Ankeutvalget - Sivile saker

Opphevelse av avgjørelse om sivile krav i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs dom 28. mai 2019, HR-2019-1009-U, (sak nr. 19-076725SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Carl Aasland Jerstad), B og C (advokat Harald Øglænd), D og E (advokat Svein Erling Jensen) mot F (advokat Inger Marie Sunde)

Les mer

Anketillatelse i barnevernsak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. mai 2019, HR-2019-1001-U, (sak nr. 19-071399SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning, X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Erling Nordstad) mot A (advokat Bente Mostad Tjugum), B (advokat Preben Henriksen)

Les mer

Dekning av kostnader til oversettelse av dokumenter i barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. mai 2019, HR-2019-937-U, (sak nr. 19-062231SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning  Erik Bryn Tvedt

Les mer

Ankenektelse i barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. mai 2019, HR-2019-894-U, (sak nr. 19-067703SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning  A (advokat Vibeke Knapstad) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Christian Erlend Nergård Jensen)

Les mer

Opphevelse av lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til at anken fremmes

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. mai 2019, HR-2019-872-U, (sak nr. 19-054767SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Anette Stegegjerdet Norberg) mot B (advokat Louis Anda)

Les mer

Fylkesnemndas vedtak etter lov om barneverntjenester

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. april 2019, HR-2019-818-U, (sak nr. 19-053759SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning  A (advokat Kari Sofie Jacobsen), B (advokat Petter Alexander Clemetsen) mot X kommune (X kommune v/advokat Inger Lise Nakken)

Les mer

Om ankegjenstandens verdi er mindre enn 125 000 kroner

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. april 2019, HR-2019-805-U, (sak nr. 19-057616SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning Kjølberggata 29 AS (advokat Tor Hilmar Eggesvik) mot Havegaten 46 AS (advokat Olav Sylte)

Les mer

Overprøving av fylkesnemndas vedtak om adopsjon og fastsettelse av samvær/besøkskontakt

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 26. april 2019, HR-2019-795-U, (sak nr. 19-059401SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A, B (advokat Johannes Wegner Mæland) mot X kommune (advokat Øystein Remme)

Les mer

Opphevelse av lagmannsrettens dom om samvær i barnevernssak på grunn av mangelfull begrunnelse

Høyesteretts ankeutvalgs dom 26. april 2019, HR-2019-788-U, (sak nr. 19-059685SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Finn Eirik Johansson Madsen), B (advokat Klaus Arne Munkeby Linaae) mot X kommune (advokat Ketil Myhre)

Les mer

Lagmannsrettens adgang til å fremme en sak til realitetsavgjørelse etter tvisteloven § 29-22 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. april 2019, HR-2019-725-U, (sak nr. 19-029999SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Trond Sivertsvik) mot B kommune (advokat Line Gulbrandsen)

Les mer

Overprøvig av tvangsvedtak. Anke over hevingskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. april 2019, HR-2019-702-U, (sak nr. 19-047771SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse A mot B kommune (advokat Sverre Larhammer)

Les mer

Spørsmål om avvisning av omstøtelsessak

Høyesteretts ankeutvalges kjennelse 29. mars 2019, HR-2019-623-U, (sak nr. 19-042437SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse Scotch & Soda B.v. (advokat Per Magne Ristvedt) mot Brandment AS Konkursbo (advokat Leif Petter Madsen v/advokatfullmektig Mira Levand Bergsland)

Les mer

Spørsmål om bortfall av rettslig interesse etter salg av borettslagsandel

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. mars 2019, HR-2019-615-U, (sak nr. 19-029986SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse X Borettslag (advokat Trond Svinø) mot A (advokat Erik Nikolai Wexels Wold)

Les mer

Folketrygd - Krav på arbeidsavklaringspenger

Høyesteretts ankeutvalgs dom 21. mars 2019, HR-2019-557-U, (sak nr. 18-119489SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Janet Susan Marie Riise) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Henriette Lund Busch)

Les mer

Utleggsforretning - Spørsmål om fraværsdom er en nullitet og dermed ikke kan utgjøre gyldig tvangsgrunnlag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. mars 2019, HR-2019-540-U, (sak nr. 19-025905SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse A Dødsbo (advokat Bjørn Ludvig Zwilgmeyer) mot B (advokat Mariann Næss)

Les mer

Jordskifterettens kompetanse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. mars 2019, HR-2019-500-U, (sak nr. 19-020077SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Ove Andersen) mot B, C, D (advokat Roald Solberg-Jacobsen)

Les mer

Lagmannsrettens nektelsesbeslutning i sak om samværsnekt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. mars 2019, HR-2019-438-U, (sak nr. 19-023419SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A, B (advokat Frode Sulland) mot X kommune (advokat Cecilie Lysjø Jacobsen)

Les mer

Barnevernsak - vilkåret om økt tvang i forhold til i fylkesnemnda

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. februar 2019, HR-2019-239-U, (sak nr. 19-017484SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A, B mot X kommune (advokat Heidi Andresen)

Les mer

Spørsmål om avvisning av ankegrunn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. februar 2019, HR-2019-223-U, (sak nr. 18-153598SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse Sønderberg AS (advokat Kristian Huser) mot Gardermoen Residence AS, Gardermoen Residence AS Konkurbo (advokat Håvard Wiker)

Les mer

Fri sakførsel

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. februar 2019, HR-2019-188-U, (sak nr. 18-193526SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Malene Hoås Tyberø)

Les mer

Begjæring om oppfriskning av fraværsdom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. januar 2019, HR-2019-125-U, (sak nr. 18-193725SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Hilde Skare) mot B (advokat Børth-Eivind Austrheim Lid)

Les mer

Betydningen av fagkyndig meddommers forfall i sak om omsorgsovertakelse og samvær med barn

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 23. januar 2019, HR-2019-103-U, (sak nr. 18-190526SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Sulman Maroof Hussain) mot B (advokat Hanne Pentzen), X kommune (advokat Jon Sverdrup Efjestad)

Les mer

Partshjelp - seksjonseierne i sameiet og kommune

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. januar 2019, HR-2019-79-U, (sak nr. 18-192291SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse Sameiet Montana Terrasse mot Bergen kommune (Kommuneadvokaten i Bergen v/advokat Roald Hopsnes), De eldres boligspareklubb Landås/Natland (partshjelper v/spesialrådgiver Jan Ludvig Jacobsen)

Les mer

Opphevelse - omsorgsovertakelse og samvær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. januar 2019, HR-2019-64-U, (sak nr. 19-003467SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Augund Martin Krogh) mot B (advokat Elin Folseraas), X kommune (advokat Vibeke Knapstad)

Les mer