Avgjørelser samlet 2018

Bokrygger Norsk Retstidende 1880-årene
Bokrygger Norsk Retstidende 1880-årene Foto: Sturlason/Høyesterett
Innhenting av opplysninger fra sykejournal uten samtykke (21.12.18) Høyesteretts dom 21. desember 2018  dom, HR-2018-2452-A, (sak nr. 18-157498STR-HRET), straffesak, anke over dom Påtalemyndigheten (statsadvokat Tomasz Edsberg) mot A (advokat Simen Perminow Skjønsberg) Les mer
Opphevelse fordi lagmannsretten hadde oversett fem prosesskriv (21.12.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. desember 2018, HR-2018-2458-U, (sak nr. 18-176149SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse I. Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Yeda Research and Development Company Ltd. (advokat Gunnar Sørlie) mot Mylan AB (advokat Anne Marie Sejersted), II. Mylan AB (advokat Anne Marie Sejersted) mot Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Yeda Research and Development Company Ltd. (advokat Gunnar Sørlie) Les mer
Frist for å reise søksmål om Tilsynsutvalgets vedtak (21.12.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. desember 2018, HR-2018-2467-U, (sak nr. 18-179084SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, André Standberg mot Staten v/Tilsynsutvalget for dommere (Regjeringsadvokaten v/advokatfullmektig Lucy Isabelle Klæboe Furuholmen) Les mer
Spørsmål om skatteplikt for termineringsgebyr (20.12.18) Høyesterett dom 20. desember 2018, HR-2018-2433-A, (sak nr. 18-082393SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Yara International ASA (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Nils Sture Nilsson) Les mer
Erstatning for uforholdsmessig nødvergehandling (20.12.18) Høyesteretts dom 20. desember 2018, HR-2018-2427-A, (sak nr. 18-072545SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, A (advokat Pål Sverre Hernæs) mot B (advokat Christian Lundin) Les mer
Trussel og grov kroppskrenkelse (20.12.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20. desember 2018, HR-2018-2451-U, (sak nr. 18-174811STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Finn Ove Smith) mot Påtalemyndigheten Les mer
Oppfriskning og samtykke til å fremme anken (20.12.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 20. desember 2018, HR-2018-2429-U, (sak nr. 18-168389SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Aina Grande Melfald (advokat Kjell-André Honerud) mot Christin Halvorsen, Daniel Winje (advokat Andreas Ringstad) Les mer
Tolking av felles testament kunne ikke kalles tilbake (18.12.18) Høyesteretts dom 18. desember 2018, HR-2018-2424-A, (sak nr. 18-070825SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J (advokat Svein Arne Hagen) mot K (advokat Per Ludvig Erland)  Les mer
Pålegg om fremleggelse av advokatregnskap som bevis (18.12.18) Høyesteretts kjennelse 18. desember 2018, HR-2018-2403-A, (sak nr. 18-084484SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse Forvalter for tidligere advokat Jon Eilif Orrems advokatvirksomhet, advokat Anne Helsingeng (advokat Anne Helsingeng) mot AIG Europe Limited (advokat Svein Åge Bergset), Tryg Forsikring, Storetvedt Regnskapsbyrå AS (advokat Trine Vøien) Les mer
Regress mellom samkausjonister (17.12.18) Høyesteretts dom 17. desember 2018, HR-2018-2396-A, (sak nr. 18-111008SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Bragerhaug Invest AS (advokat Arne Seemann-Berg) mot Erling Rolstad AS (advokat Wilhelm Hopen) Les mer
Besøksforbud var ikke krenket (14.12.18) Høyesteretts dom 14. desember 2018, HR-2018-2395-A, (sak nr. 18-147700STR-HRET), straffesak, anke over dom, Påtalemyndigheten (statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim) mot A (advokat Edvard Terje Eide) Les mer
Erstatning - reguleringsvedtak (14.12.18) Høyesteretts dom 14. desember 2018, HR-2018-2388-A, (sak nr. 18-083932SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, I. Sandnes kommune (advokat Per Trygve Sekse) mot Oddgunn Knutsen Lars Torgrim Knutsen (advokat Atle Helljesen), II. Oddgunn Knutsen, Lars Torgrim Knutsen (advokat Atle Helljesen) mot Sandnes kommune (advokat Per Trygve Sekse) Les mer
Hvem er arbeidsgiver for piloter og kabinansatte i Norwegian? (12.12.18) Høyesteretts dom 12. desember 2018, HR-2018-2371-A, (sak nr. 18-042829SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Hans Joachim Strøm, Berndt Anders Salmonsson, Halvor Vatnar, Kim Rossing Jensen, Trude Mathisen, Anita Johannessen, Oddbjørn Ketil Holsether, René-Charles Gustavsen, Trond Erik Torgersen, Alf Wilhelm Villum Hansen, Anne Marit Breimyr Lindén (advokat Christen Horn Johannessen), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper), Norsk Flygerforbund (partshjelper, advokat Håkon Angell), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (partshjelper, advokat Sigurd-Øyvind Kambestad) mot Norwegian Air Norway AS (advokat Christian Backe), Norwegian Air Shuttle ASA (advokat Tarjei Thorkildsen), Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelper, advokat Margrethe Meder) Les mer
Lagmannsrettens dom delvis opphevet (12.12.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. desember 2018, HR-2018-2405-U, (sak nr. 18-183514STR-HRET), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Anne Elisabeth Kroken) mot Påtalemyndigheten, II. B (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Påtalemyndigheten  Les mer
Forvaring (10.12.18) Høyesteretts dom 10. desember 2018, HR-2018-2339-A, (sak nr. 18-118524STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Trygve Staff) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Erik Førde) Les mer
Gyldigheten av vedtak om tilleggsskatt (10.12.18) Høyesteretts dom 10. desember 2018, HR-2018-2338-A, (sak nr. 18-102326SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Bravo Capital AS (advokat Egil Stefan Eilertsen) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) Les mer
Heving av avtale om kjøp av tomt til boligformål (10.12.18) Høyesteretts dom 10. desember 2018, HR-2018-2346-A, (sak nr. 18-100490SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Tommy Roar Edvardsen, Camilla Aakerøy Lorentzen (advokat Eirik Wensell Raanes) mot Lillian Holstad, Siri Holstad Næss (advokat Svein Inge Skipnes) Les mer
Ikke krav på sykepenger (10.12.18) Høyesteretts dom 10. desember 2018, HR-2018-2344-A, (sak nr. 18-057336SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokatenv/advokat Erik Bratterud) mot A (advokat Hedvig Cecilie Svardal) Les mer
Samværsnekt og forholdet til EMK art. 8 (10.12.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. desember 2018, HR-2018-2343-U, (sak nr. 18-172378SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning, A mot X kommune (advokat Tore Andersen) Les mer
Merverdiavgift på sakskostnader (06.12.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 6. desember 2018, HR-2018-2322-U, (sak nr. 18-162981SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse, I. AIG Europe Limited NUF (advokat Svein Åge Bergset) mot Målfrid Wilhelmsen, Magne Johannes Wik, Norvald Ove Vik, Svein Ove Eikenes, Geir Elling Eikenes (advokat Alf Johan Knag), II. Målfrid Wilhelmsen, Magne Johannes Wik, Norvald Ove Vik, Svein Ove Eikenes, Geir Elling Eikenes (advokat Alf Johan Knag) mot AIG Europe Limited NUF (advokat Svein Åge Bergset) Les mer
Skriftlig fremstilling - seksuelle overgrep mot barn og krenkelse av ektefelle (05.12.18) Høyesteretts dom 5. desember 2018, HR-2018-2315-A, (sak nr. 18-129264STR-HRET), straffesak, anke over dom, Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen) mot A (advokat Arild Christian Dyngeland) Les mer
Ankenektelse - innføring av sexdukke (04.12.18) Høgsteretts ankeutvals orskurd 4. desember 2018, HR-2018-2306-U, (sak nr. 18-174157STR-HRET), straffesak, anke over vedtak, A mot Påtalemakta Les mer
Straffeprosess - manglende kontradiksjon (04.12.18) Høgsteretts ankeutvals orskurd 4. desember 2018, HR-2018-2297-U, (sak nr. 18-173731STR-HRET), straffesak, anke over orskurd, A (advokat Jacob Sanden Ringsrød) mot Påtalemakta (politiadvokat Ole Kristian Holtsmark) Les mer
Kroppsskade med dødsfølge (29.11.18) Høyesteretts dom 29. november 2018, HR-2018-2281-A, (sak nr. 18-116808STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Inger Marie Sunde) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Nina Grande) Les mer
Vern av opphavsrett ved tv-sendinger (28.11.18) Høyesteretts dom 28. november 2018, HR-2018-2268-A, (sak nr. 2018/233), sivil sak, anke over dom, RiksTV AS (advokat Andreas Bernt, rettslig medhjelper advokat Rasmus Asbjørnsen) mot TONO SA (advokat Camilla Vislie) Les mer
Direktekrav på ulovfestet grunnlag i entrepriseforhold ble ikke godtatt (27.11.18) Høyesteretts dom 27. november 2018,  HR-2018-2256-A, (sak nr. 18-036844SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Atlant Entreprenør SVS AS (advokat Line Wefald) mot Bright rådgivende ingeniører VVS AS (advokat Hildegunn Piro), Bright rådgivende ingeniører elektro AS (advokat Jardar Aas) Les mer
Utlevering (23.11.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. november 2018, HR-2018-2242-U, (sak nr. 18-175046STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Lukasz Pawel Niedzielski) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Maria Weider) Les mer
Utlevering av DNA-prøve i farskapssak (23.11.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. november 2018, HR-2018-2241-U, (sak nr. 18-155656SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Elias Christensen) mot B Les mer
Ankenektelse - falsk forklaring til utlendingsmyndighetene (22.11.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 22. november 2018, HR-2018-2225-U, (sak nr. 18-161544STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat John Marius Dybvik) mot Påtalemyndigheten Les mer
Rettslig interesse for forening (22.11.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. november 2018, HR-2018-2212-U, (sak nr. 18-155564SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, Knarvik Senterforening (advokat Atle Birkeland) mot Knarvik Handel AS (advokat Gerd Aaland Fagerli) Les mer
Sivile krav etter frifinnelse - foreldelse (20.11.18) Høyesteretts dom 20. november 2018, HR-2018-2203-A, (sak nr. 18-112409STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Bjørn Ove Blomholm Engelstad) Les mer
Utskrivning fra tvungent psykisk helsevern (20.11.18) Høyesteretts dom 20. november 2018, HR-2018-2204-A, (sak nr. 18-112246SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, A (advokat Ingvar Harald Seth) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Knut-Fredrik Haug-Hustad) Les mer
Opphevelse av fengslingskjennelse grunnet manglende kontradiksjon (19.11.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. november 2018, HR-2018-2124-U, (sak nr. 18-166108STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Jørgen Nicolai Hilsen Mowinckel) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat John-Kåre Olsen) Les mer
Uaktsom forvoldelse av død i trafikk (16.11.18) Høyesteretts dom 16. november, HR-2018-2189-A, (sak nr. 18-100728STR-HRET), straffesak, anke over dom, Påtalemyndigheten (konstituert statsadvokat Ane Evang) mot A (advokat Arne Gunnar Aas) Les mer
Tvungent verneting i patentsaker (16.11.18) Høyesteretts kjennelse 16. november 2018, HR-2018-2191-A, (sak nr. 18-064988SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, Aker BioMarine Antarctic AS (advokat Are Stenvik) mot Rimfrost AS, Rimfrost Technologies AS (advokat Ronny Lund)  Les mer
Rettskraft og tolkning av leieavtale (16.11.18) Høyesteretts dom 16. november 2018, HR-2018-2190-A, (sak nr. 18-104537SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Hermann Export AS (advokat Kenneth Mikkelsen) mot Måsøy kommune (advokat Brynjar Østgård)  Les mer
Krav om avskjæring av bevis utenfor ankeforhandlingen (16.11.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. november, HR-2018-2193-U, (sak nr. 18-171215STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Olav Sylte) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Ragnhild Helgesen) Les mer
Misbruk av innsideinformasjon (15.11.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 15. november 2018, HR-2018-2177-U, (sak nr. 18-155514STR-HRET), straffesak, anke over dom, X AS, A (advokat Monica Furustøl, advokat André Michaelsen) mot Påtalemyndigheten Les mer
Sakskostnader (14.11.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. november 2018, HR-2018-2172-U, (sak nr. 18-154796SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, Inger Pauline Nodeland mot Otto Nodeland Astrid Nodeland (advokat Henrik Lund) Les mer
Mishandling i familieforhold - ankerett (13.11.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 13. november 2018, HR-2018-2153-U, (sak nr. 18-160032STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Monica Samland) mot Påtalemyndigheten Les mer
Krav om sikkerhetsstillelse for saksomkostninger (13.11.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. november 2018, HR-2018-2164-U, (sak nr. 18-150469SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Morten Steenstrup) mot B (advokat Carl Edvard Roberts), C (advokat Henning Harborg), D, E (advokat Snorre Nordhus) Les mer
Flyktningrett - vern av privatlivet (08.11.18) Høyesteretts dom 8. november 2018, HR-2018-2133-A, (sak nr. 2017/2179), sivil sak, anke over dom, A, B, C, D (advokat Torbjørn Kolås Sognefest) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Anne Hesjedal Sending) Les mer
Kontradiksjon - dokumenter i aktørportalen skjermet for advokat (07.11.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. november 2018, HR-2018-2127-U, (sak nr. 18-162570SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, Even Rennehvammen (advokat Bjørn Solheim) mot Staten v/Landbruks- og matdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokatfullmektig Lucy Isabelle Klæboe Furuholmen) Les mer
Mangelfull forholdsmessighetsvurdering i fengslingskjennelse (06.11.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. november 2018, HR-2018-2119-U, (sak nr. 18-165144STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Ann Turid Bugge) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Siri Anne Flindall) Les mer
Seksuell omgang med barn u/10 år (02.11.18) Høyesteretts ankeutvalgs dom 2. november 2018, HR-2018-2109-U, (sak nr. 18-147742STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Ivar Blikra) mot Påtalemyndigheten Les mer
Ankenektelse - grov økonomisk utroskap (31.10.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31. oktober 2018, HR-2018-2089-U, (sak nr. 18-145276STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Audun Lillestølen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Torstein Hevnskjel) Les mer
Straffutmåling og oppreisning for seksuell omgang med barn under 16 år (30.10.18) Høyesteretts dom 30. oktober 2018 dom, HR-2018-2096-A, (sak nr. 18-106598STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Grethe Gilstad) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Jarle Wikdahl) Les mer
Erstatningsansvar for forelders psykiske skade etter barns død (30.10.18) Høyesteretts dom 30. oktober 2018, HR-2018-2080-A, (sak nr. 18-052824SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, A (advokat Renate Lia) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Bente Åshild Tautra) Les mer
Straffutmåling for seksuell omgang med barn (25.10.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 25. oktober 2018, HR-2018-2050-U, (sak nr. 18-148339STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Finn Ove Smith) mot Påtalemyndigheten Les mer
Arbeidstakers fratreden under behandling av sak om gyldigheten av oppsigelse (25.10.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. oktober 2018, HR-2018-2047-U, (sak nr. 18-152812SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Ann Mari Risvoll Winterhus-Fjeld) mot Bristow Norway AS (advokat Hege Merete Oftedal) Les mer
Krav om erstatning etter offentlig anbudskonkurranse (24.10.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 24. oktober 2018, HR-2018-2032-U, (sak nr. 18-152711SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Backe Nordvest AS (advokat Ole Christian Hyggen) mot Alta kommune (Kommuneadvokaten i Alta v/advokat Torbjørn Saggau Holm) Les mer
Mishandling i nære relasjoner i land der handlingen ikke var straffbar (19.10.18) Høyesteretts dom 19. oktober 2018, HR-2018-2043-A, (sak nr. 18-100677STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Kjetil Krokeide) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Katharina Rise) Les mer
Mishandling i nære relasjoner,jf saknr.18-100677STR-HRET (19.10.18) Høyesteretts dom 19. oktober 2018, HR-2018-2044-A, (sak nr. 18-102426STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Jan Kildahl) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Katharina Rise) Les mer
Oppfriskning for oversittelse av ankefrist (19.10.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. oktober 2018, HR-2018-2006-U, (sak nr. 18-147276SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, Mark Bjørk (advokat Torstein Bae) mot Shahnaz Batool Butt (advokat Farooq Ali Afzal Ansari) Les mer
Straffutmåling - fradrag for lang saksbehandlingstid (17.10.18) Høyesteretts dom 17. oktober 2018, HR-2018-1987-A, (sak nr. 18-130989STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Terje Nybøe) Les mer
Lagmannsrettens beramming av ankeforhandling (17.10.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. oktober 2018,  HR-2018-1992-U, (sak nr. 18-147625STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Vidar Lind Iversen) mot Påtalemyndigheten (konst. statsadvokat Anne Glede Allum) Les mer
Begjæring om endring av den sakkyndiges mandat i bevissikringssak (17.10.18) Høgsteretts ankeutvals vedtak 17. oktober 2018, HR-2018-1985-U, (sak nr. 18-141709SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd, I. Songa Holding AS, Offshore Heavy Transport AS (advokat Eirik Wensell Raanes) mot Spar Shipping AS (advokat Sigurd Holter Torp), II. Lotus Marine AS, Oceanus (Luxembourg) S.'a.r.l. (advokat Thomas Gjølberg Naalsund) mot Spar Shipping AS (advokat Sigurd Holter Torp), III. Grand China Logistics Holding (Group) Co. Ltd. (advokat Kristoffer Aasebø) mot Spar Shipping AS (advokat Sigurd Holter Torp)  Les mer
Rekkevidden av aksjeeiernes ansvar for udekkede forpliktelser (16.10.18) Høyesteretts dom 16. oktober 2018, HR-2018-1983-A, (sak nr. 2017/1868), sivil sak, anke over dom, Ålen Røde Kors, Gauldal Røde Kors, Budal Røde Kors Hljelpekorps, Rennebu Røde Kors Hjelpekorps, Soknedal Røde Kors Hjelpekorps, Melhus Røde Kors, Sør-Trøndelag Røde Kors (advokat John Olav Engelsen) mot Overføringsavtalens sikringsordning (advokat Andreas Nordby) Les mer
Samvittighetsreservasjoner for fastlege (11.10.18) Høyesteretts dom 11. oktober 2018, HR-2018-1958-A, (sak nr. 2018/199), sivil sak, anke over dom, I. Sauherad kommune (advokat Frode Lauareid) mot A, Norges Kristelige Legeforening (partshjelper) (advokat Håkon H. Bleken), II. A, Norges Kristelige Legeforening (partshjelper) (advokat Håkon H. Bleken) mot Sauherad kommune (advokat Frode Lauareid) Les mer
Avtalefestet pensjon ved virksomhetsoverdragelse (11.10.18) Høyesteretts dom 11. oktober 2018, HR-2018-1944-A, (sak nr. 2018/177), sivil sak, anke over dom, DNB Næringseiendom AS, Finans Norge (partshjelper) (advokat Anne Marie Due), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (partshjelper) (advokat Margrethe Meder) mot A (advokat Jan Roald Heiberg), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) (partshjelper) (advokat Pål Behrens) Les mer
Straff for befatning med kokain – bruk av samfunnsstraff (10.10.18) Høyesteretts dom 10. oktober 2018, HR-2018-1942-A, (sak nr. 18-103952STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Johan Øverberg) Les mer
Voldtekt og forsøk på voldtekt (10.10.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. oktober 2018, HR-2018-1948-U, (sak nr. 18-131695STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Øyvind Bergøy Pedersen) mot Påtalemyndigheten Les mer
Forholdsmessighetsvurdering i interneringskjennelse (10.10.18) Høgsteretts ankeutvals ordskurd 10. oktober 2018, HR-2018-1930-U, (sak nr. 18-147409STR-HRET), straffesak, anke over orskurd, A (advokat Bernt Heiberg) mot Politiets utlendingseining (politifullmektig Line Pettersen) Les mer
Retten til rettferdig rettergang og betydningen av uskyldspresumsjonen (08.10.18) Høyesteretts dom 8. oktober 2018, HR-2018-1909-A, (sak nr. 18-060130STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot B (advokat Cecilie Elisabeth Schjatvet), Påtalemyndigheten (statsadvokat Peter Andre Johansen) Les mer
Fiskeoppdrettvirksomhet i militært forbudsområde (08.10.18) Høyesteretts dom 8. oktober 2018, HR-2018-1907-A, (sak nr. 18-048256SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Staten v/Forsvarsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Kjelstrup Emberland) mot Blom Fiskeoppdrett AS (advokat Johan Henrik Peter Rand Garmann) Les mer
Et legats rett til tilbakeføring av eiendom falt bort (08.10.18) Høyesteretts dom 8. oktober 2018, HR-2018-1906-A, (sak nr. 2017/2127), sivil sak, anke over dom, Kaptein Reinert Tørresen og hustru Jorines legat (advokat Ellen Cecilie Mostad)  mot Opplysningsvesenets fond (advokat Olav A. Røssaak) Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen) Les mer
Voldtekt til samleie - begrunnet ankenektelse (08.10.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 8. oktober 2018, HR-2018-1903-U, (sak nr. 18-141511STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Arild Holden) mot Påtalemyndigheten Les mer
Begjæring om innsyn i politidokumenter (05.10.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. oktober 2018, HR-2018-1901-U, (sak nr. 18-136686STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Ann Johnsen) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Anna Haugmoen Mo) Les mer
Amicus curiae - adgangen til skriftlig tredjepartsinnlegg (05.10.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. oktober 2018,  HR-2018-1887-U, (sak nr. 18-141512SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/Utlendingsnemnda (advokat Marius Kjelstrup Emberland) mot A og B (advokat Mads Andenæs) Les mer
Barnevernssak (05.10.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. oktober 2018, HR-2018-1921-U, (sak nr. 18-143536SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning, X kommune (advokat Kristin Otterlei) mot A (advokat Kari-Esther Selvaag Høgevold), B (advokat Ole Andreas Thrana) Les mer
Ankenektelse (02.10.18) Høgsteretts ankeutvals orskurd 2. oktober 2018, HR-2018-1853-U, (sak nr. 18-136173STR-HRET), straffesak, anke over vedtak, A (advokat Marius Larsen) mot Påtalemakta Les mer
Krav mot aksjonærer om tilbakebetaling av aksjeutbytte (27.09.18) Høyesteretts kjennelse 27. september 2018, HR-2018-1936-A, (sak nr. 2017/1868), sivil sak, anke over dom, Ålen Røde Kors, Gauldal Røde Kors, Budal Røde Kors Hjelpekorps, Rennebu Røde Kors Hjelpekorps, Soknedal Røde Kors Hjelpekorps, Melhus Røde Kors, Sør-Trøndelag Røde Kors (advokat John Olav Engelsen) mot Overføringsavtalens sikringsordning (advokat Andreas Nordby) Les mer
Sak om nektelse av å drive rettshjelpsvirksomhet (27.09.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. september 2018, HR-2018-1812-U, (sak nr. 18-131779SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Anders Christian Stray Ryssdal) mot Staten v/Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Staten v/Advokatbevillingsnemnden (Regjeringsadvokaten v/advokat Anne Hesjedal Sending) Les mer
Motarbeidelse av rettsvesenet (21.09.18) Høyesteretts dom 21. september 2018, HR-2018-1784-A, (sak nr. 18-095375STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Eli Anne Krystad) mot Påtalemyndigheten (riksadvokatfullmektig Alf Butenschøn Skre) Les mer
Besøksforbud (21.09.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. september 2018, HR-2018-1803-U, (sak nr. 18-138774STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Kjersti Gjellesvik) mot Påtalemyndigheten Les mer
Partshjelp og oppnemning av verje (21.09.18) Høgsteretts ankeutvals orskurd 21. september 2018, HR-2018-1786-U, (sak nr. 18-135564SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd, A (advokat Kari Günther Sandvand) mot Fylkesmannen i Oslo og Akershus (rådgiver Pål Hamre Ness) Les mer
Hjemmel for å straffe kamskjelldykking etter arbeidsmiljøloven (20.09.18) Høyesteretts dom 20. september 2018, HR-2018-1781-A, (sak nr. 18-072139STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Jan Velund) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Jogeir Nogva) Les mer
Forbudet i viltloven mot å skille jaktrett fra eiendommen (20.09.18) Høyesteretts dom 20. september 2018, HR-2018-1782-A, (sak nr. 18-071951SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Frank Stian Steinsland (advokat Gerd Aaland Fagerli) mot Magnar Helland (advokat Magne Revheim) Les mer
Erstatningsansvar etter strafferettslig frifinnelse (20.09.18) Høyesteretts dom 20. september 2018, HR-2018-1783-A, (sak nr. 18-049784SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot B ved setteverge (advokat Arild Christian Dyngeland) Les mer
Statens sakskostnadsansvar i sak om konkurskarantene (20.09.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. september 2018, HR-2018-1777-U, (sak nr. 18-129237SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, Janne Lise Strømsnes (advokat Øyvind Grøneng) Les mer
Føretaksstraff og oppreising etter arbeidsuhell med dødeleg utgang (18.09.18) Høgsteretts dom 18. september 2018, HR-2018-1769-A, (sak nr. 18-082380STR-HRET), straffesak, anke over dom, Aust Agder Jernmalmgruber AS (advokat Jørn Terje Kristensen) mot Påtalemakta (førstestatsadvokat Tarjei Istad) Les mer
Sivile krav - foreldelse (14.09.18) Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 14. september 2018, HR-2018-1747-U, (sak nr. 18-112409STR-HRET), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Jan Erik Heen) mot Påtalemyndigheten, II. Påtalemyndigheten mot A (advokat Jan Erik Heen) Les mer
Statens rett til deltakelse etter tvisteloven § 30-13 (13.09.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 13. september 2018, HR-2018-1736-U, (sak nr. 18-077187SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, I. AtB AS (advokat Goud Helge Homme Fjellheim) mot Fosen-Linjen AS (advokat Anders Tholfsen Thue), II. Fosen-Linjen AS (advokat Anders Tholfsen Thue) mot AtB AS (advokat Goud Helge Homme Fjellheim), anmodning om deltakelse etter tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Helge Røstum), rettslig medhjelper advokat Pål Wennerås) Les mer
Forsikringsselskapets ansvar når bilfører er psykotisk (12.09.18) Høyesteretts dom 12. september, HR-2018-1729-A, (sak nr. 18-34154SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, A, B, C, D (advokat Anette Cecilie Kjørrefjord Eckhoff) mot Euro Insurances DAC (advokat Rune Tveit) Les mer
Om sakskostnader (12.09.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. september 2018, HR-2018-1731-U, (sak nr. 18-116669SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Jarle Stig Edler) mot B (advokat Kjetil Krokeide) Les mer
Samtykke til adopsjon av fem år gammel gutt (11.09.18) Høyesteretts dom 11. september 2018, HR-2018-1720-A, (sak nr. 2018/77), sivil sak, anke over dom, A (advokat Camilla Hagen) B (advokat Christian Gustavsen) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) Les mer
Kapitaliseringsrente ved ekspropriasjon (11.09.18) Høyesteretts dom 11. september 2018, HR-2018-1715-A, (sak nr. 2018/8), sivil sak, anke over overskjønn, Bane NOR SF (advokat Birgitte Bie Mørkved), (Rettslig medhjelper: advokat Steinar Mageli) mot Birkelunden Investeringsselskap AS SkeidarLiving Group AS Skeidar Ski AS (advokat Roar R. Lillebergen) Les mer
Utnyttelse av bergarten eklogitt (11.09.18) Høyesteretts dom 11. september 2018, HR-2018-1721-A, (sak nr. 2018/18), sivil sak, anke over dom, Visnes Sameie (advokat Thomas Rindahl Håkonsen) mot Hustadkalk AS (advokat Frithjof Herlofsen) Les mer
Beslutning som ikke tar til følge begjæring om tilleggsdom (10.09.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. september 2018, HR-2018-1708-U, (sak nr. 18-124757STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Monica Malm) mot B (advokat Vigdis Susanna Jeanette Aschehoug) og Påtalemyndigheten (politiinspektør Bjørn Erik Sem-Jacobsen) Les mer
Hvitvasking av utbytte fra ulovlig spillvirksomhet i USA (07.09.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 7. september 2018, HR-2018-1706-U, (sak nr. 18-106961STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Anders Morten Brosveet) mot Påtalemyndigheten Les mer
Opphevelse i sak om forelegg (06.09.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. september 2018, HR-2018-1690-U, (sak nr. 18-109556STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Asbjørn Eritsland) Les mer
Manglende kontradiksjon (06.09.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. september 2018, HR-2018-1680-U, (sak nr. 18-123765STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Knut Ove Soltvedt) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Benedicte Hordnes) Les mer
Bevisforbud etter tvisteloven § 22-5 (06.09.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. september 2018, HR-2018-1691-U, (sak nr. 18-129181SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, Bergen Sentrum Tomteselskap AS (advokat Sam Erling Harris og advokat Jan Magne Isaksen) mot Zachariasbryggen AS (advokat Morten Steenstrup) Les mer
Straff for deltakelse mv. i ISIL (04.09.18) Høyesteretts dom 4. september 2018, HR-2018-1650-A (sak nr. 18-044407HRETSTR), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Frederik G. Ranke) Les mer
Uaktsomt bildrap (04.09.18) Høyesteretts dom 4. september 2018, HR-2018-1658-A, (sak nr. 18-057356STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Per Ivar Hessen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Benedikte Høgseth), bistandsadvokat (advokat Halvard Helle) Les mer
Straff for befatning med sprengladning (04.09.18) Høyesterett dom 4. september 2018, HR-2018-1659-A, (sak nr. 18-076552STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Geir Evanger) Les mer
Grensen for hva som kan anses som mindre tyveri (04.09.18) Høyesteretts dom 4. september 2018, HR-2018-1660-A, (sak nr. 18-073766STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Arild Christian Dyngeland) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kristine Herrebrøden) Les mer
Om sakskostnader (04.09.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. september 2018, HR-2018-1667-U, (sak nr. 18-125974SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, I. Espen Waage, Lene Kristin Larsen (advokat Karoline Røvik Zeiner) mot Heidi Henriette Helsinghof Protector Forsikring ASA (advokat Tommy Ravndal), II. Protector Forsikring ASA (advokat Tommy Ravndal) mot Espen Waage Lene Kristin Larsen (advokat Karoline Røvik Zeiner) Les mer
Krav til begrunnelse ved valg av tilsynsform under samvær (03.09.18) Høyesteretts kjennelse 3. september 2018, HR-2018-1637-U, (sak nr. 18-120499SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Ingvild Boe Hornburg) mot B (advokat Monica Lindbeck) Les mer
Forsikringsoppgjør etter bilulykke med personskade (28.08.18) Høyesteretts dom 28. august 2018, HR-2018-1612-A, (sak nr. 2017/2212), sivil sak, anke over dom, A (advokat Kjetil Drolsum Sandnes) mot Alpha Insurance AS (advokat Elisabeth Slaaen Westrum) Les mer
Mishandling i nære relasjoner - begrunnet ankenektelse (27.08.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 27. august 2018, HR-2018-1601-U, (sak nr. 18-106593STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Jostein Løken) mot Påtalemyndigheten Les mer
Fengsling - unndragelsesfare (27.08.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. august 2018, HR-2018-1603-U, (sak nr. 18-125530STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Henrik Birkeland) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Trond Eide) Les mer
Inntreden i ankeinstansen (27.08.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. august 2018, HR-2018-1598-U, (sak nr. 18-108326SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, Rondeslottet Utvikling AS (advokat Kenneth Foyn Markeng) mot UAB Nordic Holding (advokat Per Danielsen) Les mer
Nettovergrep mot barn (22.08.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. august 2018, HR-2018-1564-U, (sak nr. 18-111085STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Trond Dyvik) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Johan Øverberg) Les mer
Opphevelse av lagmannsrettens beslutning om ankenektelse (22.08.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. august 2018,  HR-2018-1564-U, (sak nr. 18-111085STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Trond Dyvik) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Johan Øverberg) Les mer
Skattesvik (21.08.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 21. august 2018, HR-2018-1558-U, (sak nr. 18-102432STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat René Ibsen) mot Påtalemyndigheten Les mer
Straffeprosess. Om manglende kontradiksjon ved anke over fengslingskjennelse (21.08.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. august 2018, HR-2018-1563-U, (sak nr. 18-121806STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Kjell Torbjørn Dahl) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Johannes Hafsahl) Les mer
Krav til forsett ved idømmelse av oppreisningserstatning (21.08.18) Høyesteretts ankeutvalgs dom 21. august 2018, H R-2018-1560-U, (sak nr. 18-102411SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, A (advokat Frode Sulland) mot B (advokat Astrid Røkeberg) Les mer
Ankenektelse - lagmannsrettens begrunnelse (10.08.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. august 2018, HR-2018-1516-U, (sak nr. 18-109614STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Jostein Alvheim) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Benedikte Høgseth) Les mer
Forsvarers rolle ved rettens gjennomgang av materiale sikret hos advokat (10.08.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. august 2018,  HR-2018-1517-U, (sak nr. 18-077377STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, I. Påtalemyndigheten (politiadvokat Ragnvald Brekke, konstituert statsadvokat Sturla Henriksbø) mot A (advokat Anders Morten Brosveet), II. A (advokat Anders Morten Brosveet) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Ragnvald Brekke, konstituert statsadvokat Sturla Henriksbø), III. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet (advokat Audun Lillestølen) mot A (advokat Anders Morten Brosveet), IV. A (advokat Anders Morten Brosveet) mot Tilsynsrådet for advokatvirksomhet (advokat Audun Lillestølen) Les mer
Fengsling - overskridelse berammingsfrister (10.08.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse,  HR-2018-1514-U, (sak nr. 18-116636STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Håkon Sætre Rasmussen) m ot Påtalemyndigheten (politiadvokat Lena Katrin Romestrand)   Les mer
Overføring til annen domstol (10.08.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. august 2018,  HR-2018-1515-U, (sak nr. 18-106934STR-HRET), straffesak, overføring, A (advokat Alexander Behrang Mardazad) mot  Påtalemyndigheten (politiadvokat Wigdis Hjalmarsen) Les mer
Midlertidig avgjørelse - barneloven (03.08.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. august 2018,  HR-2018-1494-U, (sak nr. 18-114874SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Jens Eirik Johnsen) mot  B (advokat Siri Kjeldaas)   Les mer
Særskilte forhandlinger om tiltaltes sinnstilstand var en saksbehandlingsfeil (02.08.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. august 2018, HR-2018-1485-U, (sak nr. 18-102291STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Bjørn André Gulstad) mot Påtalemyndigheten   Les mer
Fengsling-forholdsmessighet-fare for oversoning (02.08.18) Høyesterett ankeutvalgs kjennelse 2. august 2018, HR-2018-1484-U, (sak nr. 18-114082STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokatfullmektig Audun Beckstrøm) not Påtalemydigheten (politiadvokat Inga Porsmo) Les mer
Fengsling - unndragelsesfare (27.07.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. juli 2018, HR-2018-1468-U, (sak nr. 18-112598STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Anne Marstrander-Berg) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Hilde S Kolnes) Les mer
Krav om fastsettelsesdom for reinbeiterettigheter m.m. (27.07.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. juli 2018, HR-2018-1463-U, (sak nr. 18-076471SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, I. Talma sameby (advokat Henning Harborg) mot Staten v/Landbruks- og matdepartementet (Regjeringsadvokaten, v/advokat Anders Blakstvedt), II. Statskog SF (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders Blakstvedt) mot Talma sameby (advokat Henning Harborg) Les mer
Kjøring i påvirket tilstand - nødrett (26.07.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 26. juli 2018, HR-2018-1458-U, (sak nr. 18-102223STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Jan Erik Myrvold) mot Påtalemyndigheten Les mer
Førerkortbeslag (24.07.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. juli 2018, HR-2018-1447-U, (sak nr. 18-108100STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Vidar Sinding) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Marie Grønvold Steen) Les mer
Om fylkesnemndleders avgjørelse om fristforlengelse kan overprøves av domstolene (24.07.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. juli 2018, HR-2018-1453-U, (sak nr. 18-103968SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, I. A (advokat Olav Sylte) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Henrik Shetelig), II. B (advokat Ole Andreas Thrana), mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Henrik Shetelig) Les mer
Fengsling - internering (20.07.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. juli 2018, HR-2018-1427-U, (sak nr. 18-109316STR-HRET),  straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Vera Kristine Vikki) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Morten Bentzrød)   Les mer
Ransforsøk (20.07.18) Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 20. juli 2018, HR-2018-1422-U, (sak nr. 18-091685STR-HRET), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Marianne Darre-Næss) mot Påtalemyndigheten, II. B (advokat Daniel Sannerud Storrvik) mot Påtalemyndigheten III. C (advokat Gunhild Bergan) mot Påtalemyndigheten IV. D (advokat Hilde Marie Ims) mot Påtalemyndigheten V. E (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot Påtalemyndigheten 2 VI. F (advokat Sverre Sjøvold) mot Påtalemyndigheten Les mer
Avslag på søknad om oppnevning av bistandsadvokat (17.07.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. juli 2018, HR-2018-1404-U, (sak nr. 18-106177STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Espen Rekkedal Les mer
Varetektsfengsling - unndragelsesvilkåret (12.07.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. juli 2018,  HR-2018-1389-U, (sak nr. 18-105541STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, Påtalemyndigheten (politiadvokat Mathias Emil Hager) mot A (advokat Abdelilah Saeme) Les mer
Ankenektelser - betydningen av at et dokumentbevis ikke ble oversendt lagmannsretten (12.07.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. juli 2018, HR-2018-1391-U, (sak nr. 18-097658SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Tore Leiros) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Knut Magne Framstad) Les mer
Fengsling (10.07.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. juli 2018, HR-2018-1362-U, (sak nr. 18-103840STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Wigdis Hjalmarsen) Les mer
Småkravprosess (10.07.18) Høgsteretts ankeutvals orskurd 10. juli 2018, HR-2018-1369-U, (sak nr. 18-086637SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd, Christian Westheim (advokat Atle Johansen Skaldebø-Rød), Forbrukarrådet (partshjelpar) mot Tons of Rock Festival AS (advokat Øystein Flagstad), Norske Konsertarrangører (partshjelpar) Les mer
Drap (06.07.18) Høgsteretts ankeutvals dom 6. juli 2018, HR-2018-1350-U, (sak nr. 18-093597STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Brynjulf Risnes) mot Påtalemakta Les mer
Opphevelse av lagmannsrettens ankenektelse (04.07.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. juli 2018, HR-2018-1330-U, (sak nr. 18-097407STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Jan Hoel) Les mer
Ankenektelse - Eiendomsrett til garasje (04.07.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. juli 2018, HR-2018-1327-U, (sak nr. 18-091463SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning: A og B (advokat Erik Eldjarn) mot C (advokat Ingjerd Meling Rosslund) Les mer
Straffutmåling ved forsikringsbedrageri (29.06.18) Høgsterettsdom 29. juni 2018,  HR-2018-1281-A, (sak nr. 18-051721STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Påtalemakta (kst. statsadvokat Heidi Reinholdt-Østbye) Les mer
Trygdebedrageri (29.06.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 29. juni 2018, HR-2018-1295-U, (sak nr. 18-080240STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Ida Gjerseth) mot Påtalemyndigheten Les mer
Voldtekt mv. - lovanvendelse under skyldspørsmålet og straffutmåling (29.06.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 29. juni 2018, HR-2018-1340-U, (sak nr. 18-092379STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Cecilie Nakstad) mot Påtalemyndigheten Les mer
Varetektsfengsling - tidsperspektivet ved forholdsmessighetsvurderingen (29.06.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. juni 2018 HR-2018-1273-U, (sak nr. 18-099108STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Karoline Øverseth Bekkoset) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Eline Andreassen) Les mer
Fast bosted og samvær (29.06.18) Høyesteretts ankeutvalgs dom 29. juni 2018, HR-2018-1285-U, (sak nr. 18-091483SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, I. A (advokat Maria Cabrera Stråtveit) mot B (advokat Anita Inga Hessen), II. B (advokat Anita Inga Hessen) mot A (advokat Maria Cabrera Stråtveit) Les mer
Kjennelse om tvangsbot vedr. manglende gjennomføring av samværsavtale (29.06.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. juni 2018, HR-2018-1290-U, (sak nr. 18-096988SIV-HRET), sivil sak anke over kjennelse, A (advokat Gunn Kathrine Stangvik) mot B   Les mer
Spørsmål om kontradiksjonsprinsippet (28.06.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. juni 2018,  HR-2018-1248-U, (sak nr. 18-080606STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Hans-Jørgen Andersen) mot Kriminalomsorgen region øst (Anders Østberg Raaum) Les mer
Straffutmåling for kroppskade når en tredje person er dømt for drap (28.06.18) Høyesteretts dom 28. juni 2018, HR-2018-1271-A, (sak nr. 2018/384), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Tormod Bakke) II. B (advokat Anders Brosveet) mot Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Tormod Bakke) Les mer
Fradrag i straff ved isolasjon under varetekt (28.06.18) Høyesteretts dom 28. juni 2018, HR-2018-1261-A, (sak nr. 18-49643STR-HRET), A (advokat Berit Reiss-Anderssen) mot Påtalemyndigheten Les mer
Begrensningsfond kan ikke brukes til å dekke rentekrav (28.06.18) Høyesteretts dom 28. juni 2018, HR-2018-1260-A, (sak nr. 2017/2118), sivil sak, anke over dom,  The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Ltd., The Roc Maritime Inc. c/o Franco & Franco, Cosco (H.K) Shipping Co Ltd. (advokat Gaute Gjelsten) mot Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) Les mer
Tvangsfullbyrdelse av engelsk rettsavgjørelse (28.06.18) Høyesteretts kjennelse 28. juni 2018,  HR-2018-1265-A, (sak nr. 2017/1886), sivil sak, anke over kjennelse,  Deutsche Bank AG   (advokat Olav Fredrik Perland)  mot   Erik Martin Vik   (advokat Hans Ingvald Stensholdt) Les mer
Gassled-saken: Ikke grunnlag for ugyldighet (28.06.18) Høyesteretts dom 28. juni 2018, HR-2018-1258-A, (sak nr. 2017/1891), sivil sak, anke over dom,  CapeOmega AS (advokat Thomas G. Michelet og rettslig medhjelper advokat Kyrre Eggen), Solveig Gas Norway AS, Silex Gas Norway AS, Infragas Norge AS (advokat Jan B. Jansen advokat Thomas K. Svensen og rettslig medhjelper advokat Kyrre Eggen) mot Staten v/Olje- og energidepartementet (Regjeringsadvokaten v/assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell, advokat Christian Fredrik Michelet og rettslig medhjelper advokat Håvard H. Holdø) Les mer
Vold mot offentlig tjenestemann (28.06.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28. juni 2018,  HR-2018-1267-U, (sak nr. 18-094504STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Trond Hjelde) mot Påtalemyndigheten Les mer
Opplesing av vitneforklaring før lagrettens kjennelse (27.06.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 27. juni 2018, HR-2018-1257-U, (sak nr. 18-077666STR-HRET), A (advokat Christian Wiig) mot Påtalemyndigheten Les mer
Erstatningsansvar for eiendomsmegler (26.06.18) Høyesteretts dom 26. juni 2018, HR-2018-1234-A, (sak nr. 2017/1695), sivil sak, anke over dom, A (advokat Elling André Lillefuhr) mot Heimdal Eiendomsmegling AS og Tryg Forsikring NUF (advokat Knut Søraas) Les mer
Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse om varetektsfengsling (22.06.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. juni 2018,  HR-2018-1218-U, (sak nr. 18-095506STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Olav Sylte) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Andreas Christiansen) Les mer
Grov narkotikaovertredelse (19.06.18) Høyesteretts dom 19. juni 2018, HR-2018-1188-A, (sak nr. 2018/312), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Leif Aleksandersen) Les mer
Beviskrav ved oppsigelse av gravid arbeidstaker (19.06.18) Høyesteretts dom 19. juni 2018, HR-2018-1189-A, (sak nr. 2017/1998), sivil sak, anke over dom, A (advokat Fredrik Lund Skyberg) mot Ikt-huset AS og B (advokat Bernt A. Nakken) Les mer
Krav til begrunnelse ved ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 andre ledd (19.06.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. juni 2018, HR-2018-1198-U, (sak nr. 18-081862STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Haakon Åsli Skogstad) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen) Les mer
Ankenektelse § 321 annet ledd - manglende vurdering av anførsel (15.06.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. juni 2018, HR-2018-1167-U,  (sak nr. 18-073282STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Jan Christian Kvanvik v/advokatfullmektig Mia Sætrang Bratlund) mot Påtalemyndigheten Les mer
Avvising av søksmål fordi krava var rettskraftig avgjort (13.06.18) Høgsteretts orskurd 13. juni 2018, HR-2018-1130-A, (sak nr. 2018/138), sivil sak, anke over orskurd, A  (advokat Karoline Bjerke Wangberg)  mot  Rørleggerservice AS   (advokat Per Conradi Andersen) Les mer
Opphevelse av konkursåpning (12.06.18) Høyesteretts ankeutvalgs 25. mai 2018 Matheson, HR-2018-973-U, (sak nr. 18-077270SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelsen: Oslo Holding AS (advokat Espen Ragnar Hamar) mot Airport Invest AS Konkursbo, Airport Invest AS (advokat Hugo Rolf Hansen) Les mer
Midlertidig avgjørelse etter barneloven § 60 (08.06.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. juni 2018, HR-2018-1083-U, (sak nr. 18-076358SIV-HRET), A (advokat Arne Heiestad v/advokat Ørjan Onarheim) mot B (advokat Skjalg Jarnang v/advokatfullmektig Agnieszka Bakanova) Les mer
Vedtak om avliving av hund kjent gyldig (06.06.18) Høyesteretts dom 6. juni 2018, HR-2018-1057-A, (sak nr. 2017/1678), sivil sak, anke over dom, A   (advokat Knut Jullumstrø)  mot  Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet   (Regjeringsadvokaten v/advokat Torje Sunde) Les mer
Vedtak om avliving kjent gyldig (se også sak 2017/1678) (06.06.18) Høyesteretts dom 6. juni 2018, HR-2018-1058-A, (sak nr. 2017/2028), sivil sak, anke over dom,  A   (advokat Andreas Meidell),  NOAH – for dyrs rettigheter (partshjelper)   (advokat Stephen Knudtzon),  mot  Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Torje Sunde) Les mer
Erstatning for pasientskade (06.06.18) Høyesteretts dom 6. juni 2018, HR-2018-1056-A, (sak nr. 2018/219), sivil sak, anke over dom,  A(advokat Cecilie Sethil Stuberg)  mot  Staten v/Pasientskadenemnda(advokat Bente Åshild Tautra) Les mer
Utlevering av utenlandsk statsborger (06.06.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. juni 2018, HR-2018-1053-U, (sak nr. 18-083346STR-HRET), A (advokat Lukasz Pawel Niedzielski) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Maria Evenseth) Les mer
Vaktsomt drap ved traffikkulykke (06.06.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 6. juni 2018, HR-2018-1050-U, (sak nr. 18-066753STR-HRET), straffesak, anke over dom, A   (advokat Odd Robert Aksnes) mot   Påtalemyndigheten Les mer
Spørsmål om uskyldspresumsjonen er krenket (06.06.18) Høyesteretts ankeutvalgs dom 6. juni 2018, HR-2018-1068-U, (sak nr. 2018/393), sivil sak, anke over dom, A (advokat Monica Samland) mot B, C, D, E (advokat Trude Marie Wold) Les mer
Vikar har samme krav på reisegodtgjørelse som fast ansatt (04.06.18) Høyesteretts dom 4. juni 2018 HR-2018-1037-A, (sak nr. 2017/206), sivil sak, anke over dom, Manpower AS (advokat Eva Schei) mot Raymond Venås (advokat Vetle W. Rasmussen) Les mer
Reisetid - arbeidstid og godtgjørelse (04.06.18) Høyesteretts dom 4. juni 2018, HR-2018-1036-A, (sak nr. 2016/928), sivil sak, anke over dom Thorbjørn Selstad Thue (advokat Merete Furesund), Politiets Fellesforbund (partshjelper) (advokat Tore Lerheim) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Siri K. Kristiansen), Regjeringsadvokaten v/advokat Kjetil Bøe Moen - rettslig medhjelper) Les mer
Mindreårigs erstatningsansvar etter forsettlig drap (01.06.18) Høyesteretts dom 1. juni 2018, HR-2018-1014 -A, (sak nr. 2017/2020), sivil sak, anke over dom, A v/verger (advokat Svein Kjetil Stallemo) mot   B, C   (advokat Kristine Eide)   D, E, F, G, H   (advokat Kai Knudsen) Les mer
Forbud mot vinterbrøyting av vei kjent ugyldig (31.05.18) Høyesteretts dom 31. mai 2018, HR-2018-1004-A, (sak nr. 2017/2032), sivil sak, anke over dom, Haldor Toftaker, Arnhild Dørum Jacobsen, Geir Sparling Jacobsen, Audun Vognild, Per Henrik Vognild   (advokat Ivar Chr. Andersskog) mot   Gjevilvassveien SA v/styrets leder   (advokat John Egil Bergem) Les mer
Videre anke over sakskostnadsavgjørelse (30.05.18) Høyesteretts ankeutvalg 30. mai 2018, HR-2018-1000-U, (sak nr. 2017/2231), sivil sak, anke over kjennelse, Femund sitje   (advokat Knut Helge Hurum) mot   Svein Ivar Normann, Mai Elgåen, Jon Rune Bakken, Movollen Gård, Rolf Inge Odden, Jo Ryen, Jon Nygård, Gisle Huseby, Oddveig Ryen Huseby, Nils Arne Bjørsrud, Tone Svendsen, Mats Henry Spånber (advokat Øyvind Kraft) Les mer
Avvisning som følge av manglende partsevne (28.05.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. mai 2018, HR-2018-977-U, (sak nr. 18-055772SIV-HRET), A (advokat Håkon Elvenes) mot Staten v/Utlendingsnemnda (advokat Christian Fredrik Galtung) Les mer
Maksimalfrist for fengsling (25.05.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. mai 2018,  HR-2018-975-U, (sak nr. 18-078425STR-HRET), A (advokat Kolbjørn Margido Lium) mot P åtalemyndigheten Les mer
Etterfølgende alkoholnytelse (22.05.18) Høyesteretts ankeutvalgs dom 22. mai 2018, HR-2018-941-U, (sak nr. 18-056634STR-HRET), A (advokat Gisle Loso) mot Påtalemyndigheten Les mer
Saksbehandlingsregler for behandling av anke over avvisning av en jordskiftesak (22.05.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. mai 2018, HR-2018-942-U, (sak nr. 18-055774SIV-HRET), A B C D E F G H (advokat Jo Are Aamodt Brænden) mot  X kommune   (advokat Birgitte Bie Mørkved) Les mer
Bergen tingretts kompetanse (18.05.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. mai 2018, HR-2018-936-U, (sak nr. 18-045077SIV-HRET), Gaming Innovation Group Inc. (advokat Dag Steinfeld v/advokatfullmektig Tor Henning Rustan Knudsen) mot Euro Tv AS (advokat Christian Stang Våland) Les mer
Bevistilgang i sak om erstatning for uberettiget straffeforfølgning (16.05.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. mai 2018, HR-2018-931-U, (sak nr. 18-070635SIV-HRET), Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Erik Bratterud og advokat Jørgen Aandal Vangsnes) Rettslig medhjelper: advokat Anne Dalheim Jacobsen) mot Sverre Eilifssøn Koch Sveko Invest AS (advokat Anders Morten Brosveet) Les mer
Promillekjøring (15.05.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 9. mai 2018,  HR-2018-885-U, (sak nr. 18-048509STR-HRET), A (advokat Tor Engeness v/advokatfullmektig Christina Schie Helseth) mot Påtalemyndigheten Les mer
Anke over straffutmåling for grov narkotikaforbrytelse mv (15.05.18) Høyesteretts ankeutvalgs dom 15. mai 2018, HR-2018-927-U, (sak nr. 18-051853STR-HRET), I. A (advokat Petter Mandt) mot Påtalemyndigheten I I. B (advokat Toini Caroline Saxegaard Lødemel) mot Påtalemyndigheten Les mer
Opphevelse fordi lagmannsretten ikke var lovlig sammensatt (11.05.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. mai 2018,  HR-2018-895-U, (sak nr. 18-060995SIV-HRET), Laila Carmen Enersen, Gianluca Coraggio (advokat Ruth Nying Frøland) mot Hilde Nordstrand (advokat Simon Ladderud Stende) Les mer
Regulering av festeavgift (09.05.18) Høyesteretts dom 9. mai 2018,  HR-2018-865-S, (sak nr. 2017/1693), sivil sak, anke over overskjønn, Nannestad kommune(advokat Christian Piene Gundersen)  mot  Rådyrvegen borettslag   (advokat Torstein Burkeland)   Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskaps-(Regjeringsadvokaten departementetv/advokat Karen  Mellingen) Les mer
Tolking av at handlingen er begått av flere i fellesskap ved seksuell omgang (09.05.18) Høyesterett dom 9. mai 2018, HR-2018-884-A, (sak nr. 2018/311), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Ellen Cathrine Greve) Les mer
Skatteamnesti (09.05.18) Høyesterett dom 9. mai 2018, HR-2018-875-A, (sak nr. 2017/2227), A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Anders Mandal Funnemark) Les mer
Bruk av politilue på profilbilde på Facebook (09.05.18) Høyesteretts dom 9. mai 2018, HR-2018-871-A, (sak nr. 2017/2197), straffesak, anke over dom, A (advokat Andreas Søreng Høiby) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Børge Nordmo) Les mer
Oppsigelse på grunn av nedbemanning (09.05.18) Høyesterett dom 9. mai 2018, HR-2018-880-A, (sak nr. 2017/1932), sivil sak, anke over dom, A (advokat Oddvar Lindbekk) mot Prezioso Linjebygg AS (advokat Erik Wold) Les mer
Objektivt ansvar for skade voldt av rein (09.05.18) Høyesterett dom 9. mai 2018, HR-2018-872-A, (sak nr. 2017/1668), Femund sitje (advokat Knut Helge Hurum) mot Vidar Fredheim, Jonas Jensen Midtdal, Stian Nylend , Jens Narjord, Gunn Tengesdal, Anders A Hodøl, Rødalen fellesseter, Erik Jachwitz, Per Inge Nyvoll, Per Broen (advokat Øyvind Kraft) Les mer
Skjerpet beviskrav ved særlig belastende faktum (09.05.18) Høyesterett dom 9. mai 2018, HR-2018-874-A, (sak nr. 2017/1734), Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland) mot A (advokat Jørn Terje Kristensen) B (advokat John Christian Elden) Les mer
Direktekrav mot assurandør etter skipskollisjon (09.05.18)   Høyesteretts kjennelse 9. mai 2018, HR-2018-869-A, (sak nr. 2017/1119) , sivil sak, anke over dom, Assuranceforeningen Gard – gjensidig – Stolt Commitment B.V.   Stolt Tankers B.V.   Stolt-Nielsen B.V. (advokat Herman Steen, advokat Kaare Andreas Shetelig) mot A Line Corporation Trust Company, Complex, Marship MPP GmbH Co. KG, (advokat Kristian Lindhartsen, advokat Andreas Stang Lund) Les mer
Overprøving av ekspropriasjonsskjønn (07.05.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. mai 2018, HR-2018-862-U, (sak nr. 18 -043497SIV-HRET), Fosen Reinbeitedistrikt, Driftsgruppe Sør (advokat Andreas Brønner) mot Fosen Vind DA  (advokat Johan Fredrik Remmen) Les mer
Ankenektelse - forholdet mellom straffeprosessloven § 321 andre og tredje ledd (04.05.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 4. mai 2018, HR-2018-842-U, (sak nr. 18-061486STR-HRET), A (advokat Hilde Jorunn Skei Kostveit) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Ingrid Vormeland Salte) Les mer
Flyktning kan straffes for brudd på innreiseforbud (04.05.18) Høyesteretts dom 4. mai 2018, HR-2018-846-A, (sak nr. 2018/21), straffesak, anke over dom,  A   (advokat Arild Humlen)  mot P åtalemyndigheten   (statsadvokat Erik Førde) Les mer
Innførsel av 13000 ecstasytabletter (04.05.18) Høyesteretts dom 4. mai 2018,  HR-2018-847-A, (sak nr. 2018/277), straffesak, anke over dom, A (advokat Erik Ulvesæter) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Rudolf Christoffersen) Les mer
Opphevelse fordi saken skulle vært satt med lagrette (04.05.18) Høyesteretts ankeutvalgs dom 4. mai 2018, HR-2018-856-U, (sak nr. 18-062066STR-HRET), A (advokat Tor Haug) mot Påtalemyndigheten Les mer
Ankenektelse - forholdet mellom straffeprosessloven § 321 andre og tredje ledd (03.05.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 3. mai 2018, HR-2018-823-U, (sak nr. 18-059885STR-HRET), A (advokat Trond Hjelde) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Birgitte Budal Løvlund) Les mer
Habiliteten til alle dommarane ved Agder lagmannsrett (03.05.18) Høgsteretts ankeutvals orskurd, 3. mai 2018, HR-2018-828-U, (sak nr. 18-057287SIV-HRET), A (advokat Anna Therese Flatmo) mot B AIG Europe Limited (advokat Rune Tveit) Les mer
Mangelfull begrunnelse i sakskostnadsavgjørelse (02.05.18) Høyesteretts ankeutvalgs dom 2. mai 2018, HR-2018-811-U, (sak nr. 18-050307SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse Sub Seatech Contracting Corp (advokat Nils-Henrik Pettersson mot Nexans Norway As (advokat Ola Øverseth Nisja) Les mer
Lagmannsrettens hevingskjennelse ble opphevet (30.04.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 30. april 2018, HR-2018-783-U, (sak nr. 18-062389STR-HRET), I. A (advokat Arve Leiro Baastad) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Torunn Gran) II. B (advokat Frode Sulland) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Torunn Gran) Les mer
Opphevelse av lagmannsrettens avgjørelse (30.04.18) Høyesteretts ankeutvalgs dom 30. april 2018, HR-2018-781-U, (sak nr. 18-049533STR-HRET) Påtalemyndigheten mot A (advokat Ole-Kristian Ringnes) Les mer
Sannsynliggjøring av krav ved begjæring om opphevelse av midlertidig forføyning (30.04.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 30. april 2018, HR-2018-797-U, (sak nr. 18-061481SIV-HRET), Erik Martin Vik (advokat Hans Ingvald Stensholdt) mot Deutsche Bank AG (advokat Olav Fredrik Perland) Les mer
Opphevelse av bostedsforbehold (20.04.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. april 2018, HR-2018-737-U, (sak nr. 18-054007STR-HRET), A (advokat Randulf Schumann Hansen, advokat Albulena Krasniqi) Les mer
Anker i sak om familievold (19.04.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 19. april 2018 H R-2018-730-U, (sak nr. 18-044357STR-HRET), I. A (advokat Daniel Sannerud Storrvik) mot Påtalemyndigheten II. B (advokat Maggi Vineshaugen Rødvik) mot Påtalemyndigheten Les mer
Krav om fremleggelse av vedtak om leiringsskader (18.04.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. april 2018,   HR-2018-709-U, (sak nr. 2018/219), sivil sak, anke over dom, A (advokat Cecilie Sethil Stuberg) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Bente Åshild Tautra) Les mer
Fremgangsmåten ved beslag hos advokat (17.04.18) Høyesterett kjennelse 17. april 2018, HR-2018-699-A, (sak nr. 2017/2167), straffesak, anke over kjennelse,   A (advokat Anders Brosveet)  mot  Den offentlige påtalemyndighet   (statsadvokat Henrik Horn) Les mer
Opplesning av politiforklaring (13.04.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 13. april 2018 HR-2018-694-U, (sak nr. 18-048087STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Reidar Steinsvik) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Tinglysningsnektelse (13.04.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. april 2018,  HR-2018-686-U, (sak nr. 18-039736SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, Erik Kristian Haug Thorbjørn Olav Haug (advokat Bård Erlend Hansen) Les mer
Småkravsprosess i arbeidsrettsaker (13.04.18) Høyesteretts ankeutvalg kjennelse 13. april 2018,  HR-2018-679-U, (sak nr. 2018/330), sivil sak, anke over kjennelse Mat & Mer Bjølsen AS(advokat Erik Råd Herlofsen)  mot  A (advokat Espen A. Solberg) Les mer
Straffutmåling og forvaring ved gjentatte domfellelser for voldtekt (12.04.18) Høyesteretts dom 12. april 2018, HR-2018-675-A, (sak nr. 2018/64), straffesak, anke over dom,   A   (advokat Øystein Storrvik) mot  Den offentlige påtalemyndighet  ( statsadvokat BenedikteHøgseth) Les mer
Straff for diskriminerende og hatefull ytring (12.04.18) Høyesteretts dom 12. april 2018, HR-2018-674-A, (sak nr. 2018/34), straffesak, anke over dom, A (advokat Ketil Magnus Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Frederik G. Ranke) Les mer
Klimasøksmålet - direkte anke avvist (12.04.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. april 2018, HR-2018-661-U, (sak nr. 18-043328SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Natur og Ungdom Föreningen Greenpeace Norden Besteforeldrenes klimaaksjon (partshjelper) (advokat Emanuel Feinberg advokat Cathrine Hambro) mot Staten v/Olje- og energidepartementet (Regjeringsadvokaten v/regjeringsadvokat Fredrik Sejersted) (Rettslig medhjelpere: advokat Ane Sydnes Egeland advokat Anders Flaatin Wilhelmsen) Les mer
Straffutmåling ved etterskuddsdom (10.04.18) Høyesteretts dom 10. april 2018, HR-2018-647-A, (sak nr. 2017/2148), straffesak, anke over dom,   A (advokat Arne Gunnar Aas)  mot  Den offentlige påtalemyndighet   (statsadvokat Erik Thronæs) Les mer
Mangelskrav mot verksted for arbeid på bil solgt privat (10.04.18) Høyesteretts dom 10. april 2018, HR-2018-648-A, (sak nr. 2017/1628), sivil sak, anke over dom, Rutebileiernes Standardiseringsaksjeselskap, Norges Bilbransjeforbund (partshjelper) (advokat Fredrik Edvardsen) mot Kjell Asmund Akerholt Norges Automobil-Forbund (partshjelper) (advokat Jens Christian Riege) Les mer
Seksuell omgang med barn (05.04.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 5. april 2018,  HR-2018-637-U, (sak nr. 2018/285), straffesak, anke over dom,  A (advokat Rune Håkon Tjomsland) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Fengsling - begrunnelse for gjentakelsesfare (05.04.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. april, HR-2018-611-U, (sak nr. 18-051128STR-HRET), A (advokat Gunnar Nerdrum Aagaard) mot Den offentlige påtalemyndighet (politiadvokat Stine Melbye Sørensen) Les mer
Opphevelse på grunn av oversett dokumentbevis (05.04.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. april 2018, HR-2018-626-U, (sak nr. 18-049576SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, Kvassnesveien 3 og 5 AS (advokat John Arthur Bugge) mot 24/7 Treningssenter AS (advokat Kenneth Strømme Gundersen v/advokatfullmektig Camilla Kristoffersen) Les mer
Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse om varetektsfengsling (28.03.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. mars 2018, HR-2018-592-U, (sak nr. 18-049132STR-HRET), A (advokat Hugo Haarr Dybwad) mot Den offentlige påtalemyndighet (politiadvokat Kjetil Gaustad Solhaug)   Les mer
Skatt - spørsmål om rett til inntektsfradrag (23.03.18) Høyesteretts dom 23. mars 2018, HR-2018-580-A, (sak nr. 2018/1712), sivil sak, anke over dom, Salmar AS (advokat Morten Goller) mot Staten v/Skatt Midt-Norge (Regjeringsadvokaten v/advokat Henrik Kolderup) Les mer
Regresskrav fra forsikringsselskap etter bygging av moské (23.03.18) Høyesteretts dom 23. mars 2018, HR-2018-577-A, (sak nr. 2017/1620), sivil sak, anke over dom, Nemi Forsikring AS   (advokat Joakim A. Ulltveit-Moe)  mot Tawfiiq kulturhus   (advokat Petter Albrektsen) Les mer
Fartsovertredelser - speedometeret viste feil (23.03.18) Høyesteretts dom 23. mars 2018, HR-2018-573-A, (sak nr. 2017/2031), straffesak, anke over dom,  A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Hugo Henstein) Les mer
Tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse (23.03.18) Høyesteretts dom 23. mars 2018, HR-2018-572-A, (sak nr. 2017/1659), sivil sak, anke over dom, Staten v/Utlendingsnemnda(Regjeringsadvokaten v/advokat Kari Sigurdsen)  mot  A, B, C  (advokat Vera Vikki) Les mer
Rettslig prøving av vilkårene for utlevering (23.03.18) Høgsteretts ankeutvals orskurd 23. mars 2018, HR-2018-581-U, (sak nr. 18-045090STR-HRET), A (advokat Arild Christian Dynbgeland) mot Den offentlege påtalemakta (politiadvokat Bernt Kallevik Dahlsveen) Les mer
Opphevelse i ankeutvalget - dolus eventualis (23.03.18) Høyesteretts ankeutvalgs dom 23. mars 2018, HR-2018-587-U, (sak nr. 2018/216), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Guri Lenth) Les mer
Medvirkning til grovt heleri (23.03.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 23. mars 2018, HR-2018-578-U, (sak nr. 2018/377), straffesak, anke over dom,  I.  A (advokat Søren Ø. Hellenes) mot Den offentlige påtalemyndighet,   II.   B (advokat Alexander Rydberg Greaker) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Umulighetsterskelen etter barnelova § 65 (22.03.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. mars 2018, HR-2018-567-U, (sak nr. 18-038885SIV-HRET), A   (advokat Odd-Rune Torstrup) mot B (advokat Ragnhild Øverland) Les mer
Straffutmåling for grov uaktsom voldtekt (22.03.18) Høyesteretts dom 22. mars 2018, HR-2018-568-A, (sak nr. 2017/2036), straffesak, anke over dom,    Den offentlige påtalemyndighet   (statsadvokat Petter Sødal) mot  A  (advokat Halvard Helle)  Les mer
Skattefradrag for utgifter ved oppkjøp av selskap (22.03.18) Høyesterett dom 22. mars 2018, HR-2018-570-A, (sak nr. 2017/1508), sivil sak, anke over dom, Ericsson Television AS (advokat Øyvind Hovland)  mot  Staten v/Skatt øst      (Regjeringsadvokaten  v/advokat Nils Sture Nilsson) Les mer
Manglende avgjørelse av sakskostnadskrav i lagmannsretten (22.03.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. mars 2018, HR-2018-575-U, (sak nr. 2018/353), sivil sak, anke over kjennelse,   Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Ståle Haugsvær) mot A (advokat Bjørg S. Granerud)   Les mer
Inndragning av en del av verdien av en bolig (21.03.18) Høyesteretts dom 21. mars 2018, HR-2018-556-A, (sak nr. 2017/2077), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Tor Børge Nordmo) Les mer
Forsikringsselskap frifunnet for krav om erstatning etter nakkesleng (21.03.18) Høyesterett dom 21. mars 2018, HR-2018-557-A, (sak nr. 2017/342), sivil sak, anke over dom, If Skadeforsikring NUF (advokat Truls Nygård) mot A (advokat Sven Knagenhjelm) Les mer
Delvis opphevelse av fengslingskjennelse (14.03.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. mars 2018, HR-2018-495-U, (sak nr. 18-039416STR-HRET) Les mer
Straffutmåling ved gjentatt grov voldsutøvelse (13.03.18) Høyesteretts dom 13. mars 2018, HR-2018-491-A, (sak nr. 2017/2114), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Alf Martin Evensen) Les mer
Advarsel gitt i arbeidsforhold - rettslig interesse (13.03.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. mars 2018, HR-2018-492-U, (sak nr. 2018/336), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Per Magnus Falnes) mot Torghatten Nord AS (advokat Joakim Augeli Karlsen) Les mer
Kommuners søksmålsadgang etter skatteforvaltningsloven (12.03.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. mars 2018, HR-2018-465-U, (sak nr. 2018/195), sivil sak, anke over kjennelse , Høyanger kommune, Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (partshjelper), Samarbeidande Kraftfylke (partshjelper) (advokat Norunn Løkken Sundet) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Karen Mellingen)   Les mer
Straff for befatning med 37 kilo hasj (12.03.18) Høyesteretts dom 12. mars 2018, HR-2018-486-A, (sak nr. 2017/1912), straffesak, anke over dom, A   (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Folke Åmlid) Les mer
Lagmannsrettens sammensetning ved avgjørelse av sakskostnadskrav (12.03.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. mars 2018, HR-2018-482-U, (sak nr. 2018/170), sivil sak, anke over kjennelse, Knut Erik Risan, Heidi Johanne Risan (advokat André Standberg) mot Knut Hæreid Markegård, Irene Markegård   (advokat Tom Carsten Troberg), Protector Forsikring ASA (advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk)   Les mer
Innholdet i etablerte kollektive bruksrettigheter på Finnmarkseiendommens grunn (09.03.18) Høyesteretts dom 9. mars 2018, HR-2018-456-P, (sak nr. 2017/860), sivil sak, anke over dom   I. Finnmarkseiendommen (advokat Kristin Bjella) (Rettslig medhjelper: advokat Frode A. Innjord) Reinbeitedistrikt 6/5D    (advokat Anja Jonassen) (partshjelper) Meskelv og omegn bygdelag (advokat Kristoffer Dons Brøndbo) (partshjelper) mot Unjárgga gilisearvi/Nesseby bygdelag (advokat Brynjar Østgård) (Rettslig medhjelper: advokat Frode Elgesem)   II. Unjárgga gilisearvi/Nesseby bygdelag (advokat Brynjar Østgård) (Rettslig medhjelper: advokat Frode Elgesem) mot Finnmarkseiendommen   (advokat Kristin Bjella) (Rettslig medhjelper: advokat Frode A. Innjord) Reinbeitedistrikt 6/5D (advokat Anja Jonassen) (partshjelper) Meskelv og omegn bygdelag (advokat Kristoffer Dons Brøndbo) (partshjelper) Les mer
Heleri og inndragning - ankerett (09.03.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 9. mars 2018, HR-2018-471-U, (sak nr. 2018/339), straffesak, anke over dom, A (advokat Solveig Kristine Høgtun) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Høyesterettsdommers habilitet i Gasledsaken (07.03.18) Høyesteretts habilitetskjennelse 7. mars 2018, HR-2018-451-A, (sak nr. 2017/1891), sivil sak, anke over dom, CapeOmega AS(advokat Thomas G. Michelet), Solveig Gas Norway AS, Silex Gas Norway AS, Infragas Norge AS   (advokat Jan B. Jansen, advokat Thomas K. Svensen) mot Staten v/Olje- og energidepartementet Regjeringsadvokaten v/assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell, advokat Christian Fredrik Michelet) Les mer
Tapt heimearbeidsevne for barn (07.03.18) Høgsterettsdom 7. mars 2018, HR-2018-442-A, (sak nr. 2017/1690), sivil sak, anke over dom, Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Anita Bergh Ankarstrand) mot A (advokat Therese Lohne Boehlke) Les mer
Anke inngitt for sent ble avvist (06.03.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. mars 2018,  HR-2018-430-U, (sak nr. 2018/280), sivil sak, anke over dom   Staten v/Skatt nord   (Regjeringsadvokaten  v/advokat Marius Emberland)  mot T eleworld AS      (advokat Siv Merethe Øveraasen) Les mer
Ankenektelse etter tvisteloven § 29-13 andre ledd - mangelfull begrunnelse (06.03.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. mars 2018, HR-2018-428-U, (sak nr. 2018/340), sivil sak, anke over beslutning   A (advokat Einar Engh) mot Linima AS (advokat Hanne-Martine Hattestad Østenby) Les mer
Erstatning etter rideulykke - spørsmål om aksept av risiko (01.03.18) Høyesteretts dom 1. mars 2018, HR-2018-403-A, (sak nr. 2017/1252), sivil sak, anke over dom A (advokat Tom Eivind Haug) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Merete Anita Utgård) Les mer
Psykisk medvirkning (28.02.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28. februar 2018, HR-2018-387-U, (sak nr. 2018/204), straffesak, anke over dom I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B (advokat Øyvind Bergøy Pedersen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Straffutmåling for uaktsomt bildrap (28.02.18) Høyesteretts dom 28. februar 2018, HR-2018-389-A, (sak nr. 2017/1930), straffesak, anke over dom I. Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Mari Gjersøe) mot A (advokat Arne Gunnar Aas) II. A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Mari Gjersøe) Les mer
Straff for misbruk av stilling som lege til å skaffe seg seksuell omgang (28.02.18) Høyesteretts dom 28. februar 2018, HR-2018-390-A, (sak nr. 2017/1761), straffesak, anke over dom A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Bjørn Soknes) Les mer
Spørsmål om fradragsrett for honorar til forvaltning av private equity-fond (28.02.18) Høyesteretts dom 28. februar 2018, HR-2018-391-A, (sak nr. 2017/1406), sivil sak, anke over dom Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders F. Wilhelmsen) mot Argentum Fondsinvesteringer, AS Argentum NPEP AS, Bradbenken Partner AS, Argentum Investment Partner AS, Tomte Forvaltning AS, Lærdal Finans AS, Grieg International AS, Freyer Forvaltning AS, Varner PE AS (advokat Peter Hammerich Les mer
Prisavslag ved oppføring av ny bolig (28.02.18) Høyesteretts dom 28. februar 2018, HR-2018-392-A, (sak nr. 2017/1654), sivil sak, anke over dom Edvart Severin Øyerhamn, Hanne Elin Hellesøy(advokat Thor Harald Eike) mot Vest-Eiendom AS (advokat Jens Otto Haugland) Les mer
Krav på dagmulkt ikke bortfalt (27.02.18) Høyesteretts dom 27. februar 2018, HR-2018-383-A, (sak nr. 2017/1227), sivil sak, anke over dom Ole Kjær (advokat Hallvard Østgård) mot Jorun Elisabeth Pedersen, Tron Walseth (advokat Kristoffer Dons Brøndbo) Les mer
Opphevelse av ankenektelse etter tvisteloven § 36-10 (23.02.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. februar 2018, HR-2018-356-U, (sak nr. 2018/248), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Bjørn Stormyr) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokatfullmektig Ida Helene Randima Johansen) B /verge (advokat Kåre Eugen Jølberg) C Les mer
Opphevelse av lagmannsrettens nektelse (21.02.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. februar 2018, HR-2018/249 (sak nr. 2018/249), straffesak, anke over beslutning A (advokat Kåre Eugen Jølberg) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Fars mishandling av egne barn (20.02.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20. februar 2018, HR-2018-316-U, (sak nr. 2018/104) straffesak, anke over dom A (advokat Jørgen Sætrum) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Mangelfull begrunnelse i sakskostnadsavgjørelse (12.02.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 12. februar 2018, HR-2018-267-U, (sak nr.2018/86), sivil sak, anke over kjennelse, I. LF Eiendom AS (advokat Stian Hatleberg) mot Martin Greftegreff (advokat Svein-Erik Sveen), II. Martin Greftegreff (advokat Svein-Erik Sveen) mot LF Eiendom AS (advokat Stian Hatleberg) Les mer
Utsettelse av hensyn til bevisførsel (12.02.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning 12. februar 2018, HR-2018-258-U, (sak nr. 2018/23), straffesak, anke over dom A (advokat Fridtjof Feydt) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Erstatning - investering i eiendomsprosjekt (12.02.18) Høyesteretts ankeutvalgs dom 12. februar 2018, HR-2018-266-U, (sak nr. 2018/134), sivil sak, anke over dom, I. Jon Eilif Orrem mot Triton Project Support AS, Vidar Torstein Strømsnes (advokat Øystein  Horneland), II. AIG Europe Ltd. (advokat Chriss Bjorøy) mot Triton Project Support AS, Vidar Torstein Strømsnes (advokat Øystein  Horneland) Les mer
Passiv medvirkning for omsorgspersoner (09.02.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. februar 2018, HR-2018-262-U, (sak nr. 2018/1), straffesak, anke over beslutning A (advokat Knut Skagen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Rettidigheten av anke i straffesak (09.02.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. februar 2018, HR-2018-264-U, (sak nr. 2017/2157), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Kjell T. Dahl) mot Den offentlighe påtalemyndighet Les mer
Grensen mellom formuesverdier og ideelle interesser, tvisteloven § 29-13 (07.02.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. februar 2018, HR-2018-236-U, (sak nr. 2018/146), sivil sak, anke over beslutning  A (advokat Vidar Zahl Arntzen) mot B (advokat John-Kåre Olsen) Les mer
Forholdet mellom andre og tredje ledd i straffeprosessloven § 321 (06.02.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. februar 2018, HR-2018-229-U, (sak nr. 2018/154), straffesak, anke over beslutning A (advokat Bjørn Aksel Henriksen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 - forholdet mellom andre og tredje ledd (06.02.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. februar 2018, HR-2018-231-U, (sak nr. 2018/184), straffesak, anke over beslutning A (advokat Hilde Jorunn Skei Kostveit) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Lagmannsrettens anvendelse av bevisbyrdereglene (05.02.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 5. februar 2018, HR-2018-209-U, (sak nr. 2018/158), straffesak, anke over dom A (advokat Helge Haatveit) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Begjæring om gjenåpning som følge av nye opplysninger om eiendommens tilstand (02.02.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. februar 2018, HR-2018- 203-U, (sak nr. 2017/2225), sivil sak, anke over kjennelse A, B (advokat Halvor Mathias Elde) mot C, Protector Forsikring ASA (advokat Stian Bones) Les mer
Om alle dommerne i Gulating lagmannsrett er inhabile (30.01.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. januar 2018, HR-2018-175-U, (sak nr. 2017/2198), straffesak, habilitet A (advokat Håkon Brækhus) B (advokat Atle Birkeland) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Rettens varslingsplikt ved nedsettelse av sakskostnadskrav (24.01.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. januar 2018, HR-2018-147-U, (sak nr. 2018/41), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Georg Ibsen Lexander) mot B, C (advokat Karsten Krüger Engedal) Les mer
Lagmannsrettens manglende begrunnelse for sakskostnadsavgjørelse (24.01.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. januar 2018, HR-2015-144-U, (sak nr. 2018/5), sivil sak, anke over kjennelse Les mer
Lagmannsrettens saksbehandling i sak om mishandling i familieforhold (23.01.18) Høgsteretts ankeutvals ordskrud og vedtak 23. januar 2018, HR-2018-128-U, (sak nr. 2017/2229), straffesak, anke over dom I. A (advokat Mehvish Taj Haider) mot Den offentlege påtalemakta II. B (advokat Tor Kjærvik) mot Den offentlege påtalemakta III. C. (advokat René Ibsen) mot Den offentlege påtalemakta IV. Den offentlege påtalemakta mot A (advokat Mehvish Taj Haider), B (advokat Tor Kjærvik), C (advokat René Ibsen) Les mer
Krav om oppfyllelse av forpliktelse til å tegne aksjer ved kapitalforhøyelse (18.01.18) Høyesteretts dom 18. januar 2018, HR-2018-111-A, (sak nr. 2017/1573), sivil sak, anke over dom Ree Minerals Holding AS (advokat Knud Jacob Knudsen) mot Norman Finans AS (advokat Stein Owe) Les mer
Mishandling i nære relasjoner – lovanvendelsen (18.01.18) Høyesteretts dom 18. januar 2018, HR-2018-112-A, (sak nr. 2017/1909), straffesak, anke over dom A (advokat Torbjørn Kolås Sognefest) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes) Les mer
Varemerkerett (17.01.18) Høyesteretts dom 17. januar 2018, HR-2018-110-A, (sak nr. 2017/1490), sivil sak, anke over dom Addcon Nordic AS (advokat Håkon H. Bleken) mot Halfdan L. Solberg (advokat Thomas Rieber-Mohn) Les mer
Fremleggelse av timelister (17.01.18) Høyesteretts kjennelse 17. januar 2018, HR-2018-109-A, (sak nr. 2017/1940), straffesak, anke over beslutning A (advokat Fredrik Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henrik Horn) Les mer
Spørsmål om beslag i advokatarkiv hos en advokat som selv er siktet for alvorlige straffbare forhold (17.01.18) Høyesteretts kjennelse 17. januar 2018, HR-2018-104-A, (sak nr. 2017/1907), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Kim Ellertsen, advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Katharina Rise) Les mer
Seksualforbrytelser mot eget barnebarn (16.01.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. januar 2018, HR-2018-94-U, (sak nr. 2017/2101), straffesak, anke over dom, A (advokat Ivar Blikra) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Salg av narkotika - ankerett (11.01.18) Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 11. januar 2018, HR-2018-66-U, (2017/1957), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer
Straffesak uten tiltalte til stede (10.01.18) Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. januar 2018, HR-2018-64-U, (sak nr. 2017/2214), straffesak, anke over dom  A (advokat Bjørn Morten Liteveit Hansen) mot Den offentlige påtalemyndighet Les mer