Avdeling - Straffesaker

Tolkning av eksportkontrollovens straffebestemmelse om uriktige opplysninger

Høyesteretts dom 13. mai 2019, HR-2019-900-A, (sak nr. 19-007393STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Bjørn Stordrange) mot Påtalelmyndigheten (førstestatsadvokat Trude Stanghelle)

Les mer

Lagdommers habiltet

Høyesteretts dom 13. mai 2019, HR-2019-899-A, (sak nr. 19-012694STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Påtalelmyndigheten (statsadvokat Benedikte Høgseth)

Les mer

Forvaring idømt ung lovbryter

Høyesteretts dom 2. mai 2019, HR-2019-832-A, (sak nr. 19-028849STR-HRET), straffesak, anke over dom Påtalemyndigheten (statsadvokat Tomasz Edsberg) mot A (advokat Halvard Helle)

Les mer

Straffutmåling for grovt forsikringsbedrageri

Høyesteretts dom  2. mai 2019, HR-2019-831-A, (sak nr. 18-193963STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemakta (statsadvokat Magne Nyborg)

Les mer

Fengsel i 13 år for seksuelle overgrep gjennomført ved kontakt over internett

Høyesteretts dom 10. april 2019, HR-2019-721-A, (sak nr. 19-024643STR-HRET), straffesak, anke over dom: Påtalemyndigheten (statsadvokat Anders Mandal Funnemark) mot A (advokat Anders Green)

Les mer

Straffutmåling for forsøk på drap

Høyesteretts dom 10. april 2019, HR-2019-714-A, (sak nr. 19-004606STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kristian Jarland)

Les mer

Delvis fullbyrding av fengselsstraff etter brudd på vilkår om narkotikaprogram med domstolskontroll

Høyesteretts dom 4. april 2019, HR-2019-677-A, (sak nr. 19-010822STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Halvard Helle) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Iris Øsp Lydsdottir Storås)

Les mer

Uberettiget bruk av arbeidsgivers kredittkort er underslag

Høyesteretts dom 4. april 2019, HR-2019-676-A, (sak nr. 18-190271STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Per Danielsen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Joakim Ziesler Berge)

Les mer

Soningsutsettelse som følge av psykisk lidelse

Høyesteretts kjennelse 3. april 2019, HR-2019-653-A, (sak nr. 18-190497STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat Jørn Terje Kristensen) mot Kriminalomsorgen region øst (kst. statsadvokat Andreas Strand)

Les mer

Mishandling i nære relasjoner

Høyesteretts dom 28. mars 2019, HR-2019-621-A, (sak nr. 18-160032STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Alf Anton Røst)

Les mer

Ransaking kan gjennomføres hos Tidal Music AS

Høyesteretts kjennelse 28. mars 2019, HR-2019-610-A, (sak nr. 19-010640STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse: Tidal Music AS (advokat Fredrik Berg) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Henrik Horn)

Les mer

Straffutmåling for kortvarig befatning med 217 kilo hasj

Høyesteretts dom 28. mars 2019, HR-2019-609-A, (sak nr. 18-185009STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Trygve Staff) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Stein Vale)

Les mer

Straff for ulovlig bruk av au pairer m.v.

Høyesteretts dom 27. mars 2019, HR-2019-599-A, (sak nr. 18-174004STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Halvard Helle), B (advokat John Christian Elden), C (advokat Thomas Horn) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Johan Øverberg)

Les mer

Passiv medvirkning til mishandling i nære relasjoner

Høyesteretts dom 21. mars 2019, HR-2019-561-A, (sak nr. 18-173981STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Håvard Kalvåg)

Les mer

Oppreisingserstatning i sak om kikking inn i boliger

Høyesteretts dom 21. mars 2019, HR-2019-563-A, (sak nr. 18-162196STR-HRET), straffesak, anke over dom: I. A (advokat Øistein Storrvik) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kaia Strandjord) II. B, C, D, E (advokat Jorunn Løvseth) mot A (advokat Øistein Storrvik)

Les mer

Spørsmål om lukkede dører under ankeforhandlinger i Høyesterett

Høyesteretts kjennelse og beslutning 20. mars 2019, HR-2019-568-A, (sak nr. 18-190497STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat Jørn Terje Kristensen) mot Kriminalomsorgen region øst (kst. statsadvokat Andreas Strand)

Les mer

Straff for drap ved filleristing av spedbarn

Høyesteretts dom 14. mars 2019,HR-2019-509-A, (sak nr. 18-175834STR-HRET), straffesak, anke over dom: I.  A (advokat Jon Anders Hasle) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Tomasz Edsberg) II. Påtalemyndigheten (statsadvokat Tomasz Edsberg) mot A (advokat Jon Anders Hasle

Les mer

Inndragning etter straffeloven

Høyesteretts dom 14. mars 2019, HR-2019-514-A, (sak nr. 18-188925STR-HRET), straffesak, anke over dom: Påtalemyndigheten (statsadvokat Carl Graff Hartmann) mot A (advokat Petter Sogstad Grannes)

Les mer

Uaktsom kjøring i alpinbakke

Høyesteretts dom 12. mars 2019, HR-2019-497-A, (sak nr. 18-176486STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Svein Kjetil Stallemo) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Anders Mandal Funnemark), B (advokat Tom Sørum)

Les mer

Tillatelse til å gjøre opptak fra ankeforhandlingen i Høyesterett

Høyesteretts beslutning 11. mars 2019, HR-2019-495-A, (sak nr. 19-010640STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse: Tidal Music AS (advokat Fredrik Berg) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Henrik Horn)

Les mer

Nye lovbrudd mellom hovudforhandling og dom

Høyesteretts dom 8. mars 2019, HR-2019-486-A, (sak nr. 18-168707STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Thorbjørn Klundseter)

Les mer

Straffutmåling for grove trusler

Høyesteretts dom 4. mars 2019, HR-2019-440-A, (sak nr. 18-168736STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Halvard Helle) mot B, C (advokat Odd-Rune Torstrup), Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Asbjørn Eritsland)

Les mer

Samfunnsstraff ved voldslovbrudd

Høyesteretts dom 28. februar 2019, HR-2019-425-A, (sak nr. 18-173910STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Frode Sulland) mot påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Trude Elisabeth Sparre)

Les mer

Straff for seksuallovbrudd

Høyesteretts dom 28. mars 2019, HR-2019-608-A, (sak nr. 19-006708STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins)

Les mer

Fangst av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel

Høyesteretts dom 14. februar 2019, HR-2019-282-S, (sak nr. 18-064307STR-HRET), straffesak, anke over dom: A og SIA North Star Ltd (advokat Hallvard Østgård) mot påtalemyndigheten(førstestatsadvokat Lars Fause og advokat Tolle Stabell)

Les mer

Straffutmåling ved innførsel av ca. 29 kilo khat til Norge

Høyesteretts dom 13. februar 2019, HR-2019-281-A, (sak nr. 18-163008STR-HRET), straffesak, anke over dom: A (advokat Hallvard Helle) mot påtalemyndigheten (statsadvokat Ingrid Vormeland Salte)

Les mer

Forsøk på voldtekt til samleie

Høyesteretts dom 1. februar 2019, HR-2019-189-A, (sak nr. 18-131695STR-HRET), straffesak, anke over dom:  A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Anne Grøstad)

Les mer

Vilkårene for frivillig tilbaketreden fra forsøk på drap ikke oppfylt

Høyesteretts dom 10. januar 2019 dom, HR-2019-47-A, (sak nr. 18-127806STR-HRET), straffesak, anke over dom:  A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Guro Hansson Bull)

Les mer

Aktors habilitet i sak for Høyesterett

Høyesteretts kjennelse 9. januar 2019, HR-2019-34-S, (sak nr. 18-064307STR-HRET), straffesak, anke over dom:  A og SIA North Star Ltd. (advokat Hallvard Østgård) mot Påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause og advokat Tolle Stabell)

Les mer