Ankeutvalget - Sivile saker

Jordskifterettens kompetanse

Høyesteretts ankeutvalg 12. mars 2019, HR-2019-500-U, (sak nr. 19-020077SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Ove Andersen) mot B, C, D (advokat Roald Solberg-Jacobsen)

Les mer

Lagmannsrettens nektelsesbeslutning i sak om samværsnekt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. mars 2019, HR-2019-438-U, (sak nr. 19-023419SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A, B (advokat Frode Sulland) mot X kommune (advokat Cecilie Lysjø Jacobsen)

Les mer

Barnevernsak - vilkåret om økt tvang i forhold til i fylkesnemnda

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. februar 2019, HR-2019-239-U, (sak nr. 19-017484SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A, B mot X kommune (advokat Heidi Andresen)

Les mer

Spørsmål om avvisning av ankegrunn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. februar 2019, HR-2019-223-U, (sak nr. 18-153598SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse Sønderberg AS (advokat Kristian Huser) mot Gardermoen Residence AS, Gardermoen Residence AS Konkurbo (advokat Håvard Wiker)

Les mer

Fri sakførsel

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. februar 2019, HR-2019-188-U, (sak nr. 18-193526SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Malene Hoås Tyberø)

Les mer

Begjæring om oppfriskning av fraværsdom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. januar 2019, HR-2019-125-U, (sak nr. 18-193725SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Hilde Skare) mot B (advokat Børth-Eivind Austrheim Lid)

Les mer

Betydningen av fagkyndig meddommers forfall i sak om omsorgsovertakelse og samvær med barn

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 23. januar 2019, HR-2019-103-U, (sak nr. 18-190526SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Sulman Maroof Hussain) mot B (advokat Hanne Pentzen), X kommune (advokat Jon Sverdrup Efjestad)

Les mer

Partshjelp - seksjonseierne i sameiet og kommune

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. januar 2019, HR-2019-79-U, (sak nr. 18-192291SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse Sameiet Montana Terrasse mot Bergen kommune (Kommuneadvokaten i Bergen v/advokat Roald Hopsnes), De eldres boligspareklubb Landås/Natland (partshjelper v/spesialrådgiver Jan Ludvig Jacobsen)

Les mer

Opphevelse - omsorgsovertakelse og samvær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. januar 2019, HR-2019-64-U, (sak nr. 19-003467SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Augund Martin Krogh) mot B (advokat Elin Folseraas), X kommune (advokat Vibeke Knapstad)

Les mer

Barnevernsak - spørsmål om meddommers habilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. januar 2019, HR-2019-56-U, (sak nr. 18-188679SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Signe Bodil Blekastad) mot X kommune (advokat Dag Inge Urå)

Les mer