Avdeling - Straffesaker

Sammendraget som følger den enkelte sak, er ikke en del av avgjørelsen. Det skal kun gi en oversikt over de tema og problemstillinger som har vært til behandling. Avgjørelsen i sin helhet kan leses ved å klikke på lenke nedenfor sammendraget.

Her på Høyesteretts nettsider vil du finne publisert alle avgjørelser fra avdeling, alle begrunnede avgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalg samt en oversikt over alle anker over dom som ikke er tillatt fremmet.

Innhenting av opplysninger fra sykejournal uten samtykke 21.12.18

Høyesteretts dom 21. desember 2018  dom, HR-2018-2452-A, (sak nr. 18-157498STR-HRET), straffesak, anke over dom Påtalemyndigheten (statsadvokat Tomasz Edsberg) mot A (advokat Simen Perminow Skjønsberg)

Les mer

Besøksforbud var ikke krenket 14.12.18

Høyesteretts dom 14. desember 2018, HR-2018-2395-A, (sak nr. 18-147700STR-HRET), straffesak, anke over dom, Påtalemyndigheten (statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim) mot A (advokat Edvard Terje Eide)

Les mer

Forvaring 10.12.18

Høyesteretts dom 10. desember 2018, HR-2018-2339-A, (sak nr. 18-118524STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Trygve Staff) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Erik Førde)

Les mer

Skriftlig fremstilling - seksuelle overgrep mot barn og krenkelse av ektefelle 05.12.18

Høyesteretts dom 5. desember 2018, HR-2018-2315-A, (sak nr. 18-129264STR-HRET), straffesak, anke over dom, Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen) mot A (advokat Arild Christian Dyngeland)

Les mer

Kroppsskade med dødsfølge 29.11.18

Høyesteretts dom 29. november 2018, HR-2018-2281-A, (sak nr. 18-116808STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Inger Marie Sunde) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Nina Grande)

Les mer

Sivile krav etter frifinnelse - foreldelse 20.11.18

Høyesteretts dom 20. november 2018, HR-2018-2203-A, (sak nr. 18-112409STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Bjørn Ove Blomholm Engelstad)

Les mer

Uaktsom forvoldelse av død i trafikk 16.11.18

Høyesteretts dom 16. november, HR-2018-2189-A, (sak nr. 18-100728STR-HRET), straffesak, anke over dom, Påtalemyndigheten (konstituert statsadvokat Ane Evang) mot A (advokat Arne Gunnar Aas)

Les mer

Straffutmåling og oppreisning for seksuell omgang med barn under 16 år 30.10.18

Høyesteretts dom 30. oktober 2018 dom, HR-2018-2096-A, (sak nr. 18-106598STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Grethe Gilstad) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Jarle Wikdahl)

Les mer

Mishandling i nære relasjoner i land der handlingen ikke var straffbar 19.10.18

Høyesteretts dom 19. oktober 2018, HR-2018-2043-A, (sak nr. 18-100677STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Kjetil Krokeide) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Katharina Rise)

Les mer

Mishandling i nære relasjoner,jf saknr.18-100677STR-HRET 19.10.18

Høyesteretts dom 19. oktober 2018, HR-2018-2044-A, (sak nr. 18-102426STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Jan Kildahl) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Katharina Rise)

Les mer

Straffutmåling - fradrag for lang saksbehandlingstid 17.10.18

Høyesteretts dom 17. oktober 2018, HR-2018-1987-A, (sak nr. 18-130989STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Terje Nybøe)

Les mer

Straff for befatning med kokain – bruk av samfunnsstraff 10.10.18

Høyesteretts dom 10. oktober 2018, HR-2018-1942-A, (sak nr. 18-103952STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Johan Øverberg)

Les mer

Retten til rettferdig rettergang og betydningen av uskyldspresumsjonen 08.10.18

Høyesteretts dom 8. oktober 2018, HR-2018-1909-A, (sak nr. 18-060130STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot B (advokat Cecilie Elisabeth Schjatvet), Påtalemyndigheten (statsadvokat Peter Andre Johansen)

Les mer

Motarbeidelse av rettsvesenet 21.09.18

Høyesteretts dom 21. september 2018, HR-2018-1784-A, (sak nr. 18-095375STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Eli Anne Krystad) mot Påtalemyndigheten (riksadvokatfullmektig Alf Butenschøn Skre)

Les mer

Hjemmel for å straffe kamskjelldykking etter arbeidsmiljøloven 20.09.18

Høyesteretts dom 20. september 2018, HR-2018-1781-A, (sak nr. 18-072139STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Jan Velund) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Jogeir Nogva)

Les mer

Føretaksstraff og oppreising etter arbeidsuhell med dødeleg utgang 18.09.18

Høgsteretts dom 18. september 2018, HR-2018-1769-A, (sak nr. 18-082380STR-HRET), straffesak, anke over dom, Aust Agder Jernmalmgruber AS (advokat Jørn Terje Kristensen) mot Påtalemakta (førstestatsadvokat Tarjei Istad)

Les mer

Straff for befatning med sprengladning 04.09.18

Høyesterett dom 4. september 2018, HR-2018-1659-A, (sak nr. 18-076552STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Geir Evanger)

Les mer

Straff for deltakelse mv. i ISIL 04.09.18

Høyesteretts dom 4. september 2018, HR-2018-1650-A (sak nr. 18-044407HRETSTR), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Frederik G. Ranke)

Les mer

Grensen for hva som kan anses som mindre tyveri 04.09.18

Høyesteretts dom 4. september 2018, HR-2018-1660-A, (sak nr. 18-073766STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Arild Christian Dyngeland) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kristine Herrebrøden)

Les mer

Uaktsomt bildrap 04.09.18

Høyesteretts dom 4. september 2018, HR-2018-1658-A, (sak nr. 18-057356STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Per Ivar Hessen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Benedikte Høgseth), bistandsadvokat (advokat Halvard Helle)

Les mer

Straffutmåling ved forsikringsbedrageri 29.06.18

Høgsterettsdom 29. juni 2018,  HR-2018-1281-A, (sak nr. 18-051721STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Påtalemakta (kst. statsadvokat Heidi Reinholdt-Østbye)

Les mer

Straffutmåling for kroppskade når en tredje person er dømt for drap 28.06.18

Høyesteretts dom 28. juni 2018, HR-2018-1271-A, (sak nr. 2018/384), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Tormod Bakke) II. B (advokat Anders Brosveet) mot Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Tormod Bakke)

Les mer

Fradrag i straff ved isolasjon under varetekt 28.06.18

Høyesteretts dom 28. juni 2018, HR-2018-1261-A, (sak nr. 18-49643STR-HRET), A (advokat Berit Reiss-Anderssen) mot Påtalemyndigheten

Les mer

Grov narkotikaovertredelse 19.06.18

Høyesteretts dom 19. juni 2018, HR-2018-1188-A, (sak nr. 2018/312), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Leif Aleksandersen)

Les mer

Tolking av at handlingen er begått av flere i fellesskap ved seksuell omgang 09.05.18

Høyesterett dom 9. mai 2018, HR-2018-884-A, (sak nr. 2018/311), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Ellen Cathrine Greve)

Les mer

Skatteamnesti 09.05.18

Høyesterett dom 9. mai 2018, HR-2018-875-A, (sak nr. 2017/2227), A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Anders Mandal Funnemark)

Les mer

Bruk av politilue på profilbilde på Facebook 09.05.18

Høyesteretts dom 9. mai 2018, HR-2018-871-A, (sak nr. 2017/2197), straffesak, anke over dom, A (advokat Andreas Søreng Høiby) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Børge Nordmo)

Les mer

Flyktning kan straffes for brudd på innreiseforbud 04.05.18

Høyesteretts dom 4. mai 2018, HR-2018-846-A, (sak nr. 2018/21), straffesak, anke over dom,  A   (advokat Arild Humlen)  mot P åtalemyndigheten   (statsadvokat Erik Førde)

Les mer

Innførsel av 13000 ecstasytabletter 04.05.18

Høyesteretts dom 4. mai 2018,  HR-2018-847-A, (sak nr. 2018/277), straffesak, anke over dom, A (advokat Erik Ulvesæter) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Rudolf Christoffersen)

Les mer

Fremgangsmåten ved beslag hos advokat 17.04.18

Høyesterett kjennelse 17. april 2018, HR-2018-699-A, (sak nr. 2017/2167), straffesak, anke over kjennelse,   A (advokat Anders Brosveet)  mot  Den offentlige påtalemyndighet   (statsadvokat Henrik Horn)

Les mer

Straffutmåling og forvaring ved gjentatte domfellelser for voldtekt 12.04.18

Høyesteretts dom 12. april 2018, HR-2018-675-A, (sak nr. 2018/64), straffesak, anke over dom,   A   (advokat Øystein Storrvik) mot  Den offentlige påtalemyndighet  ( statsadvokat BenedikteHøgseth)

Les mer

Straff for diskriminerende og hatefull ytring 12.04.18

Høyesteretts dom 12. april 2018, HR-2018-674-A, (sak nr. 2018/34), straffesak, anke over dom, A (advokat Ketil Magnus Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Frederik G. Ranke)

Les mer

Straffutmåling ved etterskuddsdom 10.04.18

Høyesteretts dom 10. april 2018, HR-2018-647-A, (sak nr. 2017/2148), straffesak, anke over dom,   A (advokat Arne Gunnar Aas)  mot  Den offentlige påtalemyndighet   (statsadvokat Erik Thronæs)

Les mer

Fartsovertredelser - speedometeret viste feil 23.03.18

Høyesteretts dom 23. mars 2018, HR-2018-573-A, (sak nr. 2017/2031), straffesak, anke over dom,  A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hugo Henstein)

Les mer

Straffutmåling for grov uaktsom voldtekt 22.03.18

Høyesteretts dom 22. mars 2018, HR-2018-568-A, (sak nr. 2017/2036), straffesak, anke over dom,    Den offentlige påtalemyndighet   (statsadvokat Petter Sødal) mot  A  (advokat Halvard Helle) 

Les mer

Inndragning av en del av verdien av en bolig 21.03.18

Høyesteretts dom 21. mars 2018, HR-2018-556-A, (sak nr. 2017/2077), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Børge Nordmo)

Les mer

Straffutmåling ved gjentatt grov voldsutøvelse 13.03.18

Høyesteretts dom 13. mars 2018, HR-2018-491-A, (sak nr. 2017/2114), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Alf Martin Evensen)

Les mer

Straff for befatning med 37 kilo hasj 12.03.18

Høyesteretts dom 12. mars 2018, HR-2018-486-A, (sak nr. 2017/1912), straffesak, anke over dom, A   (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Folke Åmlid)

Les mer

Straffutmåling for uaktsomt bildrap 28.02.18

Høyesteretts dom 28. februar 2018, HR-2018-389-A, (sak nr. 2017/1930), straffesak, anke over dom I. Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Mari Gjersøe) mot A (advokat Arne Gunnar Aas) II. A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Mari Gjersøe)

Les mer

Straff for misbruk av stilling som lege til å skaffe seg seksuell omgang 28.02.18

Høyesteretts dom 28. februar 2018, HR-2018-390-A, (sak nr. 2017/1761), straffesak, anke over dom A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Bjørn Soknes)

Les mer

Mishandling i nære relasjoner – lovanvendelsen 18.01.18

Høyesteretts dom 18. januar 2018, HR-2018-112-A, (sak nr. 2017/1909), straffesak, anke over dom A (advokat Torbjørn Kolås Sognefest) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes)

Les mer

Fremleggelse av timelister 17.01.18

Høyesteretts kjennelse 17. januar 2018, HR-2018-109-A, (sak nr. 2017/1940), straffesak, anke over beslutning A (advokat Fredrik Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henrik Horn)

Les mer

Spørsmål om beslag i advokatarkiv hos en advokat som selv er siktet for alvorlige straffbare forhold 17.01.18

Høyesteretts kjennelse 17. januar 2018, HR-2018-104-A, (sak nr. 2017/1907), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Kim Ellertsen, advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Katharina Rise)

Les mer