Avdeling - Sivile saker

Spørsmål om rett til å anke over konkursåpningskjennelse

Høyesteretts kjennelse 14. mars 2019, HR-2019-515-A, (sak nr. 18-153598SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse,  Sønderberg AS (advokat Kristian Huser) mot Gardermoen Residence (advokat Anne Marie Sejersted), Gardermoen Residence AS' konkursbo  (advokat Håvard Wiker)

Les mer

Omgjøring av mandat for sakkyndig i sak om bevissikring

Høyesteretts kjennelse 4. mars 2019, HR-2019-439-A, (sak nr. 18-141709SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse I. Songa Holding AS, Offshore Heavy Transport AS (advokat Eirik Wensell Raanes) mot Spar Shipping AS (advokat Jan Magne Isaksen) II. Lotus Marine AS, Oceanus (Luxembourg) S.à r.l. (advokat Thomas Gjølberg Naalsund) mot Spar Shipping AS (advokat Jan Magne Isaksen) III. Grand China Logistics Holding (Group) Co. Ltd. (advokat Kristoffer Aasebø) mot Spar Shipping AS (advokat Jan Magne Isaksen)

Les mer

Betydningen av ansiennitet ved nedbemanning

Høyesteretts dom 28. februar 2019, HR-2019-424-A, (sak nr. 18-048786SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Skanska Norge AS (advokat Jarl Borgvin Dørre), Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Kurt Weltzien) (partshjelper) mot Inge Kristian Einset, Richard Mark Bell, Jim Aune, Kolbjørn Dolmseth, Bent Åge Andersen, Egil Grongstad (advokat Edvard Bakke), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat Elisabeth Susan Grannes)

Les mer

Erstatningsansvar for avviklingsstyre for påståtte feil knyttet til fordringsprøvelsen

Høyesteretts dom 15. februar 2019 i HR-2019-317-A, (sak nr. 18-103200SIV-HRET), sivil sak, anke over dom Even Harry Rønvik (advokat Espen Reidar Ostling) mot Eivind Åkerland (advokat Peter Vagle)

Les mer

Erstatning som følge av skade etter båttur med RIB

Høyesteretts dom 15. februar 2019, HR-2019-318-A, (sak nr. 18-128574SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Tom Sørum) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Merete Anita Utgård)

Les mer

Flytebryggeanlegg krenket en nabos strandrett

Høyesteretts dom 13. februar 2019, HR-2019-280-A, (sak nr. 18-112942SIV-HRET), sivil sak, anke over dom  I. Ellen Margrethe Syvertsen (advokat Jens-Henrik Lien) mot Skjærhalden Gjestehavn AS (advokat Tore Skar) II. Skjærhalden Gjestehavn AS (advokat Tore Skar) mot Ellen Margrethe Syvertsen (advokat Jens-Henrik Lien)

Les mer

Merverdiavgift for kusking av travhester

Høyesteretts dom 12. februar 2019, HR-2019-273-A, (sak nr. 18-096925SIV-HRET), sivil sak, anke over dom  Åsbjørn Tengsareid (advokat Rune Helgestad Eriksen), Det Norske Travselskap (partshjelper) (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Kari Sigurdsen)

Les mer

Krav om skadebot etter at ein fraktførar utleverte varer til kjøparen trass i at seljaren hadde instruert om stansing

Høgsteretts dom 6. februar 2019, HR-2019-231-A, (sak nr. 18-051892SIV-HRET), sivil sak, anke over dom  Genfoot Inc. (advokat Tage Brigt Andreassen Skoghøy) mot SCHENKERocean Ltd (advokat Hans Peder Bjerke)

Les mer

Lønnsplikt ved permittering

Høgsteretts dom 31. januar 2019, HR-2019-178-A, (sak nr. 18-163837SIV-HRET), sivil sak, anke over dom  Transocean Offshore (North Sea) Ltd. (advokat Pål Tangen), (rettsleg medhjelpar: advokat Voggi Bondi) mot John Håkon Larsen (advokat Bent Endresen), Industri Energi (partshjelpar) (advokat Eyvind Mossige)

Les mer

Skattefradrag for konsernbidrag

Høgsteretts dom 28. januar 2019, HR-2019-140-A, (sak nr. 18-069096SIV-HRET), sivil sak, anke over dom  Yara International ASA (advokat Morten Goller) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Pål Erik Wennerås)

Les mer

Spørsmål om retting av sakskostnadsavgjørelse

Høgsteretts vedtak 28. januar 2019, HR-2019-146-A, (sak nr. 18-084484SIV-HRET), sivil sak, anke over avgjerd Forvaltar for tidlegare advokat Jon Eilif, Orrems advokatvirksomhet, advokat Anne Helsingeng (advokat Anne Helsingeng) mot AIG Europe Limited (advokat Svein Åge Bergset), Tryg Forsikring, Storetvedt Regnskapsbyrå AS (advokat Trine Vøien)

Les mer

Spørsmål om ulovfesta objektivt erstatningsansvar ved bruk av spinningsykkel

Høgsteretts dom 14. januar 2019, HR-2019-52-A, (sak nr. 18-070984SIV-HRET), sivil sak, anke over dom  Spenst X AS, Sparebank 1 Skadeforsikring AS (advokat Yngve Skogrand) mot A (advokat Einar Ingvald Skrøder Lohne)

Les mer