomhet i USA

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 7. september 2018, HR-2018-1706-U, (sak nr. 18-106961STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Anders Morten Brosveet) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Opphevelse i sak om forelegg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. september 2018, HR-2018-1690-U, (sak nr. 18-109556STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Asbjørn Eritsland)

Les mer

Manglende kontradiksjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. september 2018, HR-2018-1680-U, (sak nr. 18-123765STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Knut Ove Soltvedt) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Benedicte Hordnes)

Les mer

Mishandling i nære relasjoner - begrunnet ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 27. august 2018, HR-2018-1601-U, (sak nr. 18-106593STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Jostein Løken) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Fengsling - unndragelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. august 2018, HR-2018-1603-U, (sak nr. 18-125530STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Henrik Birkeland) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Trond Eide)

Les mer

Nettovergrep mot barn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. august 2018, HR-2018-1564-U, (sak nr. 18-111085STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Trond Dyvik) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Johan Øverberg)

Les mer

Opphevelse av lagmannsrettens beslutning om ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. august 2018,  HR-2018-1564-U, (sak nr. 18-111085STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Trond Dyvik) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Johan Øverberg)

Les mer

Skattesvik

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 21. august 2018, HR-2018-1558-U, (sak nr. 18-102432STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat René Ibsen) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Straffeprosess. Om manglende kontradiksjon ved anke over fengslingskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. august 2018, HR-2018-1563-U, (sak nr. 18-121806STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Kjell Torbjørn Dahl) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Johannes Hafsahl)

Les mer

Ankenektelse - lagmannsrettens begrunnelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. august 2018, HR-2018-1516-U, (sak nr. 18-109614STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Jostein Alvheim) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Benedikte Høgseth)

Les mer

Forsvarers rolle ved rettens gjennomgang av materiale sikret hos advokat

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. august 2018,  HR-2018-1517-U, (sak nr. 18-077377STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, I. Påtalemyndigheten (politiadvokat Ragnvald Brekke, konstituert statsadvokat Sturla Henriksbø) mot A (advokat Anders Morten Brosveet), II. A (advokat Anders Morten Brosveet) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Ragnvald Brekke, konstituert statsadvokat Sturla Henriksbø), III. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet (advokat Audun Lillestølen) mot A (advokat Anders Morten Brosveet), IV. A (advokat Anders Morten Brosveet) mot Tilsynsrådet for advokatvirksomhet (advokat Audun Lillestølen)

Les mer

Fengsling - overskridelse berammingsfrister

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse,  HR-2018-1514-U, (sak nr. 18-116636STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Håkon Sætre Rasmussen) m ot Påtalemyndigheten (politiadvokat Lena Katrin Romestrand)  

Les mer

Overføring til annen domstol

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. august 2018,  HR-2018-1515-U, (sak nr. 18-106934STR-HRET), straffesak, overføring, A (advokat Alexander Behrang Mardazad) mot  Påtalemyndigheten (politiadvokat Wigdis Hjalmarsen)

Les mer

Særskilte forhandlinger om tiltaltes sinnstilstand var en saksbehandlingsfeil

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. august 2018, HR-2018-1485-U, (sak nr. 18-102291STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Bjørn André Gulstad) mot Påtalemyndigheten  

Les mer

Fengsling-forholdsmessighet-fare for oversoning

Høyesterett ankeutvalgs kjennelse 2. august 2018, HR-2018-1484-U, (sak nr. 18-114082STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokatfullmektig Audun Beckstrøm) not Påtalemydigheten (politiadvokat Inga Porsmo)

Les mer

Fengsling - unndragelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. juli 2018, HR-2018-1468-U, (sak nr. 18-112598STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Anne Marstrander-Berg) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Hilde S Kolnes)

Les mer

Kjøring i påvirket tilstand - nødrett

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 26. juli 2018, HR-2018-1458-U, (sak nr. 18-102223STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Jan Erik Myrvold) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Førerkortbeslag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. juli 2018, HR-2018-1447-U, (sak nr. 18-108100STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Vidar Sinding) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Marie Grønvold Steen)

Les mer

Fengsling - internering

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. juli 2018, HR-2018-1427-U, (sak nr. 18-109316STR-HRET),  straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Vera Kristine Vikki) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Morten Bentzrød)  

Les mer

Ransforsøk

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 20. juli 2018, HR-2018-1422-U, (sak nr. 18-091685STR-HRET), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Marianne Darre-Næss) mot Påtalemyndigheten, II. B (advokat Daniel Sannerud Storrvik) mot Påtalemyndigheten III. C (advokat Gunhild Bergan) mot Påtalemyndigheten IV. D (advokat Hilde Marie Ims) mot Påtalemyndigheten V. E (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot Påtalemyndigheten 2 VI. F (advokat Sverre Sjøvold) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Avslag på søknad om oppnevning av bistandsadvokat

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. juli 2018, HR-2018-1404-U, (sak nr. 18-106177STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Espen Rekkedal

Les mer

Varetektsfengsling - unndragelsesvilkåret

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. juli 2018,  HR-2018-1389-U, (sak nr. 18-105541STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, Påtalemyndigheten (politiadvokat Mathias Emil Hager) mot A (advokat Abdelilah Saeme)

Les mer

Fengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. juli 2018, HR-2018-1362-U, (sak nr. 18-103840STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Wigdis Hjalmarsen)

Les mer

Drap

Høgsteretts ankeutvals dom 6. juli 2018, HR-2018-1350-U, (sak nr. 18-093597STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Brynjulf Risnes) mot Påtalemakta

Les mer

Opphevelse av lagmannsrettens ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. juli 2018, HR-2018-1330-U, (sak nr. 18-097407STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Jan Hoel)

Les mer

Trygdebedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 29. juni 2018, HR-2018-1295-U, (sak nr. 18-080240STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Ida Gjerseth) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Voldtekt mv. - lovanvendelse under skyldspørsmålet og straffutmåling

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 29. juni 2018, HR-2018-1340-U, (sak nr. 18-092379STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Cecilie Nakstad) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Varetektsfengsling - tidsperspektivet ved forholdsmessighetsvurderingen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. juni 2018 HR-2018-1273-U, (sak nr. 18-099108STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Karoline Øverseth Bekkoset) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Eline Andreassen)

Les mer

Vold mot offentlig tjenestemann

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28. juni 2018,  HR-2018-1267-U, (sak nr. 18-094504STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Trond Hjelde) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Spørsmål om kontradiksjonsprinsippet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. juni 2018,  HR-2018-1248-U, (sak nr. 18-080606STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Hans-Jørgen Andersen) mot Kriminalomsorgen region øst (Anders Østberg Raaum)

Les mer

Opplesing av vitneforklaring før lagrettens kjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 27. juni 2018, HR-2018-1257-U, (sak nr. 18-077666STR-HRET), A (advokat Christian Wiig) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse om varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. juni 2018,  HR-2018-1218-U, (sak nr. 18-095506STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Olav Sylte) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Andreas Christiansen)

Les mer

Krav til begrunnelse ved ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. juni 2018, HR-2018-1198-U, (sak nr. 18-081862STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Haakon Åsli Skogstad) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen)

Les mer

Ankenektelse § 321 annet ledd - manglende vurdering av anførsel

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. juni 2018, HR-2018-1167-U,  (sak nr. 18-073282STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Jan Christian Kvanvik v/advokatfullmektig Mia Sætrang Bratlund) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Utlevering av utenlandsk statsborger

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. juni 2018, HR-2018-1053-U, (sak nr. 18-083346STR-HRET), A (advokat Lukasz Pawel Niedzielski) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Maria Evenseth)

Les mer

Vaktsomt drap ved traffikkulykke

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 6. juni 2018, HR-2018-1050-U, (sak nr. 18-066753STR-HRET), straffesak, anke over dom, A   (advokat Odd Robert Aksnes) mot   Påtalemyndigheten

Les mer

Maksimalfrist for fengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. mai 2018,  HR-2018-975-U, (sak nr. 18-078425STR-HRET), A (advokat Kolbjørn Margido Lium) mot P åtalemyndigheten

Les mer

Etterfølgende alkoholnytelse

Høyesteretts ankeutvalgs dom 22. mai 2018, HR-2018-941-U, (sak nr. 18-056634STR-HRET), A (advokat Gisle Loso) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Anke over straffutmåling for grov narkotikaforbrytelse mv

Høyesteretts ankeutvalgs dom 15. mai 2018, HR-2018-927-U, (sak nr. 18-051853STR-HRET), I. A (advokat Petter Mandt) mot Påtalemyndigheten I I. B (advokat Toini Caroline Saxegaard Lødemel) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Promillekjøring

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 9. mai 2018,  HR-2018-885-U, (sak nr. 18-048509STR-HRET), A (advokat Tor Engeness v/advokatfullmektig Christina Schie Helseth) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Ankenektelse - forholdet mellom straffeprosessloven § 321 andre og tredje ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 4. mai 2018, HR-2018-842-U, (sak nr. 18-061486STR-HRET), A (advokat Hilde Jorunn Skei Kostveit) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Ingrid Vormeland Salte)

Les mer

Opphevelse fordi saken skulle vært satt med lagrette

Høyesteretts ankeutvalgs dom 4. mai 2018, HR-2018-856-U, (sak nr. 18-062066STR-HRET), A (advokat Tor Haug) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Ankenektelse - forholdet mellom straffeprosessloven § 321 andre og tredje ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 3. mai 2018, HR-2018-823-U, (sak nr. 18-059885STR-HRET), A (advokat Trond Hjelde) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Birgitte Budal Løvlund)

Les mer

Lagmannsrettens hevingskjennelse ble opphevet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30. april 2018, HR-2018-783-U, (sak nr. 18-062389STR-HRET), I. A (advokat Arve Leiro Baastad) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Torunn Gran) II. B (advokat Frode Sulland) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Torunn Gran)

Les mer

Opphevelse av lagmannsrettens avgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs dom 30. april 2018, HR-2018-781-U, (sak nr. 18-049533STR-HRET) Påtalemyndigheten mot A (advokat Ole-Kristian Ringnes)

Les mer

Opphevelse av bostedsforbehold

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. april 2018, HR-2018-737-U, (sak nr. 18-054007STR-HRET), A (advokat Randulf Schumann Hansen, advokat Albulena Krasniqi)

Les mer

Anker i sak om familievold

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 19. april 2018 H R-2018-730-U, (sak nr. 18-044357STR-HRET), I. A (advokat Daniel Sannerud Storrvik) mot Påtalemyndigheten II. B (advokat Maggi Vineshaugen Rødvik) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Opplesning av politiforklaring

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 13. april 2018 HR-2018-694-U, (sak nr. 18-048087STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Reidar Steinsvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Seksuell omgang med barn

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 5. april 2018,  HR-2018-637-U, (sak nr. 2018/285), straffesak, anke over dom,  A (advokat Rune Håkon Tjomsland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Fengsling - begrunnelse for gjentakelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. april, HR-2018-611-U, (sak nr. 18-051128STR-HRET), A (advokat Gunnar Nerdrum Aagaard) mot Den offentlige påtalemyndighet (politiadvokat Stine Melbye Sørensen)

Les mer

Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse om varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. mars 2018, HR-2018-592-U, (sak nr. 18-049132STR-HRET), A (advokat Hugo Haarr Dybwad) mot Den offentlige påtalemyndighet (politiadvokat Kjetil Gaustad Solhaug)  

Les mer

Rettslig prøving av vilkårene for utlevering

Høgsteretts ankeutvals orskurd 23. mars 2018, HR-2018-581-U, (sak nr. 18-045090STR-HRET), A (advokat Arild Christian Dynbgeland) mot Den offentlege påtalemakta (politiadvokat Bernt Kallevik Dahlsveen)

Les mer

Opphevelse i ankeutvalget - dolus eventualis

Høyesteretts ankeutvalgs dom 23. mars 2018, HR-2018-587-U, (sak nr. 2018/216), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Guri Lenth)

Les mer

Medvirkning til grovt heleri

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 23. mars 2018, HR-2018-578-U, (sak nr. 2018/377), straffesak, anke over dom,  I.  A (advokat Søren Ø. Hellenes) mot Den offentlige påtalemyndighet,   II.   B (advokat Alexander Rydberg Greaker) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Delvis opphevelse av fengslingskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. mars 2018, HR-2018-495-U, (sak nr. 18-039416STR-HRET)

Les mer

Heleri og inndragning - ankerett

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 9. mars 2018, HR-2018-471-U, (sak nr. 2018/339), straffesak, anke over dom, A (advokat Solveig Kristine Høgtun) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Psykisk medvirkning

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28. februar 2018, HR-2018-387-U, (sak nr. 2018/204), straffesak, anke over dom I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Øyvind Bergøy Pedersen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Opphevelse av lagmannsrettens nektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. februar 2018, HR-2018/249 (sak nr. 2018/249), straffesak, anke over beslutning A (advokat Kåre Eugen Jølberg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Fars mishandling av egne barn

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20. februar 2018, HR-2018-316-U, (sak nr. 2018/104) straffesak, anke over dom A (advokat Jørgen Sætrum) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Utsettelse av hensyn til bevisførsel

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 12. februar 2018, HR-2018-258-U, (sak nr. 2018/23), straffesak, anke over dom A (advokat Fridtjof Feydt) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Passiv medvirkning for omsorgspersoner

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. februar 2018, HR-2018-262-U, (sak nr. 2018/1), straffesak, anke over beslutning A (advokat Knut Skagen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Rettidigheten av anke i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. februar 2018, HR-2018-264-U, (sak nr. 2017/2157), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Kjell T. Dahl) mot Den offentlighe påtalemyndighet

Les mer

Forholdet mellom andre og tredje ledd i straffeprosessloven § 321

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. februar 2018, HR-2018-229-U, (sak nr. 2018/154), straffesak, anke over beslutning A (advokat Bjørn Aksel Henriksen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 - forholdet mellom andre og tredje ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. februar 2018, HR-2018-231-U, (sak nr. 2018/184), straffesak, anke over beslutning A (advokat Hilde Jorunn Skei Kostveit) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lagmannsrettens anvendelse av bevisbyrdereglene

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 5. februar 2018, HR-2018-209-U, (sak nr. 2018/158), straffesak, anke over dom A (advokat Helge Haatveit) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Om alle dommerne i Gulating lagmannsrett er inhabile

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. januar 2018, HR-2018-175-U, (sak nr. 2017/2198), straffesak, habilitet A (advokat Håkon Brækhus) B (advokat Atle Birkeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Lagmannsrettens saksbehandling i sak om mishandling i familieforhold

Høgsteretts ankeutvals ordskrud og vedtak 23. januar 2018, HR-2018-128-U, (sak nr. 2017/2229), straffesak, anke over dom I. A (advokat Mehvish Taj Haider) mot Den offentlege påtalemakta II. B (advokat Tor Kjærvik) mot Den offentlege påtalemakta III. C. (advokat René Ibsen) mot Den offentlege påtalemakta IV. Den offentlege påtalemakta mot A (advokat Mehvish Taj Haider), B (advokat Tor Kjærvik), C (advokat René Ibsen)

Les mer

Seksualforbrytelser mot eget barnebarn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. januar 2018, HR-2018-94-U, (sak nr. 2017/2101), straffesak, anke over dom, A (advokat Ivar Blikra) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Salg av narkotika - ankerett

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 11. januar 2018, HR-2018-66-U, (2017/1957), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Straffesak uten tiltalte til stede

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. januar 2018, HR-2018-64-U, (sak nr. 2017/2214), straffesak, anke over dom  A (advokat Bjørn Morten Liteveit Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Les mer

Sivile krav - foreldelse

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 14. september 2018, HR-2018-1747-U, (sak nr. 18-112409STR-HRET), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Jan Erik Heen) mot Påtalemyndigheten, II. Påtalemyndigheten mot A (advokat Jan Erik Heen)

Les mer